dot
ค้นหารายการทัวร์

dot
คอลเซ็นเตอร์
รายการทัวร์ในทวีปเอเชีย
bulletทัวร์จีนChina
bulletทัวร์ญี่ปุ่น Japan
bulletทัวร์เกาหลีเหนือ North Korea
bulletทัวร์เกาหลีใต้ South Korea
bulletทัวร์ไต้หวัน Taiwan
bulletทัวร์ฮ่องกง Hong Kong
bulletทัวร์มาเก๊า Macao
bulletทัวร์เวียดนาม Viet Nam
bulletทัวร์บรูไน Brunei
bulletทัวร์มาเลเซีย Malaysia
bulletทัวร์พม่า Myanmar
bulletทัวร์ลาว Tour Lao
bulletทัวร์อินเดีย India
bulletทัวร์ศรีลังกา Sri Lanka
bulletมองโกเลีย Mongolia
bulletทัวร์ภูฏาน Bhutan
bulletทัวร์ปากีสถาน Pakistan
bulletทัวร์เนปาล Nepal
bulletทัวร์ฟิลลิปปินส์Philippines
bulletทัวร์สิงค์โปร์ (Singapore)
bulletทัวร์อินโดนีเซีย Indonesia
bulletทัวร์คาซัคสถาน Kazakhstan
bulletทัวร์เติร์กเมนิสถาน Turkmenistan
bulletทัวร์อุซเบกิสถาน Uzbekistan
bulletทัวร์ทรานไซบีเรีย Tran siberia
bulletทัวร์จอร์เจีย Georgia
bulletทัวร์อาเซอร์ไบจัน Azerbaijan
bulletทัวร์อาร์เมเนีย Armenia
รายการทัวร์ในทวีปยุโรป
bulletทัวร์ยุโรป Tour Europe
bulletทัวร์ยุโรปตะวันออก East Europe
bulletทัวร์สแกนดิเนเวีย Scandinavia
bulletทัวร์ไอซ์แลนด์ - Iceland
bulletทัวร์กรีนแลนด์ Greenland
bulletทัวร์บอลติก Baltic
bulletทัวร์บอลข่าน Balkans
bulletทัวร์อังกฤษ Great Britain
bulletทัวร์รัสเซีย Russia
bulletทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ Switzerland
bulletทัวร์อิตาลี Italy
bulletทัวร์โรมาเนีย Romania
bulletทัวร์กรีซ Greece
bulletทัวร์โครเอเซีย Croatia
bulletทัวร์สเปน โปรตุเกส Spain-Portugues
bulletทัวร์ยูเครน Ukraine
bulletทัวร์มอนเตเนโกร Montenegro
bulletทัวร์บอสเนีย เฮอร์เซโกวีนา
bulletทัวร์เซอร์เบีย Serbia
ทัวร์อเมริกา
bulletทัวร์อเมริกา America
bulletทัวร์แคนาดา Canada
bulletทัวร์อเมริกาใต้ South America
bulletทัวร์เม็กซิโก Mexico
bulletทัวร์คิวบา Cuba
bulletทัวร์ชิลี Chile
bulletทัวร์เอกวาดอร์ Ecuador
bulletทัวร์เปรู Peru
bulletทัวร์เวเนซูเอล่า Venezuela
รายการทัวร์ในทวีปออสเตรเลีย
bulletทัวร์ออสเตรเลีย Australia
bulletทัวร์นิวซีแลนด์ New Zealand
รายการทัวร์ในตะวันออกกลาง
bulletทัวร์คูเวต Kuwait
bulletทัวร์จอร์แดน Jordan
bulletทัวร์ซีเรีย Syria
bulletทัวร์ดูไบ Dubai
bulletทัวร์ตุรกี Turkey
bulletทัวร์บาห์เรน Bahrain
bulletทัวร์เยเมน Yemen
bulletทัวร์เลบานอน Lebanon
bulletทัวร์อิรัค Iraq
bulletทัวร์อิหร่าน Iran
bulletทัวร์อิสราเอล Israel
bulletทัวร์โอมาน Oman
รายการทัวร์ในทวีปแอฟริกา
bulletทัวร์แอฟริกา Tour Africa
bulletทัวร์แอฟริกาใต้ South Africa
bulletทัวร์แอลจีเรีย Algeria
bulletทัวร์อียิปต์ Egypt
bulletเอธิโอเปีย Ethiopia
bulletทัวร์กานา Ghana
bulletทัวร์เคนย่า Kenya
bulletทัวร์แทนซาเนีย Tazania
bulletทัวร์ลิเบีย Libya
bulletทัวร์มาลี Mali
bulletทัวร์โมรอคโค Morocco
bulletทัวร์โมซัมบิก Mozambique
bulletทัวร์ตูนีเซีย Tunisia
bulletทัวร์เซเนกัล Senegal
bulletทัวร์สวาซิแลนด์ Swaziland
bulletทัวร์ยูกันดา Uganda
ทัวร์เรือสำราญ
bulletเรือสำราญ Arcadia Cruises
bulletเรือสำราญ Celebrity Cruises
bulletเรือสำราญ Costa Cruise
bulletเรือสำราญ MSC Cruises
bulletเรือสำราญ Princess Cruise
bulletเรือสำราญ Royal Caribean
bulletเรือสำราญ Star Cruises
bulletทัวร์เรือสำราญทั่วโลก world cruises
bulletอโรซ่า AROSA
bulletอเวลอน AVALON
ขั้นตอนการจองทัวร์และการชำระเงิน
ค้นหาข้อมูล ก่อนเดินทาง
ข่าวเด่น ประจำวัน
dot

dot


Facebook utravel.in.th

Line ID UTRAVEL
Line ID :  u.travel

 

 

Rabat
MOROCCO

 

เวลาประเทศไทย THAILAND
 

 ทัวร์บัลแกเรีย-โรมาเนีย-9-วัน 31 พฤษภาคม - 8 มิถุนายน 25609 วัน บัลแกเรีย – โรมาเนีย

(เทศกาลกุหลาบ)

 

TOURCODE : EU151521MZ

31 พฤษภาคม - 8 มิถุนายน 2560   72,900 บาท

(ไม่รวมค่าวีซ่าบัลแกเรีย)

(บัลแกเรีย) โซเฟีย – รีล่าพลอฟดิฟคาลานซัค - เทศกาลกุหลาบ – เวลีโค ทาร์โนโว

(โรมาเนีย ) บูคาเรสต์ – เข้าชมรัฐสภาที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก (Parliament Palace)

ปราสาทเปเลส - บราซอฟ  บราน – ปราสาทแดร๊กคูล่า

 31 พ.ค.      กรุงเทพฯ – อิสตันบูล

20.30 น.       คณะพบเจ้าหน้าที่และมัคคุเทศก์ได้ที่ เคาน์เตอร์เชคอิน U (แถว U 14-18) ประตูทางเข้าที่ 9 หรือ 10 อาคารผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์สายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ส (TK) ณ สนามบินสุวรรณภูมิ

23.20 น.       ออกเดินทางสู่นครอิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยเที่ยวบิน TK 69 (ใช้เวลาบินประมาณ 9.30 ชั่วโมง) เพลิดเพลิน     กับภาพยนตร์หลากหลายกับ จอทีวีส่วนตัวทุกที่นั่ง และสายการบินฯ บริการ อาหารค่ำและอาหารเช้า ระหว่างเที่ยวบินสู่นครอิสตันบูล ประเทศตุรกี

1 มิ.ย.        อิสตันบูลโซเฟีย - รีล่า

05.00 น.       เดินทางถึงกรุงอิสตันบูลแวะเปลี่ยนเครื่อง เที่ยวบิน TK1027 อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีภายในสนามบินอิสตันบูลซึ่งมีสินค้าให้เลือกซื้อมากมาย

07.50 น.       ออกเดินทางจากสนามบินอิสตันบูล (IST) สู่ สนามบินโซเฟีย (SOF)โดยสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ส                    สายการบินมีบริการอาหารเช้าบนเครื่องบิน (ใช้เวลาบินประมาณ 2.30 ช.ม.)

09.05 น.       เดินทางถึงสนามบินโซเฟีย (SOF) ประเทศบัลแกเรีย ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร

นำท่านเดินทางสู่ สำนักสงฆ์เมืองรีล่า (Rila Monastery) (ระยะทาง 86 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชม.) สำนักสงฆ์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศบัลแกเรีย ตั้งอยู่บนภูเขารีล่าทางตอนใต้ของนครหลวงโซเฟีย บนความสูง 1,147 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล สร้างขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 10 และตั้งชื่อตามผู้ก่อตั้งสำนัก คือ นักบวชไอแวนแห่งเมืองรีล่า สำนักสงฆ์เมืองรีล่าถูกรับรองโดยยูเนสโก้ให้เป็นหนึ่งในมรดกโลกของประเทศบัลแกเรีย (UNESCO World Heritage) โดยในแต่ละปี มีนักท่องเที่ยวกว่า 900,000 คนเดินทางมาเยี่ยมชมสถานที่แห่งนี้ ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางกลับสู่เมืองโซเฟีย

กลางวัน        รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย              นำท่านเที่ยวชม เมืองโซเฟีย (Sofia) เมืองหลวงของประเทศบัลแกเรีย และยังเป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่ที่สุดลำดับที่ 15 ของสหภาพยุโรปด้วยประชากรกว่า 1.2 ล้านคน เมืองโซเฟียตั้งอยู่บริเวณเชิงเขาวิโตชา และห่างจากชายแดนประเทศเซอร์เบียเพียง 50 กิโลเมตร จากนั้นนำท่านถ่ายรูปกับ มหาวิหารอเล็กซานเดอร์เนฟสกี้ (Alexander Nevsky Cathedral) มหาวิหารที่ก่อสร้างในแบบนีโอไบเซนไทน์เมื่อปี ค.ศ.1882 มีโดมหลังคาทรงกลมสีเขียว ตกแต่งด้วยหินอ่อนที่วิจิตรตระการตา ซึ่งถือเป็นมหาวิหารคริสตจักรนิกายบัลแกเรี่ยนออโธดอกซ์ที่ใหญ่อันดับต้นๆของภูมิภาค และมีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองบนคาบสมุทรบอลข่าน เป็นรองเพียงแค่มหาวิหารแห่งเซนต์ ซาวาที่เมืองเบลเกรดของประเทศเซอร์เบีย จากนั้นนำท่านสู่ Vitosha Boulervard ถนนช้อปปิ้งสายหลักแห่งนครหลวงโซเฟีย ซึ่งมีทั้งสินค้าแบรนด์เนมไฮเอนและสินค้าท้องถิ่นให้เลือกซื้อมากมาย อิสระให้ท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัย

ค่ำ              รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก  NOVOTEL SOFIA **** หรือเทียบเท่า 

2 มิ.ย.        โซเฟีย - พลอฟดิฟ

เช้า              รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านแวะถ่ายรูปกับ อาคารรัฐสภาแห่งกรุงโซเฟีย (Parliament) อาคารสีขาวรูปทรงโบราณที่ตั้งตระหง่านอยู่ด้านหน้ามหาวิหารอเล็กซานเดอร์เนฟสกี้ ซึ่งปัจจุบันยังใช้เป็นที่ทำการของคณะรัฐบาลอยู่ จากนั้นนำท่านถ่ายรูปกับ โบสถ์เซนต์จอร์จ (Saint George Church) โบสถ์หินโบราณที่เป็นหนึ่งในสถาปัตยกรรมที่เก่าแก่ที่สุดในกรุงโซเฟีย สร้างขึ้นตั้งแต่ศตวรรษที่ 4 และถูกต่อเติมเรื่อยมา นอกจากนี้ในอดีตยังเคยถูกใช้เป็นสุเหร่าหรือมัสยิดในสมัยที่กรุงโซเฟียถูกปกครองโดยจักรวรรดิออตโตมันก่อนจะถูกปรับปรุงกลับมาใช้งานเป็นโบสถ์ในคริสตจักร

กลางวัน        รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย              นำท่านเดินทางสู่ เมืองพลอฟดิฟ (Plovdiv) (ระยะทาง 156 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชม.) เมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศบัลแกเรียรองจากเมืองโซเฟีย ตั้งอยู่บนฝั่้งแม่น้ำมาริทซา ล้อมรอบด้วยภูเขาเจ็ดลูก จึงถูกขนานนามว่า เมืองแห่งขุนเขาทั้งเจ็ด นอกจากนี้หลักฐานทางโบราณคดียังพบว่าเมืองนี้ถูกตั้งรกรากมากว่า 6,000 ปี ทำให้ถูกขนานนามว่าเป็นหนึ่งในเมืองที่เก่าแก่ที่สุดในโลกอีกด้วย

ค่ำ                รับประทานอาหารค่ำในโรงแรมที่พัก

นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก IMPERIAL PLOVDIV **** หรือเทียบเท่า

 

3 มิ.ย.        พลอฟดิฟ – สตารา ซาโกรา

เช้า              รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านเข้าชม โรงละครโรมัน (Roman Amphitheatre) หนึ่งในโรงละครโรมันโบราณที่ได้รับการบูรณะรักษาและยังคงความสมบูรณ์ไว้ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ.98-117 หน้ากว้างทั้งหมด 82 เมตร สามารถจุผู้ชมได้ราว 7,000 คน จากนั้นนำท่านชม ย่านเมืองเก่า (Old Town) ส่วนที่เก่าแก่ของตัวเมืองได้รับการอนุรักษ์ทางสถาปัตยกรรม ซึ่งทำให้พลอฟดิฟยังคงมีกลิ่นอายของสถาปัตยกรรมยุคเรอเนซองส์จนถึงปัจจุบัน

กลางวัน        รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย              นำท่านเดินทางสู่ เมืองสตารา ซาโกรา (Stara Zagora) (ระยะทาง 100 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชม.) เมืองที่ใหญ่เป็นลำดับที่ห้าของประเทศบัลแกเรีย และเป็นที่ตั้งของโรงงานเบียร์ท้องถิ่นชื่อดังยี่ห้อ Zagorka จากนั้นนำท่านแวะถ่ายรูปกับ สุเหร่าเอสกี้ (Eski Mosque) หนึ่งสุเหร่าโบราณที่เก่าแก่ที่สุดของประเทศบัลแกเรีย สร้างขึ้นเมื่อยุคศตวรรษที่ 15 เป็นโบสถ์คริสเตียนดั้งเดิม และถูกแปลงมาเป็นสุเหร่าของชาวมุสลิมที่อาศัยในเมืองนี้

ค่ำ                รับประทานอาหารค่ำในโรงแรมที่พัก

นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก  MARIAN PALACE HOTEL STARA ZAGORA **** หรือเทียบเท่า 

4 มิ.ย.        คาซานลัค - เทศกาลดอกกุหลาบ – เวลิโค ทาร์โนโว

เช้า            รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เมืองคาซานลัค (Kazanlak) (ระยะทาง 35 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม.) เมืองที่ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของเทือกเขาบอลข่าน ซึ่งเป็นแหล่งปลูกกุหลาบที่ใหญ่ที่สุดในประเทศบัลแกเรีย นำท่านร่วม เทศกาลดอกกุหลาบ (Rose Festival) หนึ่งในเทศกาลประจำชาติที่โดดเด่นที่สุด และจัดขึ้นทุกๆปีในช่วงสัปดาห์แรกของเดือนมิถุนายน ซึ่งเป็นช่วงที่ดอกกุหลาบหลากหลายสีบานสะพรั่งที่สุดในรอบปี ชมการประกอบพิธีเก็บเกี่ยวดอกกุหลาบและโชว์พื้นเมืองอันสนุกสนานพร้อมการประกวดสาวงามประจำเมือง จากนั้นนำท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์ดอกกุหลาบ (Rose Museum) สถานที่ซึ่งเก็บบรรจุวัตถุดิบและหัวเชื้อสำหรับผลิตน้ำมันดอกกุหลาบกว่า 15,000 ชนิด ภายในพิพิธภัณฑ์มีการจัดแสดงให้ความรู้เกี่ยวกับการเก็บเกี่ยวดอกกุหลาบ รวมไปถึงวิธีการและขั้นตอนในการสกัดหัวเชื้อเพื่อผลิตเป็นน้ำมันดอกกุหลาบ มีเวลาอิสระให้ท่านเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นเพื่อเป็นของฝากตามอัธยาศัย

กลางวัน        รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น (มื้อบาร์บีคิว พร้อมชมโชว์ระบำพื้นเมือง)

บ่าย             นำท่านเดินทางสู่ เมืองเวลิโค ทาร์โนโว (Veliko Tarnovo) (ระยะทาง 102 ก.ม.ใช้เวลาเดินทาง 1.30 ชม.) หนึ่งในเมืองแห่งประวัติศาสตร์ของบัลแกเรีย เป็นเมืองเก่าแก่ที่ตั้งอยู่บนเนินเขาถึงสามลูก ซึ่งได้แก่ Tsarevets  Trapezitsa และ Sveta Gora ด้วยความพร้อมในทุกๆด้านทำให้เมืองแห่งนี้ได้กลายมาเป็นศูนย์กลางของเศรษฐกิจและวัฒนธรรมของบัลแกเรียตอนเหนือ นอกจากนี้ในยุคกลางนั้น เวลิโค ทาร์โนโว ถือได้ว่าเป็นเมืองป้อมปราการที่มีความแข็งแกร่งอีกแห่งของบัลแกเรียอีกด้วย นำท่านเดินชมความงดงามของอาคารบ้านเรือนที่มีการอนุรักษ์ไวในแบบเดิม โดยบ้านแต่ละหลังนั้นมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์มากมาย นำท่านเข้าชม ป้อมปราสาท Tsarevets (Tsarevets Fortress) อดีตที่ประทับของกษัตริย์แห่งบัลแกเรีย ซึ่งภายในมีอาคารและป้อมปราการรายอยู่รายล้อมซึ่งปัจจุบันคงเหลือเพียงกลิ่นอายของความรุ่งเรืองในอดีต

ค่ำ                รับประทานอาหารค่ำในโรงแรมที่พัก   

นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก  YANTRA HOTEL VELIKO TARNOVO **** หรือเทียบเท่า 

5 มิ.ย.        บูคาเรสต์

เช้า            รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านเดินทางข้ามชายแดนสู่เมืองหลวงของโรมาเนีย กรุงบูคาเรสต์ (Bucharest) (ระยะทาง 182 ก.ม.ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ
3.30 ช.ม.)
ซึ่งตั้งอยู่บนที่ราบวอลลาเซีย ติดเทือกเขาคาร์เปเชียน และแม่น้ำดานูป บูคาเรสต์ได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่มีธรรมชาติอันสวยงามล้อมรอบด้วยเทือกเขาและทะเลสาบจนได้สมญานามเป็นที่รู้จักกันทั่วยุโรปว่า “ปารีสน้อย

กลางวัน        รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย              นำท่านเที่ยวชมเมืองและแวะถ่ายรูป  (**หากรถสามารถจอดได้) ชมจัตุรัสแห่งการปฎิวัติ (Revolution Square) โอเปร่าเฮ้าส์ (Opera House) คลับทหารแห่งชาติ (National Military Academy) ผ่านชม "ประตูชัย" ซึ่งตั้งอยู่บนถนน KISSELEFF ซึ่งสร้างเลียนแบบประตูชัย  ในกรุงปารีส ในสถาปัตยกรรมแบบโรมาเนีย (Romanian Athenaeum) จากนั้นอิสระให้ท่านเดินเล่นช้อปปิ้งในย่าน Pasajul Macca-Vilacrosse Arcade นำท่านเข้าชมอาคารรัฐสภาหรือทำเนียบประธานาธิบดีของโรมาเนีย Parliament Palace ทำเนียบประธานาธิบดีที่ใหญ่โตโอฬารของประธานาธิบดีเชาเชสคู และ นางเอลินา ภรรยาผู้ซึ่งอยากมีชีวิตหรูหราประหนึ่งเอวิต้า    เปรอง อาคารรัฐสภานี้ได้ชื่อว่ามีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก รองจากตึกเพนตากอนของสหรัฐอเมริกา และมีจำนวนห้องมากถึง 6,000 ห้อง สร้างแบบสถาปัตยกรรมโรมาเนีย ทั้งโครงสร้างและการตกแต่งทั้งภายนอกและภายในอาคาร แต่ละห้องตกแต่งอย่างวิจิตรตระการตา โดยเฉพาะห้องแกรนด์บอลรูม ที่ได้มีการตกแต่งโคมไฟประดับโบฮีเมียน้ำหนักถึง 5 ตัน ปูพื้นด้วยพรมเปอร์เซียผืนใหญ่ ห้องรับรองซึ่งสร้างจากหินอ่อนจากประเทศอิตาลี ให้ท่านได้สัมผัสถึงความโอ่อ่า ความยิ่งใหญ่ของอาคารรัฐสภาที่ใช้งบประมาณมหาศาลในการก่อสร้างมหาศาลถึง 3 ล้านล้านยูโร

ค่ำ                รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก  MERCURE HOTEL BUCHAREST **** หรือเทียบเท่า

 

6 มิ.ย.        ปราสาทเปเลส - บราซอฟ

เช้า            รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ปราสาทเปเลส (ระยะทาง 129 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชม.) นำท่านเข้าชมปราสาทเปเลส (Peles Castle)  ซึ่งตั้งอยู่ในหุบเขาบูเซกิ ปราสาทแห่งนี้ได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในปราสาทที่สวยงามที่สุดในโลก เนื่องจากตั้งอยู่กลางป่าสนบนเทือกเขาคาร์เปเทียน ปราสาทนี้สร้างขึ้นโดยเจ้าชายคาลอสที่ 1 กษัตริย์แห่งโรมาเนีย ในสมัยศตวรรษที่ 19 เพื่อใช้เป็นที่ประทับในฤดูร้อน ความงดงามของปราสาทแห่งนี้มิใช่อยู่ที่ความยิ่งใหญ่  ของตัวปราสาทแต่อยู่ที่การตกแต่งภายในอย่างหรูหรางดงาม ปัจจุบันเป็นสถานที่สาธารณะและพิพิธภัณฑ์ที่เก็บสมบัติล้ำค่าอีกแห่งหนึ่งของโรมาเนีย (***หากปราสาทเปเลส ไม่เปิดให้บริการด้วยเหตุสุดวิสัย ทางบริษัทจะนำคณะเข้าชมปราสาทเปลิเซอร์ (Pelisor Castle) ซึ่งอยู่บริเวณใกล้เคียงแทน)

จากนั้นนำท่านแวะโรงบ่มไวน์อซูก้า (Azuga Winery) เพื่อแวะชิมไวน์ท้องถิ่นซึ่งเพาะบ่มจากองุ่นซึ่งปลูกในประเทศโรมาเนีย พร้อมอิสระให้ท่านเลือกซื้อของฝากตามอัธยาศัย 

กลางวัน        รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย              นำท่านเดินทางสู่ เมืองบราซอฟ (Brasov) (ระยะทาง 33 ก.ม. ใช้เวลาเดินทาง 30 นาที) นำท่านชมย่านใจกลางเมืองและจัตุรัสกลางเมืองซึ่งมีหอนาฬิกาสูงโดดเด่นแสดงเวลาให้ผู้คนที่เดินผ่านไปมา นำชมตลาดใหญ่ใจกลางเมืองบราซอฟ "Walking street" ตลาดนี้เป็นถนนระหว่างตึกขนาดใหญ่ยาวติดต่อกัน ข้าวของที่ขายมีมากมายหลายชนิด ทั้งเสื้อผ้า กระเป๋าหนัง เครื่องสำอาง ของที่ระลึก ฯลฯ อิสระให้ท่านได้เดินเล่นและช้อปปิ้งตามอัธยาศัย นำท่านเข้าชมโบสถ์ดำ หรือที่รู้จักในนาม "Black Church" ที่มีชื่อเสียง สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1383ใช้เวลาสร้างกว่าร้อยกว่าปี จัดเป็นโบสถ์แบบศิลปะโกธิคที่ใหญ่ที่สุด ใน South East Europe  จากนั้นนำท่านเข้าชมโรงเรียนแห่งแรกของประเทศโรมาเนีย Romania First School นำท่านชมย่านใจกลางเมืองและจัตุรัสกลางเมืองซึ่งมีหอนาฬิกาสูงโดดเด่นแสดงเวลาให้ผู้คนที่เดินผ่านไปมา

ค่ำ                รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก  RAMADA BRASOV **** หรือเทียบเท่า 

7 มิ.ย.        บราน - ปราสาทแดร็กคูล่า – บูคาเรสต์

เช้า            รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เมืองบราน (Bran) (ระยะทาง 29 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) นำท่านเข้าชม ปราสาทบราน (Bran Castle) หรือที่รู้จักกันในนาม "ปราสาทแดร๊กคูล่า" ปราสาทนี้สร้างขึ้นในในศตวรรษที่ 14 ตั้งอยู่บนเชิงเขาเพื่อป้องกันการรุกรานจากศัตรูระหว่างชายแดนแคว้นวอลลัคเทียและทรานซิลเวเนีย ภายในปราสาทมีห้องต่างๆมากมาย ซึ่งจัดแสดงวิถีความเป็นอยู่ ห้องแสดงอาวุธโบราณ ตู้โบราณอายุหลายร้อยปีที่แกะสลักลวดลายงดงาม นอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงสิ่งของเครื่องใช้อีกมากมาย อิสระให้ท่านได้ชมและถ่ายรูปตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านเลือกซื้อของที่ระลึกที่มีวางจำหน่ายบริเวณปราสาทแห่งนี้

กลางวัน        รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย              นำท่านเดินทางกลับสู่ กรุงบูคาเรสต์ (Bucharest) (ระยะทาง 173 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชม.)  จากนั้นนำท่านเข้าชม หมู่บ้านจำลอง (Dimitrie Gusti National Village Museum in Bucharest) ซึ่งจำลองบ้านโบราณดั้งเดิมของชาวโรมาเนียในยุคคอมมิวนิสต์ ซึ่งบ้านบางหลังเป็นทรงเตี้ย ขุดลึกลงไปใต้ดิน และยังมีบ้านจำลองที่ปรากฎอยู่บนธนบัตร 10LEI ของโรมาเนียอีกด้วย

ค่ำ                รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

19.00 น.       นำท่านเดินทางสู่สนามบินโซเฟีย  (SOF)

21.45 น.       ออกเดินทางสู่สนามบินอิสตันบูล โดยเที่ยวบิน TK1046 (ใช้เวลาบินประมาณ 1.25 ชั่วโมง)

23.10 น.       เดินทางสู่สนามบินอิสตันบูล เพื่อเปลี่ยนเที่ยวบิน

8 มิ.ย.        กรุงเทพฯ

01.35 .     ออกเดินทางสู่ประเทศไทย โดยเที่ยวบินที่ TK 68 (ใช้เวลาบินประมาณ 8.30 ชั่วโมง) สายการบินฯ มีบริการอาหารค่ำและอาหารเช้าระหว่างเที่ยวบิน

14.50 น.      เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ (BON VOYAGE)

9 วัน บัลแกเรีย – โรมาเนีย

 

                     อัตราค่าบริการ  (บาท)

31 พ.ค.- 8 มิ.ย.

ราคาผู้ใหญ่พักห้องคู่หรือ เด็ก 1 ท่านพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน

72,900

พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ

8,000

เด็กอายุ 2-12 ปี (เสริมเตียง – พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)

71,900

เด็กอายุต่ำกว่า 2 ปี (ไม่เสริมเตียง – พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)

18,900

ชั้นธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทัวร์เริ่มต้นที่ท่านละ

(ราคาสามารถยืนยันได้ก็ต่อเมื่อที่นั่ง confirm เท่านั้น)

90,000

**ราคาอาจมีการปรับขึ้น – ลง ตามราคาน้ำมันที่ปรับขึ้นลง แต่จะปรับตามความเป็นจริงที่

สายการบินประกาศปรับ และที่มีเอกสารยืนยันเท่านั้น (คิด ณ วันที่ 24 พ.ย. 2559) **

 พิมพ์โปรแกรม : คลิกด้านล่าง

EU151521MZ_9D-BULGARIA-ROMANIA_31-May-8-June_2017_72,900_AH-TK

 


ชื่อผู้จองทัวร์ :  *
หมายเลขโทรศัพท์ :  *
อีเมล :  *
จองโปรแกรมทัวร์ :  *
เดินทางวันที่ :  *
จำนวนผู้เดินทาง (ผู้ใหญ่) :
จำนวนผู้เดินทาง (เด็กอายุ 2 - 11 ปี) :
สิ่งที่ต้องการเป็นพิเศษ :ทัวร์ยุโรป EUROPE

ทัวร์ยุโรป EUROPE เที่ยวยุโรป แพคเกจทัวร์ยุโรป
ทัวร์ยุโรปตะวันออก East Europe ทัวร์ยุโรป
ทัวร์อิตาลี Tour Italy ทัวร์ยุโรป
ทัวร์รัสเซีย Russia ทัวร์ยุโรป
ทัวร์อังกฤษ Great Britain ทัวร์ยุโรป
ทัวร์สเปน โปรตุเกส เที่ยวสเปน โปรตุเกส
ทัวร์กรีซ Greece ทัวร์ยุโรป
ทัวร์ไอซ์แลนด์ - Iceland
ทัวร์กรีนแลนด์
ทัวร์โรมาเนีย ROMANIA ทัวร์ยุโรป
ทัวร์สแกนดิเนเวีย Scandinavia ทัวร์ยุโรป
EU151522YZ 10 วัน มิดไนท์ซัน หมู่เกาะแฟโร – โลโฟเตน TG
ทัวร์สแกนดิเนเวียไฮไลท์ 10 วัน ฟินแลนด์ สวีเดน เดนมาร์ก นอร์เวย์ EU151501MZ
ทัวร์สวิส Switzerland ทัวร์ยุโรป
โปรโมชั่น 8 วัน 6 คืน สวิส เยอรมัน
ทัวร์เซอร์เบีย Serbia ทัวร์ยุโรป
ทัวร์บอสเนีย เฮอร์เซโกวีนา ทัวร์ยุโรป
ทัวร์มอนเตเนโกร Montenegro ทัวร์ยุโรป
ทัวร์ยูเครน Ukrain ทัวร์ยุโรป
ทัวร์ยุโรปบอลติก Baltic ทัวร์ยุโรป
ทัวร์บอลข่าน Balkans ทัวร์ยุโรป
ทัวร์โครเอเซีย เที่ยวโครเอเชีย Croatia
ทัวร์มาเซโดเนีย Macedonia
สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ค 10 วัน 7 คืน โดยสายการบินไทย TG
สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 8 วัน 5 คืน โดยสายการบินไทย TG
สวิตเซอร์แลนด์ 9 วัน 6 คืน โดยสายการบินไทย TG
สเปน โปรตุเกส 10 วัน 7 คืน โดยสายการบินเอมิเรสต์ EK
นอร์เวย์ 8วัน 5คืน โดยสายการบินไทย TG
ลิทัวเนีย ลัตเวีย เอสโตเนีย ฟินแลนด์ 7 วัน 5 คืน ฟินน์แอร์ AY
อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ เยอรมนี เชก สโลวัก ฮังการี ออสเตรีย 9 วัน 6 คืน โดยสายการบินเอมิเรตส์ EK
อิตาลี-สวิตเซอร์แลนด์-เยอรมนี-ออสเตรีย 10 วัน 7 คืน โดยสายการบินไทย TG
อิตาลี (มิลาน)-สวิส-ฝรั่งเศส-เยอรมัน-ออสเตรีย-เชก 10 วัน 7 คืน โดยสายการบินเอมิเรตส์ EK
อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ 9 วัน 6 คืน โดยสายการบินเอมิเรตส์ EK
อิตาลี (โรม)-สวิส(จุงเฟรา)-ฝรั่งเศส 10 วัน 7 คืน โดยสายการบินไทย TG
อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ 7 วัน 4 คืน โดยสายการบินเอมิเรตส์ EK
อิตาลี – เยอรมนี – ออสเตรีย 9 วัน 6 คืน โดยสายการบินเอมิเรตส์ EK
อิตาลี 8 วัน 5 คืน โดยสายการบินไทย TG
อิตาลี ออสเตรีย 10 วัน 7 คืน โดยสายการบินไทย TG
เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม ฝรั่งเศส 8 วัน 5 คืน โดยสายการบินไทย TG
เยอรมนี ลักเซมเบิร์ก เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม 8 วัน 5 คืน โดยสายการบินไทย TG
เยอรมนี[เบอร์ลิน] เชก สโลวัก ออสเตรีย ฮังการี 9 วัน 6 คืน โดยสายการบินเอมิเรตส์ EK
เยอรมนี เชก ออสเตรีย สโลวัก ฮังการี (คุทนา ฮอร่า) 9 วัน 6 คืน โดยสายการบินไทย TG
เยอรมนี ออสเตรีย ฮังการี สโลวัก เชก 8 วัน 5 คืน โดยสายการบินเอมิเรตส์ EK
เยอรมนี ออสเตรีย 9 วัน 6 คืน โดยสายการบินไทย TG
เยอรมนี ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ 8 วัน 5 คืน โดยสายการบินไทย TG
เยอรมนี 10 วัน 7 คืน โดยสายการบินไทย TG
ฝรั่งเศส – สวิตเซอร์แลนด์ – อิตาลี 8 วัน 5 คืน โดยสายการบิน กาตาร์ QR
สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ค 10 วัน 7 คืน โดยสายการบินเอมิเรตส์ EK
ฝรั่งเศส – ลักเซมเบิร์ก – เยอรมนี – เนเธอร์แลนด์ 8 วัน 5 คืน โดยสายการบิน เอมิเรสต์ EK
ฝรั่งเศส – อิตาลี (ริเวียร่า) 8 วัน 5 คืน โดยสายการบินเอมิเรตส์ EK
ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม เนเธอแลนด์ 8 วัน 5 คืน โดยสายการบินไทย TG
ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม 8 วัน 5 คืน โดยสายการบินไทย TG
ฝรั่งเศส 8 วัน 5 คืน โดยสายการบินไทย TG
เชก ออสเตรีย สโลวัก ฮังการี 7 วัน 4 คืน โดยสายการบินเอมิเรตส์ EK
โครเอเชีย 8 วัน 5 คืน โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)
เบลเยี่ยม ลักเซมเบิร์ก เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ 7 วัน 4 คืน โดยสายการบิน การบินไทย (TG)
ออสเตรีย ฮังการี สโลวัก เชก เยอรมนี สวิตเซอร์แลนด์ 10 วัน 7 คืน โดยสายการบินไทย (TG)
ออสเตรีย เยอรมนี สวิส อิตาลี 10 วัน 7 คืน โดยสายการบินไทย (TG)
ออสเตรีย ฮังการี สโลวัก เชก เยอรมนี สวิส อิตาลี 10 วัน 7 คืน โดยสายการบินไทย (TG)
ออสเตรีย เยอรมนี เชก สโลวัก ฮังการี 9 วัน 6 คืน โดยสายการบิน EVA AIR (BR)
ออสเตรีย เชก สโลวัก ฮังการี 8 วัน 5 คืนโดยสายการบิน EVA AIR (BR)
เยอรมนี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 8 วัน 5 คืน โดยสายการบินไทย TG