ReadyPlanet.com
ทัวร์ฮ่องกง แพคเกจทัวร์ฮ่องกง Hong Kong

ทัวร์ฮ่องกง ฮ่องกง เป็นประเทศที่เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวชาวไทย ด้วยเหตุผลหลัก ๆ 2 ประการ คือ 1. ฮ่องกงอยู่ใกล้ประเทศไทย และค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวฮ่องกงนั้นราคาไม่แพงนัก การเดินทางไปท่องเที่ยวฮ่องกงนักท่องเที่ยวชาวไทยโดยส่วนใหญ่มักจะใช้บริการทัวร์แบบหมู่คณะ ซึ่งในปัจจุบันการไปทัวร์ฮ่องกงแบบหมู่คณะ 

บริษัท ยู. แทรเวล วาเคชั่นส์ จำกัด  บริษัททัวร์ต่างประเทศชั้นนำของไทย ให้บริการ ทัวร์ต่างประเทศ จัดทัวร์ฮ่องกง จัดนำเที่ยวฮ่องกง แพคเกจทัวร์ฮ่องกง ทัวร์ฮ่องกงเป็นคณะท่องเที่ยว บริการตั๋วเครื่องบินสู่ฮ่องกง  จองโรงแรมที่พัก ฮ่องกง  รถทัวร์อ่องกง  ไกด์ฮ่องกงภาษาไทย  ไหว้เจ้าฮ่องกง  สัมนาดูงาน ฮ่องกง ข้อมูลฮ่องกง และได้จัดเตรียมโปรแกรมทัวร์ฮ่องกงไว้รอท่าน หลากหลายโปรแกรม หลากหลายสายการบิน หลากหลายราคา เพื่อให้ท่านได้พิจาณา นอกจากนี้ บริษัท ยู. แทรเวล วาเคชั่นส์ จำกัด  ยังบริการรับจัดกรุ๊ปทัวร์ฮ่องกง กรุ๊ปเหมาพิเศษ ตั้งแต่ 10 ท่านขึ้นไป สำหรับหน่วยงานราชการ บริษัท-ห้าง-ร้าน หรือเป็นการท่องเที่ยวส่วนตัว เพียง 2 ท่าน รวมทั้งบริการรับจองรถรับ-ส่ง ระหว่างสนามบินนานาชาติฮ่องกง สู่โรงแรม หรือจากโรงแรม สู่สนามบิน รวมทั้งรับจองโรงแรมทั่วฮ่องกง

บริษัท ยู. แทรเวล วาเคชั่นส์ จำกัด https://www.utravel.in.th ไม่เป็นเพียงแต่เว็บนำเสนอโปรแกรมทัวร์ฮ่องกงเท่านั้น แต่เรายังนำเสนอข้อมูลการท่องเที่ยวฮ่องกง ซึ่งเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อผู้สนใจจะไปเที่ยวฮ่องกง อีกทั้งยังให้ข้อมูลท่องเที่ยวประเทศต่าง ๆ แก่ท่านอีกด้วย

ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง  แพคเกจทัวร์ฮ่องกง
ข้อมูลฮ่องกง ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง TOUR HONG KONG

ทัวร์ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ ทัวร์ฮ่องกง ไหว้พระที่อ่าวรีพัลส์เบย์ ทัวร์ฮ่องกง พีคแทรม ทัวร์ฮ่องกง ไหว้พระใหญ่ที่เกาะลันเตา
 
 


ข้อมูลทัวร์ฮ่องกง


View แผนที่ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง ข้อมูลทัวร์ฮ่องกง TOUR HONG KONG MAP in a larger map

ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง  แพคเกจทัวร์ฮ่องกง  ข้อมูลทัวร์ฮ่องกง
เขตบริหารพิเศษฮ่องกง
 
เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (อังกฤษ: Hong Kong Special Administrative Region of the People’s Republic of China; อักษรจีนตัวเต็ม: 中華人民共和國香港特別行政區; อักษรจีนตัวย่อ: 中华人民共和国香港特别行政区 ; ชื่อย่อ: 香港 (ช่างกั่ง หรือ ฮ่องกง) ; Hong Kong SAR) เป็นเขตปกครองของสาธารณรัฐประชาชนจีน ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศ โดยอยู่ติดกับมณฑลกว่างตง (กวางตุ้ง) และห่างจากมาเก๊าราว 61 กิโลเมตร ทางฝั่งตะวันตก

รูปแบบการปกครองของฮ่องกง
ฮ่องกงเป็นเขตบริหารพิเศษที่ขึ้นตรงต่อรัฐบาลกลางของสาธารณรัฐประชาชนจีน รัฐบาลจีนได้ใช้นโยบาย ‘หนึ่งประเทศสองระบบ’ ในการปกครองฮ่องกง ตามกฎหมายพื้นฐานที่ใช้ในการปกครองและบริหารฮ่องกง ที่สภาประชาชนจีนได้อนุมัติและประกาศใช้เป็นกฎหมาย เมื่อวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2533 โดยให้สิทธิฮ่องกงในการปกครองตนเองอย่างอิสระ สามารถดำเนินนโยบายทางด้านเศรษฐกิจ การค้า การเงิน การพาณิชย์ ฯลฯ ได้ตามระบบเสรี รัฐบาลจีนได้กำหนดให้ฮ่องกงสามารถดำเนินนโยบายเศรษฐกิจเสรีต่อไปได้อีกเป็นเวลา 50 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2540 ซึ่งเป็นวันที่รัฐบาลจีนได้รับฮ่องกงกลับคืนจากรัฐบาลอังกฤษ

ประวัติฮ่องกง
ฮ่องกง เดิมเป็นเพียงหมู่บ้านประมงเล็ก ๆ แห่งหนึ่ง ในเขตอำเภอซินอัน เมืองเซินเจิ้น หลังจากจีนพ่ายแพ้ในสงครามฝิ่น เกาะฮ่องกงและเกาลูนจึงถูกครอบครองโดยอังกฤษในปี พ.ศ. 2385 (ค.ศ. 1842) และ พ.ศ. 2403 (ค.ศ. 1860) ตามลำดับ ต่อมาภายหลัง ในปี พ.ศ. 2441 (ค.ศ. 1898) อังกฤษได้ทำสัญญา ‘เช่าซื้อ’ พื้นที่ทางตอนใต้ของลำน้ำเซินเจิ้น ซึ่งปัจจุบันเรียกว่า ‘เขตดินแดนใหม่’ รวมทั้งเกาะรอบข้าง ซึ่งมีอาณาบริเวณกว้างใหญ่กว่าเมื่อครั้งอังกฤษเข้ายึดครองในสมัยสงครามฝิ่นเกือบสิบเท่า

การตรวจคนเข้าเมืองฮ่องกง
บุคคลสัญชาติไทย เมื่อเดินทางเข้าฮ่องกงเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของฮ่องกงที่สนามบิน CHEK LAP KOK จะประทับตราวีซ่าให้อาศัยอยู่ในฮ่องกงได้ 1 เดือน หากหนังสือเดินทางดังกล่าวยังมีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน

การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ เงินฮ่องกง
การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศในฮ่องกงสามารถทำได้โดยเสรี เงินดอลลาร์ฮ่องกง (Hong Kong Dollar) เป็นสกุลเงินที่สามารถแลกเปลี่ยนกับเงินตราต่างประเทศได้ อย่างไรก็ดี ในปัจจุบันทางการฮ่องกงได้กำหนดให้เงินดอลลาร์ฮ่องกงมีอัตราแลกเปลี่ยนคงที่ (Fixed Rate) กับเงินดอลลาร์สหรัฐ (แต่เพิ่มสูง/ต่ำกว่าอัตราที่กำหนดได้เล็กน้อย) อัตราแลกเปลี่ยนในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2545 คือ 1 ดอลลาร์สหรัฐ เท่ากับ 7.76 ดอลลาร์ฮ่องกง (อัตราซื้อขายโดยเฉลี่ย) ธนบัตรของฮ่องกง พิมพ์โดย ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ และ ธนาคารเอชเอสบีซี

การคมนาคมในฮ่องกง
ฮ่องกงเป็นเมืองที่มีการพัฒนาด้านเครือข่ายการคมนาคมขนส่งสูงทั้งของรัฐ และ เอกชน การเดินทางในแต่ละวันของชาวฮ่องกง 90% เป็นการใช้ขนส่งสาธารณะ และทำให้ฮ่องกงเป็นเมืองหนึ่งที่มีขนส่งสาธารณะครอบคลุมและมีประสิทธิภาพเมืองหนึ่งของโลก เพื่อความสะดวกสบายจึงมี บัตรเงินสดอ็อคโทปัส เป็นบัตรที่ไว้ใช้จ่ายค่าโดยสารรถไฟ, รถราง, รสบัส, เรือข้ามฟาก และยังสามารถใช้ได้ที่ร้านสะดวกซื้อกับร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดเช่นกัน

การท่องเที่ยวฮ่องกง
ฮ่องกงเป็นเมื่องที่มีความหลากหลายทางด้านสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนอย่างเห็นได้ชัด ทั้งตึกสูงระฟ้า อาคารทันสมัย ตลาดขายของพื้นเมือง ตลาดขายของเก่า วัดวาอาราม หรือแม้แต่แปลงปลูกผัก จากความหลากหลายเหล่านี้ จึงทำให้ฮ่องกงมีมนต์เสน่ห์ ดึงดูดนักท่องเที่ยวอย่างมากมาย นักท่องเที่ยวสามารถพบกับสิ่งที่น่าสนใจและหลากหลาย โดยเราสามารถแบ่งเขตท่องเที่ยวสำหรับสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจหลักๆ ออกเป็น 3 เขต คือ เกาะฮ่องกง ฝั่งเกาลูน เขตนิวเทอร์ริทอรี่ส์ และหมู่เกาะต่างๆ

  • ย่านเซ็นทรัล (Central)

เขตเซ็นทรัลเป็นศูนย์กลางทางธุรกิจของฮ่องกง เป็นที่ตั้งของบริษัทธุรกิจชั้นนำของเอเชีย ธนาคารนานาชาติ สำนักงานใหญ่ของรัฐบาล และอาคารศาลสูงสุด พื้นที่ส่วนใหญ่ประกอบไปด้วยตึกสูงระฟ้า ที่เป็นอาคารสำนักงานและศูนย์การค้าอันทันสมัย ตลอดจนโรงแรมระดับ 5 ดาว อาคารที่มีชื่อเสียงที่ตั้งอยู่ในย่านเซ็นทรัลนี้ ได้แก่ อาคาร Bank of China Tower ออกแบบโดย I.M. Pei และ อาคาร HongKong Bank ออกแบบโดย Sir Norman Foster ท่ามกลางความทันสมันเหล่านี้ยังมีถนนแบบขั้นบันไดอันเก่าแก่ ซึ่งได้รับการบันทึกว่าเป็นทางเลื่อนต่อเนื่องที่ยาวที่สุดในโลก และนอกจากนี้เรายังสามารถพบเห็นสวนสาธารณะที่ร่มรื่นเขียวขจีแทรกตัวอยู่ทั่วไป

นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางมายังเขตเซ็นทรัลได้โดยรถไฟใต้ดิน ลงสถานี Central หรือ สถานี Hongkong

ฮ่องกงมีชื่อเสียงในด้านการเป็นแหล่งชอปปิ้ง โดยย่านที่มีชื่อเสียง เช่น ถนนนาธาน (จิมซาจุ่ย) ย่านเซ็นทรัล เป็นต้น แหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ เช่น สวนสนุก ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ รีสอร์ท สวนสนุกโอเชียนปาร์ค วิคตอเรียพีค พระใหญ่วัดโปลิน วัดหวังต้าเซียน อ่าวน้ำตื้น Repulse Bay นอกจากนั้นยังมีการแสดง Symphony of lights ซึ่งเป็นมัลติมีเดียโชว์ที่ติดตั้งถาวรใหญ่ที่สุดในโลก

ฮ่องกงเต็มไปด้วยแหล่งท่องเที่ยวและจุดชมเมืองมากมาย มีสิ่งที่ควรทำและน่าดูไม่รู้จบ ทั้งบนเกาะฮ่องกง เกาลูนหรือนิวเทอร์ริทอรี่ส์ นอกจากนี้คุณยังสามารถนั่งเรือเฟอร์รี่ออกไปสำรวจเกาะรายรอบต่างๆได้อีกด้วย

เราได้มีการรวบรวมแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม 10 แห่ง สำหรับนักท่องเที่ยวไว้ จุดชมวิวต่างๆ อาทิ อ่าววิคตอเรีย ที่คุณไม่ควรพลาดการแสดงมัลติมีเดีย ซิมโฟนี่ ออฟ ไลท์ ในทุกค่ำคืน เวลา 20.00 น. ข้อมูลเกี่ยวกับประเพณีและมรดกทางวัฒนธรรม, สถาปัตยกรรม และ “ธรรมชาติ” สามารถดูได้จากเว็บไซต์ภาษาอังกฤษ

นอกเหนือจากแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมทั้ง 20 แห่งนี้แล้ว ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ และพิพิธภัณฑ์ บน เกาะฮ่องกง, เกาลูน, นิวเทอร์ริทอรี่ส์และ เกาะรายรอบ ที่สามารถดูได้จากเว็บภาษาอังกฤษ ไม่ว่าคุณกำลังเสาะหาอะไรในฮ่องกง สามารถดูได้ทันทีจาก แผนที่แหล่งท่องเที่ยว พร้อมด้วยลิงค์ไปยังรูปและคำบรรยายของทุกๆสิ่งที่คุณอยากดูและอยากทำในฮ่องกง!

ฮ่องกงมีแหล่งท่องเที่ยวและจุดชมเมืองที่มีชื่อเสียงหลายแห่ง ตั้งกระจายอยู่ทั้งบนเกาะฮ่องกง เกาลูน และนิวเทอร์ริทอรี่ส์ หรือจะลองนั่งเรือไปสำรวจบนเกาะรายรอบต่างๆ ลองเลือกดูสักแห่งจากสถานที่ต่างๆด้านล่างนี้ รับรองว่าคุณจะไม่ผิดหวัง
 
 
วิคตอเรีย พีค
หนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของฮ่องกง เดอะ พีค เป็นจุดชมวิวเมืองที่ยอดเยี่ยมที่สุด คุณจะต้องทึ่งกับสีสันที่สวยงามของเส้นขอบฟ้า อ่าววิคตอเรียที่มีชื่อเสียงระดับโลก และตึกระฟ้าที่พุ่งทะยานขึ้นสูงตัดกับแนวเขาเขียวขจีอันแสนสงบ ยอดเขาแห่งนี้สร้างความประทับใจที่แตกต่างกันระหว่างช่วงเวลากลางวันและกลางคืน
 
 
เลดี้ส์ มาร์เก็ต
ตลาดกลางแจ้งที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งของฮ่องกง เลดี้ส์ มาร์เก็ตเป็นจุดหมายที่ต้องไปเยือนสำหรับคนรักแฟชั่นที่โปรดปรานการต่อรองราคากระเป๋า, เครื่องประดับ, ของเล่น, เครื่องสำอาง และของแต่งบ้านเล็กๆน้อยๆ ร้านแผงลอยต่างๆ ที่ตั้งกระจุกรวมตัวกันจนเกิดเป็นตลาดที่มีบรรยากาศสนุกสนานนี้ ตั้งอยู่บนถนนตุงชอย ในมงก๊ก เปิดตั้งแต่เที่ยงไปจนถึง 23.30 น.

รีพัลส์ เบย์
หาดทรายรูปจันทร์เสี้ยวแห่งนี้เป็นหาดที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งในฮ่องกง ถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมในหมู่ชาวฮ่องกงและนักท่องเที่ยว และยังใช้เป็นฉากในการถ่ายทำภาพยนตร์ไปหลายเรื่อง มีรูปปั้นขนาดใหญ่ของเจ้าแม่กวนอิมและเจ้าแม่ทินโห่ว ซึ่งทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองชาวประมง โดดเด่นอยู่ท่ามกลางสวนสวยที่ทอดยาวลงสู่ชายหาด ที่นี่มีคลับเฮ้าส์สไตล์จีนแบบดั้งเดิม และอาคารสไตล์อาณานิคม รีพัลส์ เบย์ ตั้งอยู่บนหาดรีพัลส์ เบย์ มีภัตตาคารและร้านค้าที่สามารถนั่งชมวิวทะเลได้หลายแห่ง

อะเวนิว ออฟ สตาร์
สถานที่รำลึกถึงอัจฉริยบุคคลที่มีคุณูปการต่ออุตสาหกรรมภาพยนตร์ของฮ่องกง และเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของนักท่องเที่ยว มีลายพิมพ์มือดารา แผ่นหินจารึกชื่อบุคคลที่มีชื่อเสียงและประวัติศาสตร์ที่สำคัญของวงการภาพยนตร์ รวมไปถึงร้านจำหน่ายของที่ระลึกเกี่ยวกับภาพยนตร์เรื่องต่างๆ รูปปั้นจำลองรางวัลภาพยนตร์ฮ่องกง และประติมากรรมขนาดเท่าคนจริงของบรูซ ลี ดาราหนังกังฟูผู้เป็นตำนาน

หอนาฬิกา
หนึ่งในสัญลักษณ์ที่โดดเด่นในจิมซาโจ่ย แต่เดิมเป็นส่วนหนึ่งของสถานีต้นทางของรถไฟสายเกาลูน-แคนตัน (KCR) สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1915 หอคอยทำจากอิฐสีแดงและหินแกรนิต สูง 44 เมตร เป็นอนุสรณ์ชวนให้รำลึกถึงสมัยอาณานิคม ปัจจุบันพื้นที่ของสถานีรถไฟได้กลายเป็นที่ตั้งของศูนย์วัฒนธรรมฮ่องกง หลังคาทรงโค้งและดีไซน์ทางด้านสถาปัตยกรรมที่ดูทันสมัยกลายเป็นฉากหลังอันงดงามของหอนาฬิกาแห่งนี้

โกลเด้น โบฮิเนีย สแควร์
ประติมากรรมรูป “ดอกชงโคบานตลอดกาล” (โกลเด้น โบฮิเนีย) เป็นของขวัญที่จีนแผ่นดินใหญ่มอบให้เพื่อแสดงถึงความยินดีที่ได้ฮ่องกงได้กลับมารวมเป็นหนึ่งเดียวกับแผ่นดินแม่ หลังจากที่ต้องแยกกันเป็นเวลานานกว่า 150 ปี ใกล้กันมีอนุสาวรีย์ของการรวมกันเป็นหนึ่งที่จารึกลายมือของประธานาธิบดีเจียง เจ๋อหมิน โดยทุกๆเช้าจะมีพิธีเชิญธงชาติขึ้นสู่ยอดเสา

ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์
ขอเชิญชวนทุกท่านสู่อาณาจักรแห่งจินตนาการ ฉลองจิตวิญญาณแห่งแฟนตาซี โลกแห่งอนาคต และหัวใจรักการผจญภัย มิคกี้เมาส์รอต้อนรับคุณสู่ดินแดนแห่งความสุขที่สุดของโลกใบนี้ พร้อมเครื่องเล่นมากมายที่มีเฉพาะที่นี่ที่เดียวในฮ่องกง

โอเชี่ยนปาร์คฮ่องกง
เปิดให้บริการในปี ค.ศ. 1977 เป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมตลอดกาลของฮ่องกง ธีมปาร์คขนาด 80 เฮคตาร์ (200 เอเคอร์) นี้ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของเกาะฮ่องกง มีเครื่องเล่น นิทรรศการและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ มากมายรายรอบเขา รถกระเช้าที่เชื่อมพื้นที่ 2 ส่วนระหว่างยอดเขาสูงและพื้นที่ด้านล่าง ทำให้นักท่องเที่ยวได้เพลิดเพลินกับวิวทิวทัศน์ตระการตาขณะโดยสาร และสิ่งดึงดูดใหม่ล่าสุดคือลูกหมีแพนด้ายักษ์ 2 ตัว และพิพิธภัณฑ์แมงกะพรุนทะเลแห่งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

วัดซิก ซิก หยวน หว่องไทซิน
หว่องไทซินเป็นหนึ่งในวัดที่มีชื่อเสียงที่สุดในฮ่องกง ทุกๆปีจะมีนักท่องเที่ยวหลายล้านคนมาเยือน และยังถือเป็นศูนย์กลางทางศาสนาที่สำคัญแห่งหนึ่ง บริเวณวัดงดงามด้วยอาคารที่ตกแต่งแบบจีนโบราณแม้จะตั้งอยู่ท่ามกลางความเป็นเมืองของเกาลูน วัดแห่งนี้เป็นที่รวมความเชื่อทางศาสนาถึง 3 ศาสนา ได้แก่ เต๋า พุทธ และขงจื๊อ

เทมเปิล สตรีท
แหล่งช้อปปิ้งอันน่าทึ่ง มีแผงลอยเปิดไฟตั้งขายสินค้าราคาไม่แพง อาทิ เสื้อผ้า ปากกา นาฬิกา ซีดี คาสเซ็ทเทป อุปกรณ์ไฟฟ้า ฮาร์ดแวร์ และกระเป๋าเดินทาง สุดถนนยังเต็มไปด้วยหมอดูดวงโชคชะตา และการแสดงงิ้วแบบสดๆ เปิดระหว่าง 16.00 น. – เที่ยงคืน แต่จะเริ่มมีสีสันจริงจังหลังพระอาทิตย์ตกดินไปแล้ว

นอกเหนือจากนี้ ลองแวะเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆที่มีชื่อเสียง ซึ่งรวบรวมไว้ในเว็บไซต์ภาษอังกฤษของเรา เพราะเมืองที่มีสีสันของเอเชียแห่งนี้มีชีวิตชีวาตลอดเวลาทั้งในช่วงกลางวันและกลางคืน!

อ่าววิคตอเรียที่มีมนต์ขลัง
อ่าววิคตอเรียเป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม
ของฮ่องกง ถือเป็นอัญมณีเม็ดงามที่นักท่องเที่ยว
ทุกคนต้องแวะเวียนมาชม ไม่ว่าจะมาเยือนฮ่องกงกี่ครั้งแล้วก็ตาม
ในแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกมาเยือนฮ่องกง
เพื่อมาชื่นชมความงดงามของอ่าวแห่งนี้
 
วิวอ่าวตระการตา
ลองขึ้นไปบน เดอะ พีค หรือไปที่อะเวนิว ออฟ สตาร์ แล้วเดินไปตามทางเดินริมอ่าวจิมซาโจ่ย พรอมเมนาด เพื่อชมวิวอ่าวตระการตา และการแสดงแสงสีมัลติมีเดียซิมโฟนี ออฟ ไลท์ จากตึกระฟ้ารายรอบกว่า 43 แห่ง

 
คืนที่เต็มไปแสงดาวแห่งความสุข
ไม่มีวิธีไหนที่จะชมความงามแสนมหัศจรรย์ของอ่าวได้ดีไปกว่าล่องเรือท่องอ่าวในยามค่ำ ที่ซึ่งคุณจะได้ชมการแสดงมัลติมีเดียซิมโฟนี ออฟ ไลท์ อันตระการตาจากตึกระฟ้า 44แห่งรอบอ่าว

 
 
ทัวร์อ่าว
อ่าววิคตอเรียมีกิจกรรมต่างๆมากมายทั้งในช่วงกลางวันและกลางคืน ลองสัมผัสพลังแห่งความคึกคักนี้ด้วยการ ล่องเรือ สตาร์ เฟอร์รี่ เรือครูซ หรือเรือสำเภาโบราณนี้ได้

ช้อปปิ้งฮ่องกง
ค้นพบประสบการณ์การช้อปปิ้งอันหลากหลายที่ทำให้ฮ่องกงเป็นสวรรคฺ์สำหรับนักช้อปปิ้ง นักช้อปปิ้งในฮ่องกงจะได้รับความเพลิดเพลินอย่างมากเพราะมหานครแห่งนี้มอบชั่วโมงแห่งการช้อปปิ้งแสนสนุกในร้านที่ติดเครื่องปรับอากาศเย็นฉ่ำภายใต้บรรยากาศหรูหราตลอดเจ็ดวันในหนึ่งอาทิตย์ ไม่ว่าฝนจะตกหรือแดดจะออกก็ตาม
แน่นอนว่ามีสถานที่ให้คุณเลือกช้อปอยู่มากมายทั่วเมือง ค้นหาสินค้าที่ต้องซื้อ และที่ตั้งร้านค้า รวมถึงช้อปปิ้งมอลล์และห้างสรรพสินต้า และตลาดริมถนน เพื่อให้แน่ใจว่าร้านค้าที่คุณซื้อได้มาตรฐานคุณภาพ ตรวจสอบรายละเอียดที่ โครงการบริการคุณภาพด้านการท่องเที่ยว และดู คำแนะนำการช้อปปิ้ง

และหากต้องการหาร้านค้า คุณสามารถใช้ลิงค์ ค้นหาการช้อปปิ้ง ในเวปไซต์ภาษาอังกฤษ

อาหารการกินที่ฮ่องกง
ในฐานะเมืองหลวงแห่งอาหารของเอเชีย อาหาร ในฮ่องกงเป็นที่เลื่องลือถึงการผสมผสานของรสชาติทางตะวันออกและตะวันตก ลองหาสถานที่กิน ระหว่างเดินทางท่องเที่ยวและอย่าลืมจำเกร็ดการกิน ฮ่องกงมีการจัดการแข่งขันโชว์ทักษะการปรุงอาหารของเชฟต่างๆในโครงการสุดยอดอาหารอร่อย Best of the Best Culinary Awardsเป็นประจำทุกปี และผู้ประกอบการท้องถิ่นที่ให้บริการด้านการท่องเที่ยวที่ได้มาตรฐานจะได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกของโครงการบริการการท่องเที่ยวคุณภาพหรือ QTS

ยู. แทรเวล วาเคชั่นส์   เป็นบริษัททัวร์ต่างประเทศชั้นนำ ที่ให้บริการ ทัวร์ต่างประเทศ จัดทัวร์ฮ่องกง จัดนำเที่ยวฮ่องกง แพคเกจทัวร์ฮ่องกง ทัวร์ฮ่องกงเป็นคณะท่องเที่ยว บริการตั๋วเครื่องบินสู่ฮ่องกง  จองโรงแรมที่พัก ฮ่องกง  รถทัวร์อ่องกง  ไกด์ฮ่องกงภาษาไทย  ไหว้เจ้าฮ่องกง  สัมนาดูงาน ฮ่องกง ข้อมูลฮ่องกง

โทร. 02 - 428 2114   แฟกซ์  02 - 428 2125
อีเมล์     u.travel@hotmail.com
เว็บไซต์:https://www.utravel.in.th
 

ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์ฮ่องกงราคาถูก เที่ยวฮ่องกง สถานที่เที่ยวฮ่องกง ราคาทัวร์ฮ่องกง ไปทัวร์ฮ่องกง ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า ทัวร์ฮ่องกงนอนเวเนเซียน ชมวิวเกาะฮ่องกงบนเขา THE VENETIAN ทัวร์ฮ่องกง ตะลุยช๊อปปิ้ง จูไห่ ช้อปปิ้งตลาดก๊กเป่ย เซินเจิ้น จูไห่ ฮ่องกง ช้อปปิ้ง ทัวร์ฮ่องกง 3 วัน 2 คืน ทัวร์ฮ่องกง ไหว้พระ ถนนนาธาน จิมซาจุ่ย ทัวร์ฮ่องกง ถนนนาธาน ทัวร์ฮ่องกง วัดแชกงหมิว ทัวร์ฮ่องกง วัดหวังต้าเซียน ทัวร์ฮ่องกง กระเช้านองปิง ทัวร์ฮ่องกง พระใหญ่โป่หลิน ทัวร์ฮ่องกง Ngong Ping ทัวร์ฮ่องกง พระใหญ่ลันเตา ทัวร์ฮ่องกง REPULSE BAY ทัวร์ฮ่องกง โบสถ์เซนต์ปอล ทัวร์ฮ่องกง ไห้วพระวัดอาม่า ทัวร์ฮ่องกง หมู่บ้านชาวประมง ทัวร์ฮ่องกง ซัวเถา ทัวร์ฮ่องกง จีนแต้จิ๋ว ทัวร์ฮ่องกง ช้อปปิ้งเซนาโด้สแควร์ ทัวร์ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ ทัวร์ฮ่องกง disneyland ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า จูไห่ ทัวร์ฮ่องกง สนุกกับคาสิโน ทัวร์ฮ่องกง VICTORIA PEAK ทัวร์ฮ่องกง AVENUE OF STAR ทัวร์ฮ่องกง Temple-Street ทัวร์ฮ่องกง โอเชี่ยนปาร์ค ทัวร์ฮ่องกง สายการบิน TG ทัวร์ฮ่องกง SYMPHONY OF LIGHT ทัวร์ฮ่องกง ติ่มซำ ทัวร์ฮ่องกง โรงแรมดี ทัวร์ฮ่องกง โรงแรม 5 ดาว ทัวร์ฮ่องกง โรงแรมถูก

โปรแกรมทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง แพคเกจทัวร์ฮ่องกง ประจำเดือน
* ทัวร์ฮ่องกงเดือนมกราคม * ทัวร์ฮ่องกงเดือนกุมภาพันธ์ * ทัวร์ฮ่องกงเดือนมีนาคม
* ทัวร์ฮ่องกงเดือนเมษายน * ทัวร์ฮ่องกงเดือนพฤษภาคม * ทัวร์ฮ่องกงเดือนมิถุนยน
* ทัวร์ฮ่องกงเดือนกรกฎาคม * ทัวร์ฮ่องกงเดือนสิงหาคม *  ทัวร์ฮ่องกงเดือนกันยายน
* ทัวร์ฮ่องกงเดือนตุลาคม * ทัวร์ฮ่องกงเดือนพฤศจิกายน * ทัวร์ฮ่องกงเดือนธันวาคม

 
เอเชีย ASIA

ทัวร์จีน แพคเกจทัวร์จีน TOUR CHINA
CN291601AF-China-Chengdu-Jiuzhaigou Meng Gou-Huang lost 6 day 5 night Airline travel Thailand in October 2560 from 30999
CN291602AF-China-Chengdu-Jiuzhaigou Meng Gou-Leshan View Forum 8 day 7 nights or travel with Thai Airways in October 2560 from 40 999
เซี่ยงไฮ้ ขึ้นตึกจินเหมา อู๋ซี หัวโจว 5 วัน 3 คืน โดยสายการบินไทย เดือนสิงหาคม-ธันวาคม 2560 CN291603AZ
ทัวร์จีน 5 วัน 4 คืน Bijing Hiso โดยสายการบินไทย 21 - 25 ตุลาคม 2560 CN291604MZ
CN291806BF-ทัวร์จีนเฉิงตู-ตูเจียง-เอี้ยน-จิ่วจ้ายโกว 6D5N 12 - 17 เม.ย. 60 31,999
ทัวร์มาเก๊า
ทัวร์บาหลี
ข้อมูลทัวร์ญี่ปุ่น นานาสาระเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่น
ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น แพคเกจทัวร์ญี่ปุ่น Tour Japan
JP291801MZ_HOKKAIDO_6D4N_TG_FIN_Date_29June-4July2560
JP291804BF_TG_HOKKAIDO_PINK_PINK_5D3N_Trip_During_the_4-8May_2560
JP291805BF_ทัวร์ญี่ปุ่น_LAVENDER_HOKKAIDO_6D4N_ฟินเวอร์!!_เดินทางวันที่ 4-9_20-25ก.ค_9-14 ส.ค.2560
EU171315MZ_Charm_south_Italian_8d5n_by_TG_3-10_June_2560
ทัวร์เกาหลีเหนือ-North Korea
KR231301MZ_เกาหลีเหนือ 6 วัน 4 คืน_สายการบินแอร์ไชน่า 7-12 พ.ค.2560
KR231302MZ_เกาหลีเหนือ 9 วัน 7 คืน_สายการบินแอร์ไชน่า _เมษายน 2560
ทัวร์เกาหลีใต้ TOUR SOUTH KOREA
ทัวร์ไต้หวัน TOUR TAIWAN
TW291801AZ-TAIWAN 4 days 3 night Airlines THAI AIRWAY TG634 may to July 2017
ทัวร์ไต้หวัน อุทยานอาลีซัน 5วัน 4คืน TW171302AZ
ทัวร์ไต้หวัน อุทยานอาลีซัน 5วัน 4คืน TW171303AZ
ทัวร์เวียดนาม
ทัวร์บรูไน
ทัวร์บรูไน The Golden Legacy 3 วัน 2 คืน BN171301AZ
ทัวร์บรูไน บาหลี บรูไน Fantastic of ASEAN D 5 วัน 4 คืน BN171302AZ
ทัวร์บรูไน ฟิลิปปินส์ มหัศจรรย์ AEC D 5 วัน 4 คืน BN171303AZ
ทัวร์เนปาล
ทัวร์อินเดีย แพคเกจทัวร์อินเดีย แสวงบุญอินเดีย
ทัวร์อินเดีย ชัยปุร์ ทัชมาฮาล เดลลี อัมริทสาร์ 6 วัน 5 คืน IN171301AF
ทัวร์อินเดียมุมไบ อจันต้า เอลโลร่า 5 วัน 4 คืน IN171302AF
ทัวร์สังเวชนียสถาน 4 ตำบล
ทัวร์แคชเมียร์ แพคเกจทัวร์แคชเมียร์ Kashmir
ทัวร์ศรีลังกา
ทัวร์ทิเบต
ทัวร์ภูฏาน
ทัวร์พม่า Myanmar
ทัวร์พม่า 4 วัน 3 คืน THE GREATEST MANDALAY 4D3N MM361101AB
ทัวร์ปากีสถาน แพคเกจทัวร์ปากีสถาน เที่ยวปากีสถาน คาราโครัมไฮเวย์ KKH เส้นทางสายไหม ชำนาญทัวร์ปากีสถาน
ทัวร์ปากีสถาน 11 วัน คาราโครัมไฮเวย์ KKH เส้นทางสายไหม
10 วันปากีสถานมองโกลทางหลวงและลาฮอร์
แพคเกจปากีสถานเดินทางเอง
ทัวร์คาซัคสถาน
ทัวร์เติร์กเมนิสถาน
ทัวร์อุซเบกิสถาน
ทัวร์รถไฟทรานส์ไซบีเรีย
ทัวร์ลาว
ทัวร์อาร์เซอร์ไบจัน แพคเกจทัวร์อาร์เซอร์ไบจัน Azerbaijan
ทัวร์อาร์เมเนีย ARMENIA
ทัวร์จอร์เจีย ตลาดบน แพคเกจทัวร์จอร์เจีย อยู่ดี กินดี เที่ยวจอร์เจียกับผู้ชำนาญทัวร์จอร์เจีย Tour Georgia
ข้อมูลประเทศจอร์เจีย
ทัวร์แกรนด์จอร์เจีย 8 วัน 5 คืน บิน TK
อาเซอร์ไบจาน จอร์เจีย อาร์เมเนีย 12 วัน
ทัวร์อเมริกา 11 วัน เนวาดา – ยูทาห์ – โคโลราโด – เซาท์ดาโกตา
ทัวร์ฟิลิปปินส์
ทัวร์มาเลเซีย
ทัวร์สิงค์โปร์ เที่ยวสิงค์โปร์ ประเทศสิงค์โปร์
ทัวร์กัมพูชา Cambodia
ทัวร์อินโดนีเซีย เที่ยวอินโดนีเซีย แพคเกจทัวร์อินโดนีเซีย ข้อมูลอินโดนีเซีย TOUR INDONESIA
ทัวร์อินโดนีเซีย เกาะสวรรค์ บาหลี 4 วัน 3 คืน ID171301AZ
โปรแกรมทัวร์ 14 วัน เอเชียกลาง 5 สถาน CA15150814YZ
14 วัน เอเชียกลาง 5 สถาน
เปิดเส้นทางใหม่ ออร์โดส มองโกลเลียใน CN331101BZ