dot
ค้นหารายการทัวร์

dot
คอลเซ็นเตอร์
รายการทัวร์ในทวีปเอเชีย
bulletทัวร์จีนChina
bulletทัวร์ญี่ปุ่น Japan
bulletทัวร์เกาหลีเหนือ North Korea
bulletทัวร์เกาหลีใต้ South Korea
bulletทัวร์ไต้หวัน Taiwan
bulletทัวร์ฮ่องกง Hong Kong
bulletทัวร์มาเก๊า Macao
bulletทัวร์เวียดนาม Viet Nam
bulletทัวร์บรูไน Brunei
bulletทัวร์มาเลเซีย Malaysia
bulletทัวร์พม่า Myanmar
bulletทัวร์ลาว Tour Lao
bulletทัวร์อินเดีย India
bulletทัวร์ศรีลังกา Sri Lanka
bulletมองโกเลีย Mongolia
bulletทัวร์ภูฏาน Bhutan
bulletทัวร์ปากีสถาน Pakistan
bulletทัวร์เนปาล Nepal
bulletทัวร์ฟิลลิปปินส์Philippines
bulletทัวร์สิงค์โปร์ (Singapore)
bulletทัวร์อินโดนีเซีย Indonesia
bulletทัวร์คาซัคสถาน Kazakhstan
bulletทัวร์เติร์กเมนิสถาน Turkmenistan
bulletทัวร์อุซเบกิสถาน Uzbekistan
bulletทัวร์ทรานไซบีเรีย Tran siberia
bulletทัวร์จอร์เจีย Georgia
bulletทัวร์อาเซอร์ไบจัน Azerbaijan
bulletทัวร์อาร์เมเนีย Armenia
รายการทัวร์ในทวีปยุโรป
bulletทัวร์ยุโรป Tour Europe
bulletทัวร์ยุโรปตะวันออก East Europe
bulletทัวร์สแกนดิเนเวีย Scandinavia
bulletทัวร์ไอซ์แลนด์ - Iceland
bulletทัวร์กรีนแลนด์ Greenland
bulletทัวร์บอลติก Baltic
bulletทัวร์บอลข่าน Balkans
bulletทัวร์อังกฤษ Great Britain
bulletทัวร์รัสเซีย Russia
bulletทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ Switzerland
bulletทัวร์อิตาลี Italy
bulletทัวร์โรมาเนีย Romania
bulletทัวร์กรีซ Greece
bulletทัวร์โครเอเซีย Croatia
bulletทัวร์สเปน โปรตุเกส Spain-Portugues
bulletทัวร์ยูเครน Ukraine
bulletทัวร์มอนเตเนโกร Montenegro
bulletทัวร์บอสเนีย เฮอร์เซโกวีนา
bulletทัวร์เซอร์เบีย Serbia
ทัวร์อเมริกา
bulletทัวร์อเมริกา America
bulletทัวร์แคนาดา Canada
bulletทัวร์อเมริกาใต้ South America
bulletทัวร์เม็กซิโก Mexico
bulletทัวร์คิวบา Cuba
bulletทัวร์ชิลี Chile
bulletทัวร์เอกวาดอร์ Ecuador
bulletทัวร์เปรู Peru
bulletทัวร์เวเนซูเอล่า Venezuela
รายการทัวร์ในทวีปออสเตรเลีย
bulletทัวร์ออสเตรเลีย Australia
bulletทัวร์นิวซีแลนด์ New Zealand
รายการทัวร์ในตะวันออกกลาง
bulletทัวร์คูเวต Kuwait
bulletทัวร์จอร์แดน Jordan
bulletทัวร์ซีเรีย Syria
bulletทัวร์ดูไบ Dubai
bulletทัวร์ตุรกี Turkey
bulletทัวร์บาห์เรน Bahrain
bulletทัวร์เยเมน Yemen
bulletทัวร์เลบานอน Lebanon
bulletทัวร์อิรัค Iraq
bulletทัวร์อิหร่าน Iran
bulletทัวร์อิสราเอล Israel
bulletทัวร์โอมาน Oman
รายการทัวร์ในทวีปแอฟริกา
bulletทัวร์แอฟริกา Tour Africa
bulletทัวร์แอฟริกาใต้ South Africa
bulletทัวร์แอลจีเรีย Algeria
bulletทัวร์อียิปต์ Egypt
bulletเอธิโอเปีย Ethiopia
bulletทัวร์กานา Ghana
bulletทัวร์เคนย่า Kenya
bulletทัวร์แทนซาเนีย Tazania
bulletทัวร์ลิเบีย Libya
bulletทัวร์มาลี Mali
bulletทัวร์โมรอคโค Morocco
bulletทัวร์โมซัมบิก Mozambique
bulletทัวร์ตูนีเซีย Tunisia
bulletทัวร์เซเนกัล Senegal
bulletทัวร์สวาซิแลนด์ Swaziland
bulletทัวร์ยูกันดา Uganda
ทัวร์เรือสำราญ
bulletเรือสำราญ Arcadia Cruises
bulletเรือสำราญ Celebrity Cruises
bulletเรือสำราญ Costa Cruise
bulletเรือสำราญ MSC Cruises
bulletเรือสำราญ Princess Cruise
bulletเรือสำราญ Royal Caribean
bulletเรือสำราญ Star Cruises
bulletทัวร์เรือสำราญทั่วโลก world cruises
bulletอโรซ่า AROSA
bulletอเวลอน AVALON
ขั้นตอนการจองทัวร์และการชำระเงิน
ค้นหาข้อมูล ก่อนเดินทาง
ข่าวเด่น ประจำวัน
dot

dot


Facebook utravel.in.th

Line ID UTRAVEL
Line ID :  u.travel

 

 

Rabat
MOROCCO

 

เวลาประเทศไทย THAILAND
 

 อเมริกาตะวันออก


อเมริกาตะวันออก
นิวยอร์ก ไนแอการ่า วอชิงตัน ดี.ซี. 
9 วัน 6 คืน
โดยสายการบินอีวีเอ แอร์ (BR)

 

 


กำหนดการเดินทาง          8-16 ต.ค. / 29 ต.ค - 6พ.ย. 2559
  4-12 ธ.ค. 2559
  
***ราคาไม่รวมวีซ่า ค่าธรรมเนียมวีซ่าท่านละ 7,600 บาท ***                        
วันแรกของการเดินทาง           กรุงเทพฯ – ไต้หวัน – นิวยอร์ก

09.00 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์สายการบินอี.วี.เอ.แอร์ ประตู 8 แถว Q พบเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวก  
12.20 น. ออกจากประเทศไทย สู่ไต้หวัน โดยเที่ยวบินที่ BR212  
17.05 น. เดินทางถึงไต้หวัน เพื่อรอเปลี่ยนเครื่อง***คณะเดินทางวันที่ 4-12 ธ.ค. 2559 เป็นต้นไป เดินทางถึงไต้หวันเวลา 17.00 น. และ ออกเดินทางต่อเวลา 19.30 น. ถึงมหานครนิวยอร์ก เวลา 21.10 น. *** 
19.15 น. ออกเดินทางสู่เมืองมหานครนิวยอร์ก เที่ยวบินที่ BR32 
 ***เครื่องบินบินผ่านเส้นเวลาสากล*** 
22.05 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติจอห์น เอฟ เคนเนดี้ (JFK) มหานครนิวยอร์ก (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 11 ชั่วโมง และจะปรับเป็น 10 ชั่วโมง ในวันที่ 6 พ.ย. 2559) หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร   
 นำเข้าสู่ที่พัก โรงแรม EMPIRE MEADOWLAND หรือเทียบเท่า 
วันที่สองของการเดินทาง         นิวยอร์ก – ฟิลาเดลเฟีย – วอชิงตัน ดี.ซี.

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 จากนั้นเดินทางสู่เมืองฟิลาเดลเฟีย (Philadelphia) มลรัฐเพนซิลวาเนียซึ่งเป็นเมืองที่ริเริ่มการประกาศอิสรภาพในสมัยก่อตั้งประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งได้ประกาศแยกเอกราชในปี ค.ศ. 1776 คำประกาศเขียนโดยโธมัส เจฟเฟอร์สัน เริ่มจากจุดกำเนิดเสรีภาพ อิสรภาพที่ อินดีเพน เด้นซ์  ฮอลล์  (Independence Hall) และระฆังแห่งอิสรภาพ (Liberty Bell) ที่ได้ลั่นเมื่อวันประกาศ ระยะทาง 150 ก.ม.
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
 จากนั้นนำท่านเดินทางสู่กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. (Washington,D.C.) นครหลวงของประเทศสหรัฐอเมริกา ตั้งอยู่ระหว่างมลรัฐเวอร์จิเนียกับแมรี่แลนด์ สร้างในสมัยประธานาธิบดี จอร์จ วอชิงตัน ประธานาธิบดีคนแรกของสหรัฐอเมริกา ถูกสร้างขึ้นเพื่อทดแทนฟิลาเดลเฟียที่เคยเป็นเมืองหลวงของสหรัฐสมัยเป็นดินแดนโพ้นทะเลของอังกฤษ นำท่านชมสถานที่สำคัญต่างๆ ถ่ายรูปคู่กับทำเนียบขาว (White House) สถานที่ทำงานประธานาธิบดีสหรัฐ อนุสาวรีย์วอชิงตัน (Washington Monument) แท่งหินโอเบลิสก์ที่สร้างเพื่อเป็นเกียรติแก่   จอร์จ วอชิงตัน ประธานาธิบดีคนแรกของสหรัฐอเมริกา ผู้นำอิสรภาพมาสู่สหรัฐอเมริกา อนุสรณ์สถานลินคอล์น (Lincoln Memorial) อาคารหินอ่อนที่สร้างตามศิลปะแบบกรีก เพื่อเป็นเกียรติแด่ อับราฮัม ลินคอล์น ประธานาธิบดีคนที่ 16 ของสหรัฐอเมริกา อนุสรณ์สถานเจฟเฟอร์สัน (Jafferson Memorial) อาคารศิลปะนีโอคลาสสิค อุทิศให้กับ โธมัส เจฟเฟอร์สัน ประธานาธิบดีคนที่สามของสหรัฐอเมริกา เจ้าของหลักการเรื่องการประกาศอิสรภาพ การออกแบบเป็นในลักษณะ Pantheon ในกรุงโรม ตึกรัฐสภา ศูนย์กลางทางกฎหมายและการเมืองของอเมริกามากว่า 200 ปี สถานที่ทำงานของสมาชิกสภา Congress ของสหรัฐอเมริกา ระยะทาง 222 ก.ม.


ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารเวียดนาม 
 นำเข้าสู่ที่พัก โรงแรม COURTYARD DULLES AIRPORT  // SPRINGHILL CENTREVILLE หรือเทียบเท่า 
วันที่สามของการเดินทาง     วอชิงตัน ดี.ซี. – สถาบันสมิธโซเนียน – แฮริสเบิร์ก
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 นำท่านชมสถาบันสมิธโซเนียน (The Smithsonian Institute) เป็นสถาบันวิจัย สถาบันการศึกษา และพิพิธภัณฑ์ หน่วยงานส่วนใหญ่ของสถาบันตั้งอยู่ที่กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. มีพิพิธภัณฑ์อีกกว่า 19 แห่ง สวนสัตว์ ศูนย์วิจัย มีวัตถุสิ่งของต่างๆ ในความดูแลของพิพิธภัณฑ์มากกว่า 136 ล้านชิ้น ก่อตั้งในปี ค.ศ.1846 โดยเงินทุนรัฐบาลร่วมกับเงินกองทุนจากพินัยกรรมของ James Smithson นักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษ เข้าชมพิพิธภัณฑ์เครื่องบินและยานอวกาศ (National Air and Space Museum) พิพิธภัณฑ์อากาศยานและยานอวกาศ ที่มีผู้เข้าชมสูงที่สุดในโลก แสดงประวัติศาสตร์การบินมาตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบัน ประกอบด้วย เครื่องร่อน เครื่องบิน จรวด ยานอวกาศ ซึ่งเป็นของจริงตั้งแสดง มีโรงภาพยนตร์จอยักษ์ (Imax) ที่ฉายภาพยนตร์เกี่ยวกับการบิน อวกาศ นอกจากนี้ยังมีท้องฟ้าจำลอง หินจากดวงจันทร์ และเครื่องบินลำแรกของโลกจากตระกูล Wright 
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารไทย

 
บ่าย นำชมพิพิธภัณฑ์ที่น่าสนใจ เช่น เข้าชม National museum of Natural History ซึ่งสะสมและแสดงตัวอย่างของพันธ์ไม้ สัตว์ ฟอสซิล แร่ธาติ หิน อุกกาบาต และวัตถุที่เกี่ยวข้องกับประวัติการวิวัฒนาการของมนุษย์ ยังมีห้องแสดงกระดูกไดโนเสาร์ หุ่นช้างแอฟริกาโบราณที่ตัวใหญ่ที่สุดในโลก และเพชรขนาด 45.5 กะรัต ที่เคยเป็นสมบัติของพระเจ้าหลุยส์ที่ 16 ของฝรั่งเศส จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองแฮริสเบิร์ก (Harrisburg) เมืองหลวงของรัฐเพนซิล เวเนีย (Pennsylania) ริมฝั่งแม่น้ำซัวควิฮานน่า ระยะทาง 210 ก.ม.


ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 นำเข้าสู่ที่พัก โรงแรม RADISSON HARRISBURG หรือเทียบเท่า 
วันที่สี่ของการเดินทาง    แฮริสเบิร์ก – บัฟฟาโร่


เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 นำท่านเข้าชม HERSHEY’S CHOCOLATE WORLD อาณาจักรช๊อคโกแลตที่เป็นเหมือนกับ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ คอมเพล็กซ์ (Entertainment Complex)  มีทั้งส่วนพิพิธภัณฑ์   ช๊อคโกแลต กระบวนการผลิต ภาพยนตร์ 3 มิติ มีเวลาให้ท่านได้เลือกซื้อช็อคโกแลตนานาชนิดเพื่อเป็นของฝากของที่ระลึก 


เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
 นำท่านเดินทางสู่ เมืองบัฟฟาโร่ (Buffalo) ซึ่งตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของมหานครนิวยอร์ก มีประชากรประมาณ 1.1 ล้านคน  ได้รับการคัดเลือกจากหนังสือ Reader’s Digest ให้เป็นเมืองที่มีความสะอาดเป็นอันดับ 3 ของอเมริกา และเป็นเมืองติดพรมแดนระหว่างอเมริกาและแคนาดา โดยมีแม่น้ำไนแอการ่าขวางกั้น ซึ่งเป็นจุดกำเนิดของน้ำตกยักษ์ไนแอการ่า ระยะทาง 512 ก.ม.


ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารไทย 
 นำเข้าสู่ที่พัก โรงแรม SHERATON AT THE FALLS HOLIDAY INN // NIAGARA FALLS หรือเทียบเท่า 
วันที่ห้าของการเดินทาง       น้ำตกไนแอการ่า – OUTLET – บิงแฮมตัน


เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 นำท่านชมน้ำตกไนแอการ่า (Niagara Falls) ตั้งอยู่บนแม่น้ำไนแอการ่าทางตะวันออกของทวีปอเมริกาเหนือ บนพรมแดนระหว่างประเทศแคนาดากับสหรัฐอเมริกา น้ำตกไนแอการ่าประกอบด้วยน้ำตกสามแห่ง คือ น้ำตกเกือกม้า (Horseshoe Falls) สูง 158 ฟุต, น้ำตกอเมริกาสูง 167 ฟุต, และน้ำตกขนาดเล็กกว่าที่อยู่ติดกัน คือน้ำตก Bridal Veil. มีจุดชมวิวที่สวยงามและเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของทั้ง 2 ประเทศ และยังเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกทางธรรมชาติ พบกับความยิ่งใหญ่ของน้ำตกที่มีปริมาณน้ำมากมายมหาศาลก่อให้เกิดเสียงสนั่นหวั่นไหวและละอองไอน้ำที่ทำให้เกิดสายรุ่งเมื่อกระทบกับแสงแดดในวันที่ท้องฟ้าแจ่มใส (หมายเหตุ : การล่องเรือ Maid of The Mist และ Cave of The Wind เปิดบริการ 20 พฤษภาคม – 6 พฤศจิกายน 2559 หรืออาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ ทางบริษัทไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายได้ ในกรณีที่ไม่สามารถล่องเรือได้) จากนั้นพาท่านสู่ Fashion Outlet of Niagara Falls  


เที่ยง อิสระอาหารกลางวัน 


บ่าย ให้ท่านได้อิสระเลือกซื้อสินค้าแฟชั่นมากมาย อาทิ เช่น American Eagle Out, Burberry ,Clark’s, Coach, Converse , DKNY,Foot locker Outlet, Forever 21 ,Fossil , Gap Outlet , Guess , Hugo Boss Outlet ,Kate Spade,Kenneth Cole,Levi’s,Michael Kors,Sunglasses,Skechers,Polo Ralph Lauren,Nike, Swarovski, Toy’’R’’US Express, Vitamin world ฯลฯ จากนั้นเดินทางสู่เมืองบิงแฮมตัน (Binghamton)  ตั้งอยู่ทางใต้ของรัฐนิวยอร์ค โดยมีอาณาเขตอยู่ใกล้กับชายแดนเพนซิลวาเนีย  ระยะทาง 342 ก.ม.


ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
 นำเข้าสู่ที่พัก โรงแรม HOLIDAY INN BINGHAMTON หรือเทียบเท่า 
วันที่หกของการเดินทาง       บิงแฮมตัน – OUTLET – นิวยอร์ก


เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 เดินทางสู่เมืองวู๊ดบูรี่ (Woodbury) เพื่อให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าที่Woodbury Common Premium Outlets ระยะทาง 211 ก.ม.

เที่ยง อิสระอาหารกลางวัน 


บ่าย ให้ท่านอิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัยที่ โดยมีร้านค้ามากกว่า 220 ร้านค้า อาทิ เช่น 7 For All Mankind, A|X Armani Exchange, Adidas, Balenciaga, Banana Republic Factory Store, Burberry, Calvin Klein, Chloe, Diesel, Dior, DKNY, Gap Outlet, Giorgio Armani, Guess Factory Store, Hugo Boss Factory Store, Levi's Outlet Store, Prada, Ralph Lauren, Salvatore Ferragamo, Superdry, True Religion Brand Jeans, Versace, Saint Laurent  นำท่านเดินทางสู่มหานครนิวยอร์ก (New York) นำท่านชมมหานครนิวยอร์ก (New York) ที่มีชื่อเล่นว่า Big Apple นครที่เป็นเมืองท่าศูนย์กลางทางธุรกิจ การเงิน การศึกษา ศิลปะและวัฒนธรรม ผ่านชมตึกระฟ้าที่มีอยู่ทั่วทั้งเกาะแมนฮัตตัน ระยะทาง 82 ก.ม.

 ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
 นำเข้าสู่ที่พัก โรงแรม EMPIRE MEADOWLAND หรือเทียบเท่า 
วันที่เจ็ดของการเดินทาง      อนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพ – ขึ้นตึกเอ็มไพร์สเตท – ไทม์สแควร์   


เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 นำท่านผ่านชมสถานที่สำคัญ ต่างๆ เช่น ตึกสหประชาชาติ หอสมุดประชาชน      โบสถ์เซนต์แพททริค ย่านไชน่าทาวน์ เซ็นทรัลปาร์ค (Central Park) สวนสาธารณะขนาดใหญ่ ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นปอดของชาวนิวยอร์ก จากนั้นพาท่านลงเรือเฟอร์รี่ เพื่อชมอนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพ (Statue of Liberty) ชมความสง่าของเทพีเสรีภาพสัญลักษณ์แห่งความภาคภูมิใจของชาวอเมริกันที่แสดงให้เห็นถึงว่าเป็นดินแดนที่ทุกคนมีสิทธิ และเสรีภาพเท่าเทียมกันเทพีเสรีภาพนี้ ประเทศฝรั่งเศสได้มอบให้เป็นของขวัญเนื่องในโอกาสที่อเมริกาก่อตั้งประเทศครบรอบ 100 ปี 


เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารญี่ปุ่น 


บ่าย จากนั้นนำท่านขึ้นชมทิวทัศน์ของมหานครนิวยอร์กบนตึกระฟ้าเอ็มไพร์สเตท (Empire State Building) บริเวณจุดตัดของถนน Fifth Avenue และ West 34 Street และยังเป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์มากมาย อาทิเช่น Sleepless in Seattle, An Affair to Remember ,King Kong  จากนั้นให้ท่านได้อิสระอย่างเต็มที่ ไม่ว่าจะเดินเล่นย่านเดินเล่นย่านไทม์สแควร์ (Time Square) ย่านการค้าในกลางนคร ที่ประชันป้ายโฆษณานับร้อยป้าย หรือ ย่านโรงละครเพลง ณ ถนนบรอดเวย์ (Broadway Avenues) ต้นกำเนิดของละครบรอดเวย์ศิลปะการแสดงที่ทั่วโลกยอมรับหรือเลือกช้อปปิ้งบนถนนเลขที่ 5  (Fifth Avenue) ที่ได้ชื่อว่าเป็นถนนช้อปปิ้งที่แพงที่สุดของโลก "The most expensive street in the world" 


ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารไทย 
 สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบินนานาชาติจอห์น เอฟ เคนเนดี้ (JFK) 


วันที่แปดของการเดินทาง        สนามบิน
01.25 น. ออกเดินทางกลับสู่ประเทศไทย โดยเที่ยวบินที่ BR31
***คณะเดินทางวันที่ 29 ต.ค-6พ.ย. ออกเดินทางเวลา 01.20 น. และเดินทางถึงไต้หวันเวลา 05.30 น. และ ออกเดินทางต่อเวลา 09.10 น.  
วันที่เก้าของการเดินทาง           ไต้หวัน – กรุงเทพฯ
 ***เครื่องบินบินผ่านเส้นเวลาสากล*** 
05.15 น. เดินทางถึงสนามบินไต้หวัน 
08.25 น. ออกเดินทางกลับสู่ประเทศไทย โดยเที่ยวบินที่ BR211
***คณะเดินทางวันที่ 29 ต.ค-6พ.ย.,4-12 ธ.ค. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ เวลา 11.50 น.โดยเที่ยวบินที่ BR67 *** 
11.00 น. ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร ด้วยความสวัสดิภาพ   

กรุณาอ่านหมายเหตุให้ละเอียดทุกข้อ
หมายเหตุ   1. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล,การล่าช้าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน รวมถึงกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาตให้เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง รวมทั้งในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ำเงิน) เดินทาง หากท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง    
2. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
3. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
4. กรณีที่คณะไม่ครบจำนวน 15 ท่าน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทาง โดยทางบริษัทฯ  จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 14 วันก่อนการเดินทาง

5. เมื่อท่านทำการซื้อโปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทุกข้อแล้ว
ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ
กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ
และเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าโดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงผลประโยชน์และ
ความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นสำคัญ

 

อัตราค่าบริการ ราคา
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ (ห้องละ 2 ท่าน) ราคาท่านละ 84,900
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ (ห้องละ 3 ท่าน : เตียงใหญ่ 2 เตียงเท่านั้น) ราคาท่านละ 84,900
เด็กอายุ 4-11 ปี 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 84,900
เด็กอายุ 4-11 ปี 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเสริมเตียง) 84,900
พักห้องเดี่ยว เพิ่มท่านละ  12,700
ราคาไม่รวมวีซ่า ค่าธรรมเนียมวีซ่าท่านละ 7,600
กรณี ไม่ใช่ตั๋วเครื่องบิน 30,000

 พิมพ์โปรแกรมทัวร์  TOUR CODE : USA171303MZ ทัวร์ อเมริกาตะวันออก 9 วัน 6 คืน
อเมริกา & แคนาดา AMERICA & CANADA

ทัวร์อเมริกา เที่ยวอเมริกา กับผู้ชำนาญทัวร์อเมริกา ยู.แทรเวล วาเคชั่นส์
US171301BZ-America West 9 days 6 nights by the airline CHINA SOUTHERN AIRLINES April-June 2560
อเมริกาตะวันออก แคนาดา 10 วัน 7 คืน บินคาเธ่ย์แปซิฟิค มิถุนายน - ตุลาคม 2561
US151601MZ-USA – Canada 10 days by Cathay Pacific. June-December 2017
ทัวร์อเมริกากลาง มหัศจรรย์ 18 วัน US151503FZTZXZ
ทัวร์อเมริกา แปซิฟิกโคสต์ไลน์ 11 วัน US151504MZYZ
ทัวร์อเมริกา, เที่ยวอเมริกา, โปรแกรมทัวร์อเมริกา, ท่องเที่ยวอเมริกา, ดูงานอเมริกา, แพจเก็ตทัวร์อเมริกา
CA151601FZ-Grand-Canada-11DaysCXMyTrip-APR-MAY-2017
US151502FZ- ทัวร์มหัศจรรย์ อเมริกากลาง 18 วัน ตุลาคม – ธันวาคม 2560 299,900 บาท
ทัวร์แคนาดา เที่ยวแคนาดา
ทัวร์แกรนด์แคนาดา 10 วัน โดยสายการบิน คาเธ่ย์ แปซิฟิก CA151501YZ
CA151601MZ - Grand Canadian 12 days Airlines Cathay Pacific June - December 2017
ทัวร์แคนาดา อเมริกา โตรอนโต ไนแอการ่า นิวยอร์ก แอตแลนด์ติก ซิตี้ วอชิงตัน ดี.ซี. 11 วัน 7 คืน US171301MZ
ทัวร์แคนาดา อเมริกา โตรอนโต ไนแอการ่า นิวยอร์ก แอตแลนด์ติก ซิตี้ วอชิงตัน ดี.ซี. 11 วัน 7 คืน US171302MZ
CA151601FZ แกรนด์แคนาดา 11 วัน เมษายน-พฤษภาคม 2560 149,000 บาท
ทัวร์อเมริกาใต้ เที่ยวอเมริกาใต้ South America
ทัวร์บราซิล เปรู มหัศจรรย์ 10 วัน 6 คืน SA151501YZ - FZ
ทัวร์คิวบา เที่ยวคิวบา
ทัวร์เม็กซิโก
ทัวร์เม็กซิโก คิวบา 16 วัน
ทัวร์ชิลี Tour Chile
โปรแกรมทัวร์ 16 วัน เม็กซิโก – คิวบา CU15150716YZ
16 วัน เม็กซิโก – คิวบา
10 วัน อเมริกา-แคนาดา
บราซิล-เปรู-อาเจนตินา-15day
10 วัน มหัศจรรย์ บราซิล - เปรู
16 วัน เจาะลึกขั้วโลกใต้ (Antarctica Expedition) AC151501FZ
อเมริกาตะวันตก USA171304BZ
อเมริกาตะวันตก
ทัวร์เปรู Tour Peru
ทัวร์เอกวาดอร์ Ecuador
ทัวร์เวเนซูเอล่า Tour Venezuela