ข้อมูลก่อนเดินทาง

 

สำนักทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์   โทร. 02-401 1111

สมาคมไทยบริการท่องเที่ยว  TTAA     โทร. 02-214 6175-8

หนังสือเดินทาง
 
 

สถานทูตไทยในต่างประเทศ
 

วีซ่าประเทศอเมริกา
 

สถานทูตต่างประเทศในประเทศไทย
 

ประเทศที่ได้รับยกเว้นวีซ่า 
สนามบินสุวรรณภูมิ
 
เคาน์เตอร์เช็คอิน สนามบินสุวรรณภูมิ
 
ของต้องห้ามนำขึ้นเครื่อง
 
เที่ยวบินทั่วโลก
 
ขาเข้าจากต่างประเทศ
 
ขาออกต่างประเทศ
 
ที่ทำการสายการบิน
 
เว็บไซต์สายการบิน
 
ตรวจสอบเที่ยวบินของท่าน
 
พยากรณ์สภาพอากาศทั่วโลก
 
หมายเลขโทรศัพท์ที่ควรทราบ
 
รหัสโทรศัพท์ระหว่างประเทศ 
 
แผนที่โลก
 
แผนที่เมืองต่าง ๆ ทั่วโลก
 
ข้อมูลประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก
 
แผนที่รถไฟใต้ดินทั่วโลก
 
World Clock & Time Zone
 
คำนวณอัตราแลกเปลี่ยน
 
ธงชาติประเทศต่าง ๆ
 
ตรวจสอบการจราจรก่อนเดินทาง
 


หน้า 1/1
1
[Go to top]