ReadyPlanet.com
ทัวร์ไต้หวัน TOUR TAIWAN

ทัวร์ไต้หวันเที่ยวไต้หวันแพคเกจทัวร์ไต้หวันข้อมูลไต้หวัน

ทัวร์ไต้หวัน Tour Taiwan  ยู. แทรเวล วาเคชั่นส์  ขอเสนอรายการทัวร์ไต้หวัน ประเทศที่มีการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยี ตลอดจนพัฒนาทางด้านการเกษตรที่เป็นที่รู้จักของคนทั้งโลก 
ทัวร์ไต้หวัน ไต้หวันไม่ใช่แค่เกาะที่มีผู้คนอาศัยอยู่เท่านั้น แต่มีสิ่งที่น่าสนใจอย่างหนึ่ง คือ วัฒนธรรมของคนไต้หวันเองที่ประกาศเต็มปากเต็มคำว่าพวกเขาเป็น”คนไต้หวัน” ไม่ใช่คนจีน พวกเขาพูดภาษาไต้หวัน(Taiwanese) ไม่ใช่ภาษาจีนกลาง(Mandarin)ของจีนแผ่นดินใหญ่ นับเป็นประเด็นที่น่าสนใจสำหรับหลายประเทศ รวมทั้งไทยเรา ที่กำลังถูกรุกรานด้วยวัฒนธรรมทางภาษาของคนชาติอื่น

ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน แพคเกจทัวร์ไต้หวัน TOUR TAIWAN
 
โปรแกรมทัวร์ : ทัวร์ไต้หวัน ไทเป-ไทจง-อารีซัน-ทะเลสาบสุริยันจันทรา-อาบน้ำแร่
                     : 4 วัน 3 คืน

TOUR CODE: TW291801AZ  สายการบินไทย

ไทเป - ไทจง - อารีซัน - ทะเลสาบสุริยันจันทรา - อาบน้ำแร่
กราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่วัดจงไถฉาน วัดเหวินอู่ชมสวนพันปี อาบน้ำแร่ห้องส่วนตัว ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ช้อปปิ้ง 2 ตลาดขึ้นชื่อ ชีเหมินติง ฝงเจี่ย พักโรงแรมระดับมาตรฐาน 4 ดาว อาหารพิเศษ สุกี้สูตรไต้หวัน พร้อมน้ำจิ้มรสเด็ด เป็ดปักกิ่ง , ปลาประธานาธิบดี ที่ทะเลสาบสุริยันจันทรา ,เสี่ยวหลงเปา, สเต็คไต้หวัน พร้อมบุฟเฟ่ต์สลัดบาร์ 
#ทัวร์ไต้หวัน

พฤษภาคม 2560 วันที่ 4 - 7    ราคาทัวร์   25,900 บาท
พฤษภาคม 2560 วันที่ 7 - 10 ราคาทัวร์ 23,500 บาท
พฤษภาคม 2560 วันที่ 18 - 21 ราคาทัวร์ 24,900 บาท
พฤษภาคม 2560 วันที่ 25 - 28 ราคาทัวร์ 25,200 บาท
มิถุนายน 2560 วันที่ 1 - 4  ราคาทัวร์ 26,200 บาท
กรกฏาคม 2560 วันที่ 7 - 10 ราคาทัวร์ 26,900 บาท
กรกฏาคม 2560 วันที่ 27 - 30 ราคาทัวร์ 24,900 บาท
พิมพ์โปรแกรมทัวร์
โปรแกรมทัวร์

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป-ไทจง-อารีซัน-ทะเลสาบสุริยันจันทรา-อาบน้ำแร่
4 วัน 3 คืน

พิมพ์โปรแกรมทัวร์
ใบจองทัวร์
 
โปรแกรมทัวร์ : ทัวร์ไต้หวัน อุทยานอาลีซัน 5วัน 4คืน

 

TOUR CODE: TW291802AZ

สายการบินไชน่าแอร์ไลน์

ชมพระอาทิตย์ขึ้นและทะเลหมอก ณ โรงแรมที่พักนั่งรถไฟโบราณ
ชมอุทยานแห่งชาติอาลีซันล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา
ชมอุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว
แช่น้ำแร่ออนเซ็นสไตล์ไต้หวัน ลิ้มรสบุฟเฟ่ต์สุกี้ชาบูชาบู, เสี่ยวหลงเปา,
สเต็ก+สลัดบาร์บุฟเฟ่ต์มีบริการ Free WiFi
หมายเหตุ
เอกสารต้องได้ก่อนล่วงหน้า 20 วัน ไม่เสียค่าวีซ่าหากได้เอกสารหลัง 20 วัน ก่อนเดินทาง เสียค่าวีซ่าเพิ่ม 1,700 บาท

ตุลาคม วันที่  5 – 9 ต.ค. 59 ราคาทัวร์  34,900 บาท
พิมพ์โปรแกรมทัวร์
โปรแกรมทัวร์
ทัวร์ไต้หวัน อุทยานอาลีซัน 5วัน 4คืน พิมพ์โปรแกรมทัวร์
ใบจองทัวร์
 
โปรแกรมทัวร์ : ทัวร์ไต้หวัน อุทยานอาลีซัน 5วัน 4คืน

 

TOUR CODE: TW171303AZ

สายการบินไทย

ชมพระอาทิตย์ขึ้นทะเลหมอกและนั่งรถไฟโบราณ ณ อุทยานแห่งชาติอาลีซัน
ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทราซึ่งมีทิวทัศน์ราวกับ
ภาพวาดพู่กันจีนชมอุทยานแห่งชาติ เย๋หลิ่ว อุทยานหินทราย
ที่มีหินเศียรพระราชินีอันโด่งดัง ช้อปปิ้งสินค้าแฟชั่นเทรนด์ใหม่ๆ
มากมาย อาทิ Onitsuka Tiger, Nike, Puma etc.ขึ้นตึกไทเป 101
(รวมค่าชมวิวชั้น 89 ราคา NT 500) แช่น้ำแร่ออนเซ็นสไตล์ไต้หวัน
ลิ้มรสบุฟเฟ่ต์สุกี้ชาบู ชาบู, เสี่ยวหลงเปา, สเต็ก+สลัดบาร์บุฟเฟ่ต์
มีบริการ Free WiFi 

หมายเหตุ เอกสารต้องได้ก่อนล่วงหน้า 20 วัน ไม่เสียค่าวีซ่าหากได้เอกสารหลัง 20 วัน ก่อนเดินทาง เสียค่าวีซ่าเพิ่ม 1,700 บาท

ตุลาคม วันที่ 20 – 24 ต.ค. 59 ราคาทัวร์  37,900 บาท
ธันวาคม วันที่ 9 – 13, 10 – 14 ธ.ค. 59  ราคาทัวร์  36,900 บาท
พิมพ์โปรแกรมทัวร์
โปรแกรมทัวร์

ทัวร์ไต้หวัน อุทยานอาลีซัน 5วัน 4คืน

พิมพ์โปรแกรมทัวร์
ใบจองทัวร์
 

 

 

ทัวร์ไต้หวัน  เที่ยวไต้หวัน  แพคเกจทัวร์ไต้หวันข้อมูลไต้หวัน
ที่ตั้ง ตั้งอยู่ระหว่างทะเลจีนตะวันออกและทะเลจีนใต้ ห่างจากจีนแผ่นดินใหญ่
ประมาณ 160 ก.ม. (ตรงข้ามมณฑลฝูเจี้ยนของจีน) ประกอบด้วยเกาะหลักๆ ได้แก่ เกาะไต้หวัน หมู่เกาะเผิงหู (Penghu) จินเหมิน (Kinmen) และหมาจู่ (Matsu) และเกาะเล็กเกาะน้อยอื่น ๆ อีกจำนวนหนึ่งView แผนที่ทัวร์ไต้หวัน TOUR TAIWAN MAP in a larger map

พื้นที่ 36,000 ตารางกิโลเมตร เป็นเกาะทอดยาวจากเหนือสู่ใต้ โดยมีแนวเขาอยู่ที่ส่วนกลางของเกาะ จัดอยู่ในเขตภูเขาไฟและแผ่นดินไหว

เมืองหลวง ไทเป (ประชากรประมาณ 2.627 ล้านคน)

ประชากร 22.605 ล้านคน (ปี 2546) เพิ่มขึ้นจากปี 2545 ร้อยละ 3.7 ส่วนใหญ่เป็นชาวจีนฮั่น โดยมีชาวเขาพื้นเมืองที่สำคัญ 9 เผ่า ได้แก่ Ami, Atayal, Paiwan, Bunun, Puyuma, Rukai, Tsou, Saisiyat และ Yami

โครงสร้างประชากร อายุระหว่าง 0-14 ปี ร้อยละ 19.8 อายุระหว่าง 15-64 ปี ร้อยละ 70.9 อายุ 65 ปี ขึ้นไป ร้อยละ 9.2

ภูมิอากาศ ร้อนชื้นแบบใกล้เขตร้อน ฤดูร้อน (พ.ค.-ก.ย.) อุณหภูมิเฉลี่ย 27 – 35 C ฤดูหนาว (ธ.ค.-ก.พ.) อุณหภูมิเฉลี่ย 10 C

ภาษา จีนกลาง (Mandarin) เป็นภาษาราชการ ฮกเกี้ยน (หมิ่นหนาน) เป็นภาษาท้องถิ่นที่ใช้ทั่วไปคู่กับจีนกลาง ข้าราชการระดับสูงทั่วไปสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้

ศาสนา พุทธมหายาน ขงจื้อ เต๋า และคริสต์

.

 

.หน่วยเงิน เหรียญไต้หวัน (New Taiwan Dollar : NT$) 35.06 NT$ = $1 US หรือ 1 เหรียญไต้หวัน = 1.2168 บาท

GDP 286,213 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ปี 2546) เพิ่มขึ้นจากปี 2545 ร้อยละ 3.24 โดยร้อยละ 1.8 ของ GDP มาจากเกษตรกรรม ร้อยละ 30.4 มาจากอุตสาหกรรม และร้อยละ 67.8 มาจากอุตสาหกรรมด้านบริการ

ไต้หวันได้รับการจัดอันดับจาก Business Environment Risk Intelligence (BERI) Research Organization ว่าเป็นแหล่งลงทุนที่มีความเสี่ยงต่ำเป็นอันดับ 5 ของโลก รองจาก สวิสเซอร์แลนด์ สิงคโปร์ เนเธอร์แลนด์ และญี่ปุ่น

เมืองสำคัญ

-เกาสง (Kaohsiung) เป็นเมืองท่าและศูนย์กลางธุรกิจทางภาคใต้และเป็นเมืองใหญ่อันดับสองของไต้หวัน และเป็นท่าเรือใหญ่อยู่ใน 10 อันดับแรกของโลก
- จีหลง (Keelung) เป็นเมืองท่าที่สำคัญที่สุดทางภาคเหนือ
การศึกษา
จำนวนประชากรที่อ่านออกเขียนได้ในไต้หวันนั้นสูงกว่าร้อยละ 93 ส่วนผู้ที่อ่านหนังสือไม่ออก เขียนไม่ได้นั้นก็มาจากเหตุผลที่ส่วนใหญ่คนเหล่านี้เป็นผู้สูงอายุที่ขาดโอกาสทางการศึกษาในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง

ชาวไต้หวันเป็นผู้ที่อยากจะได้รับการศึกษาสูงๆ ดังนั้นการจะเข้าศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยจึงเป็นเรื่องชี้เป็น ชี้ตายคล้ายๆ กับบ้านเรา การจะสอบเข้ามหาวิทยาลัยจึงมีการแข่งขันกันสูงมาก ก็อย่างว่า การแข่งขันสูงๆ อย่างนั้นจึงเป็นโอกาสของโรงเรียนกวดวิชาเอกชนต่างๆ ที่ผุดกันขึ้นเป็นดอกเห็ดคล้ายๆ บ้านเราอีกเช่นกัน ไม่เว้นแม้กระทั่งเด็กๆ ที่ทางบ้านรายได้ไม่ดีนักก็ยังต้องใช้เวลาในตอนเย็น วันหยุดหรือช่วงโรงเรียนปิดเทอมไปกวดวิชากันอย่างบ้าคลั่ง

การศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยในไต้หวันนั้นมุ่งเน้นการเรียนการสอนไปที่สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ว่ากันว่ามีนักศึกษาของไต้หวันประมาณร้อยละ 35 จากจำนวนนักศึกษามหาวิทยาลัยของไต้หวันทั้งสิ้นประมาณ 350,000 คนนั้นเรียนสาขาวิศวกรรม

ชาวต่างชาติที่อยากจะเรียนมหาวิทยาลัยในไต้หวันก็จะต้องพูดและใช้ภาษาจีนได้คล่อง เพราะไม่อย่าสงนั้นแล้วก็ไม่สามารถฟังการบรรยายที่เป็นภาษาจีน(แมนดริน)ได้

ยู. แทรเวล วาเคชั่นส์ บริษัททัวร์ต่างประเทศชั้นนำ บริการทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ไต้หวัน จัดนำเที่ยวไต้หวัน แพคเกจทัวร์ไต้หวัน ข้อมูลท่องเที่ยวไต้หวัน ตั๋วเครื่องบินสู่ประเทศไต้หวัน จองโรงแรมที่พักไต้หวัน จัดประชุมสัมนาที่ประเทศไต้หวัน ดูงานด้านการเกษตรที่ไต้หวัน และงานมูลนิธิฉือจี้ที่ไต้หวัน รับกรุ๊ปเหมา ดูงาน สัมมนา ของรัฐและบริษัทเอกชน งานแสดงสินค้าที่ประเทศไต้หวัน จำหน่ายตั๋วคอนเสิร์ตศิลปินไต้หวัน รถทัวร์ไต้หวัน
  
โทร. 02 - 428 2114   แฟกซ์  02 - 428 2125
อีเมล์   u.travel@hotmail.com
เว็บไซต์  https://www.utravel.in.th

 

โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน แพคเกจทัวร์ไต้หวัน ประจำเดือน
* ทัวร์ไต้หวัน เดือนมกราคม * ทัวร์ไต้หวัน เดือนกุมภาพันธ์ * ทัวร์ไต้หวัน เดือนมีนาคม
* ทัวร์ไต้หวัน เดือนเมษายน * ทัวร์ไต้หวัน เดือนพฤษภาคม * ทัวร์ไต้หวัน เดือนมิถุนยน
* ทัวร์ไต้หวัน เดือนกรกฎาคม * ทัวร์ไต้หวัน เดือนสิงหาคม * ทัวร์ไต้หวัน เดือนกันยายน
* ทัวร์ไต้หวัน เดือนตุลาคม * ทัวร์ไต้หวัน เดือนพฤศจิกายน * ทัวร์ไต้หวัน เดือนธันวาคม
* ทัวร์ไต้หวัน   * เที่ยวไต้หวัน   * โรงแรมไต้หวัน   * ที่พักไต้หวัน   * แพคเกจทัวร์ไต้หวัน   * รถทัวร์ไต้หวัน   * สถานที่เที่ยวไต้หวัน   * ช้อปปิ้งไต้หวัน   * แลนด์ไต้หวัน  
* อุณหภูมิไต้หวัน   *ข้อมูลไต้หวัน  *อาบน้ำแร่ไต้หวัน *ดูงานเกษตรไต้หวัน  *ดูงานมูลนิธิไต้หวัน  * ดูงานอุตสาหกรรมไต้หวัน  * ดูงาน-สัมนาไต้หวัน
เอเชีย ASIA

ทัวร์จีน แพคเกจทัวร์จีน TOUR CHINA
CN291601AF-China-Chengdu-Jiuzhaigou Meng Gou-Huang lost 6 day 5 night Airline travel Thailand in October 2560 from 30999
CN291602AF-China-Chengdu-Jiuzhaigou Meng Gou-Leshan View Forum 8 day 7 nights or travel with Thai Airways in October 2560 from 40 999
เซี่ยงไฮ้ ขึ้นตึกจินเหมา อู๋ซี หัวโจว 5 วัน 3 คืน โดยสายการบินไทย เดือนสิงหาคม-ธันวาคม 2560 CN291603AZ
ทัวร์จีน 5 วัน 4 คืน Bijing Hiso โดยสายการบินไทย 21 - 25 ตุลาคม 2560 CN291604MZ
CN291806BF-ทัวร์จีนเฉิงตู-ตูเจียง-เอี้ยน-จิ่วจ้ายโกว 6D5N 12 - 17 เม.ย. 60 31,999
ทัวร์ฮ่องกง แพคเกจทัวร์ฮ่องกง Hong Kong
ทัวร์มาเก๊า
ทัวร์บาหลี
ข้อมูลทัวร์ญี่ปุ่น นานาสาระเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่น
ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น แพคเกจทัวร์ญี่ปุ่น Tour Japan
JP291801MZ_HOKKAIDO_6D4N_TG_FIN_Date_29June-4July2560
JP291804BF_TG_HOKKAIDO_PINK_PINK_5D3N_Trip_During_the_4-8May_2560
JP291805BF_ทัวร์ญี่ปุ่น_LAVENDER_HOKKAIDO_6D4N_ฟินเวอร์!!_เดินทางวันที่ 4-9_20-25ก.ค_9-14 ส.ค.2560
EU171315MZ_Charm_south_Italian_8d5n_by_TG_3-10_June_2560
ทัวร์เกาหลีเหนือ-North Korea
KR231301MZ_เกาหลีเหนือ 6 วัน 4 คืน_สายการบินแอร์ไชน่า 7-12 พ.ค.2560
KR231302MZ_เกาหลีเหนือ 9 วัน 7 คืน_สายการบินแอร์ไชน่า _เมษายน 2560
ทัวร์เกาหลีใต้ TOUR SOUTH KOREA
TW291801AZ-TAIWAN 4 days 3 night Airlines THAI AIRWAY TG634 may to July 2017
ทัวร์ไต้หวัน อุทยานอาลีซัน 5วัน 4คืน TW171302AZ
ทัวร์ไต้หวัน อุทยานอาลีซัน 5วัน 4คืน TW171303AZ
ทัวร์เวียดนาม
ทัวร์บรูไน
ทัวร์บรูไน The Golden Legacy 3 วัน 2 คืน BN171301AZ
ทัวร์บรูไน บาหลี บรูไน Fantastic of ASEAN D 5 วัน 4 คืน BN171302AZ
ทัวร์บรูไน ฟิลิปปินส์ มหัศจรรย์ AEC D 5 วัน 4 คืน BN171303AZ
ทัวร์เนปาล
ทัวร์อินเดีย แพคเกจทัวร์อินเดีย แสวงบุญอินเดีย
ทัวร์อินเดีย ชัยปุร์ ทัชมาฮาล เดลลี อัมริทสาร์ 6 วัน 5 คืน IN171301AF
ทัวร์อินเดียมุมไบ อจันต้า เอลโลร่า 5 วัน 4 คืน IN171302AF
ทัวร์สังเวชนียสถาน 4 ตำบล
ทัวร์แคชเมียร์ แพคเกจทัวร์แคชเมียร์ Kashmir
ทัวร์ศรีลังกา
ทัวร์ทิเบต
ทัวร์ภูฏาน
ทัวร์พม่า Myanmar
ทัวร์พม่า 4 วัน 3 คืน THE GREATEST MANDALAY 4D3N MM361101AB
ทัวร์ปากีสถาน แพคเกจทัวร์ปากีสถาน เที่ยวปากีสถาน คาราโครัมไฮเวย์ KKH เส้นทางสายไหม ชำนาญทัวร์ปากีสถาน
ทัวร์ปากีสถาน 11 วัน คาราโครัมไฮเวย์ KKH เส้นทางสายไหม
10 วันปากีสถานมองโกลทางหลวงและลาฮอร์
แพคเกจปากีสถานเดินทางเอง
ทัวร์คาซัคสถาน
ทัวร์เติร์กเมนิสถาน
ทัวร์อุซเบกิสถาน
ทัวร์รถไฟทรานส์ไซบีเรีย
ทัวร์ลาว
ทัวร์อาร์เซอร์ไบจัน แพคเกจทัวร์อาร์เซอร์ไบจัน Azerbaijan
ทัวร์อาร์เมเนีย ARMENIA
ทัวร์จอร์เจีย ตลาดบน แพคเกจทัวร์จอร์เจีย อยู่ดี กินดี เที่ยวจอร์เจียกับผู้ชำนาญทัวร์จอร์เจีย Tour Georgia
ข้อมูลประเทศจอร์เจีย
ทัวร์แกรนด์จอร์เจีย 8 วัน 5 คืน บิน TK
อาเซอร์ไบจาน จอร์เจีย อาร์เมเนีย 12 วัน
ทัวร์อเมริกา 11 วัน เนวาดา – ยูทาห์ – โคโลราโด – เซาท์ดาโกตา
ทัวร์ฟิลิปปินส์
ทัวร์มาเลเซีย
ทัวร์สิงค์โปร์ เที่ยวสิงค์โปร์ ประเทศสิงค์โปร์
ทัวร์กัมพูชา Cambodia
ทัวร์อินโดนีเซีย เที่ยวอินโดนีเซีย แพคเกจทัวร์อินโดนีเซีย ข้อมูลอินโดนีเซีย TOUR INDONESIA
ทัวร์อินโดนีเซีย เกาะสวรรค์ บาหลี 4 วัน 3 คืน ID171301AZ
โปรแกรมทัวร์ 14 วัน เอเชียกลาง 5 สถาน CA15150814YZ
14 วัน เอเชียกลาง 5 สถาน
เปิดเส้นทางใหม่ ออร์โดส มองโกลเลียใน CN331101BZ