ทัวร์ต่างประเทศ

 Welcome to U. Travel Vacations

 

 

 ไฮไลท์โมรอคโค 10 วัน 7 คืน สายการบินอิทิฮัด แอร์ เวย์ส (EY)
บินเข้าคาซาบลังก้า เช้า  บินกลับจากราบัต ค่ำ  เที่ยวได้เต็มที่
(สัมผัสดินแดน ฟ้าจรดทราย...นอนดูดาวที่ทะเลทรายซาฮาร่า)

ทัวร์โมรอคโค

TOUR CODE : MC990310YZ

โซน          : แอฟริกา  AFRICA
 ประเทศ    : โมรอคโค
 ระยะเวลา : 10 วัน 7 คืน
เดินทาง     
: กันยายน - ธันวาคม 2562
ราคาเริ่ม    :  70,900.

  รายละเอียด >>

  ดูโปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่นทั้งหมด

 

 

ไฮไลท์โมรอคโค 10 วัน 7 คืน ม.ค. - มิ.ย. 61

 

 

ทัวร์แกรนด์โมรอคโค 12 วัน 9 คืน สาย การบินอิทิฮัด แอร์เวย์ส (EY)
(สัมผัสดินแดนฟ้าจรดทราย....นอนดูดาวที่ทะเลทราย ซาฮาร่า)

ทัวร์โมรอคโค 12 วัน

 

TOUR CODE : MC990512FZ

โซน : แอฟริกา  AFRICA
ประเทศ : โมรอคโค
ระยะเวลา : 12 วัน 9 คืน
เดินทาง   : กันยายน - ธันวาคม 2562
ราคาเริ่ม  :  82,900.

(รวม  ค่าอูฐ ค่ารถ  4 X 4 ในทะเลทรายแล้ว)

  รายละเอียด >>

  ดูโปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่นทั้งหมด

 

 
 

 

14 วัน เอเชียกลาง 5 สถาน
อำนวยการทัวร์โดย คุณสิทธิชัย อุดมกิจธนกุล (เส็ง) ชำนาญทัวร์กว่า 14 ปี

 

TOUR CODE : CA15150814YZ
โซน : เอเชีย
ประเทศ : 
คาซัคสถาน – เติร์กเมนิสถาน – อุซเบกิสถาน - ทาจิกิสถาน – คีร์กิซสถาน
ระยะเวลา  : 8 วัน 5 คืน
เดินทาง  พ.ค. - ต.ค. 2562

ราคาเริ่มต้น   : 175,000.

 รายละเอียด >>

  ดูโปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่นทั้งหมด

 

 

 

 

ทัวร์จอร์แดน 8 วัน 5 คืน บิน สายการบินระดับ 5 าว
ทัวร์จอร์แดน 8 วัน 5 คืน พักโรงแรม ระดับ 5 ดาว

 

TOUR CODE : JO990803MF
โซน : แอฟริกา  MIDDLE EAST
ประเทศ :  จอร์แดน
ระยะเวลา : 8 วัน 5 คืน
เดินทาง   : กันยายน - ธันวาคม 2562
ราคาเริ่ม  :  75,900.


 รายละเอียด >>

  ดูโปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่นทั้งหมด

 

 
 
 

 

 โปรแกรมทัวร์ : 10 เคนย่า แทนซาเนีย

 

 

โปรแกรมทัวร์ 10 วัน เคนย่า แทนซาเนีย
TOUR CODE : KT15151010YZ
โซน : แอฟริกา
ประเทศ : แอฟริกา
เดินทาง : กรกฏาคม - สิงหาคม 2562

ราคา (เริ่มที่) :  179,900.
 

รายละเอียด >>


            ดูโปรแกรมทัวร์สเปน-โปรตุเกสทั้งหมด

 

 
 

โปรแกรมทัวร์ : 12 วัน เมาท์รัชมอร์, เยลโลว์สโตน, อาร์เชส, แอนทีโลป

 

TOUR CODE : US15151112YZ

ประเทศ : อเมริกา
ระยะเวลา : 12 วัน 
วันเดินทาง : เมษายน - ตุลาคม

ราคา (เริ่มที่) : 
ราคา 175,000.

 รายละเอียด >>

  ดูโปรแกรมทัวร์อเมริกาทั้งหมด

 

 
 

โปรแกรมทัวร์ : 8 วัน 5 คืน อิสราเอลแกรนด์ทัวร์

 

TOUR CODE :  IL15152508MZ
โซน : ตะวันออกกลาง 
ประเทศ : อิสราเอล
ระยะเวลา : 8 วัน 5 คืน
วันเดินทาง : มีนาคม -  สิงหาคม 2562
 
ราคา (เริ่มที่) : 
ราคา 85,000.

  รายละเอียด >>

  ดูโปรแกรมทัวร์อเมริกาทั้งหมด

 

 
     

 โปรแกรมทัวร์ : ทัวร์ปากีสถาน 11 วัน 9 คืน สายการบินไทย

ทัวร์ปากีสถาน 11 วัน 9 คืน การบินไทย TG

 

TOUR CODE: PK990111MF
โซน : เอเชีย
ประเทศ : ปากีสถาน
ระยะเวลา : 11 วัน 9 คืน
วันเดินทาง : 13 - 23 เมษายน 2561
ราคา (เริ่มที่) :  72,900.-

รายละเอียด >>

  ดูโปรแกรมทัวร์สเปน-โปรตุเกสทั้งหมด

 

 
           

  โปรแกรมทัวร์ : แพจเกจทัวร์ เคนย่า ซาฟารี 

แพจเกจท้วร์เคนย่า ซาฟารี (อิสระ)

 

TOUR CODE: KE130101AX
โซน : แอฟริกา
ประเทศ : เคนย่า
ระยะเวลา : 8 วัน 5 คืน
วันเดินทาง : ม.ค. - ธ.ค. 61
ราคา (เริ่มที่) :  129,500. (ไม่รวมตั๋ว)

รายละเอียด >>

  ดูโปรแกรมทัวร์สเปน-โปรตุเกสทั้งหมด

 

 
          

 โปรแกรมทัวร์ : ทัวร์แกรนด์ไอซ์แลนด์ ดินแดนมหัศจรรย์ 10 วัน 7 คืน AY

 

TOUR CODE: IC121501MZ
ซน : ยุโรป EUROPE
ประเทศ : ไอ ซ์แลนด์
ระยะเวลา : 10 วัน 7 คืน
วันเดินทาง :  พ.ค. -  ต.ค. 61
ราคา (เริ่มที่) :  159,900.

รายละเอียด >>

  ดูโปรแกรมทัวร์สเปน-โปรตุเกสทั้งหมด

 

 
      

 


โปรแกรมทัวร์ :  แกรนด์ตุรกี 8 วัน 5 คืน บินภายใน 2 เที่ยว  

ทัวร์ตุรกี

 

TOUR CODE : TK151505AF

โซน : เอเชีย - ยุโรป
ประเทศ : ตุรกี
ระยะเวลา : 8 วัน 5 คืน
วันเดินทาง : มี.ค. - พ.ค. 61
 ราคา (เริ่มที่) :  37,900.
 

  ดูโปรแกรมทัวร์สเปน-โปรตุเกสทั้งหมด

 

 
 

โปรแกรมทัวร์ :  ทัวร์เม็กซิโก - คิวบา 16 วัน TK

ทัวร์ เม็กซิโก - คิวบา 16 วัน

 

TOUR CODE : MA151521MZ
โซน : ยุโรป MIDDLE AMERICA
ประเทศ : เม็กซิโก - คิวบา
ระยะเวลา : 16 วัน
วันเดินทาง :
มิ.ย. - ธ.ค. 61
 ราคา (เริ่มที่) :  189,900.

รายละเอียด >>

  ดูโปรแกรมทัวร์สเปน-โปรตุเกสทั้งหมด

 

 
 

 โปรแกรมทัวร์ : ทัวร์แอฟริกาใต้ 11 วัน 8 คืน สายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์

 

TOUR CODE : EU121201MZ
โซน : แอฟริกา  AFRICA
ประเทศ : แอฟริกาใต้ SOUTH AFRICA
ระยะเวลา : 11 วัน 8 คืน
วันเดินทาง : ก.ค. - ธ.ค. 60
 ราคา (เริ่มที่) :  134,000.

รายละเอียด >>

  ดูโปรแกรมทัวร์สเปน-โปรตุเกสทั้งหมด

 

 
    

 โปรแกรมทัวร์ : ทัวร์ซาฟารี เคนย่า 8 วัน 5 คืน สายการบินเคนย่า แอร์เวย์

 

TOUR CODE : KE211101YZ
โซน : 
แอฟริกา AFRICA
ประเทศ : เคน ย่า
ระยะเวลา : 8 วัน 5 คืน
วันเดินทาง : 
ก.ค. - ธ.ค. 60
 ราคา (เริ่มที่) :  159,000.

รายละเอียด >>

  ดูโปรแกรมทัวร์สเปน-โปรตุเกสทั้งหมด

 

 
 

 โปรแกรมทัวร์ : ทัวร์เรือ สำราญ ฟรี ดอม ออฟ เดอะ ซีส์

 

TOUR CODE : CR111603MZ
โซน : ยุโรป

ประเทศ : สเปน อิตาลี ฝรั่งเศส
ระยะเวลา : 10 วัน 7 คืน
วันเดินทาง : 
ก.ค. - ธ.ค. 60
 ราคา (เริ่มที่) :  132,000.

รายละเอียด >>

  ดูโปรแกรมทัวร์สเปน-โปรตุเกสทั้งหมด