ทัวร์โมรอคโค อยู่ดี กินดี พัก 5 ดาว ทัวร์โมรอคโคแบบเจาะลึก กับผู้ชำนาญทัวร์โมรอคโค article

โมรอคโค ทัวร์โมรอคโค เที่ยวโมรอคโค 
ทัวร์โมร็อกโก
เจาะลึก Tour Morocco

ทัวร์โมรอคโคตลาดบน พัก 5 ดาว อยู่ดี กินดี ได้สาระความรู้

 ทัวร์โมรอคโค แพคเกจทัวร์โมรอคโค อยู่ดี กินดี พัก 5 ดาว เที่ยวโมรอคโคแบบเจาะลึก กับผู้ชำนาญทัวร์โมรอคโค

นายสิทธิชัย อุดมกิจธนกุล ผู้ชำนาญทัวร์โมรอคโค

ทัวร์โมรอคโค  กับคุณเส็ง ผู้ชำนาญทัวร์โมรอคโคกว่า 14 ปี ทัวร์โมร็อกโก ตลาดบน พัก 5 ดาว อยู่ดี กินดี เที่ยวโมรอคโคแบบเจาะลึก 

แพคเกจทัวร์โมรอคโค  เที่ยวนครสีฟ้า เชฟชาอูน นอนดูดาว ขี่อูฐในทะเลทรายซาฮาร่า เที่ยวเป็นวง ไม่วนไปวนมา

ทัวร์โมรอคโค เดือนไหนดี  ประเทศโมรอคโคตั้งอยู่ ทวีปแอฟริกาตอนเหนือ ฝั่งตะวันตก มีภูมิอากาศ และ บรรยากาศ ที่หลากหลาย ฤดูที่เหมาะแก่การท่องเที่ยวของชาวไทย คือ ตั้งแต่ปลายเดือน กันยายน - เดือน พฤษภาคม  ช่วงที่อากาศร้อนคือเดือน มิถุนายน - กลางเดือน กันยายน


การเลือกซื้อ ทัวร์โมรอคโค อย่าดูเพียงราคาที่ถูกกว่าเท่านั้น อย่าให้
ทัวร์โมร็อกโก ครั้งแรก ของท่าน เป็นการเสี่ยงโชค  เที่ยวโมรอคโค ด้วยความประทับใจ คุ้มค่า คุ้มราคา ไปกับ ยู. แทรเวล วาเคชั่นส์ อำนวยการทัวร์โดยคุณเส็ง นายสิทธิชัย อุดมกิจธนกุล ผู้บุกเบิกเส้นทาง ทัวร์โมรอคโค ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 (ค.ศ. 2004) มีความเชี่ยวชาญและชำนาญทัวร์โมรอคโคแบบเจาะลึก  (ทัวร์โมร็อกโก) มากกว่า 14 ปี  ชำนาญ ทัวร์เจาะลึกโมรอคโค  เที่ยวสนุก ได้สาระความรู้  เพื่อวันหยุดอันมีค่าของท่าน

   

 

ทัวร์โมรอคโค ปี 2563 Tour Morocco 2020

ทัวร์โมรอคโคตลาดบน พัก 5 ดาว เที่ยวโมรอคโคกับผู้ชำนาญทัวร์โมรอคโค กว่า 14 ปี (พ.ศ. 2547 / ค.ศ. 2004)

 ทัวร์โมรอคโค 10 วัน ยู แทรเวล วาเคชั่นส์ ผู้ชำนาญทัวร์โมรอคโค


 

กำหนดการเดินทาง ปี 2563 ระดับที่พัก พักห้องคู่ พักห้องเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม
มีนาคม  วันที่ 5 – 14 มี.ค. 63 / วันที่ 19 - 28 มี.ค. 63
4* - 5 * 70,900.- 68,500.-
เมษายน วันที่ 9 – 18 เม.ย. 63 / วันที่ 14 – 23 เม.ย. 63 ( สงกรานต์ ) 4* - 5 * 70,900.- 68,500.-
เมษายน วันที่ 23 เม.ย.  – 2 พ.ค. 63 / วันที่ 30 เม.ย. - 9 พ.ค. 63
4* - 5 * 70,900.- 68,500.-
พฤษภาคม วันที่ 7 – 16 พ.ค. 63 / วันที่ 22 – 31 พ.ค. 63 4* - 5 * 76,900.- 74,500.-
มิถุนายน วันที่ 4 – 13 มิ.ย. 63 / วันที่ 18 – 27 มิ.ย. 63 4* - 5 * 70,900.- 68,500.-
กันยายน วันที่  17 – 26  ก.ย. 63 4* - 5 * 70,900.- 68,500.-
ตุลาคม วันที่  8 – 17 ต.ค. 63 / วันที่ 22 – 31  ต.ค. 563 4* - 5 * 70,900.- 68,500.-
พฤศจิกายน วันที่  5 – 14 พ.ย. 63 / วันที่ 19 – 28 พ.ย. 63 4* - 5 * 70,900.- 68,500.-
ธันวาคม  วันที่  3 – 12 ธ.ค. 63   4* - 5 *  70,900.- 68,500.-
ธันวาคม  วันที่ 24 ธ.ค. 63 – 2 ม.ค. 64  ( ปีใหม่ )   4* - 5 *  76,900.- 74,500.-
อัพเกรด ชั้นบิสเนสคลาส เพิ่มท่านละ (เริ่มต้นที่)  102,000 บาท

 

 


 ปราสาทดิน
 
เส้นทางท่องเที่ยว แกรนด์โมรอคโค 12 วัน 9 คืน

แพะปีนต้นอาร์กัน

 

กำหนดการเดินทาง ปี 2563 ระดับที่พัก พักห้องคู่ พักห้องเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม
มีนาคม วันที่ 1 – 12 มี.ค. 63 / วันที่ 15 – 26 มี.ค. 63 4* - 5 * 82,900.- 80,500.-
เมษายน วันที่ 7 – 18 เม.ย. 63 / วันที่ 12 – 23 เม.ย. 63 (สงกรานต์) 4* - 5 * 89,900.- 87,500.-
เมษายน วันที่ 26 เม.ย. – 7 พ.ค. 63 4* - 5 * 82,900.- 80,500.-
พฤษภาคม วันที่ 3 – 14 พ.ค. 63 / วันที่ 17 – 28 พ.ค. 63 4* - 5 * 82,900.- 80,500.-
มิถุนายน วันที่ 7 – 18 มิ.ย. 63 / วันที่ 21 มิถุนายน – 2 ก.ค. 63 4* - 5 * 82,900.- 80,500.-
กันยายน วันที่ 20 ก.ย. – 1 ต.ค. 63 4* - 5 * 82,900.- 80,500.-
ตุลาคม วันที่  4 – 15 ต.ค.  63  / วันที่ 18 – 29 ต.ค. 63 4* - 5 *  82,900.- 80,500.-
พฤศจิกายน วันที่ 1 – 12 พ.ย. 63 / วันที่ 15 – 26 พ.ย. 63 4* - 5 *   82,900.- 80,500.-
ธันวาคม วันที่  6 – 17  ธ.ค. 63  
4* - 5 *  82,900.- 80,500.-
ธันวาคม วันที่ 27  ธ.ค. 63  – 7 ม.ค. 64 (ปีใหม่) 4* - 5 *  89,900.- 87,500.- 
อัพเกรด ชั้นบิสเนสคลาส เพิ่มท่านละ (เริ่มต้นที่)  102,000 บาท

 

 

คลิปวีดีโอทัวร์โมรอคโคแบบเจาะลึก  โดย คุณกาญจนา หงษ์ทอง 

เที่ยวโมร็อคโค ด้วยความประทับใจ ไปกับ ยู. แทรเวล วาเคชั่นส์ 
ผู้เชี่ยวชาญ
ทัวร์โมรอคโค ระดบ 5 ดาว แบบเจาะลึก มากกว่า 14 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 (ค.ศ.2004)


คลิปวีดีโอเที่ยวโมรอคโค
1. คาซาบลังก้า Casablanca

คลิปวีดีโอเที่ยวโมร๊อกโก
2. ราบัต Rabat

คลิปวีดีโอเที่ยวโมร็อกโก
3. แทงเจียร์ Tangier

คลิปวีดีโอเที่ยวโมร็อกโก
4. เชฟชาอูน Chefchaouen

คลิปวีดีโอทัวร์โมร๊อกโก
5. เฟส Fes

คลิปวีดีโอทัวร์โมร็อคโค
6. โวลูบิลิส Voloubilis

  ดูวีดีโอ ทัวร์เจาะลึกโมรอคโคเพิ่มเติม 


ข้อมูลประวัติศาสตร์โมรอคโค


ช้อปปิ้งโมรอคโค


อาหารโมร็อกโก


เมืองมรดกโลกในโมรอคโค


สถานที่ท่องเที่ยวในโมรอคโค


สถานทูตโมรอคโค


พยากรณ์อากาศประเทศโมรอคโค

 

 โมร็อกโคปกครองโดยระบอบประชาธิปไตย

อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

 วันชาติโมรอคโคตรงกับวันที่ 30 กรกฎาคม

 วันชาติโมรอคโค 30 กรกฎาคม

 งานวันชาติโมรอคโค 

 วันชาติโมรอคโค 30 กรกฎาคม
              


 

ยู.  แทรเวล วาเคชั่นส์ ผู้บุกเบิกเส้นทางทัวร์โมรอคโค ระดับ 5 ดาว แบบเจาะลึก (ทัวร์โมร็อกโก) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 (ค.ศ. 2004) ศูนย์กลางข้อมูลการท่องเที่ยวประเทศโมรอคโค ในนาม MOROCCO TRAVEL CENTER  ขอนำเสนอข้อมูลประเทศโมรอคโค สำหรับท่านที่สนใจท่องเที่ยวประเทศโมรอคโค เที่ยวโมรอคโค อย่างประทับใจ ไปกับ ยู. แทรเวล วาเคชั่นส์

ยู. แทรเวล วาเคชั่นส์ ขอเชิญท่านสัมผัสดินแดนที่มีความสวยงามที่แปลกแตกต่างจากที่อื่นใดในโลกประเทศโมร็อกโก เป็นประเทศที่มีธรรมชาติอันหลากหลาย มีบรรยากาศท้องทะเล และมหาสมุทรอันงดงาม ยังมีบรรยากาศ ของท้องทุ่ง ที่เต็มไปด้วยดอกไม้และ พืชพรรณที่เขียวขจี อีกทั้งบนยอดเขาแอตลาสซึ่งทอดตัวยาวแบ่งแยก โมรอคโค ออกเป็น 2 บรรยากศด้านหนึ่งเป็นบรรยากาศที่เขียวขจีเต็มไปด้วยพืชพรรณ และผลไม้เลิศรสส่วนอีกด้านหนึ่งเต็มไปด้วยภูเขาสวย โขดหินงดงามและที่สำคัญคือ ทุกรายการของทัวร์โมรอคโค จะนำท่านพักค้างคืน และนอนดูดาว   พร้อมทั้งขี่อูฐชมพระอาทิตย์ขึ้นยามเช้าในทะเลทรายซาฮาร่า ซึ่งเป็น ทะเลทรายที่ใหญ่ที่สุดในโลก

 ครั้งหนึ่งในชีวิต กับรายการ ทัวร์โมรอคโค   เที่ยวโมร็อกโก ในดินแดนอันน่าค้นหา กับ ผู้ชำนาญทัวร์โมรอคโค แบบเจาะลึก  ประเทศโมร็อคโค เป็นประเทศที่มีกลิ่นอายแห่งชาวแขกมัวร์ที่มีเอกลักษณ์พิเศษของโมร๊อกโก ชนพื้นเมืองชาวแอฟริกันเบอร์เบอร์ของโมรอคโคมีรูปแบบวัฒนธรรมผสมผสานกับตะวันตก ด้วยระยะทางที่ถูกคั่นด้วยช่องแคบยิบรอลต้าห่างจากยุโรปเพียง 14 กิโลเมตร รายการทัวร์โมร็อคโค จะนำท่านเดินทางข้ามผ่านเทือกเขาแอตลาสอันยิ่งใหญ่ของโมรอคโคซึ่งมีหิมะปกคลุมเกือบตลอดทั้งปี ชมความงามของหุบเขาที่รายล้อมด้วยบ้านเรือนที่สวยงาม สัมผัสบรรยากาศเมืองริมขอบชายฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติค ในเมืองที่มีชื่อเสียงระดับโลกอย่างคาซาบลังก้า สัมผัสมนต์เสน่ห์ของเมืองสีฟ้าที่ เชฟชาอูน มหัศจรรย์กับการย้อนยุคไปในโลกของอาหรับที่เมืองมาราเกช ตื่นตากับการเดินในเมดิน่า แห่งเฟซ สัมผัสประสบการณ์แปลกใหม่ในการนอนดูดาวนับพันดวงกลางทะเลทรายที่ใหญ่ที่สุดในโลก สนุกสดชื่นกับการขี่อูฐยามเช้าเพื่อชมพระอาทิตย์ขึ้นบนเนินทรายสีทองแห่งซาฮาร่า กับรายการ "ทัวร์โมรอคโค" อย่าให้การทัวร์โมร็อคโคครั้งแรกของท่าน เป็นการเสี่ยงโชค เที่ยวโมรอคโค ด้วยความประทับใจ คุ้มค่าคุ้มราคาไปกับ ยู. แทรเวล วาเคชั่นส์ เราใส่ใจในทุกรายละเอียดและความคุ้มค่าของผู้เดินทาง เราเน้นทัวร์คุณภาพ  เราไม่เน้นราคาที่ถูกจนเหลือเชื่อ
 

โมร็อกโก  โมรอคโค  โมร็อคโค  โมร็อกโค

ราชอาณาจักรโมร็อคโคเป็นหนึ่งในสามประเทศ จากทั้งหมด 53 ประเทศในทวีปแอฟริกาที่ยังคงมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขของประเทศ (อีกสองประเทศ คือ ราชอาณาจักรเลโซโท และสวาซิแลนด์) มีความแตกต่างจากประเทศส่วนใหญ่ในทวีปแอฟริกา ที่บ้านเมืองมีความทันสมัยกว่า เนื่องจากครั้งหนึ่งประเทศทางยุโรปอย่างฝรั่งเศสและสเปน ได้เข้ามามีบทบาททางการเมืองการปกครองประเทศ และได้วางรากฐานการศึกษา สาธารณสุข และการคมนาคม อีกทั้งประชากรมีความแตกต่างทางชาติพันธุ์จากประชากรส่วนใหญ่ของทวีปแอฟริกา ที่เป็นชนชาตินิกรอยหรือแอฟริกันนิโกร อันเนื่องมาจากการไหลบ่าของชาวฝรั่งเศส และชาวสเปนที่เข้ามาตั้งรากฐานในโมร็อคโค จึงทำให้ประชากรของโมร็อคโคเป็นชนชาติคอเคซอยด์ ได้แก่ ชาวอาหรับ ชาวเบอร์เบอร์ และชาวยุโรปอย่าง ฝรั่งเศสและสเปน เป็นต้น จึงอาจกล่าวได้ว่า ราชอาณาจักรโมร็อคโคมีความเป็นยุโรปที่ดูทันสมัย และเจริญกว่าประเทศส่วนใหญ่ในทวีปเดียวกัน ในบทความนี้จะกล่าวถึงประวัติศาสตร์ของราชอาณาจักรโมร็อคโค สำหรับเป็นข้อมูลเพื่อบุคคลทั่วไปที่สนใจ เพื่อเป็นพื้นฐานความรู้ความเข้าใจในเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับประเทศโมร็อคโคในภายหน้า 

ราชอาณาจักรโมร็อคโค ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของทวีปแอฟริกา มีอาณาเขตติดต่อกับทะเลเมดิเตอร์เรเนียน และมหาสมุทรแอตแลนติก มีช่องแคบยิบรอลตาร์แบ่งกั้นสเปน และโมร็อคโค กล่าวถึงประวัติศาสตร์ของโมร็อคโคยุคก่อนประวัติศาสตร์เรื่อยไปถึงอารยธรรม โบราณอย่างย่อๆ บริเวณที่เป็นประเทศโมร็อคโค ในปัจจุบันนี้แต่ก่อนมีชาวฟีนิเชียนเข้าไปทำการค้า และตั้งที่ทำการค้าบริเวณชายฝั่งเมื่อราว 1,100 ปีก่อนคริสตกาล ต่อมาชาวคาร์เธจก็เข้ามาตั้งอาณาจักร และสร้างอารยธรรมรุ่งเรืองอยู่บริเวณชายฝั่ง แต่ภายหลังก็ต้องเสื่อมอำนาจไปเนื่องจากชาวโรมันได้เข้ามาในภูมิภาคนี้ และเรืองอำนาจแทน โดยมีชนพื้นเมืองคือชาวเบอร์เบอร์คอยอยู่คู่ประวัติศาสตร์ของโมร็อคโคตลอดมา แต่ประวัติศาสตร์ในช่วงหลังจากนี้ต่างหาก ที่เป็นช่วงสำคัญที่มีอิทธิพลต่อราชอาณาจักรโมร็อคโคในปัจจุบัน
แอฟริกา AFRICA

ทัวร์แอฟริกา
11 วัน มาดากัสการ์ – มอริเชียส – รียูเนียน
ทัวร์กานา TOUR GHANA
ทัวร์เคนย่า แพคเกจทัวร์เคนย่า เที่ยวเคนย่าซาฟารี ทัวร์เคนย่าตลาดบน
ทัวร์เคนย่าซาฟารี 8 วัน 5 คืน
KE121101YZ-Safari Kenya 8 Days 5 Nights Kenya Airways flight by July - December 2560
ทัวร์แทนซาเนีย เที่ยวแทนซาเนีย
ทัวร์ตูนิเซีย เที่ยวตูนีเซีย แลนด์ทัวร์ตูนีเซีย ชำนาญทัวร์ตูนีเซีย
ทัวร์ยูกันดา อูกานดา Uganda
ทัวร์เอธิโอเปีย เที่ยวเอธิโอเปีย
ทัวร์อียิปต์ ทัวร์อียิปต์ตลาดบน พัก 5 ดาว อยู่ดี กินดี แพคเกจทัวร์อียิปต์ โดยผู้ชำนาญทัวร์อียิปต์ TOUR EGYPT
ทัวร์โมซัมบิก เที่ยวโมซัมบิก Mozambique
ทัวร์แอฟริกาใต้ ข้อมุูลเที่ยวแอฟริกาใต้ ยู.แทรเวล วาเคชั่นส์
AF121203BZ_SOUTH_AFRICA_11D8N_by_SQ_2017
ทัวร์เซเนกัล
ทัวร์ลิเบีย
ทัวร์มาลี
ทัวร์แอลจีเรีย แลนด์แอลจีเรีย ยู.แทรเวล วาเคชั่นส์
ทัวร์สวาซิแลนด์
โปรแกรม 8 วัน 6 คืน มาดากัสการ์ – รียูเนียน – มอริเชียส RE15150908MZ
8 วัน 6 คืน มาดากัสการ์ – รียูเนียน – มอริเชียส
โปรแกรม 10 วัน เคนย่า แทนซาเนีย KT15151010YZ
10 วัน เคนย่า แทนซาเนีย 2019
ทัวร์คองโก – ยูกันดา – รวันดา – บุรุนดี 12 วัน