10 วันปากีสถานมองโกลทางหลวงและลาฮอร์

10 วันปากีสถานคาราโครัมทางหลวงและลาฮอร์

แพคเกจปากีสถานเดินทางเอง

10 Days Pakistan Karakorum Highway & Lahore


Season to travel (September, October &November 2017)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Days

 Tour Itinerary

D01

BANGKOK-ISLAMABAD (500 Meters)

By TG-349 (Dept. 1850 Arrive 2220)

Arrive atIslamabad(Benazir Bhutto airport) meet and greet and transfer to hotel for overnight at Pear Continental Hotel Rawlapindi.

Distance : Airport to Hotel  12 KM ( 25 Min)

D02

ISLAMABAD-NARAN (240 Km )

Drive Kaghanvalley en route visit ancient city of Taxila including Taxila Museum best collection of Ghandharaart, Julian Buddhist Monastery (from 2nd century AD to 5th century AD) later proceed Abbot Abad for Lunch and later drive to Naran.

Travel Time :8-9 Hours

Lunch at Abbot Abad  Usmania Restaurant

D03

NARAN–KARIMABAD(325KM 8-10hrs)

Breakfast at hotel and drive to Karimabad capital of Hunza valley over Babusar pass 4122 meters .The pass is only opens in from Mid-June to End October due to heavy snow in winters .We will stop at Lulusar lake and will have Lunch at Chilas ,after Lunch we drive to Thalichi to view the beautiful view of Nanga Parbat (8125M), Rakaposhi (7788M) and Haramosh (7409M), Next stop will be at Junction point of three mighty Mountains ranges the Karakorum, the Himalayas and Hindukush later proceed to Nagar valley en route short stop at Rakaposhi view Point and will arrive Karimabad in the afternoon .

D04

KARIMABAD–NAGAR VALLEY -DUIKER

Morning excursion to Hoper (2-3hrs) by 4x4 Jeeps, after lunch at Karimabad visit Altit village & Altit fort and afternoon visit to   Duiker for sunset views of Rakaposhi and Ulter mountain range.

Distance : 80 KM (2-3 Hours)

Lunch : Hunza Serena Inn

D05

KHUNJERAB PASS –GULMIT

Morning drive to Khunjerab pass the highest paved border crossing at the elevation of 4700 meters between Pakistan and China .En route chance to see wildlife at Khunjerab National Park., Himalayan Ibex and Marmots can be spotted easily. On our return we take Lunch at Sost and evening drive back to Gulmit.

Distance : 340 Km ( 8-9 hours)

Lunch :PTDC motel  Sost

D06

GULMIT-GILGIT

Breakfast at hotel visit Gulmit village and old house, Husseni rope suspension bridge at proceed to Ata Abad Lake we take a boat ride to the other end of the lake and drive to Gilgit on arrival transfer to Gilgit Serena Hotel.

Distance : 160 Km (3-4 )

Lunch : Rakaposhi view Point Ghulmet Nagar

D07

GILGIT-BESHAM

Early breakfast at hotel and drive to Besham en route stop at Chilas to see he Chilas Rock carving from 4th century AD to 8thcenturyAD , later proceed to Besham on arrival transfer to hotel for overnight at PTDC Motel .

Distance : 330 Km ( 8-9 Hours)

D08

BESHAM-ISLAMABD

Breakfast at hotel and drive to Islamabad, on arrival at Islamabad visit the capital city of Pakistan including Faisal Mosque, Daman-e-Koh  view point and Islamabad supper market Dinner and Overnight at Peral Continetal Hotel Rawalpindi.

 

Distance : 286 Km (8-9 Hours)

Lunch : Abbott Abad

D09

ISLAMABAD-LAHORE

Breakfast at hotel and drive to Lahore via Motor way en route visit Slat mines 2nd largest  slat mine of the world later proceed to Lahore on arrival at Lahore transfer to hotel for overnight at Peral Continental Hotel Lahore .

Distance : 380 Km ( 7-8 Hours)

Lunch at Bhera Motorway Hotel

D10

LAHORE DEP

Full day sightseeing of Lahore including Lahore Museum, Lahore Fort, Mosque, afternoon visit Pakistan Indian border to see the flag ceremony, after dinner transfer to Lahore Airport for flight to Bangkok by TG

D11

ARRI BKK

 


10 Days Pakistan Karakorum Highway & Lahore

 

2 – 3    ท่าน  ราคาท่านละ          78,900 บาท      พักเดี่ยวเพิ่ม 15,900 บาท            รถแวน 9 ที่นั่ง

4 – 7    ท่าน  ราคาท่านละ          58,900 บาท      พักเดี่ยวเพิ่ม 15,900 บาท            รถแวน 9 ที่นั่ง

8 – 12 ท่าน  ราคาท่านละ          54,900 บาท     พักเดี่ยวเพิ่ม 15,900 บาท         รถโค้ช 22 ที่นั่ง

ราคาดังกล่าว รวม :
ค่าโรงแรมตามระบุในรายการ
อาหารเช้า – กลางวัน – ค่ำ
รถนำเที่ยวปรับอากาศ
Van 09 Seats 02 to 06 Pax และ 8-16Pax (22 Seats Coach)
ไกด์นำเที่ยว ภาษาอังกฤษ
ค่าเข้าชม  Taxila Museum, Sites, Altit Baltit fort, Khunjerab National Part
น้ำดื่มระหว่างทัวร์ วันละ 2 ขวด


ราคาดังกล่าว ไม่รวม :

ค่าตั๋วเครื่องบิน ระหว่างประเทศ และ ภายในประเทศ
ค่าประกันภัยการเดินทาง
ค่าอาหารและ เครื่องดื่มนอกรายการ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวเช่น ค่าซักรีด มินิบาร์ ในโรงแรมที่พัก และ อื่น ๆ
ค่าทิปต่าง ๆ

 10 วันปากีสถานคาราโครัมทางหลวงและลาฮอร์

แพคเกจปากีสถานเดินทางเอง


ชื่อผู้จองทัวร์ :  *
หมายเลขโทรศัพท์ :  *
อีเมล :  *
จองโปรแกรมทัวร์ :  *
เดินทางวันที่ :  *
จำนวนผู้เดินทาง (ผู้ใหญ่) :
จำนวนผู้เดินทาง (เด็กอายุ 2 - 11 ปี) :
สิ่งที่ต้องการเป็นพิเศษ :เอเชีย ASIA

ทัวร์จีน แพคเกจทัวร์จีน TOUR CHINA
CN291601AF-China-Chengdu-Jiuzhaigou Meng Gou-Huang lost 6 day 5 night Airline travel Thailand in October 2560 from 30999
CN291602AF-China-Chengdu-Jiuzhaigou Meng Gou-Leshan View Forum 8 day 7 nights or travel with Thai Airways in October 2560 from 40 999
เซี่ยงไฮ้ ขึ้นตึกจินเหมา อู๋ซี หัวโจว 5 วัน 3 คืน โดยสายการบินไทย เดือนสิงหาคม-ธันวาคม 2560 CN291603AZ
ทัวร์จีน 5 วัน 4 คืน Bijing Hiso โดยสายการบินไทย 21 - 25 ตุลาคม 2560 CN291604MZ
CN291806BF-ทัวร์จีนเฉิงตู-ตูเจียง-เอี้ยน-จิ่วจ้ายโกว 6D5N 12 - 17 เม.ย. 60 31,999
ทัวร์ฮ่องกง แพคเกจทัวร์ฮ่องกง Hong Kong
ทัวร์มาเก๊า
ทัวร์บาหลี
ข้อมูลทัวร์ญี่ปุ่น นานาสาระเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่น
ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น แพคเกจทัวร์ญี่ปุ่น Tour Japan
JP291801MZ_HOKKAIDO_6D4N_TG_FIN_Date_29June-4July2560
JP291804BF_TG_HOKKAIDO_PINK_PINK_5D3N_Trip_During_the_4-8May_2560
JP291805BF_ทัวร์ญี่ปุ่น_LAVENDER_HOKKAIDO_6D4N_ฟินเวอร์!!_เดินทางวันที่ 4-9_20-25ก.ค_9-14 ส.ค.2560
EU171315MZ_Charm_south_Italian_8d5n_by_TG_3-10_June_2560
ทัวร์เกาหลีเหนือ-North Korea
KR231301MZ_เกาหลีเหนือ 6 วัน 4 คืน_สายการบินแอร์ไชน่า 7-12 พ.ค.2560
KR231302MZ_เกาหลีเหนือ 9 วัน 7 คืน_สายการบินแอร์ไชน่า _เมษายน 2560
ทัวร์เกาหลีใต้ TOUR SOUTH KOREA
ทัวร์ไต้หวัน TOUR TAIWAN
TW291801AZ-TAIWAN 4 days 3 night Airlines THAI AIRWAY TG634 may to July 2017
ทัวร์ไต้หวัน อุทยานอาลีซัน 5วัน 4คืน TW171302AZ
ทัวร์ไต้หวัน อุทยานอาลีซัน 5วัน 4คืน TW171303AZ
ทัวร์เวียดนาม
ทัวร์บรูไน
ทัวร์บรูไน The Golden Legacy 3 วัน 2 คืน BN171301AZ
ทัวร์บรูไน บาหลี บรูไน Fantastic of ASEAN D 5 วัน 4 คืน BN171302AZ
ทัวร์บรูไน ฟิลิปปินส์ มหัศจรรย์ AEC D 5 วัน 4 คืน BN171303AZ
ทัวร์เนปาล
ทัวร์อินเดีย แพคเกจทัวร์อินเดีย แสวงบุญอินเดีย
ทัวร์อินเดีย ชัยปุร์ ทัชมาฮาล เดลลี อัมริทสาร์ 6 วัน 5 คืน IN171301AF
ทัวร์อินเดียมุมไบ อจันต้า เอลโลร่า 5 วัน 4 คืน IN171302AF
ทัวร์สังเวชนียสถาน 4 ตำบล
ทัวร์แคชเมียร์ แพคเกจทัวร์แคชเมียร์ Kashmir
ทัวร์ศรีลังกา
ทัวร์ทิเบต
ทัวร์ภูฏาน
ทัวร์พม่า Myanmar
ทัวร์พม่า 4 วัน 3 คืน THE GREATEST MANDALAY 4D3N MM361101AB
ทัวร์ปากีสถาน แพคเกจทัวร์ปากีสถาน เที่ยวปากีสถาน คาราโครัมไฮเวย์ KKH เส้นทางสายไหม ชำนาญทัวร์ปากีสถาน
ทัวร์ปากีสถาน 11 วัน คาราโครัมไฮเวย์ KKH เส้นทางสายไหม
แพคเกจปากีสถานเดินทางเอง
ทัวร์คาซัคสถาน
ทัวร์เติร์กเมนิสถาน
ทัวร์อุซเบกิสถาน
ทัวร์รถไฟทรานส์ไซบีเรีย
ทัวร์ลาว
ทัวร์อาร์เซอร์ไบจัน แพคเกจทัวร์อาร์เซอร์ไบจัน Azerbaijan
ทัวร์อาร์เมเนีย ARMENIA
ทัวร์จอร์เจีย ตลาดบน แพคเกจทัวร์จอร์เจีย อยู่ดี กินดี เที่ยวจอร์เจียกับผู้ชำนาญทัวร์จอร์เจีย Tour Georgia
ข้อมูลประเทศจอร์เจีย
ทัวร์แกรนด์จอร์เจีย 8 วัน 5 คืน บิน TK
อาเซอร์ไบจาน จอร์เจีย อาร์เมเนีย 12 วัน
ทัวร์อเมริกา 11 วัน เนวาดา – ยูทาห์ – โคโลราโด – เซาท์ดาโกตา
ทัวร์ฟิลิปปินส์
ทัวร์มาเลเซีย
ทัวร์สิงค์โปร์ เที่ยวสิงค์โปร์ ประเทศสิงค์โปร์
ทัวร์กัมพูชา Cambodia
ทัวร์อินโดนีเซีย เที่ยวอินโดนีเซีย แพคเกจทัวร์อินโดนีเซีย ข้อมูลอินโดนีเซีย TOUR INDONESIA
ทัวร์อินโดนีเซีย เกาะสวรรค์ บาหลี 4 วัน 3 คืน ID171301AZ
โปรแกรมทัวร์ 14 วัน เอเชียกลาง 5 สถาน CA15150814YZ
14 วัน เอเชียกลาง 5 สถาน
เปิดเส้นทางใหม่ ออร์โดส มองโกลเลียใน CN331101BZ