dot
ค้นหารายการทัวร์

dot
คอลเซ็นเตอร์
รายการทัวร์ในทวีปเอเชีย
bulletทัวร์จีนChina
bulletทัวร์ญี่ปุ่น Japan
bulletทัวร์เกาหลีเหนือ North Korea
bulletทัวร์เกาหลีใต้ South Korea
bulletทัวร์ไต้หวัน Taiwan
bulletทัวร์ฮ่องกง Hong Kong
bulletทัวร์มาเก๊า Macao
bulletทัวร์เวียดนาม Viet Nam
bulletทัวร์บรูไน Brunei
bulletทัวร์มาเลเซีย Malaysia
bulletทัวร์พม่า Myanmar
bulletทัวร์ลาว Tour Lao
bulletทัวร์อินเดีย India
bulletทัวร์ศรีลังกา Sri Lanka
bulletมองโกเลีย Mongolia
bulletทัวร์ภูฏาน Bhutan
bulletทัวร์ปากีสถาน Pakistan
bulletทัวร์เนปาล Nepal
bulletทัวร์ฟิลลิปปินส์Philippines
bulletทัวร์สิงค์โปร์ (Singapore)
bulletทัวร์อินโดนีเซีย Indonesia
bulletทัวร์คาซัคสถาน Kazakhstan
bulletทัวร์เติร์กเมนิสถาน Turkmenistan
bulletทัวร์อุซเบกิสถาน Uzbekistan
bulletทัวร์ทรานไซบีเรีย Tran siberia
bulletทัวร์จอร์เจีย Georgia
bulletทัวร์อาเซอร์ไบจัน Azerbaijan
bulletทัวร์อาร์เมเนีย Armenia
รายการทัวร์ในทวีปยุโรป
bulletทัวร์ยุโรป Tour Europe
bulletทัวร์ยุโรปตะวันออก East Europe
bulletทัวร์สแกนดิเนเวีย Scandinavia
bulletทัวร์ไอซ์แลนด์ - Iceland
bulletทัวร์กรีนแลนด์ Greenland
bulletทัวร์บอลติก Baltic
bulletทัวร์บอลข่าน Balkans
bulletทัวร์อังกฤษ Great Britain
bulletทัวร์รัสเซีย Russia
bulletทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ Switzerland
bulletทัวร์อิตาลี Italy
bulletทัวร์โรมาเนีย Romania
bulletทัวร์กรีซ Greece
bulletทัวร์โครเอเซีย Croatia
bulletทัวร์สเปน โปรตุเกส Spain-Portugues
bulletทัวร์ยูเครน Ukraine
bulletทัวร์มอนเตเนโกร Montenegro
bulletทัวร์บอสเนีย เฮอร์เซโกวีนา
bulletทัวร์เซอร์เบีย Serbia
ทัวร์อเมริกา
bulletทัวร์อเมริกา America
bulletทัวร์แคนาดา Canada
bulletทัวร์อเมริกาใต้ South America
bulletทัวร์เม็กซิโก Mexico
bulletทัวร์คิวบา Cuba
bulletทัวร์ชิลี Chile
bulletทัวร์เอกวาดอร์ Ecuador
bulletทัวร์เปรู Peru
bulletทัวร์เวเนซูเอล่า Venezuela
รายการทัวร์ในทวีปออสเตรเลีย
bulletทัวร์ออสเตรเลีย Australia
bulletทัวร์นิวซีแลนด์ New Zealand
รายการทัวร์ในตะวันออกกลาง
bulletทัวร์คูเวต Kuwait
bulletทัวร์จอร์แดน Jordan
bulletทัวร์ซีเรีย Syria
bulletทัวร์ดูไบ Dubai
bulletทัวร์ตุรกี Turkey
bulletทัวร์บาห์เรน Bahrain
bulletทัวร์เยเมน Yemen
bulletทัวร์เลบานอน Lebanon
bulletทัวร์อิรัค Iraq
bulletทัวร์อิหร่าน Iran
bulletทัวร์อิสราเอล Israel
bulletทัวร์โอมาน Oman
รายการทัวร์ในทวีปแอฟริกา
bulletทัวร์แอฟริกา Tour Africa
bulletทัวร์แอฟริกาใต้ South Africa
bulletทัวร์แอลจีเรีย Algeria
bulletทัวร์อียิปต์ Egypt
bulletเอธิโอเปีย Ethiopia
bulletทัวร์กานา Ghana
bulletทัวร์เคนย่า Kenya
bulletทัวร์แทนซาเนีย Tazania
bulletทัวร์ลิเบีย Libya
bulletทัวร์มาลี Mali
bulletทัวร์โมรอคโค Morocco
bulletทัวร์โมซัมบิก Mozambique
bulletทัวร์ตูนีเซีย Tunisia
bulletทัวร์เซเนกัล Senegal
bulletทัวร์สวาซิแลนด์ Swaziland
bulletทัวร์ยูกันดา Uganda
ทัวร์เรือสำราญ
bulletเรือสำราญ Arcadia Cruises
bulletเรือสำราญ Celebrity Cruises
bulletเรือสำราญ Costa Cruise
bulletเรือสำราญ MSC Cruises
bulletเรือสำราญ Princess Cruise
bulletเรือสำราญ Royal Caribean
bulletเรือสำราญ Star Cruises
bulletทัวร์เรือสำราญทั่วโลก world cruises
bulletอโรซ่า AROSA
bulletอเวลอน AVALON
ขั้นตอนการจองทัวร์และการชำระเงิน
ค้นหาข้อมูล ก่อนเดินทาง
ข่าวเด่น ประจำวัน
dot

dot


Facebook utravel.in.th

Line ID UTRAVEL
Line ID :  u.travel

 

 

Rabat
MOROCCO

 

เวลาประเทศไทย THAILAND
 

 ทัวร์บรูไน ฟิลิปปินส์ มหัศจรรย์ AEC D 5 วัน 4 คืน BN171303AZ


ทัวร์บรูไน ฟิลิปปินส์ มหัศจรรย์ AEC - D 5 วัน 4 คืน

TOUR CODE: BN171303AZ

สายการบิน รอยัล บรูไน Royal Brunei Airlines

โปรแกรมสุดคุ้ม “ไปครั้งเดียว เที่ยวสองประเทศ!!! บรูไน+ฟิลิปปินส์”
บรูไน-ชมความอลังการของ มัสยิดทองคำ Jame Asr Hassanil Bolkiah Mosque
บรูไน-ผ่านชม พระราชวัง Istana Nurul Iman พระราชวังที่ใหญ่ที่สุดในโลก
บรูไน-ชมหมู่บ้าน  Kampong Ayer หมู่บ้านกลางน้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลกอายุนับพันปี
ฟิลิปปินส์-ชมโรงงาน Jeepney Factory ชมรถจี๊ปนี่ย์หลากสีสันสไตล์ Filipinos
ฟิลิปปินส์-ชมวิว ภูเขาไฟตาอัล ภูเขาไฟที่ตั้งอยู่กลางทะเลสาบตาไกไต
ฟิลิปปินส์-พิเศษ...ชมโชว์ระบำพื้นเมืองฟิลิปปินส์
ราคานี้ไม่แจกกระเป๋า ไม่รวมค่า ทิปไกด์ และทิปคนขับรถ

กำหนดการเดินทาง
15-19 ต.ค./29ต.ค.-2พ.ย./12-16/19-23พ.ย.  ราคา 25,900 บาท
26-30 พ.ย.                                                         ราคา 26,900 บาท
22-26 ต.ค.(วันหยุดปิยะ)                                     ราคา 27,900 บาท
03-07 ธ.ค.(วันหยุดวันพ่อ)                                  ราคา 28,900 บาท

วันแรก  กรุงเทพฯ – บรูไน – ตลาดกาดง ไนท์มาร์เก็ต
11.30 น. คณะมาพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ประตู 9 เคาน์เตอร์ Uเช็คอินกรุ๊ปของสายการบิน รอยัล บรูไน (Royal Brunei Airlines) โดยมีเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวก 
13.30 น. นำท่านเดินทางสู่ กรุงบันดาเสรีเบกาวัน ประเทศบรูไน โดยสายการบิน รอยัล บรูไน ( Royal Brunei ) เที่ยวบินที่ BI514 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 45 นาที่ 
17.15 น. เดินทางถึง สนามบิน Brunei International Airport ประเทศบรูไน เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง (เพื่อความสะดวกในการนัดหมาย กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่น)  
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 
จากนั้นนำท่านสัมผัสบรรยากาศวิถีชีวิตของชาวบรูไนที่ ตลาดกาดง ไนท์มาร์เก็ต ให้ท่านได้เลือกซื้อ ขนม หรือ อาหารพื้นเมืองของชาวบรูไนตามอัธยาศัย 
จากนั้นนำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก ให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย 
ที่พัก The Centerpoint Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า 

วันที่สอง  Tamu Market-หมู่บ้านกลางน้ำ - มัสยิด Omar Ali Saiffuddien -พิพิธภัณฑ์ Malay
Technology-ผ่านชมพระราชวังสุลต่าน Istana Nurul Iman-ล่องเรือชมลิงจมูกยาว
เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม   
จากนั้นชม Tamu Market นำท่านสัมผัสบรรยากาศชมบรรยากาศตลาดยามเช้าชมวิถีชีวิตของชาวบรูไน จากนั้นนำท่านล่องเรือชม หมู่บ้านกลางน้ำ Kampong Ayer หมู่บ้านกลางน้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลก ตั้งอยู่บริเวณปากแม่น้ำบรูไน เป็นหมู่  บ้านกลางน้ำที่มีคนอยู่อาศัยต่อเนื่องกันมายาวนานกว่า 1,300 ปี การสร้างบ้านเรือนแบบปลูกสร้างอยู่บนเสาค้ำยันและเชื่อมต่อกันด้วยสะพาน หมู่บ้านกลางน้ำนี้มีทั้ง บ้านพักอาศัย, มัสยิด, โรงเรียน, สถานีอนามัย, สถานีตำรวจ, ร้านค้า,   ร้านอาหาร ปัจจุบันหมู่บ้านแห่งนี้มีประชากรกว่าสามหมื่นคนคิดเป็นเกือบร้อยละ๑๐ของจำนวนประชากรบรูไนและเป็นสถานที่ที่แสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมริมน้ำของบรูไนสร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยวจากทั่วโลกที่ได้มาชมหมู่  บ้านแห่งนี้ จากนั้นนำท่านผ่านชมและถ่ายรูปด้านนอก มัสยิด Omar Ali Saiffuddien มัสยิดใจกลางเมือง บันดาร์เสรีเบกาวัน สร้างขึ้นโดย สุลต่าน โอมาร์ อาลี ไซฟุดดิน ซึ่งเป็นมัสยิดประจำพระองค์ของสมเด็จพระมหาราชาธิบดีองค์ที่28 ของบรูไน ซึ่งเป็นพระราชบิดาของสมเด็จพระราชาธิบดีองค์ที่ 29 องค์ปัจจุบัน ภายในมัสยิดประดับตกแต่งด้วยหินอ่อนและกระเบื้องสีอย่างเรียบง่าย เหมาะสมสำหรับสถานที่ในการสวดมนต์ขอพร และยังใช้เป็นเวทีประกวดอ่านคัมภีร์  อัลกุรอาน มัสยิดแห่งนี้เป็นการผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมแบบอิสลามกับสถาปัตยกรรมอิตาลี ได้รับการขนานนามว่า มินิ ทัชมาฮาล ออกแบบโดย Cavalierre Rudolfo Nolli ชาวอิตาลี บริเวณด้านหน้าของมัสยิดเป็นทะเลสาบขนาด  ใหญ่ มีการจำลองเรือพระราชพิธีมาประดับ นับเป็นจุดเด่นอีกประการหนึ่ง มัสยิดแห่งนี้ภายนอกแวดล้อมด้วยพันธุ์ไม้นานาชนิดซึ่งเป็นสัญลักษณ์แสดงถึงดินแดนแห่งสรวงสวรรค์ ถือได้ว่าเป็นมัสยิดที่สวยงามมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก 
กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย จากนั้นนำท่านชม พิพิธภัณฑ์ Malay Technology ชมการจำลองรูปแบบการใช้ชีวิต และจัดแสดงข้าวของเครื่องใช้ในอดีตของชาวบรูไน จากนั้นนำท่านผ่านชม พระราชวัง Istana Nurul Iman พระราชวังที่ใหญ่ที่สุดในโลก เป็นที่ประทับ  ของสุลต่านแห่งบรูไนและพระราชวงศ์ สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1984 มีมูลค่า 1.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ บนพื้นที่ 2,152,782 ตารางฟุต ประกอบไปด้วย โดมทำด้วยทองคำ, ห้อง 1,788 ห้อง, ห้องน้ำ 257 ห้อง สิ่งอำนวยความสะดวกใน  พระราชวังแห่งนี้คือสระว่ายน้ำจำนวน 5 สระ คอกม้าติดเครื่องปรับอากาศสำหรับม้าเพื่อแข่งโปโลขององค์สุลต่านจำนวน 500 ตัว โรงจอดรถขนาดจุ 110 คัน ห้องจัดงานเลี้ยงที่สามารถจุคนได้ถึง 4,000 คน และสุเหร่าที่จุคนได้ 1,500 คน   พระราชวังแห่งนี้ยังเป็นที่เก็บเหล่าบรรดารถหรูที่พระองค์สะสมอีกด้วย จากนั้นนำท่านล่องเรือชม ลิงโพรบอสซิส (Proboscis Monkey) หรือที่เรียกกันว่า ลิงจมูกยาว เป็นลิงที่มีมีจมูกใหญ่และยื่นยาวประหลาดกว่าลิงชนิดอื่น เป็นลิงที่พบ  ได้เฉพาะในประเทศบนเกาะบอร์เนียวเท่านั้น โดยจะอาศัยอยู่ในป่าชายเลนหรือป่าติดริมแม่น้ำ 
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก The Centerpoint Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า 

วันที่สาม  มัสยิด Jame Asr Hassanil Bolkiah พิพิธภัณฑ์ Islamic Gallery-พิพิธภัณฑ์
Royal Regalia-ช้อปปิ้งยาย่าซันคอมเพล็กซ์-บรูไน-มะนิลา

เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม   
จากนั้นนำท่านชม มัสยิด Jame Asr Hassanil Bolkiah สร้างขึ้นในโอกาสฉลอง 25 ปี แห่งการครองราชย์ของสุลต่านองค์ปัจจุบัน มัสยิดทองคำแห่งนี้เป็นมัสยิดแห่งชาติของบรูไน และมีสถาปัตยกรรมสวยงามที่สุดในบรูไน โดยมีการนำเข้า  วัสดุในการก่อสร้างและตกแต่งมาจากทั่วโลก อาทิเช่น หินอ่อนจากประเทศอิตาลี, แชนเดอเลียร์ทองคำแท้ขนาดใหญ่ที่สุดในโลกจากประเทศออสเตรีย เป็นต้น เริ่มก่อสร้างในปี 1987 แล้วเสร็จในปี 1994 ภายในประกอบด้วย ห้องสวดมนต์ 2   ห้องแยกชาย หญิง,โดมทองคำจำนวน 29 อัน บันไดทางขึ้น 29 ขั้น โคมไฟ 29 ดวงเพื่อเป็นเกียรติแก่ องค์สุลต่านแห่งบรูไนหรือสมเด็จพระราชาธิบดีฮัจญี ฮัสซานัล โบลเกียห์ มูอิซซัดดิน วัดเดาละห์ ซึ่งเป็นสมเด็จพระราชาธิบดีองค์ที่ 29   องค์ปัจจุบันของบรูไน นำท่านชม พิพิธภัณฑ์ Islamic Gallery พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เป็นแหล่งรวบรวมของสะสมโบราณล้ำค่าขององค์สุลต่านจากประเทศมุสลิมทั่วโลกมาแสดงไว้  อาทิเช่น คัมภีร์อัลกุระอาน ขนาดเล็กที่สุดในโลก 
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย จากนั้นนำท่านชม พิพิธภัณฑ์ Royal Regalia มีการจัดแสดงเครื่องประกอบพิธีราชาภิเษกของสมเด็จพระราชาธิบดีองค์ที่ 29 แห่งบรูไน และข้าวของเครื่องใช้ขององค์สุลต่านเอาไว้มากมาย อาทิเช่น เครื่องเงิน, เครื่องทอง มงกุฎ เครื่องราชย์  และเครื่องบรรณาการจากประเทศต่างๆ รวมทั้งของขวัญจากผู้นำประเทศต่าง ๆ ที่ถวายแด่องค์สุลต่านแห่งบรูไน ให้ท่านอิสระช้อปปิ้งที่ ยาย่าซัน คอมเพล็กซ์ ให้ท่านได้เลือกซื้อของฝากตามอัธยาศัย 
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สนามบิน เพื่อนำท่านเดินทางต่อไปยัง กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ 
19.00 น. นำท่านเดินทางสู่ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ โดยสายการบิน รอยัล บรูไน ( Royal Brunei ) เที่ยวบินที่ BI685 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง 
21.05 เดินทางถึง สนามบิน นินอย อาเกียโน่ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง (เพื่อความสะดวกในการนัดหมาย กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่น) นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและ  ศุลกากรแล้ว จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พัก ให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย 
ที่พัก ã Y2 Residence Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า, เมืองมะนิลา 

วันที่สี่   มะนิลา – โบสถ์เซ็นโจเซฟ – Jeepney Factory - ตาไกไต – ชมวิวภูเขาตาอัล – ชมโชว์พื้นเมือง
เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม   
จากนั้นนำท่านชม โบสถ์เซ็นต์โจเซฟ นำท่านชม Las Piñas Bamboo Organ  ชมออร์แกนไม้ไผ่ที่มีชื่อเสียงและมีเพียงแห่งเดียวในโลก จากนั้นนำท่านชม Jeepney Factory รถ Jeepney เป็นยานพาหนะที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในประเทศ  ฟิลิปปินส์ เป็นผลิตผลจากเดิมที่กองทัพสหรัฐได้ทิ้งรถจี๊ป (Jeeps) ที่ใช้ในสงครามโลกครั้งที่สองเอาไว้ ชาวฟิลิปปินส์ได้นำมาดัดแปลงเพื่อทำเป็นรถโดยสาร เพื่อเอาไว้ใช้บรรทุกผู้โดยสารได้มากขึ้น พร้อมทั้งตกแต่งด้วยศิลปะลวดลาย  ต่างๆที่ให้สีฉูดฉาดตามแบบชาวฟิลิปปินส์ ซึ่งในปัจจุบัน รถจี๊ปนี่ย์เป็นรถยนต์ที่ใช้เป็นรถโดยสารสาธารณะที่ได้รับความนิยมมากที่สุดถือได้ว่าเป็นสัญลักษณ์อย่างนึงของชาวฟิลิปปินส์เลยก็ว่าได้ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมือง ตาไกไต   (Tagaytay) ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของกรุงมะนิลา ระหว่างการเดินทางให้ท่านเพลิดเพลินชมทิวทัศน์ชนบทที่สวยงาม เต็มไปด้วยสวนมะพร้าว, ไร่สัปปะรดปลูกเรียงรายตามทาง 
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย จากนั้นนำท่านสู่จุดชมวิว People’s Park in the Sky ให้ท่านได้ชมวิว ภูเขาไฟตาอัล (Taal Vocano) เป็นภูเขาไฟที่มีขนาดเล็กและตั้งอยู่กลางทะเลสาบตาไกไต และเมืองตาไกไตแบบ 360 องศา พิเศษ...ให้ท่านได้ทดลองนั่งรถ Jeepney ขึ้นสู่  จุดชมวิว *รวมค่าบริการแล้ว จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ กรุงมะนิลา 
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พิเศษ...ทานอาหารพร้อมชมโชว์ระบำพื้นเมือง ให้ท่านได้เพลิดเพลินสนุกสนานกับการร้องเพลงและการเต้นรำแบบพื้นเมืองแบบฟิลิปปินส์ 
ที่พัก ã Y2 Residence Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า, เมืองมะนิลา 

วันที่ห้า  สวนไรซาล – อินทรามูรอส – โบสถ์ซานอะกุสติน – ป้อมปราการซานติอาโก – มะนิลา – บรูไน – กรุงเทพฯ
เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม   
จากนั้นนำท่านชม สวนไรซาล (Rizal Park) สวนสาธารณะขนาดใหญ่ตั้งอยู่ใจกลางกรุงมะนิลาเป็นที่ตั้งของ อนุสาวรีย์ โฮเซ่ ไรซาล (Jose Rizal) ผู้นำในการปลดแอกฟิลิปปินส์จากสเปนในช่วงปี ค.ศ. 1896-1898 และในบริเวณเดียวกันนี้   ยังเป็นจุดที่ฟิลิปปินส์ประกาศอิสรภาพเหนือสหรัฐอเมริกา ในปีค.ศ.1941 อนุสาวรีย์แห่งนี้จึงมีความสำคัญต่อชาวฟิลิปปินส์ และเป็นจุดแรกที่ใช้เป็นหลักกิโลเมตรแรกสำหรับนับระยะถนนทุกๆสายในลูซอน จากนั้นนำท่านชม อินทรา 
มูรอส ( Intramuros ) ถูกสร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1571 โดยกลุ่มชาวสเปนเพื่อป้องกันการรุกราน ภายในป้อมอินทรามูรอส ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นศูนย์กลางการปกครอง, การศึกษา, วัฒนธรรม, ศาสนา จะมีลักษณะสถาปัตยกรรมแบบเมืองใน  สมัยยุโรปตอนกลาง มีกำแพงล้อมรอบ ค่ายป้อมยามอย่างมิดชิด ถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมที่ไม่ควรพลาดเมื่อมาเยือนกรุงมะนิลา นำท่านชม โบสถ์ซานอะกุสติน (San Agustin Church) สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1599 ตามแบบ  สถาปัตยกรรมของสเปนเป็นสิ่งปลูกสร้างหนึ่งเดียว ภายในอินทรามูรอสที่ไม่ถูกระเบิดในสงครามโลกครั้งที่ 2 ชมความงามของผนังโบสถ์ด้านหน้าที่ชวนมองในสไตล์ดอริก และประตูใหญ่ที่แกะสลักหนเป็นรูปนักบุญอะกุสติน กับนักบุญ  โมนีกที่งดงามน่าเจริญศรัทธาเป็นอย่างยิ่ง ใกล้ๆกับโบสถ์ยังเป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์ที่เก็บสมบัติล้ำค่าไว้ให้ได้ชื่นชมมากมาย ไม่ว่าจะเป็นงานศาสนศิลป์ งานประณีตศิลป์รวมถึงงานถ้วยแบบสเปนและเม็กซิกัน จากนั้นนำท่านชม ป้อม   ปราการซานติอาโก (Fort Santiego) สร้างมาติดกับแม่น้ำปาสิก ซึ่งถือเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญในการรับมือข่าศึกศัตรู เดิมเป็นป้อมของทหารสเปน ปัจจุบันเป็นอนุสรณ์สถานที่ระลึกถึง Dr.Jose Rizal (ดอกเตอร์ โฮเซ่ ไรซาล) ผู้ถูกจองจำ  ที่นี่จนสิ้นชีวิตในปีค.ศ.1896 ในยุคสมัยแห่งการต่อต้านอาณานิคมสเปน ป้อมแห่งนี้ยังเป็นสถานที่ถ่ายรูปงานแต่งงาน ที่บ่าวสาวจะนิยมมาถ่ายรูปแต่งงานที่นี่อีกด้วย 
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สนามบิน นินอย อาเกียโน่ เพื่อนำท่านเดินทางต่อไปยัง กรุงบันดาเสรีเบกาวัน ประเทศบรูไน 
15.00 น. นำท่านเดินทางสู่ กรุงบันดาเสรีเบกาวัน ประเทศบรูไน โดยสายการบิน รอยัล บรูไน ( Royal Brunei ) เที่ยวบินที่ BI684 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 
17.10 น. เดินทางถึง สนามบิน Brunei International Airport ประเทศบรูไน เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง (เพื่อความสะดวกในการนัดหมาย กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่น) นำท่านเปลี่ยนเที่ยวบินเพื่อเดินทางกลับสู่   ประเทศไทย 
18.15 น. นำท่านเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน รอยัล บรูไน ( Royal Brunei ) เที่ยวบินที่ BI519 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง 
20.00 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ  

พิมพ์โปรแกรมทัวร์ :  TOUR CODE:BN171303AZ ทัวร์บรูไน ฟิลิปปินส์ มหัศจรรย์ AEC - D 5 วัน 4 คืน

ฟอร์มจองทัวร์ (กรุณากรอกข้อมูล)


ชื่อผู้จองทัวร์ :  *
หมายเลขโทรศัพท์ :  *
อีเมล :  *
จองโปรแกรมทัวร์ :  *
เดินทางวันที่ :  *
จำนวนผู้เดินทาง (ผู้ใหญ่) :
จำนวนผู้เดินทาง (เด็กอายุ 2 - 11 ปี) :
สิ่งที่ต้องการเป็นพิเศษ :เอเชีย ASIA

ทัวร์จีน แพคเกจทัวร์จีน TOUR CHINA
ทัวร์ฮ่องกง แพคเกจทัวร์ฮ่องกง Hong Kong
ทัวร์มาเก๊า
ทัวร์บาหลี
ข้อมูลทัวร์ญี่ปุ่น นานาสาระเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่น
ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น แพคเกจทัวร์ญี่ปุ่น Tour Japan
ทัวร์เกาหลีเหนือ-North Korea
KR231301MZ_เกาหลีเหนือ 6 วัน 4 คืน_สายการบินแอร์ไชน่า 7-12 พ.ค.2560
KR231302MZ_เกาหลีเหนือ 9 วัน 7 คืน_สายการบินแอร์ไชน่า _เมษายน 2560
ทัวร์เกาหลีใต้ TOUR SOUTH KOREA
ทัวร์ไต้หวัน TOUR TAIWAN
ทัวร์เวียดนาม
ทัวร์บรูไน
ทัวร์บรูไน The Golden Legacy 3 วัน 2 คืน BN171301AZ
ทัวร์บรูไน บาหลี บรูไน Fantastic of ASEAN D 5 วัน 4 คืน BN171302AZ
ทัวร์เนปาล
ทัวร์อินเดีย แพคเกจทัวร์อินเดีย แสวงบุญอินเดีย Inceredible India
ทัวร์สังเวชนียสถาน 4 ตำบล
ทัวร์แคชเมียร์ แพคเกจทัวร์แคชเมียร์ Kashmir
ทัวร์ศรีลังกา
ทัวร์ทิเบต
ทัวร์ภูฏาน
ทัวร์พม่า Myanmar
ทัวร์ปากีสถาน แพคเกจทัวร์ปากีสถาน เที่ยวปากีสถาน คาราโครัมไฮเวย์ KKH เส้นทางสายไหม ชำนาญทัวร์ปากีสถาน
ทัวร์ปากีสถาน 11 วัน คาราโครัมไฮเวย์ KKH เส้นทางสายไหม
10 วันปากีสถานมองโกลทางหลวงและลาฮอร์
แพคเกจปากีสถานเดินทางเอง
ทัวร์คาซัคสถาน
ทัวร์เติร์กเมนิสถาน
ทัวร์อุซเบกิสถาน
ทัวร์รถไฟทรานส์ไซบีเรีย
ทัวร์ลาว
ทัวร์อาร์เซอร์ไบจัน แพคเกจทัวร์อาร์เซอร์ไบจัน Azerbaijan
ทัวร์อาร์เมเนีย ARMENIA
ทัวร์จอร์เจีย ตลาดบน แพคเกจทัวร์จอร์เจีย อยู่ดี กินดี เที่ยวจอร์เจียกับผู้ชำนาญทัวร์จอร์เจีย Tour Georgia
ข้อมูลประเทศจอร์เจีย
ทัวร์แกรนด์จอร์เจีย 8 วัน 5 คืน บิน TK
อาเซอร์ไบจาน จอร์เจีย อาร์เมเนีย 12 วัน
ทัวร์ฟิลิปปินส์
ทัวร์มาเลเซีย
ทัวร์สิงค์โปร์ เที่ยวสิงค์โปร์ ประเทศสิงค์โปร์
ทัวร์กัมพูชา Cambodia
ทัวร์อินโดนีเซีย เที่ยวอินโดนีเซีย แพคเกจทัวร์อินโดนีเซีย ข้อมูลอินโดนีเซีย TOUR INDONESIA
ทัวร์อินโดนีเซีย เกาะสวรรค์ บาหลี 4 วัน 3 คืน ID171301AZ
โปรแกรมทัวร์ 14 วัน เอเชียกลาง 5 สถาน CA15150814YZ
14 วัน เอเชียกลาง 5 สถาน
เปิดเส้นทางใหม่ ออร์โดส มองโกลเลียใน CN331101BZ