Ѻ Club Med

Club Med Maldives at Kani Island

BALI CLUB MED
Ѻ
Booking Period: by January 2015
Travelling Period: 1 November 2014 to 30 April 2015
32,100 THB
 
Booking Period: by January 2015
Travelling Period: 20 December 2014 – 2 January 2015 & 14 – 23 February 2015
47,300 THB

MALDIVES CLUB MED
Ŵտ Ѻ
Booking Period: by January 2015
3 Set Departures: 11 – 14 April 2015, 12 – 15 April 2015, 13 – 16 April 2015
89,300 THB
 
Booking Period: by January 2015
Travelling Period: 01 February to 30 April 2015
69,200 THB
 
Booking Period: by January 2015
Travelling Period: 01 February to 30 April 2015
78,800 THB
 
Booking Period: by January 2015
Travelling Period: 13 – 16 April 2015
66,600 THB
 
Booking Period: by January 2015
Travelling Period: 13 – 16 April 2015
110,900 THB
Booking Period: by January 2015
3 Set Departures: 11 – 14 April 2015, 12 – 15 April 2015, 13 – 16 April 2015
45,600 THB
 
Booking Period: by January 2015
Travelling Period: 01 November 2014 to 30 April 2015
37,600 THB
 
Booking Period: by January 2015
Travelling Period: 01 November 2014 to 30 April 2015
47,700 THB
 
Booking Period: by January 2015
Travelling Period: 01 November 2014 to 30 April 2015
61,600 THB
 
Booking Period: by January 2015
Travelling Period: 01 November 2014 to 30 April 2015
71,700 THB

PHUKET CLUB MED
Ѻ

 
Booking Period: by January 2015
Travelling Period: 01 November 2014 to 30 April 2015
16,300 THB
 
Booking Period: by January 2015
Travelling Period: 01 November 2014 to 30 April 2015
18,400 THB
 
Booking Period: by January 2015
Travelling Period: 20 December 2014 – 02 January 2015 & 14 – 23 February 2015
33,900 THB
Booking Period: by January 2015
Travelling Period: 20 December 2014 – 02 January 2015 & 14 – 23 February 2015
35,000 THB

SAHORO, HOKKAIDO CLUB MED
, ͡ Ѻ
 
Booking Period: by January 2015
Travelling Period: 05 December – 19 December 2014,
03 January – 13 February 2015,
23 February – 07 April 2015
62,600 THB
 
Booking Period: by January 2015
Travelling Period: 05 December – 19 December 2014,
03 January – 13 February 2015,
23 February – 07 April 2015
68,200 THB
 
Booking Period: by January 2015
Travelling Period: 20 – 26 December 2014,
27 December 2014 – 02 January 2015 &
14 – 22 February 2015
69,600 THB
 
Booking Period: by January 2015
Travelling Period: 20 – 26 December 2014,
27 December 2014 – 02 January 2015 &
14 – 22 February 2015
75,100 THB

 

. प   繺ѷҧȪ鹹 ԡ ҧ ѴŴտ ѴŴտ ᾤࡨŴտ Ŵտ繤зͧ ԡõͧԹŴտ  ͧçѡ Ŵտ  Ŵտ

. 02 - 428 2114   ῡ  02 - 428 2125
     u.travel@hotmail.com
:https://www.utravel.in.th
 

Ŵտ ŴտҤҶ١ Ŵտ ʶҹŴտ ҤᾤࡨŴտ 价Ŵտ ΤѺŴտ ᾤࡨѺ
ᾤࡨ Package Tour

ҭ
ᾤࡨ