ReadyPlanet.com
ทัวร์โอมาน เที่ยวโอมาน ยู.แทรเวล วาเคชั่นส์ ชำนาญทัวร์โอมาน

 

ทัวร์ต่างประเทศ : ประเทศโอมาน OMAN
ทัวร์โอมาน เที่ยวโอมาน แพคเกจทัวร์โอมาน แสดงสินค้าโอมาน  Tour Oman

ทัวร์โอมาน (Tour Oman) โดย ยู. แทรเวล วาเคชั่นส์ ผู้บุกเบิกเส้นทางทัวร์ประเทศโอมาน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 (ค.ศ. 2004) และมีสำนักงานประจำประเทศซีเรีย ตั้งอยู่ที่   Al-Bahssa  P O Box 14045, Damascus. Syria  เพื่อเป็นศูนย์กลางในการให้บริการแก่นักท่องเที่ยวที่ต้องการท่องเที่ยวประเทศโอมานและกลุ่มประเทศในแถบตะวันออกกลาง

ยู. แทรเวล วาเคชั่นส์  ให้บริการจัดทัวร์โอมานแก่บริษัททัวร์ทั่วประเทศ รับจัดแลนด์ทัวร์โอมาน แพคเกจทัวร์โอมานแก่ท่าน ไม่ว่าจะเป็นทัวร์โอมานแบบส่วนตัวตั้งแต่ 1 ท่านหรือทัวร์โอมานเดินทางเป็นคณะท่องเที่ยวประเทศโอมาน หรือจัดงานประชุมสัมนาในประเทศโอมาน รวมทั้งงานแสดงสินค้าในประเทศโอมาน เรามีความพร้อมที่จะให้บริการทางด้านตั๋วเครื่องบินสู่ประเทศโอมาน จัดหาโรงแรมที่พักในโอมาน บริการรถทัวร์โอมาน และ รถรับส่งในประเทศโอมาน พร้อมทั้งบริการด้านวีซ่าโอมานแก่ท่าน รวมทั้งการจัดงานประชุม สัมนา ในประเทศโอมาน หรือ งานแสดงสินค้าในประเทศโอมาน
 

สถานที่น่าสนใจในทัวร์ประเทศโอมาน

Bahla Fort (ป้อมบาห์ลา)  โอเอซิสบาห์ลามีความรุ่งเรืองเพราะชนเผ่าบานู เนบาน (Banu Nebhan) ซึ่งเป็นเผ่าที่ทรงอิทธิพลในพื้นที่ตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ ๑๒ จนถึงปลายคริสต์ศตวรรษที่ ๑๕ (พุทธศตวรรษที่ ๑๗ – กลางพุทธศตวรรษที่ ๒๑) ซากป้อมขนาดใหญ่ซึ่งมีกำแพงและหอคอยสร้างด้วยอิฐดิบ ฐานรากทำด้วยหิน เป็นตัวอย่างที่โดดเด่นของป้อมปราการประเภทนี้ และเป็นประจักษ์พยานถึงอำนาจของเผ่าบานู เนบาน

Archaeological Sites of Bat, Al-Khutm and Al-Ayn (แหล่งโบราณคดีบาท อัล-คุทมฺ และอัล-อายน์)   แหล่งโบราณคดีกึ่งก่อนประวัติศาสตร์บาท อัล-คุทมฺ และอัล-อายน์ ตั้งอยู่ใกล้กับป่าต้นปาล์มภายในเขตปกครองสุลต่านโอมาน (Sultanate of Oman) แหล่งโบราณคดีแหล่งนี้ รวมถึงแหล่งโบราณคดีใกล้เคียงประกอบกันเป็นหลักฐานชุมชนและสุสานที่สมบูรณ์ที่สุดในโลก อายุสมัยตั้งแต่ศตวรรษที่ ๓ ก่อนคริสต์ศักราช (พุทธศตวรรษที่ ๓-๔)

Land of Frankincense (ดินแดนแห่งกำยาน) ต้นกำยานของวาดี ดอว์คาห์ (Wadi Dawkah) และแหล่งโบราณสถานคาราวานโอเอซิสที่ชิสรฺ/วูบาร์ (Shisr/Wubar) รวมทั้งท่าเรือใกล้เคียง ได้แก่ คอร์ โรรี (Khor Rori) และอัล-บาลีด (Al-Baleed) เป็นหลักฐานที่ชัดเจนของการค้ากำยานที่รุ่งเรืองอยู่ในภูมิภาคนี้เป็นเวลาหลายศตวรรษ เป็นหนึ่งในกิจกรรมการค้าที่คึกคักที่สุดในโลกยุคโบราณและยุคกลาง

เรามีความชำนาญเส้นทางในประเทศโอมาน  รู้ลึกรู้จริงในการทำทัวร์ประเทศโอมาน และประเทศในตะวันออกกลาง จรดประเทศในแถบแอฟริกา เพื่อบริการนักท่องเที่ยวชาวไทยให้ได้สัมผัสถึงอารยธรรมโบราณซึ่งมีประวัติศาสตร์อันน่าสนใจ 

เรามีความพร้อมที่จะให้บริการแก่ท่าน ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางเป็นแบบส่วนตัวตั้งแต่ 2 ท่าน หรือการเดินทางเป็นคณะท่องเที่ยว สัมนา ดูงาน  งานแสดงสินค้า


ทัวร์ 2 ประเทศ   COMBINATION TOUR
JO151101BZ

ทัวร์จอร์แดน ทัวร์โอมาน 7 วัน 5 คืน โดยสายการบินโอมานแอร์ (wY)
ไคโร กีซ่า อเล็กซานเดรีย
อัมมาน, มาดาบ้า เมาท์เนโบ เดดซี เพตร้า เจอราช วาดิรัม
กำหนดการเดินทาง :

เม.ย. 55  วันที่ 12 - 18 ราคาทัวร์โอมานท่านละ 58,500 บาท

พิมพ์โปรแกรมทัวร์
พิมพ์โปรแกรม
ทัวร์โอมาน
ทัวร์จอรืแดน

 พยากรณ์อากาศโอมาน กรุงมัสกัต
 

 
ข้อมูลทัวร์ประเทศโอมาน 
โอมาน
(Oman) หรือชื่อทางการว่า รัฐสุลต่านโอมาน (Sultanate of Oman) (อาหรับ: سلطنة عُمان, Saltanat Umān) เป็นประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ บนชายฝั่งตะวันออกเฉียงใต้ของคาบสมุทรอาหรับ มีพรมแดนทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือติดกับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ทางตะวันตกติดกับซาอุดีอาระเบีย และทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ติดกับเยเมน มีชายฝั่งบนทะเลอาหรับทางใต้และตะวันออก และอ่าวโอมานทางตะวันออกเฉียงเหนือ นอกจากนี้ก็ยังมีดินแดนส่วนแยกอยู่ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์อีกด้วย

ข้อมูลทั่วไป

ที่ตั้ง ทางทิศตะวันออกของคาบสมุทรอาระเบีย ติดกับทะเลอาระเบียและอ่าวโอมาน และใกล้ช่องแคบ Hormuz ซึ่งเป็นทางเข้าสู่อ่าวอาหรับด้านตะวันตกติดกับซาอุดีอาระเบียสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และเยเมนลักษณะของพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นทะเลทรายและภูเขามีชายฝั่งทะเลยาว 2,092 กิโลเมตร

 
View แผนที่ทัวร์โอมาน TOUR OMAN MAP in a larger map

พื้นที่ 212,460 ตารางกิโลเมตร

เมืองหลวง กรุงมัสกัต (Muscat)

เมืองสำคัญ Matrah, Ruwi, Nizwa, Salalah, Sohar

ประชากร 2.87 ล้านคน (2551) เป็นชาวโอมานเชื้อสายอาหรับร้อยละ 88 ที่เหลือเป็นคนเชื้อชาติอิหร่านและอินเดีย และคนชาติต่างๆ ประมาณ 6 แสนคน

ศาสนา ร้อยละ 82 นับถือศาสนาอิสลาม (สำนัก Ibadhi เป็นส่วนมาก และ นิกายสุหนี่และชีอะต์อีกเล็กน้อย) ร้อยละ 12 นับถือศาสนาฮินดูและคริสต์

ภาษา ใช้ภาษาอาหรับเป็นภาษาราชการ และมีการใช้ภาษาอังกฤษอย่าง
แพร่หลาย

หน่วยเงินตรา โอมานริยาล (Omani Rial) อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์สหรัฐ เท่ากับ 0.38 ริยาล หรือ 1 ริยาล ประมาณ 86 บาท (ธันวาคม 2552)


สุลต่านแห่งรัฐและนายกรัฐมนตรี H.M Sultan Qaboos bin Said Al -Said

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ H.E. Yousuf bin Alawi bin Abdullah

ประวัติศาสตร์

โอมานได้รับเอกราชจากอังกฤษเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2494 (ค.ศ. 1951) Sultan Said bin Taimur ปกครองประเทศในปี 2475 (ค.ศ. 1932) โดยยึดนโยบายอนุรักษ์นิยมและโดดเดี่ยวตัวเองจนกระทั่งปี 2513 (ค.ศ. 1970) เมื่อสุลต่าน Qaboos bin Said ขึ้นครองราชย์โดยกระทำการรัฐประหารพระบิดาแบบไม่นองเลือด พระองค์ได้ดำเนินนโยบายที่เน้นทางด้านการพัฒนาประเทศเป็นสำคัญ ทรงเป็นนักพัฒนาตลอด30 กว่าปีที่ครองราชย์ ผลักดันการปฏิรูปทางการเมือง สนับสนุนสวัสดิการของประชาชน โอมานเคยมีความขัดแย้งกับเยเมนเหนือ จากการที่เยเมนเหนือให้การสนับสนุนฝ่ายกบฎแบ่งแยกดินแดนในจังหวัด Dhofar ซึ่งมีชือเรียกว่า The Popular Front for the Liberation of Oman (PFLO) และภายหลังการไกล่เกลี่ยของประเทศสมาชิกคณะมนตรีความร่วมมือรัฐอ่าวอาหรับ (GCC) ได้มีการลงนามในความตกลงฟื้นฟูสัมพันธภาพในปี 2525 (ค.ศ. 1982) ต่อมา ได้มีการรื้อฟื้นความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันในเดือนตุลาคม 2526 (ค.ศ. 1983) อย่างไรก็ดี ได้เกิดการปะทะตามแนวชายแดนระหว่างประเทศทั้งสองอีกครั้งเมื่อปี 2531 (ค.ศ. 1988) แต่ภายหลังได้ตกลงที่จะลงนามในความตกลงเรื่องพรมแดนระหว่างกัน

ยู. แทรเวล วาเคชั่นส์ ให้บริการจัดทำแลนด์โอมานแก่บริษัททัวรืทั่วประเทศ จัดทัวร์โอมาน แพคเกจทัวร์โอมาน คณะทัวร์โอมาน ข้อมูลท่องเที่ยวโอมาน ตั๋วเครื่องบินสู่ประเทศโอมาน จองโรงแรมที่พักโอมาน จัดประชุมสัมนาที่ประเทศโอมาน งานแสดงสินค้าที่ประเทศโอมาน รถทัวร์โอมาน วีซ่าโอมาน ศึกษาต่อโอมาน

รับจัดทัวร์โอมานกรุ๊ปพิเศษสำหรับท่านที่สนใจเดินทางไปสัมผัสประเทศโอมาน ด้วยตนเอง
ติดต่อ ยู.แทรเวล วาเคชั่นส์   แลนด์โอมานในประเทศไทย
โทร. 02-4282114
Email:  u.travel@hotmail.com

ทัวร์ต่างประเทศ :  ประเทศโอมาน  OMAN
โปรแกรมทัวร์โอมาน แยกตามเดือน
* ทัวร์โอมาน  เดือนมกราคม * ทัวร์โอมาน เดือนกุมภาพันธ์ * ทัวร์โอมาน  เดือนมีนาคม
* ทัวร์โอมาน  เดือนเมษายน * ทัวร์โอมาน  เดือนพฤษภาคม * ทัวร์โอมาน  เดือนมิถุนยน
* ทัวร์โอมาน  เดือนกรกฎาคม * ทัวร์โอมาน  เดือนสิงหาคม * ทัวร์โอมาน  เดือนกันยายน
* ทัวร์โอมาน  เดือนตุลาคม * ทัวร์โอมาน  เดือนพฤศจิกายน * ทัวร์โอมาน  เดือนธันวาคม

* ทัวร์โอมาน * เที่ยวโอมาน * โรงแรมโอมาน * ที่พักโอมาน * แพคเกจทัวร์โอมาน * รถทัวร์โอมาน * สถานที่เที่ยวโอมาน   
* ช้อปปิ้งโอมาน * แลนด์โอมาน * อุณหภูมิโอมาน * ข้อมูลทัวร์โอมาน * งานแสดงสินค้าโอมาน
ตะวันออกกลาง MIDDLE EAST

ทัวร์คูเวต ท่องเที่ยวคูเวต แลนด์คูเวต
ทัวร์จอร์แดน จอร์แดน เที่ยวจอร์แดน แพคเกจทัวร์จอร์แดน ทัวร์จอร์แดนตลาดบน อยู่ดี กินดี พัก 5 ดาว โดยคุณเส็งผู้ชำนาญทัวร์จอร์แดน
วีดีโอทัวร์จอร์แดน ,เที่ยวจอร์แดนแบบเจาะลึก พักริมทะเลสาบเดดซี
ทัวร์จอร์แดน 8 วัน 5 คืน เที่ยวจอร์แดน ครบทุกไฮไลท์ พัก 5 ดาว
ทัวร์ซีเรีย เที่ยวซีเรีย โดยยู.แทรเวล วาเคชั่นส์ผู้บุกเบิกทัวร์ซีเรีย
ทัวร์ดูไบ แพคเกจทัวร์ดูไบ ทัวร์ดูไบตลาดบน พักหรู 5 ดาว
ทัวร์ดูไบ 4 วัน 3 คืน Standard-Package
ทัวร์ดูไบ 4 วัน 3 คืน Deluxe-Package
ทัวร์ดูไบ Premium-Package
ทัวร์เยเมน แพคเกจทัวร์เยเมน ข้อมูลท่องเที่ยวเยเมน แลนด์เยเมน
ทัวร์บาห์เรน แพคเกจทัวร์บาห์เรน แลนด์บาห์เรน ยู.แทรเวล วาเคชั่นส์ ผู้ชำนาญทัวร์บาห์เรน
ทัวร์ตุรกี แพคเกจทัวร์ตุรกี ทัวร์ตุรกีตลาดบน พัก 5 ดาว ยู.แทรเวลวาเคชั่นส์ ผู้ชำนาญทัวร์ตุรกี
ทัวร์ตุรกี 9 วัน 6 คืน บินตรงสู่อิสตันบูลกับสายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์
ทัวร์ตุรกี 9 วัน 6 คืน บินตรงสู่อิสตันบูลกับสายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์ ปีใหม่ TK251102BF
ทัวร์ตุรกี ปีใหม่ 9 วัน 6 คืน บินตรง
ข้อมูลทัวร์ตุรกี
ทัวร์เลบานอน เที่ยวเลบานอน โดยยู.แทรเวล วาเคชั่นส์ ผู้ชำนาญทัวร์เลบานอน
ทัวร์อิหร่าน แพคเกจทัวร์อิหร่าน พัก 5 ดาว กินดี อยู่ดี เที่ยวสนุก ยู.แทรเวล วาเคชั่นส์ บุกเบิกทัวร์อิหร่าน
ทัวร์อิหร่านไฮไลท์ 7 วัน 5 คืน บินการบินไทย TG สงกรานต์
ทัวร์อิหร่านไฮไลท์ 7 วัน 5 คืน บินมาฮานแอร์ W5 สงกรานต์
ทัวร์ไฮไลท์อิหร่าน 9 วัน 7 คืน บินเอมิเรตส์ EK
ทัวร์แกรนด์ อิหร่าน11 วัน 9 คืน บินการบินไทย TG สงกรานต์
ทัวร์อิสราเอล ทัวร์แสวงบุญอิสราเอล แพคเกจทัวร์อิสราเอล
โปรแกรมทัวร์อิสราเอลแกรนด์ทัวร์ IL15152508MZ
อิสราเอลแกรนด์ทัวร์
ทัวร์อิรัก เที่ยวอิรัค Tour Iraq