dot
ค้นหารายการทัวร์

dot
คอลเซ็นเตอร์
รายการทัวร์ในทวีปเอเชีย
bulletทัวร์จีนChina
bulletทัวร์ญี่ปุ่น Japan
bulletทัวร์เกาหลีเหนือ North Korea
bulletทัวร์เกาหลีใต้ South Korea
bulletทัวร์ไต้หวัน Taiwan
bulletทัวร์ฮ่องกง Hong Kong
bulletทัวร์มาเก๊า Macao
bulletทัวร์เวียดนาม Viet Nam
bulletทัวร์บรูไน Brunei
bulletทัวร์มาเลเซีย Malaysia
bulletทัวร์พม่า Myanmar
bulletทัวร์ลาว Tour Lao
bulletทัวร์อินเดีย India
bulletทัวร์ศรีลังกา Sri Lanka
bulletมองโกเลีย Mongolia
bulletทัวร์ภูฏาน Bhutan
bulletทัวร์ปากีสถาน Pakistan
bulletทัวร์เนปาล Nepal
bulletทัวร์ฟิลลิปปินส์Philippines
bulletทัวร์สิงค์โปร์ (Singapore)
bulletทัวร์อินโดนีเซีย Indonesia
bulletทัวร์คาซัคสถาน Kazakhstan
bulletทัวร์เติร์กเมนิสถาน Turkmenistan
bulletทัวร์อุซเบกิสถาน Uzbekistan
bulletทัวร์ทรานไซบีเรีย Tran siberia
bulletทัวร์จอร์เจีย Georgia
bulletทัวร์อาเซอร์ไบจัน Azerbaijan
bulletทัวร์อาร์เมเนีย Armenia
รายการทัวร์ในทวีปยุโรป
bulletทัวร์ยุโรป Tour Europe
bulletทัวร์ยุโรปตะวันออก East Europe
bulletทัวร์สแกนดิเนเวีย Scandinavia
bulletทัวร์ไอซ์แลนด์ - Iceland
bulletทัวร์กรีนแลนด์ Greenland
bulletทัวร์บอลติก Baltic
bulletทัวร์บอลข่าน Balkans
bulletทัวร์อังกฤษ Great Britain
bulletทัวร์รัสเซีย Russia
bulletทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ Switzerland
bulletทัวร์อิตาลี Italy
bulletทัวร์โรมาเนีย Romania
bulletทัวร์กรีซ Greece
bulletทัวร์โครเอเซีย Croatia
bulletทัวร์สเปน โปรตุเกส Spain-Portugues
bulletทัวร์ยูเครน Ukraine
bulletทัวร์มอนเตเนโกร Montenegro
bulletทัวร์บอสเนีย เฮอร์เซโกวีนา
bulletทัวร์เซอร์เบีย Serbia
ทัวร์อเมริกา
bulletทัวร์อเมริกา America
bulletทัวร์แคนาดา Canada
bulletทัวร์อเมริกาใต้ South America
bulletทัวร์เม็กซิโก Mexico
bulletทัวร์คิวบา Cuba
bulletทัวร์ชิลี Chile
bulletทัวร์เอกวาดอร์ Ecuador
bulletทัวร์เปรู Peru
bulletทัวร์เวเนซูเอล่า Venezuela
รายการทัวร์ในทวีปออสเตรเลีย
bulletทัวร์ออสเตรเลีย Australia
bulletทัวร์นิวซีแลนด์ New Zealand
รายการทัวร์ในตะวันออกกลาง
bulletทัวร์คูเวต Kuwait
bulletทัวร์จอร์แดน Jordan
bulletทัวร์ซีเรีย Syria
bulletทัวร์ดูไบ Dubai
bulletทัวร์ตุรกี Turkey
bulletทัวร์บาห์เรน Bahrain
bulletทัวร์เยเมน Yemen
bulletทัวร์เลบานอน Lebanon
bulletทัวร์อิรัค Iraq
bulletทัวร์อิหร่าน Iran
bulletทัวร์อิสราเอล Israel
bulletทัวร์โอมาน Oman
รายการทัวร์ในทวีปแอฟริกา
bulletทัวร์แอฟริกา Tour Africa
bulletทัวร์แอฟริกาใต้ South Africa
bulletทัวร์แอลจีเรีย Algeria
bulletทัวร์อียิปต์ Egypt
bulletเอธิโอเปีย Ethiopia
bulletทัวร์กานา Ghana
bulletทัวร์เคนย่า Kenya
bulletทัวร์แทนซาเนีย Tazania
bulletทัวร์ลิเบีย Libya
bulletทัวร์มาลี Mali
bulletทัวร์โมรอคโค Morocco
bulletทัวร์โมซัมบิก Mozambique
bulletทัวร์ตูนีเซีย Tunisia
bulletทัวร์เซเนกัล Senegal
bulletทัวร์สวาซิแลนด์ Swaziland
bulletทัวร์ยูกันดา Uganda
ทัวร์เรือสำราญ
bulletเรือสำราญ Arcadia Cruises
bulletเรือสำราญ Celebrity Cruises
bulletเรือสำราญ Costa Cruise
bulletเรือสำราญ MSC Cruises
bulletเรือสำราญ Princess Cruise
bulletเรือสำราญ Royal Caribean
bulletเรือสำราญ Star Cruises
bulletทัวร์เรือสำราญทั่วโลก world cruises
bulletอโรซ่า AROSA
bulletอเวลอน AVALON
ขั้นตอนการจองทัวร์และการชำระเงิน
ค้นหาข้อมูล ก่อนเดินทาง
ข่าวเด่น ประจำวัน
dot

dot


Facebook utravel.in.th

Line ID UTRAVEL
Line ID :  u.travel

 

 

Rabat
MOROCCO

 

เวลาประเทศไทย THAILAND
 

 ทัวร์ไฮไลท์อิหร่าน 9 วัน 7 คืน บินเอมิเรตส์ EK

 

ไฮไลท์อิหร่าน 9 วัน 7 คืน

โดยสายการบินเอมิเรตส์ EK ระดับ 5 ดาว

TOUR CODE :  IR990901YZ

กรุงเตหะราน-พิพิธภัณฑ์อัญมณี -หอคอยมิหลาด - เมืองชีราซ-มัสยิดสีชมพู-นครโบราณเปอร์ซีโปลิส-สุสานนัคเชรอสตัม- เมืองมรดกโลกอิศฟาฮาน-เมืองคาชาน

กำหนดการเดินทาง

12 – 20 มกราคม 2562 / 2 – 10  กุมภาพันธ์ 2562  / 2 – 10 มีนาคม 2562

ค่าบริการชั้นประหยัดท่านละ 75,900.- บาท(พักห้องละ 2 ท่าน)

พักห้องเดี่ยวเพิ่มท่านละ       12,500.- บาท

 

วันแรกของการเดินทาง (เสาร์ )                   กรุงเทพฯ – ดูไบ - เตหะราน

06.30  น.       สมาชิกพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ เช็คอิน เคาน์เตอร์สายการบินเอมิเรตส์ EK 

09.30  น.          Qบินสู่ดูไบ (Dubai)  โดยสายการบินเอมิเรตส์  เที่ยวบินที่  EK 375 BKK DXB  0913013.15 โดยใช้เวลาบินประมาณ 6.55  ชั่วโมง

เชิญเพลิดเพลินกับจอทีวีส่วนตัวทุกที่นั่ง พร้อมบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน

13.15 น.        ถึง สนามบินดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับ เอมิเรตส์ พักเปลี่ยนอิริยาบถและเปลี่ยนเครื่อง

15.00 น.        Q บินสู่กรุงเตหะราน ประเทศอิหร่านโดยเที่ยวบิน  EK 979 DXB – THR 15.00 – 16.50 โดยใช้เวลาบินประมาณ 2.20  ชั่วโมง

16.50 น.        เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติอิหม่ามโคมัยนี (IKA) เมื่อผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พักในกรุงเตหะราน(เดินทางจากสนามบินไปยังโรงแรมประมาณ 1.20 ชั่วโมง

 

19.30 น.        ä รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารของโรงแรม

                        ã พักที่โรงแรม  PASIAN AZADI HOTEL  ระดับ 5 ดาว

วันที่สองของการเดินทาง (อาทิตย์/  ) พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ-พระราชวังโกเลสตาน-หอคอยมิหลาด

08.00 น.        ä รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารของโรงแรม

09.00 น.                    นำท่านเดินทางสู่ใจกลางกรุงเตหะรานเพื่อชมพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอิหร่าน(National Museum Of Iran) พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เปิดทำการและจัดแสดงโบราณวัตถุต่างๆ มาแล้วกว่า 70 ปี  ซึ่งไม่ได้เป็นเพียงพิพิธภัณฑ์ที่ใหญ่ที่สุดทางด้านประวัติศาสตร์และโบราณคดีของประเทศเท่านั้น แต่ยังเป็นหนึ่งในพิพิธภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของโลกที่มีโบราณวัตถุหลายยุคหลายสมัยจัดแสดงไว้ที่นี่มากกว่า 300,000 ชิ้นซึ่งตกทอดมาจากยุคสมัยและอาณาจักรต่างๆ ที่เกิดตั้งแต่ก่อนอาณาจักรเปอร์เซีย เช่น เมืองเอ็กบาตานาของอาณาจักรมีดีส เมืองซูซ่าของของอาณจักรอีแลม จนกระทั่งมาถึงเปอร์เซียในยุคแรกที่เรียกว่ายุคอะคามินิด ต่อมายังยุคซัสซาเนียน ยุคซาฟาวิด จนกระทั่งถึงยุคกอญัร

12.00 น.        ä รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น

จากนั้นนำท่านเที่ยวชมพระราชวังโกเลสตาน (Golestan Palace)ซึ่งในช่วงเวลาหนึ่งหลังการปฏิวัติโดยอิหม่ามโคมัยนี  พระราชวังแห่งนี้ก็ตกอยู่ในสภาพย่ำแย่ ถูกปล่อยทิ้งร้างอย่างน่าอัปยศอดสูเช่นเดียวกับวังแห่งอื่นๆ  เพิ่งจะมีการบูรณะเมื่อเริ่มเปิดประเทศอีกครั้งหนึ่งราวๆ ห้าปีที่ผ่านมานี่เอง  อย่างไรก็ตาม วังแห่งนี้ก็ยังคงความงดงามในการตกแต่งภายในด้วยกระจกเงาตัดเหลี่ยมแบบเพชรที่สุดอลังการ และการตกแต่งภายนอกด้วยกระเบื้องเคลือบที่มีสีสันและลวดลายโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของศิลปะยุคกอญัร  ทั้งหมดที่เกิดขึ้นมาได้ในทุกตารางนิ้วของพระราชวังแห่งนี้ก็ด้วยพระปรีชาของกษัตริย์องค์หนึ่งของราชวงศ์กอญัรคือ Nasser Al-Din Shah (1848-1896) โปรดให้สร้างและตกแต่งขึ้นตามแบบยุโรปที่ท่านเคยเสด็จประพาสมาก่อนหน้านั้น จากนั้นทำท่านเที่ยวชม หอคอยมิหลาด (Milad Tower) ซึ่งเป็นหอคอย แห่งความภาคภูมิใจของคนอิหร่านทั้งมวล เนื่องจากหอคอยแห่งนี้ ได้ออกแบบก่อสร้าง โดยสถาปนิคชาวอิหร่านเองทั้งหมด เป็นหอคอยที่สูงอันดับ 6 ของโลก ด้วยระดับความสูงถึงยอดเสาส่งสัญญานโทรคมนาคม ถึง 435 เมตร ท่านจะได้ชมความงามของกรุงเตหะรานอย่างทั่วถึงจากหอคอยแห่งนี้

19.30 น.        ä รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารของโรงแรม

                                ã โรงแรมที่พัก PASIAN AZADI  HOTEL ระดับ 5 ดาว

 

วันที่สามของการเดินทาง (จันทร์ )   เตหะราน-พระราชวังเนียวาราน-พิพิธภัณฑ์อัญมณี–ชีราซ

08.00 น.          ä รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารของโรงแรม

09.00 น.          เดินทางสู่ตอนเหนือของกรุงเตหะรานซึ่งติดกับเชิงเขาอัลโบร์ซเพื่อเข้าชม พระราชวังเนียวาราน(Niavaran Palace) ซึ่งเป็นพระราชวัง  ที่กษัตริย์ชาห์ ทั้งสองพระองค์แห่งราชวงศ์ปาห์เลวี ของอิหร่านเคยประทับที่นี่ ก่อนที่จะถูกปฏิวัติโดย อะยาตุลเลาะห์โคมัยนีเมื่อต้นปีค.ศ.1979  พระราชวังแห่งนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของสิ่งที่คณะปฏิวัติอ้างว่าเป็นสัญลักษณ์ของตะวันตกที่มีอำนาจเหนือกษัตริย์ชาห์ และยังแสดงถึงความฟุ้งเฟ้อของราชวงศ์อย่างชัดเจนที่สุดแต่คนอิหร่านบางส่วนก็บอกว่านี่เป็นสิ่งบ่งบอกถึงความเจริญรุ่งเรืองและทันสมัยของประเทศอิหร่านซึ่งไม่น้อยหน้าชาติตะวันตก

12.00 น.          ä รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่นทางตอนเหนือของเตหะราน

บ่าย                              นำท่านเดินทางสู่ใจกลางกรุงเตหะราน  เพื่อเข้าชมอัครสถาน ซึ่งทุกคนที่มาเยือนอิหร่านต้องไม่พลาดชม  นั่นก็คือกรุอภิมหาสมบัติแห่งชาติอิหร่านที่ พิพิธภัณฑ์อัญมณี(Jewelry Museum) ซึ่งอัญมณีจากทุกยุคทุกสมัยของกษัตริย์ทุกราชวงศ์ที่เคยปกครองอาณาจักรเปอร์เซียในอดีตจำนวนมากมายนั้น ล้วนถูกเก็บไว้ในสถานที่แห่งนี้จนเรียกได้ว่าเป็นกรุอภิมหาสมบุติที่มีจำนวนมากมายและมโหฬารที่สุดในโลก

จากนั้นเดินทางสู่สนามบิน Mehrabad Airport  ซึ่งเป็นสนามบินภายในประเทศที่จะเดินทางต่อไปยังเมืองชีราซ ซึ่งเป็นอดีตเมืองหลวงปลายศตวรรษที่ 18 และเป็นหัวเมืองใหญ่ทางตอนใต้ของประเทศอิหร่าน

18.00 น.        ä รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารในสนามบิน Mehrabad

20.10น.         ออกเดินทางสู่เมืองชีราซโดยสายการบินมาฮานแอร์   เที่ยวบิน W5-1087

21.30 น.        เที่ยวบิน W5-1087 นำท่านเดินทางถึงท่าอากายานเมืองชีราซ จากนั้นเดินทางสู่โรงแรมที่พัก

                                ã โรงแรมพักที่  ZANDIEH  HOTEL หรือ HOMA HOTEL SHIRAZ  ระดับ 5 ดาวในเมืองชีราช

 

วันที่สี่ของการเดินทาง (อังคาร)          มัสยิดสีชมพู-คฤหาสน์โบราณ-ป้อมการิมข่าน-วาคิลบาซาร์

08.00          ä รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารของโรงแรม

09.00 น.                    นำท่านชมมัสยิดสีชมพู (Nasir-Ol Molk)ซึ่งเป็นมัสยิดที่สวยงามแปลกตามาก เพราะประดับไปด้วยกระเบื้องโทนสีแดง-ชมพู-เหลือง เป็นสีหลัก ไม่ว่าท่านจะมองจากมุมไหนของมัสยิดแห่งนี้ก็ดูสวยงาม อ่อนหวาน ซึ่งไม่เหมือนมัสยิดแห่งใดเลย ความสวยขนาดที่ได้รับเลือก ให้เป็นภาพปก หนังสือ ตอนย้อนรอย อารยัน ของนักเขียน นาม เชนทร์ ชนะการณ์ มาแล้ว จากนั้นนำท่านเที่ยวชมคฤหาสน์ โบราณ(Naranjestan-e Ghavam) ซึ่งมีอายุมากกว่า 125 ปี โดยก่อสร้างในสมัยราชวงศ์กอญัร ระหว่างปี 1879-1886 ที่ถือว่าเป็นสถาปัตยกรรมโบราณประจำยุคกอญัรเลยทีเดียว ซึ่งท่านจะได้เห็นทั้งตัวคฤหาสน์และรูปแบบของสวนเปอร์เซียที่ร่มรื่นและสวยงามในเวลาเดียวกันด้วย

12.30น.         ä รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย                  จากนั้นเดินเยี่ยมชม และคารวะ อนุสรณ์สถานของท่านฮาเฟซ (Aramgah – E Hafez) นักปรัชญาเมธีของเปอร์เชียแห่งเมืองชีราช ในยุคศตวรรษที่ 12 อนุสรณ์ของท่านสร้างในปี 1773 โดยท่านการิมข่านแห่งราชวงศซันด์ อยู่ในสวนสวยขนาดเล็กที่คราคร่ำไปด้วยชาวอิหร่านที่ล้วนแต่ต้องหาโอกาสมาคารวะสถานที่แห่งนี้เสมอ  จากนั้นชมป้อมการิมข่าน(Karim Khan Citadel) หรือที่มีอีกชื่อหนึ่งว่า Ark-E Karim Khan สร้างโดยท่านการิมข่านแห่งราชวงศ์ซันด์ในช่วงที่เมืองชีราชเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรเปอร์เชียในช่วงปี ค.ศ 1750-1795 ผนังของป้อมแห่งนี้สูงถึง 14 เมตร สร้างด้วยอิฐ เรียงให้เป็นลายสวยงามอย่างมีเอกลักษณ์  จากป้อมการิมข่านเดินต่อไปชมตลาดวาคิล บาซาร์ (Vakil Bazaar)ที่อยู่ใกล้กัน ซึ่งบาซาร์แห่งนี้เป็นตลาดคู่บ้านคู่เมืองที่มีหลังคาคลุมขนาดใหญ่ใจกลางเมืองชีราซ โครงสร้างของบาซาร์ก่อด้วยอิฐแดงแบบเรียงชิ้นมีหลังคาเป็นทรงโดมสวยงามติดต่อกันหลายร้อยเมตร

19.30 น.            รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

ã โรงแรมพักที่  ZANDIEH HOTEL หรือ HOMA HOTEL SHIRAZ  ระดับ 5 ดาว

 

วันที่ห้าของการเดินทาง (พุธ )            ชีราซ เปอร์ซีโปลิส – สุสานนัคเชรอสตัม - อิศฟาฮาน

07.00          ä รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารของโรงแรม

08.00 น.        นำท่านเดินทางสู่พระราชวังโบราณเปอร์ซีโปลิส (Persepolis) ซึ่งอยู่ทางด้านเหนือของเมืองชีราซขึ้นไปประมาณ 1 ชั่วโมง  พระราชวังแห่งนี้ได้ถูกสร้างขึ้นเป็นแห่งที่สองนับตั้งแต่สถาปนาอาณาจักรเปอร์เซียขึ้นเมื่อปี 559 ก่อนคริสตกาล (พระราชวังแห่งแรกคือพาซากาดสร้างโดยกษัตริย์ไซรัสมหาราช) เริ่มสร้างโดยกษัตริย์ดาริอุสมหาราช ในปี 512 ก่อนคริสตศักราช  หลังจากนั้นก็มีการก่อสร้างเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องในอีก 5 รัชกาลต่อมา แต่ก็ยังไม่เคยเสร็จสมบูรณ์  จนกระทั่งมาถูกยึดครองและเผาทำลายอย่างย่อยยับโดยกองทัพของอเล็กซานเดอร์มหาราชแห่งอาณาจักรกรีซในปี 330 ก่อนคริสตศักราช  แต่กระนั้นก็ตาม พระราชวังแห่งนี้ก็ยังคงไว้ซึ่งเกียรติศักดิ์อันยิ่งใหญ่ตลอดกาลทั้งความใหญ่โตโอฬารของตัวพระราชวังและความอลังการทางด้านสถาปัตย์ดังนั้นในเวลา 2  ชั่วโมงของการเที่ยวชมพระราชวัง เปอร์ซีโปลิสแห่งนี้  จึงเป็น 2 ชั่วโมงที่คละเคล้าไปด้วยความระทึกใจ ความประหลาดใจและความประทับใจอย่างไม่รู้ลืม

12.00 .        ä รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่นใกล้เปอร์ซีโปลีส

จากนั้นนำท่านแวะชม  สถานที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งที่มีความเกี่ยวเนื่องกับพระราชวังเปอร์ซีโปลิส   ซึ่งอยู่ห่างออกไปเพียง 10 กิโลเมตรเท่านั้น  นั่นคือ นครหลังความตาย นัค-เช รอสตัม(Naqsh-e rostam) หรือ สุสานสี่กษัตริย์นั่นเอง  ที่นี่เป็นสุสานของพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์อะคามินิดที่เคยปกครองอาณาจักรเปอร์เซียและเคยประทับที่พระราชวังปอร์ซีโปลิสก่อนที่จะสวรรคต แต่ด้วยความเชื่อตามหลักคำสอนของศาสนาโซโรแอสเตอร์ว่า หลังจากสิ้นชีวิตจากความเป็นมนุษยโลกแล้วชีวิตก็ยังคงดำเนินต่อไป เพียงแต่จะต้องไปสู่อีกโลกหนึ่งในอีกมิติหนึ่งเท่านั้น ดังนั้นจึงต้องสร้างสุสานแห่งนี้ให้มีความยิ่งใหญ่อลังการเช่นเดียวกับพระราชวังที่กษัตริย์เหล่านั้นเคยประทับมาก่อน และที่ไม่ธรรมดาก็คือ  เป็นสุสานที่ขุดเจาะเข้าไปเป็นห้องขนาดใหญ่บนหน้าผาหินซึ่งอยู่สูงจากพื้นถึง 20 เมตรและยังมีการแกะสลักหินส่วนหน้าให้มีความงดงามอีกด้วย  จากนั้นนำท่านเดินทางจากเปอร์ซีโปลีสมุ่งขึ้นเหนือสู่เมืองอิศฟาฮาน ซึ่งเป็นอดีตเมืองหลวงของอาณาจักรเปอร์เซียที่เคยรุ่งเรืองเป็นอย่างมากในศตวรรษที่ 17-18 เพราะมีการติดต่อทางการทูตและการค้ากับอาณาจักรต่างๆ มากมายทั้งในยุโรปและในเอเชีย ซึ่งรวมถึงกรุงสยามในสมัยกรุงศรีอยุธยาของเราด้วย มีคนเปอร์เซียเดินทางเข้าไปทำมาค้าขายและรับราชการในกรุงศรีอยุธยาจำนวนหลายร้อยคน  คนเปอร์เซียที่นำคณะพ่อค้าและนักการทูตเข้าไปในกรุงศรีอยุธยาก็คือ ท่านชีคอาหมัด ซึ่งได้เข้ารับราชการจนได้เป็นใหญ่เป็นโต ภายหลังได้แต่งงานกับคนไทยและมีลูกมีหลานสืบทอดกันมาอย่างยาวนานจนกระทั่งปัจจุบัน และมีเหล่าสกุลที่สืบเชื้อสายมาจากท่านชีคอาหมัดมากกว่า 10 สกุลในปัจจุบัน เช่น สกุลบุนนาค สกุลช่วงรัศมี ศรีเพ็ญ และอากาหยี่ เป็นต้น

19.30 น.            ä รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารของโรงแรม

ã พักที่โรงแรม  PARSIAN KOWSAR  HOTEL  ระดับ 5 ดาว

 

วันที่หกของการเดินทาง (พฤหัสฯ )               อิศฟาฮาน (เต็มวัน)

08.00 น.        ä รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารของโรงแรม

09.00 น.                    นำท่านเดินทางจากโรงแรมเพื่อเข้าชมพระราชวังเชเฮลโซตุน(Chehel Sotun Palace)ที่สร้างในปี ค.ศ.1614 สมัยชาห์อับบาสที่ 1 มาแล้วเสร็จในปี1647สมัยกษัตริย์ชห์อับบาสที่2เพื่อใช้เป็นสถานที่ต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองและงานสังสรรค์ต่างๆ  โดยเลียนแบบสถาปัตยกรรมในแบบอะคามินิดซึ่งเป็นยุคแรกของเปอร์เซีย แต่ใช้เสาคอลัมน์เป็นเสาไม้แทนหิน  มีเสาไม้สูงที่โถงด้านหน้า 20ต้นซึ่งทอดเงาลงไปบนผืนน้ำที่ใสนิ่งในสระซึ่งอยู่ด้านหน้าวัง  นับทั้งต้นเสาจริงและเงาที่สะท้อนอยู่ในผืนน้ำอีก 20 ต้นรวมเป็นเสา40ต้นตรงตามความหมายของชื่อพระราชวัง  ในห้องโถงด้านในของเชเฮลโซตุน มีภาพเขียนแบบเฟรสโกขนาดใหญ่หลายภาพที่มีชื่อเสียงโดยฝีมือของศิลปินประจำยุคซาฟาวิด  ส่วนรอบๆ ตัววังนั้นร่มรื่นไป
            ด้วยแมกไม้ใหญ่น้อยที่อยู่รายรอบ  จึงถือเป็นต้นแบบของสวนแบบเปอร์เซียที่สวยงามอีกแห่งหนึ่ง จากนั้นนำท่านเดินไปยังจัตุรัสอิหม่ามหรือนัคชิญะฮาน (Naqshe Jahan Square)ที่อยู่ใกล้กันชื่อจตุรัสแห่งนี้มีความหมายว่า “รูปแบบแห่งโลก” สร้างขึ้นในปี 1602 โดยกษัตริย์ ซาห์อับบาส ที่ 1 นับเป็นจัตุรัสที่ใหญ่เป็นอันดับสองของโลก รองจากจัตุรัส เทียนอันเหมิน ที่กรุงปักกิ่ง ด้วยขนาดความกว้าง 163 เมตร และยาว 512 เมตร โดยมีอาคารร้านค้าและสถานที่สำคัญต่างๆ ซึ่งเป็นรูปแบบสถาปัตยกรรมเฉพาะตัวของยุคซาฟาวิดอยู่รายรอบจัตุรัสทุกด้าน ท่านจะได้ชมความงามของสถาปัตยกรรมเหล่านี้อย่างเต็มที่จนกระทั่งสิ้นแสงสุดท้ายของวัน  ชมมัสยิดอิหม่าม(Imam Mosque)ซึ่งตั้งอยู่ปลายสุดทางด้านทิศใต้ของจัตุรัส  เป็นหนึ่งในมัสยิดที่ยิ่งใหญ่และสวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลก  เริ่มสร้างในปีค.ศ.1611 สมัยกษัตริย์ชาห์อับบาสที่ 1 และเสร็จสมบูรณ์ในอีก 4 ปีต่อมา  นอกจากขนาดที่ใหญ่โตโอฬารแล้ว ยังเป็นมัสยิดที่มีองค์ประกอบทางด้านสถาปัตย์ที่สวยงามที่สุดในประเทศอิหร่าน  โดยเฉพาะโดมประธานขนาดมหึมาที่สร้างคร่อมกันเป็นสองชั้นขนานกันตลอดทุกตารางนิ้ว  ซึ่งมีผลต่อการระบายอากาศและการกระจายของเสียงผู้นำสวดให้แผ่ออกไปจนได้ยินอย่างชัดเจนในทุกซอกทุกมุมของมัสยิดโดยไม่ต้องใช้ไมโครโฟน

12.00 น.        ä รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารใกล้กับจตุรัสอิหม่าม

บ่าย                              นำท่านชม พระราชวังอะลีคาปู (Ali Qapu Palace)สร้างขึ้นในตอนปลายศตวรรษที่ 16 เพื่อเป็นที่ประทับของกษัตริย์ชาห์อับบาสที่ 1 ตั้งอยู่ทางด้านตะวันตกของจัตุรัสอิหม่าม  เป็นอาคารสูง 6 ชั้นที่ใช้ไม้และอิฐเป็นวัสดุหลักในการก่อสร้างบนชั้น 3 ของพระราชวังสร้างเป็นห้องโถงใหญ่และมีระเบียงหันหน้าเข้าหาจัตุรัสอิหม่ามสำหรับพระมหากษัตริย์และพระ         ราชวงศ์ไว้ประทับทอดพระเนตรการละเล่นต่างๆ  และปัจจุบันกลายเป็นจุดชมวิวและถ่ายภาพมุมสูงที่สวยงาม ซึ่งสามารถมองเห็นทุกมุมและทุกอย่างที่อยู่บนจัตุรัสได้อย่างชัดเจน จากนั้นเข้าชมมัสยิดชีค-ล็อตฟุลเลาะห์(Sheikh Lotfollah Mosque)ซึ่งเป็นมัสยิดเฉพาะองค์พระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์เท่านั้นที่จะเข้ามาทำการละหมาดได้  สร้างโดยกษัตริย์ชาห์อับบาสที่ 1 ระหว่างปีค.ศ. 1602-1619  ขึ้นชื่อว่าวิจิตรสวยงามที่สุดในการตกแต่งภายในโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่โดมประธานซึ่งอยู่ตรงกลางหลังจากนั้นให้ท่านมีเวลาช้อปปิ้งหรือถ่ายภาพบริเวณจตุรัสอิหม่ามตามอัธยาศัยจนกระทั่งถึงเวลานัดหมาย จากจตุรัสอิหม่าม นำท่านชมสะพานคาจู (Khaju Bridge)เป็นรายการส่งท้ายของวันนี้  สะพานแห่งนี้สร้างข้ามสองฝั่งของแม่น้ำสายันเด-รูด โดยกษัตริย์ ซาห์อับบาสที่ 2 แห่งราชวงศ์ ซาฟาวิด เมื่อปี ค.ศ 1650  โครงสร้างตอนล่างเป็นหิน ส่วนตอนบนเป็นอิฐ มีพลับพลาที่ประทับสำหรับการเสด็จแปรพระราชฐานในบางเวลาของพระมหากษัตริย์ ซึ่งอยู่กึ่งกลางบนชั้นที่สองของสะพาน นอกจากนั้นที่ฐานล่างสุดของตัวสะพานยังสามารถปิดช่องระบายน้ำได้ด้วยหากต้องการกักเก็บน้ำไว้ใช้ในบางช่วงเวลา

19.30 น.                    ä รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

                                ã พักที่โรงแรม  PARSIAN KOWSAR  HOTEL  ระดับ 4 ดาว

 

วันที่เจ็ดของการเดินทาง (ศุกร์)          อิศฟาฮาน –นาทานซ์ - คาชาน

08.00 น.        ä รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารของโรงแรม

09.00 น.        นำท่านชมโบสถ์แวงค์ ( Vank Church) ซึ่งเป็นโบสถ์คริสต์นิกายออโธด็อกซ์ของชาวอาเมเนียน ซึ่งเป็นเรื่องที่แปลกว่า เหตุใด...จึงมีโบสถ์คริสต์ตั้งอยู่ในอดีตเมืองหลวงของอาณาจักรเปอร์เซีย ซึ่งได้กลายเป็นประเทศมุสลิมอย่างเป็นทางการมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1501 ในสมัยกษัตริย์ชาห์อีสมาอิล กษัตริย์พระองค์แรกของราชวงศ์ซาฟาวิดที่ปกครองเปอร์เซียในสมัยนั้น นี่คือสิ่งที่แปลกและน่าศึกษาเพื่อค้นหาคำตอบเป็นยิ่งนัก  โบสถ์แห่งนี้ตั้งอยู่ใจกลางชุมชนที่ชื่อ “นิวจุลฟา” ของชาวอาร์เมเนียนที่ทับซ้อนอยู่ในตัวเมืองอิศฟาฮานมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 17 โบสถ์แวงค์แม้ขนาดไม่ได้ใหญ่โตโอฬารนัก และเทียบกันไม่ได้เลยกับมัสยิดอิหม่าม แต่ทว่าภาพเขียนฝาผยังด้านในของโบสถ์นั้นโดดเด่นและสวยงามไม่น้อยเลยทีเดียว นอกจากนั้นยังมีอาคารที่อยู่ข้างตัวโบสถ์อีกหลังหนึ่ง เป็นพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงเรื่องราวของชาวอาร์เมเนียนที่อพยพโยกย้ายถิ่นฐานเข้ามาอยู่ที่นี่อีกด้วยเมื่อชมโบสถ์แวงค์จนได้เวลาอันสมควรแล้ว นำท่านเดินทางออกจากเมืองอิศฟาฮานมุ่งขึ้นเหนือสู่เมืองนานทานซ์ซึ่งมีอายุมากกว่า 500 ปี  โดยใช้เวลาเดินทางจากเมืองอิศฟาฮานประมาณ  2 ชั่วโมง ชมอนุสรณ์สถานของท่านผู้นำศาสนาอิสลามนิกายซูฟีคนสำคัญคือท่าน “ชีค อาบัด อัล ซามัด” ที่สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1304 โดยท่าน Vizier Zain al Din Mastari ซึ่งเป็นเจ้าเมืองในสมัยราชวงศ์อิลข่านนั่นเอง  จากนั้นเดินทางต่อสู่เมืองคาชานที่ห่างออกไปประมาณ 1 ชั่วโมง

13.00 น.        ä รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารในเมืองคาชาน

หลังอาหารกลางวัน ให้เวลาท่านได้เที่ยวชมและช้อปปิ้งในตลาดบาซาร์ของเมืองคาชานที่มีบรรยากาศคึกคักจากผู้คนที่มาจับจ่ายใช้สอยสินค้าต่างๆ ในแบบชาวบ้านทั้งอาหารการกินและของใช้ของสอยต่างๆ  จากนั้นชมโรงอาบน้ำโบราณยุคราชวงศ์ซาฟาวิดที่มีอายุอย่างน้อยก็ 450 ปี โดยสร้างในศตวรรษที่ 16 แต่ได้รับความเสียหายจากแผ่นดินไหวในปี 1778 และดรับการบูรณะขึ้นใหม่ในยุคราชวงศ์กาจาร์  โรงอาบน้ำแห่งนี้เป็นอัครสถานแห่งการพักผ่อนของพ่อค้าวาณิชย์และบุคคลชั้นสูงในอดีตที่มีชื่อที่โอ่อ่าหรูหรามาก มีชื่อพื้นเมืองว่า ฮัมมัม / Hammam นั่นเอง (ชื่อเต็มๆ คือ Sultan Amir Ahmad bathhouse)

19.00 น.        ä รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารของโรงแรม

                ã พักที่โรงแรม SARAYE AMERIHA BOUTIQUE HOTEL หรือ NEGARESTAN HOTEL

 

วันที่แปดของการเดินทาง (เสาร์ )          คาชาน - สนามบิน - กรุงเทพฯ

07.30 น.        ä  รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารของโรงแรม

08.30 น.        นำท่านชมเมืองคาชานที่เชื่อกันว่ามีมาตั้งแต่ประมาณ 4,000ปี ก่อนคริสตกาล แต่ตัวเมืองที่เราเห็นกันในปัจจุบันนี้สร้างขึ้นใหม่ในศตวรรษที่ 11-13 สมัยที่พวกเซลจุกเติร์กมีอำนาจปกครองเหนือ อาณาจักร เปอร์เซีย (ประมาณ ปี 1051-1220 ) และเมืองนี้เริ่มมีชื่อเสียงทางด้านการทำเครื่องปั้นดินเผา กระเบื้องเคลือบ และการทอผ้า ทอพรม ต่อมาในยุคการปกครองของราชวงศ์ซาฟาวิด ที่การค้าขยายตัวเป็นอย่างมากนั้นก็ยิ่งทำให้เมืองคาชานเจริญรุ่งเรืองมากขึ้นไปอีก

ชมชมคฤหาสน์เศรษฐีชื่อ Borujerdi Ancient Houseที่มีมาตั้งแต่ยุคที่เมืองคาชานเคยรุ่งเรืองบนเส้นทางการค้าในอดีตสมัยราชวงศ์ซาฟาวิดปกครองเปอร์เซีย(ศตวรรษที่ 16-18) ซึ่งเป็นยุคที่การค้ารุ่งเรืองสูงสุด และเมืองคาชานก็เป็นหนึ่งในเมืองศูนย์กลางการค้าแห่งยุคที่มีความสำคัญอีกเมืองหนึ่ง มีพ่อค้าวาณิชย์ที่เป็นมหาเศรษฐีมากมาย คฤหาสน์เศรษฐีหลังนี้ก็เป็นหนึ่งในอีกหลายหลังที่เป็นมรดกตกทอดมาสู่คนยุคปัจจุบันให้ได้ย้อนรอยระลึกถึงความมั่งคั่งในอดีต จากเมืองคาชาน เดินทางสู่ท่าอากาศยานอิหม่ามโคมัยนี (IKA) โดยจะแวะที่ห้างสรรพสินค้า Meh O-Mah ซึ่งอยู่ห่างจากเมืองคาชาน 1.30 ชั่วโมง

12.00 น.        ä รับประทานอาหาร กลางวัน ณ ภัตตาคารในห้างสรรพสินค้า Meh’O-Mah  

จากนั้นเดินทางต่อสู่ท่าอากาศยาน Imam Khomenie International Airport ซึ่งอยู่ห่างขึ้นไปทางเหนืออีกประมาณ 1 ชั่วโมง ซึ่งจะถึงท่าอากาศยานโคมัยนีในเวลาประมาณ 14.30 น.

18.40 น.        Qบินสู่ดูไบ (Dubai)  โดยสายการบินเอมิเรตส์  เที่ยวบินที่  EK 980  THR-DXB 18.40 – 21.20

โดยใช้เวลาบินประมาณ 2.10  ชั่วโมง

20.00 น.        เที่ยวบิน WY 434 เดินทางถึงท่าอากาศยานมัสกัต เพื่อรอเปลี่ยนเที่ยวบินใหม่ประมาณ 1.20 ชั่วโมง

21.20 น.        ออกเดินทางต่อเพื่อกลับสู่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบิน EK 374 DXB-BKK  22.35 – 07.35

โดยใช้เวลาบินประมาณ 6.00  ชั่วโมง

 

วันที่เก้าของการเดินทาง (อาทิตย์)                   กรุงเทพฯ

06.20 น.        คณะเดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ด้วยความสวัสดิภาพ II

*****************************************

 

ไฮไลท์อิหร่าน 9 วัน 7 คืน

โดยสายการบินเอมิเรตส์ EK ระดับ 5 ดาว

 

TOUR CODE :  IR990901YZ

 

อัตราค่าบริการ

ราคาต่อท่าน

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน / ท่านละ

75,900.-บาท

เด็กต่ำกว่า 10 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน / ท่านละ

75,900.-บาท

เด็กต่ำกว่า 10 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่านไม่มีเตียง / ท่านละ

72,900.-บาท

เดินทางท่านเดียว เพิ่มพักห้องเดี่ยว ท่านละ

12,500.-บาท

 

กำหนดการเดินทาง :
12 – 20 มกราคม 2562 / 2 – 10  กุมภาพันธ์ 2562 
 / 2 – 10 มีนาคม 2562

อัตราค่าบริการนี้รวม

-  ค่าตั๋วเครื่องบินไป/กลับของสายการบินโอมานแอร์

- ค่าประกันการเดินทางในวงเงิน 1,000,000.-บาท 

- ค่าอาหารตามรายการ

- ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการ     

- ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ      
- ค่ารถ
-รับส่งและนำเที่ยวตามรายการ                  

- ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศอิหร่าน
- ค่าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ
1 เที่ยวบิน

- ค่าที่โรงแรมที่พักระดับ 4-5 ดาวจำนวน 7 คืน                              

- หัวหน้าทัวร์ / ไกด์ท้องถิ่น /และคนขับรถ

- ทิปพนักงานร้านอาหารและโรงแรมทุกแห่ง

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าอาหารที่สั่งเอง, ค่าเครื่องดื่มพิเศษ, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์, ค่า   ภาษีต่างๆ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % และภาษี Vat 7%

2. ค่าสัมภาระที่มีน้ำหนักเกิน 30 ก.ก.

การจองและชำระเงิน

- ชำระค่ามัดจำท่านละ  30,000  บาท ภายใน  7 วันหลังจากตกลงเดินทาง(Confirm)

- กรุณาชำระค่าบริการส่วนที่เหลือก่อนการเดินทางอย่างน้อย 45 วัน

- กรุณาจัดเตรียมเอกสารและหนังสือเดินทางเพื่อการยื่นขอวีซ่าก่อนการเดินทางอย่างน้อย  20

วัน  โดยจัดส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตที่ชัดเจนและสมบูรณ์ และ ครบถ้วน พรอ้มสำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประชาชน

 

การยกเลิก

- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 35 วัน หักค่ามัดจำ 10,000.-บาท

- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 20-34 วัน หักค่ามัดจำทั้งหมด 20,000.-บาท

- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-19 วัน หักค่าใช้จ่าย 75% ของราคาทัวร์

- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-14 วัน หักค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทัวร์

- ผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ตรวจ  คนเข้าเมืองไม่ว่ากรณีใดๆ หักค่าใช้จ่าย 100 %

 

หมายเหตุ

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและโปรแกรมทัวร์ ตามความจำเป็นและเหมาะสม

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบจากเหตุอันเนื่องมาจากภัยจลาจล การประท้วง ความไม่สงบทางการเมือง อุบัติเหตุจากภัยธรรมชาติต่างๆ  เช่น ปัญหาการจราจร ความล่าช้าจากภัยพิบัติ หรือยกเลิกเที่ยวบิน แต่บริษัทฯจะแก้ไขปัญหาให้ดีที่สุด

- สถานฑูตเก็บค่าธรรมเนียมวีซ่า 2,500  บาท โดยปริยาย (ไม่คืนทุกกรณี)

- สงวนสิทธิ์ไม่ขายแก่บุคคลที่สงสัยว่าจะลักลอบไปทำงานในต่างประเทศ

พิมพ์- ท่านสามารถ นำบัตรเครดิด เช่น VISA, MASTER ไปใช้ได้เฉพาะในร้านค้าขนาดใหญ่ เท่านั้น

 

ดาวน์โหลด โปรแกรมทัวร์ ทัวร์ไฮไลท์อิหร่าน 9 วัน 7 คืน บินเอมิเรตส์ EK

 

กรุณากรอกฟอร์มจองทัวร์ข้างล่างนี้

 


ชื่อผู้จองทัวร์ :  *
หมายเลขโทรศัพท์ :  *
อีเมล :  *
จองโปรแกรมทัวร์ :  *
เดินทางวันที่ :  *
จำนวนผู้เดินทาง (ผู้ใหญ่) :
จำนวนผู้เดินทาง (เด็กอายุ 2 - 11 ปี) :
สิ่งที่ต้องการเป็นพิเศษ :ตะวันออกกลาง MIDDLE EAST

ทัวร์คูเวต ท่องเที่ยวคูเวต แลนด์คูเวต
ทัวร์จอร์แดน จอร์แดน เที่ยวจอร์แดน แพคเกจทัวร์จอร์แดน ทัวร์จอร์แดนตลาดบน อยู่ดี กินดี พัก 5 ดาว โดยคุณเส็งผู้ชำนาญทัวร์จอร์แดน
วีดีโอทัวร์จอร์แดน ,เที่ยวจอร์แดนแบบเจาะลึก พักริมทะเลสาบเดดซี
ทัวร์จอร์แดน 8 วัน 5 คืน เที่ยวจอร์แดน ครบทุกไฮไลท์ พัก 5 ดาว
ทัวร์ซีเรีย เที่ยวซีเรีย โดยยู.แทรเวล วาเคชั่นส์ผู้บุกเบิกทัวร์ซีเรีย
ทัวร์ดูไบ แพคเกจทัวร์ดูไบ ทัวร์ดูไบตลาดบน พักหรู 5 ดาว
ทัวร์ดูไบ 4 วัน 3 คืน Standard-Package
ทัวร์ดูไบ 4 วัน 3 คืน Deluxe-Package
ทัวร์ดูไบ Premium-Package
ทัวร์เยเมน แพคเกจทัวร์เยเมน ข้อมูลท่องเที่ยวเยเมน แลนด์เยเมน
ทัวร์บาห์เรน แพคเกจทัวร์บาห์เรน แลนด์บาห์เรน ยู.แทรเวล วาเคชั่นส์ ผู้ชำนาญทัวร์บาห์เรน
ทัวร์ตุรกี แพคเกจทัวร์ตุรกี ทัวร์ตุรกีตลาดบน พัก 5 ดาว ยู.แทรเวลวาเคชั่นส์ ผู้ชำนาญทัวร์ตุรกี
ทัวร์ตุรกี 9 วัน 6 คืน บินตรงสู่อิสตันบูลกับสายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์
ทัวร์ตุรกี 9 วัน 6 คืน บินตรงสู่อิสตันบูลกับสายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์ ปีใหม่ TK251102BF
ทัวร์ตุรกี ปีใหม่ 9 วัน 6 คืน บินตรง
ข้อมูลทัวร์ตุรกี
ทัวร์เลบานอน เที่ยวเลบานอน โดยยู.แทรเวล วาเคชั่นส์ ผู้ชำนาญทัวร์เลบานอน
ทัวร์อิหร่าน แพคเกจทัวร์อิหร่าน พัก 5 ดาว กินดี อยู่ดี เที่ยวสนุก ยู.แทรเวล วาเคชั่นส์ บุกเบิกทัวร์อิหร่าน
ทัวร์อิหร่านไฮไลท์ 7 วัน 5 คืน บินการบินไทย TG สงกรานต์
ทัวร์อิหร่านไฮไลท์ 7 วัน 5 คืน บินมาฮานแอร์ W5 สงกรานต์
ทัวร์แกรนด์ อิหร่าน11 วัน 9 คืน บินการบินไทย TG สงกรานต์
ทัวร์อิสราเอล ทัวร์แสวงบุญอิสราเอล แพคเกจทัวร์อิสราเอล
ทัวร์โอมาน เที่ยวโอมาน ยู.แทรเวล วาเคชั่นส์ ชำนาญทัวร์โอมาน
โปรแกรมทัวร์อิสราเอลแกรนด์ทัวร์ IL15152508MZ
อิสราเอลแกรนด์ทัวร์
ทัวร์อิรัก เที่ยวอิรัค Tour Iraq