dot
ค้นหารายการทัวร์

dot
คอลเซ็นเตอร์
รายการทัวร์ในทวีปเอเชีย
bulletทัวร์จีนChina
bulletทัวร์ญี่ปุ่น Japan
bulletทัวร์เกาหลีเหนือ North Korea
bulletทัวร์เกาหลีใต้ South Korea
bulletทัวร์ไต้หวัน Taiwan
bulletทัวร์ฮ่องกง Hong Kong
bulletทัวร์มาเก๊า Macao
bulletทัวร์เวียดนาม Viet Nam
bulletทัวร์บรูไน Brunei
bulletทัวร์มาเลเซีย Malaysia
bulletทัวร์พม่า Myanmar
bulletทัวร์ลาว Tour Lao
bulletทัวร์อินเดีย India
bulletทัวร์ศรีลังกา Sri Lanka
bulletมองโกเลีย Mongolia
bulletทัวร์ภูฏาน Bhutan
bulletทัวร์ปากีสถาน Pakistan
bulletทัวร์เนปาล Nepal
bulletทัวร์ฟิลลิปปินส์Philippines
bulletทัวร์สิงค์โปร์ (Singapore)
bulletทัวร์อินโดนีเซีย Indonesia
bulletทัวร์คาซัคสถาน Kazakhstan
bulletทัวร์เติร์กเมนิสถาน Turkmenistan
bulletทัวร์อุซเบกิสถาน Uzbekistan
bulletทัวร์ทรานไซบีเรีย Tran siberia
bulletทัวร์จอร์เจีย Georgia
bulletทัวร์อาเซอร์ไบจัน Azerbaijan
bulletทัวร์อาร์เมเนีย Armenia
รายการทัวร์ในทวีปยุโรป
bulletทัวร์ยุโรป Tour Europe
bulletทัวร์ยุโรปตะวันออก East Europe
bulletทัวร์สแกนดิเนเวีย Scandinavia
bulletทัวร์ไอซ์แลนด์ - Iceland
bulletทัวร์กรีนแลนด์ Greenland
bulletทัวร์บอลติก Baltic
bulletทัวร์บอลข่าน Balkans
bulletทัวร์อังกฤษ Great Britain
bulletทัวร์รัสเซีย Russia
bulletทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ Switzerland
bulletทัวร์อิตาลี Italy
bulletทัวร์โรมาเนีย Romania
bulletทัวร์กรีซ Greece
bulletทัวร์โครเอเซีย Croatia
bulletทัวร์สเปน โปรตุเกส Spain-Portugues
bulletทัวร์ยูเครน Ukraine
bulletทัวร์มอนเตเนโกร Montenegro
bulletทัวร์บอสเนีย เฮอร์เซโกวีนา
bulletทัวร์เซอร์เบีย Serbia
ทัวร์อเมริกา
bulletทัวร์อเมริกา America
bulletทัวร์แคนาดา Canada
bulletทัวร์อเมริกาใต้ South America
bulletทัวร์เม็กซิโก Mexico
bulletทัวร์คิวบา Cuba
bulletทัวร์ชิลี Chile
bulletทัวร์เอกวาดอร์ Ecuador
bulletทัวร์เปรู Peru
bulletทัวร์เวเนซูเอล่า Venezuela
รายการทัวร์ในทวีปออสเตรเลีย
bulletทัวร์ออสเตรเลีย Australia
bulletทัวร์นิวซีแลนด์ New Zealand
รายการทัวร์ในตะวันออกกลาง
bulletทัวร์คูเวต Kuwait
bulletทัวร์จอร์แดน Jordan
bulletทัวร์ซีเรีย Syria
bulletทัวร์ดูไบ Dubai
bulletทัวร์ตุรกี Turkey
bulletทัวร์บาห์เรน Bahrain
bulletทัวร์เยเมน Yemen
bulletทัวร์เลบานอน Lebanon
bulletทัวร์อิรัค Iraq
bulletทัวร์อิหร่าน Iran
bulletทัวร์อิสราเอล Israel
bulletทัวร์โอมาน Oman
รายการทัวร์ในทวีปแอฟริกา
bulletทัวร์แอฟริกา Tour Africa
bulletทัวร์แอฟริกาใต้ South Africa
bulletทัวร์แอลจีเรีย Algeria
bulletทัวร์อียิปต์ Egypt
bulletเอธิโอเปีย Ethiopia
bulletทัวร์กานา Ghana
bulletทัวร์เคนย่า Kenya
bulletทัวร์แทนซาเนีย Tazania
bulletทัวร์ลิเบีย Libya
bulletทัวร์มาลี Mali
bulletทัวร์โมรอคโค Morocco
bulletทัวร์โมซัมบิก Mozambique
bulletทัวร์ตูนีเซีย Tunisia
bulletทัวร์เซเนกัล Senegal
bulletทัวร์สวาซิแลนด์ Swaziland
bulletทัวร์ยูกันดา Uganda
ทัวร์เรือสำราญ
bulletเรือสำราญ Arcadia Cruises
bulletเรือสำราญ Celebrity Cruises
bulletเรือสำราญ Costa Cruise
bulletเรือสำราญ MSC Cruises
bulletเรือสำราญ Princess Cruise
bulletเรือสำราญ Royal Caribean
bulletเรือสำราญ Star Cruises
bulletทัวร์เรือสำราญทั่วโลก world cruises
bulletอโรซ่า AROSA
bulletอเวลอน AVALON
ขั้นตอนการจองทัวร์และการชำระเงิน
ค้นหาข้อมูล ก่อนเดินทาง
ข่าวเด่น ประจำวัน
dot

dot


Facebook utravel.in.th

Line ID UTRAVEL
Line ID :  u.travel

 

 

Rabat
MOROCCO

 

เวลาประเทศไทย THAILAND
 

 ทัวร์อิหร่านไฮไลท์ 7 วัน 5 คืน บินมาฮานแอร์ W5 สงกรานต์

 

 

 

 

 

 

 

ไฮไลท์อิหร่าน 7 วัน บินมาฮานแอร์ W5

เตหะราน-ชีราช-อิสฟาฮาน-อะบียาเน่ห์-คาชาน
11-17 เมษายน 2561 / 18-24 พ.ค 2561

TOUR CODE : IR301402BF

 

วันแรกของการเดินทาง           11 เม.ย.61     กรุงเทพฯ-เตหะราน

20.30  น.                คณะเดินทางพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ แถว  N  ใกล้ประตูหมายเลข 8 ชั้น 4 ขาออก  ที่ด้านหน้าเคาน์เตอร์
                                เช็คอิน ของสายการบินมาฮานแอร์ พบจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกในการเดินทางให้กับท่าน
22.35  น.                ออกเดินทางสู่กรุงเตหะราน เมืองหลวงของประเทศอิหร่าน โดยสายการบินมาฮาน แอร์  เที่ยวบินที่  
W5-050
           
                ซึ่งจะใช้เวลา บินประมาณ 7 ชั่วโมง สู่กรุงเตหะราน

 

วันที่สองของการเดินทาง         12 เม.ย.61     คาชาน-คฤหาสน์เศรษฐี-หมู่บ้านอะบียาเน่ห์-อิสฟาฮาน

03.45 น.                 เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติอิหม่ามโคมัยนี   ซึ่งอยู่ทางใต้ของกรุงเตหะรานลงไปประมาณ 60 กิโลเมตร 
                                (สุภาพสตรีกรุณาคลุมผมให้เรียบร้อยก่อนลงจากเครื่อง)   ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองโดยไม่ต้องกรอกเอกสารใดๆ 
                                เจ้าหน้าที่จะดูเพียงหน้าพาสปอร์ตและวีซ่าเท่านั้น เมื่อผ่านขั้นตอนต่างๆ เรียบร้อยแล้ว นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก
                                โรงแรม
 NOVOTEL AIRPORT  พร้อมรับประทานอาหาร ค่ำ

07.00 น.                 บริการปลุกทางโทรศัพท์โดยเจ้าหน้าที่ของโรงแรม

08.00 น.                                 รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารของโรงแรม

09.00 น                  นำท่านชม คฤหาสน์เศรษฐีชื่อ  Borujerdi  Ancient  Houseที่มีมาตั้งแต่ยุคที่เมืองคาชานเคยรุ่งเรืองบนเส้นทาง การค้าในอดีตสมัยราชวงศ์ซาฟาวิดปกครองเปอร์เซีย(ศตวรรษที่ 16-17) ให้ท่านได้เก็บภาพ ความงาม ของ คฤหาสน์ แห่งนี้

                              จากเมืองคาชาน นำท่านเดินทางต่อสู่ หมู่บ้านอะบียาเน่ห์  ซึ่งอยู่ถัดไปเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง

12.00 น.                 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารในเมืองคาชาน

บ่าย..                                      นำท่านเดินทางจากเมืองเตหะรานสู่หมู่บ้านโบราณที่อยู่บนเทือกเขาซาร์โกรส ซึ่งใกล้กับบริเวณที่เรียกว่ายอดเขาคาคาสซึ่งมีความสูงถึง 3,899 เมตร นั่นก็คือ หมู่บ้านอะบียาเนห์นั่นเอง (Abyaneh Village) หมู่บ้านแห่งนี้อยู่ห่างจากเมืองอิศฟาฮานประมาณ 2.45 ชั่วโมง โดยทางรถยนต์แต่ยังอยู่ในเขตจังหวัดอิศฟาฮาน เมื่อถึงแล้วให้ท่านได้ชื่นชมความงามของ

                                หมู่บ้าน ซึ่งเชื่อว่ามีอายุเก่าแก่ถึง 2,000 ปีเศษ แวดล้อมไปด้วยธรรมชาติอันสวยงามและมีอากาศเย็นสบายแม้ในฤดูร้อน ชาวบ้านที่นี่แต่งกายโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครและเชื่อว่าเป็นชนชาติที่สืบเชื้อสายมาจากพวก     อีลาไมท์  ในอาณาจักรอีแลมซึ่งเก่าแก่ราวๆ สามพันปีมาแล้ว แต่ปัจจุบันคนเหล่านี้คือชาวอิหร่านตามกฎหมายและนับถือ
ศาสนาอิสลามเช่นเดียวกับชาวอิหร่านทั่วไป  พูดภาษาพื้นเมืองฟาซีเช่นเดียวกับคนพื้นราบโดยไม่ผิดเพี้ยน ลูกหลานของชาวบ้านที่นี่มีสิทธิ์เท่าเทียมกับเด็กๆชาวอิหร่านในเมืองต่างๆ  ที่จะเข้าเรียนในโรงเรียนของรัฐบาลตั้งแต่อนุบาลจนกระทั่งมัธยมหรือแม้แต่ระดับอุดมศึกษาหากพวกเขาต้องการ

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองอิสฟาฮาน   ซึ่งมีอายุ เก่าแก่ร่วม 1,800 ปี นับตั้งแต่ยุคราชวงศ์ซัสซาเนียนปกครองเปอร์เซียเป็นต้นมาและเคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรเปอร์เซียระหว่างปี ค.ศ.1587-1749 ซึ่งตรงกับสมัยราชวงศ์ซาฟาวิดปกครอง  อดีตเมืองหลวงแห่งนี้เคยรุ่งเรืองสูงสุดใน ศตวรรษที่ 16-17 จนได้รับสมญานามว่า ESFAHAN IS HALF OF THE WORLD และปัจจุบันนี้ เป็นเมืองมรดกโลกโดยการขึ้นทะเบียนขององค์การยูเนสโกเรียบร้อยแล้ว

19.30 น.                 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

                                โรงแรมที่พัก KHAJOO  HOTEL or  KOWSAR  HOTEL ระะดับ 4*5* ดาว หรือเทียบเท่า ในเมืองอิสฟาฮาน

 

วันที่สามของการเดินทาง                  13 เม.ย.61     พระราชวังเชเฮลโซตุน-พระราชวังอะลีคาปู-ชีคล้อตฟุลเลาะห์

06.00 น.                 บริการปลุกทางโทรศัพท์โดยเจ้าหน้าที่ของโรงแรม

07.00 น.                                 รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารของโรงแรม

08.30 น.                                 นำท่านเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศเพื่อไปยังสถานที่ท่องเที่ยวของเมืองอิศฟาฮาน  ซึ่งอยู่บริเวณโดยรอบจัตุรัสอิหม่าม  ที่อยู่ใจกลางเมือง (กรุณาเตรียมของใช้ส่วนตัวให้ครบถ้วนก่อนลงจากรถ เพราะรถจะมารับอีกครั้งหนึ่ง 18.00 น.)
นำท่านเที่ยวชม
ชมพระราชวังเชเฮลโซตุน Chehel Sotun Palace ตั้งอยู่บนถนนอีกเส้นหนึ่งด้านหลังพระราชวังอะลีคาปูประมาณ 200 เมตร  สร้างในปี 1614 สมัยชาห์อับบาสที่ 1 แล้วเสร็จในปี1647สมัยกษัตริย์ชาห์อับบาส ที่ 2  เพื่อใช้เป็นสถานที่ต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองและงานสังสรรค์ต่างๆ  โดยเลียนแบบสถาปัตยกรรมในแบบอะคามินิด ซึ่งเป็นยุคแรกของเปอร์เซีย แต่ใช้เสาคอลัมน์เป็นเสาไม้แทนหิน  มีเสาไม้สูงที่โถงด้านหน้า 20 ต้น ซึ่งทอดเงาลงไปบนผืนน้ำ  ที่ใสนิ่งในสระซึ่งอยู่ด้านหน้าวัง  นับทั้งต้นเสาจริงและเงาที่สะท้อนอยู่ในผืนน้ำอีก 20 ต้น รวมเป็นเสา 40 ต้น  ตามความหมายของชื่อพระราชวัง  ในห้องโถงด้านในของเชเฮลโซตุน มีภาพเขียนแบบเฟรสโกขนาดใหญ่หลายภาพที่มีชื่อเสียงโดยฝีมือของ

                                ศิลปินประจำยุคซาฟาวิด  ส่วนรอบๆ ตัววังนั้นร่มรื่นไปด้วยแมกไม้ใหญ่น้อยที่อยู่รายรอบ  จึงถือเป็นต้นแบบของสวนแบบเปอร์เซียที่สวยงามอีกแห่งหนึ่ง  ชมมัสยิดอิหม่าม Imam Mosque ตั้งอยู่ปลายสุดทางด้านทิศใต้ของจัตุรัส  เป็นหนึ่ง

                                ในมัสยิดที่ยิ่งใหญ่และสวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลก  เริ่มสร้างในปี 1611 สมัยกษัตริย์ชาห์อับบาสที่ 1 และเสร็จสมบูรณ์ในอีก 4 ปีต่อมา  นอกจากขนาดที่ใหญ่โตโอฬารแล้ว ยังเป็นมัสยิดที่มีองค์ประกอบทางด้านสถาปัตย์ที่สวยงามที่สุดในประเทศอิหร่าน  โดยเฉพาะโดมประธานขนาดมหึมาที่สร้างคร่อมกันเป็นสองชั้นขนานกันตลอดทุกตารางนิ้ว  ซึ่งมีผลต่อการระบายอากาศและการกระจายของเสียงผู้นำสวดให้แผ่ออกไปจนได้ยินอย่างชัดเจนในทุกซอกทุกมุมของมัสยิดโดยไม่ต้องใช้ไมโครโฟน

12.00 น.                 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย                                        นำท่านชม พระราชวังอะลีคาปู Ali Qapu Palace สร้างขึ้นในตอนปลายศตวรรษที่ 16 เพื่อเป็นที่ประทับของกษัตริย์    ชาห์อับบาสที่ 1 ตั้งอยู่ทางด้านตะวันตกของจัตุรัสอิหม่าม  เป็นอาคาร 6 ชั้น ที่ใช้ไม้และอิฐเป็นวัสดุหลักในการก่อสร้างบนชั้น 3 ของพระราชวังสร้างเป็นห้องโถงใหญ่และมีระเบียงหันหน้าเข้าหาจัตุรัสอิหม่ามสำหรับพระมหากษัตริย์  และพระ        ราชวงศ์ไว้ประทับทอดพระเนตรการละเล่นต่างๆ  และปัจจุบันกลายเป็นจุดชมวิวและถ่ายภาพมุมสูงที่สวยงาม ซึ่งสามารถมองเห็นทุกมุมและทุกอย่างที่อยู่บนจัตุรัสได้อย่างชัดเจน จากนั้นเข้าชมมัสยิดชีคล้อตฟุลเลาะห์ Sheikh Lotfollah Mosque ซึ่งเป็นมัสยิดเฉพาะองค์พระมหากษัตริย์  และพระบรมวงศานุวงศ์เท่านั้นที่จะเข้ามาทำการละหมาดได้  สร้างโดยกษัตริย์ชาห์อับบาสที่ 1 ระหว่างปี 1602-1619  ขึ้นชื่อว่าวิจิตรสวยงามที่สุดในการตกแต่งภายในโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่

                                โดมประธานซึ่งอยู่ตรงกลางห้องโถงใหญ่  จากนั้นเที่ยวชมสะพานสะพานคาจู (Khaju Bridge) เป็นสะพานที่สร้างข้ามสองฝั่งของแม่น้ำสาย เดรู๊ด โดย         กษัตริย์ ซาห์อับบาสที่ 2 แห่งราชวงศ์ ซาฟาวิด เมื่อปี ค.ศ 1650  เป็นสะพานที่สร้างสองระดับ โครงสร้างตอนล่างเป็นหิน ส่วนตอนบนเป็นอิฐ มีพลับพลาที่ประทับสำหรับการเสด็จประทับชั่วคราว ของพระมหากษัตริย์ ซึ่งอยู่กึ่งกลางบนชั้นที่สอง สะพานแห่งนี้เมื่อปี ค.ศ.1650 สะพานแห่งนี้ยังสร้างเพื่อกักเก็บน้ำอีกด้วย

19.30 น.                 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

                                โรงแรมที่พัก KHAJOO  HOTEL or  KOWSAR  HOTEL  ระะดับ 4*5* ดาว หรือเทียบเท่า ในเมืองอิสฟาฮาน

วันที่สี่ของการเดินทาง            14 เม.ย.61     เปอร์ชีโปลิส-นัค-เช รอสตัม-อิสฟาฮาน

06.00 น.                 บริการปลุกทางโทรศัพท์โดยเจ้าหน้าที่ของโรงแรม

07.00 น.                                 รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารของโรงแรม

08.00 น.                                 นำท่านเดินทางสู่ พระราชวัง โบราณ เปอร์ซีโปลิส (PERSEPOLIS) ซึ่งอยู่ทางด้านเหนือของเมืองชีราซขึ้นไป ประมาณ 1 ชั่วโมง    15 นาที พระราชวังแห่งนี้ได้ถูกสร้างขึ้นเป็นแห่งที่สองนับตั้งแต่สถาปนาอาณาจักรเปอร์เซียขึ้น เมื่อปี 559 ก่อน
คริสตศักราช
(พระราชวังและเมืองหลวงแห่งแรกคือพาซากาดสร้างโดยกษัตริย์ไซรัสมหาราช) เปอร์ซีโปลีสเริ่มสร้างโดยกษัตริย์ดาริอุสมหาราชในปี 512 ก่อนคริสตศักราช  หลังจากนั้นก็มีการก่อสร้างเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องในอีก 5 รัชกาลต่อมา แต่ก็ยังไม่เคยเสร็จสมบูรณ์จนกระทั่งมาถูกยึดครอง และเผาทำลายอย่างย่อยยับโดยกองทัพของอเล็กซานเดอร์มหาราชแห่งมาซิโดเนีย (อาณาจักรกรีซ)ในปี 330 ก่อนคริสตศักราช  แต่กระนั้นก็ตามพระราชวังแห่งนี้ก็ยังคงไว้ซึ่งเกียรติศักดิ์อันยิ่งใหญ่ตลอดกาลทั้งความใหญ่โตโอฬารของตัวพระราชวังและความอลังการทางด้านสถาปัตยกรรมดังนั้นในเวลา 2 ชั่วโมงของการเที่ยวชมพระราชวังเปอร์ซีโปลีส  จึงเป็น 2 ชั่วโมงที่คละเคล้าไปด้วยความระทึกใจ ความประหลาดใจและความประทับใจอย่างไม่รู้ลืม

12.30. .                รับประทานอาหารกลางวัน ภัตตาคารอาหารท้องถิ่นภาคใต้ที่ร่มรื่น อาหารอร่อย  ใกล้กับพระราชวังเปอร์ซีโปลิส 
บ่าย                        จากนั้นนำท่านแวะชมสถานที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งที่มีความเกี่ยวเนื่องกับพระราชวังเปอร์ซีโปลิส
ซึ่งอยู่ห่างออกไปเพียง 10
                               
กิโลเมตรเท่านั้น  นั่นคือ นครหลังความตาย  นัค-เช รอสตัม (NAQSH-E-ROSTAM) หรือที่นักเขียนคนหนึ่งซึ่งเคยตะลุย
                                อิหร่านมานักต่อนักแล้ว บัญญัติคำในภาษาไทยว่า
สุสานสี่กษัตริย์ นั่นเอง ที่นี่เป็นสุสานของพระมหากษัตริย์ แห่งราชวงศ์
                                อะคามินิดที่เคยปกครองอาณาจักรเปอร์เซียและเคยประทับที่พระราชวังปอร์ซีโปลิสมาก่อนที่จะสวรรคต
  แต่ด้วยความ
                                เชื่อตามหลักคำสอนของศาสนาโซโรแอสเตอร์ว่า หลังจากสิ้นชีวิตจากความเป็นมนุษยโลกแล้วชีวิตก็ยังคง           ดำเนินต่อไป
                                เพียงแต่จะต้องไปสู่อีกโลกหนึ่งในอีกมิติหนึ่งเท่านั้น
  ดังนั้นจึงต้องสร้างสุสานแห่งนี้ให้มีความยิ่งใหญ่อลังการเช่นเดียวกับ
                                พระราชวังที่กษัตริย์เหล่านั้นเคยประทับมาก่อน
และที่ไม่ธรรมดาก็คือ  เป็นสุสานที่ขุดเจาะเข้าไปเป็นห้องขนาดใหญ่บน
                                หน้าผาหินซึ่งอยู่สูงจากพื้นถึง
20 เมตรและยังมีการแกะสลักหินส่วนหน้าให้มีความงดงามอีกด้วย

                                                จากสุสานสี่กษัตริย์หรือนัค-เชรอสตัม จากนั้นนำท่านเดินทางต่อสู่ เมืองชีราช

19.30 น.                 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารของโรงแรม

                                โรงแรมพักที่  ELYSEE  HOTEL or CHAMRAN  HOTEL  ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า ในเมืองชีราช

 

วันที่ห้าของการเดินทาง          15 เม.ย.61     ชีราช-มัสยิดสีชมพู-คฤหาสน์โบราน-การิมคาน-วาคิล บาซาร์

05.00 น.                 บริการปลุกทางโทรศัพท์โดยเจ้าหน้าที่ของโรงแรม

07.00 น.                                 รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารของโรงแรม

จากนั้นเดินทางเที่ยวชมสถานที่ต่างๆ ในเมืองชีราซ โดยเริ่มจาก มัสยิดสีชมพูหรือ NASIR- OL MOLK ที่ประดับตกแต่ง
                                ด้วยกระเบื้องโทนสี แดง-ชมพู –เหลือง เป็นสีหลักซึ่งมีเพียงแห่งเดียวในประเทศอิหร่าน  ความสวยถึงขนาดได้รับคัดเลือก
                                ให้เป็นภาพหน้าปกหนังสืออิหร่าน ตอนย้อนรอยอารยันของ นักเขียนนามเชนทร์  ชนะการณ์มาแล้ว จากนั้นนำท่านเที่ยว
                                ชม คฤหาสน์ โบราณ (
Naranjestan e Ghavam) ซึ่งมีอายุมากกว่า 125 ปี โดยก่อสร้างในสมัยราชวงศ์ กอญัร อยู่ระหว่าง
                                ปี 1879-1886 ซึ่งถือว่าเป็นแบบสถาปัตยกรรมบ้านโบราณประจำยุค กอญัร เลยทีเดียว ท่านจะได้ชมการจัดสวนแบบเปอร์
                                เชีย ท่านจะได้ชื่นชมทั้งบ้านที่สวยงาม และสวนอันร่มรืนในเวลาเดียวกัน

12.00 น.                 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย                        นำท่านเที่ยวชม เยี่ยมชม และคารวะ อนุสรณ์สถานของท่าน ฮาเฟช ( Aramgah – E Hafez) นักปรัชญา ของเปอร์เชีย ของเมืองชีราช ในยุคศตวรรษที่ 12 อนุสรณ์ของท่าน สร้างในปี 1773 โดยท่านการิมข่านแห่งราชวงศ์ชัน ภายในสวนสวย ขนาดเล็กแห่งนี้ คราคร่ำไปด้วยชาวอิหร่าน จากต่างเมือง และชาวเมืองชีราชเองล้วนแต่ต้อง หาโอกาส มาคารวะเสมอ จากนั้นชมป้อมการิมคาน (Karim Khan Citadel) หรือที่มีอีกชื่อหนึ่งว่า Are-E Karim Khan สร้างโดยท่านการิมข่าน แห่งราชวงศ์ชัน ในช่วงที่ท่านสถาปนาเมืองชีราช ให้เป็นเมืองหลวงของอาณาจักรเปอร์เชีย ช่วงปี ค.ศ 1750-1795 ผนังของป้อมแห่งนี้สูงถึง 14 เมตร สร้างด้วยอิฐ เรียงให้เป็นลายสวยงาม อย่างมีเอกลักษณ์ที่งดงาม จากนั้นนำท่านชมตลาดวาคิล บาซาร์ (Vakil Bazaar) ซึ่งเป็นบาร์ซาร์ ใหญ่ใจกลางเมือง ชีราช ที่เก่าแก่ และสวยงามมาก โดยโครงสร้างของอาคาร ที่ก่อด้วยอิฐแดง แบบเรียงชิ้นเป็นทรงโดม ติดต่อกันหลายร้อยเมตร ในบาซาร์ แห่งนี้ประกอบไปด้วยสินค้า มากมาย ให้จับจ่ายใช้สอย ผู้คนคึกคักตลอด ทั้งวัน ท่านสามารถ หาของฝาก  จากตลาดแห่งนี้ได้มากมาย ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า ของใช้ ของกิน มากมาย

20.10 น.                 ออกเดินทางสู่เตหะราน  โดยสายการบิน มาฮานแอร์  เที่ยวบิน W5-1087

21.30.น.                 เที่ยวบิน W5-1087 .นำท่านเดินทางถึงท่าอากายาน เมราบัด ในกรุงเตหะราน จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก

                                โรงแรมที่พัก  ELYSEE  HOTEL or CHAMRAN  HOTEL     4* ดาว หรือเทียบเท่า ในเมืองชีราช

 

วันที่หกของการเดินทาง          16 เม.ย.61     พระชารวังโกเลสตาน-จิวเวอร์รี่มิวเซี่ยม-สนามบิน

07.00 น.                 บริการปลุกทางโทรศัพท์โดยเจ้าหน้าที่ของโรงแรม

08.00 น.                                 รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารของโรงแรม

09.30 น.                 จากนั้นนำท่านเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ (National Museum) ซึ่งเปิดมาแล้วกว่า 70 ปี ซึ่งไม่ใช่แค่เป็นเพียงพิพิธภัณฑ์ ที่ใหญ่ที่สุดทางด้านประวัติศาสตร์ และโบราณคดีของประเทศอิหร่าน แต่ยังเป็นหนึ่งในพิพิธภัณฑ์ที่มีชื่อสียงมากที่สุดในโลกที่มีโบราณวัตถุหลากยุค หลายสมัยที่ได้จัดแสดงไว้ที่นี่ มากกว่า 300,000 ชิ้น จึงเป็นสถานที่ ที่นักท่องเที่ยว จากต่างแดนจะได้เริ่มต้นรู้จัก อิหร่านและคนอิหร่าน และความเป็นมาของอาณาจักรเปอร์เชีย จากพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ พระราชวังโกเลสตาน (Golestan Palace) ซึ่งในช่วงเวลาหนึ่งหลังการปฏิวัติโดยอิหม่ามโคมัยนี 
                พระราชวังแห่งนี้ก็ตกอยู่ในสภาพย่ำแย่ ถูกปล่อยทิ้งร้างอย่างน่าอัปยศอดสูเช่นเดียวกับวังอื่นๆ  เพิ่งจะมีการบูรณะเมื่อเริ่ม
                เปิดประเทศอีกครั้งหนึ่งราวๆ ห้าปีที่ผ่านมานี่เอง  อย่างไรก็ตาม วังแห่งนี้ก็ยังคงความงดงามในการตกแต่งภายในด้วย

                                กระจกเงาตัดเหลี่ยมแบบเพชรที่สุดอลังการ และการตกแต่งภายนอกด้วยกระเบื้องเคลือบที่มีสีสันและลวดลายโดดเด่นเป็น
                เอกลักษณ์เฉพาะตัวของศิลปะยุคกอญัร  ทั้งหมดที่เกิดขึ้นมาได้ในทุกตารางนิ้วของพระราชวังแห่งนี้ก็ด้วยพระปรีชาของ
                กษัตริย์องค์หนึ่งของราชวงศ์กอญัรคือ
Nasser Al-Din Shah (1848-1896) โปรดให้สร้างและตกแต่งขึ้นตามแบบ
                ยุโรปที่ท่านเคยเสด็จประพาสมาก่อนหน้านั้น  

12.00 น.                 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น

จากนั้นชมพิพิธภัณฑ์อัญมณี (Jewelry Museum) ซึ่งตั้งอยู่ในห้องนิรภัยของธนาคารกลางแห่งชาติอิหร่าน กลาง
                                กรุงเตหะราน ที่นี่ได้เก็บรวบรวม อัญมณี จากทุกยุคทุกสมัย ของกษัตริย์ ทุกราชวงศ์ ที่เคยปกครอง อาณาจักรเปอร์เชีย
                                (ยกเว้นราชวงศ์แรก) จนกระทั่งกลายมาเป็นประเทศอิหร่านในปัจจุบัน ที่มีจำนวนมากมายที่สุด อลังการที่สุดในโลก คน
                                ส่วนใหญ่มักใฝ่ฝัน ที่จะได้มาชม เพชรสีชมพู ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก น้ำหนักถึง 182 กะรัต และบัลลังก์นกยูง อันลือชื่อ
                                ในพิพิธภัณฑ์อัญมณี แห่งนี้ยังมีสมบัติ มีค่าอีกมากมาย ที่ได้จัดแสดงใว้ให้ผู้มาเยือนได้ชม

                                จากนั้นเดินทางสู่ท่าอากาศยาน Imam Khomenie International Airport ซึ่งอยู่ห่างจากเมืองคาชานขึ้นไปทางเหนือ
                                ประมาณ 2.30 ชั่วโมง
(อาหารค่ำ บริการบนเครื่องของสายการบิน มาฮานแอร์)

22.10 น.                 ออกเดินทางสู่กรุงเทพ โดยสายการบินไทยแอร์เวย์  เที่ยวบินที่  W5-051

 

วันที่เจ็ดของการเดินทาง         17 เม.ย.61               กรุงทพฯ

07.25 น.                 เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  โดยสวัสดิ์ภาพพร้อมความประทับใจ

 

∞  ∞  ∞  ∞  ∞  ∞  ₪ ∞  ∞  ∞  ∞  ∞  ∞

 

 

ไฮไลท์อิหร่าน 7 วัน บินมาฮานแอร์ W5

เตหะราน-ชีราช-อิสฟาฮาน-อะบียาเน่ห์-คาชาน
11-17 เมษายน 2561 / 18-24 พ.ค 2561

TOUR CODE : IR301402BF

อัตราค่าบริการ

10-15 ท่าน

16-25 ท่าน

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ห้องคู่ท่านละ

74,900

71,900

เด็กต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน (ห้องคู่)

74,900

71,900

เด็กต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม

56,900

53,900

พักห้องเดี่ยว จ่ายเพิ่ม

12,000

12,000

 

 

  กำหนดการเดินทาง          11-17 เมษายน 2561 / 18-24 พฤษภาคม 2561

อัตราค่าบริการนี้รวม

-  ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด สายการบินมาฮานแอร์     -  ค่าโรงแรมที่พัก ค่าอาหารตามรายการ
-  ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการ
                                          -  ค่าภาษีสนามบินในประเทศอิหร่านตามรายการ          
-  ค่ารถ
-รับส่งและนำเที่ยวตามรายการ                             - ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศอิหร่าน    
-  ค่าตั๋วเครื่องภายในประเทศ                                              -  ค่าไกด์ท้องถิ่น

 

อัตราค่าบริการไม่รวม

1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าอาหารที่สั่งเอง, ค่าเครื่องดื่มพิเศษ, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์, ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม, ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย ฯลฯ vat7%

2. ค่าสัมภาระที่มีน้ำหนักเกิน 30 กก.

 

การจองและชำระเงิน

- กรุณาชำระมัดจำท่านละ  20,000  บาท ภายใน  7 วันหลังจากตกลงเดินทางทาง

- กรุณาชำระส่วนที่เหลือก่อนเดินทาง 30 วัน

- กรุณาจัดเตรียมเอกสารและหนังสือเดินทางเพื่อการยื่นขอวีซ่าก่อนการเดินทางอย่างน้อย  20 วัน  โดยจัดส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ต 

  ที่ชัดเจนและสมบูรณ์ และ ครบถ้วน พรอ้มสำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประชาชน

 

การยกเลิก

- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน หักค่ามัดจำ 5,000.-บาท

- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 20-44 วัน ไม่คืนมัดจำ (10,000.-บาท)

- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-19 วัน หักค่าใช้จ่าย 75% ของราคาทัวร์

- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-14 วัน หักค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทัวร์

- ผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่หักค่าใช้จ่าย 100%

 

หมายเหตุ

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและโปรแกรมทัวร์ ตามความจำเป็นและเหมาะสม

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบจากเหตุอันเนื่องมาจากภัยจลาจล ประท้วง ความไม่สงบทางการเมือง อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ   

  ปัญหาการจราจร การล่าช้า หรือยกเลิกเที่ยวบิน แต่เราจะแก้ไขให้ดีที่สุด

- สถานฑูตเก็บค่าธรรมเนียมวีซ่า 2,500  บาท โดยปริยาย (ไม่คืนทุกกรณี)

- สงวนสิทธิ์ไม่ขายแก่บุคคลที่สงสัยว่าจะลักลอบไปทำงานในต่างประเทศ

- เป็นทัวร์โปรโมชั่น ไม่มีกระเป๋าเล็กสมนาคุณ

- ท่านสามารถ นำบัตรเครดิด เช่น VISA, MASTER ไปใช้ได้เฉพาะในร้านค้าขนาดใหญ่ เท่านั้น

 

 

พิมพ์โปรแกรมทัวร์

 

 

 

 

ไฮไลท์อิหร่าน 7 วัน บินมาฮานแอร์ W5

เตหะราน-ชีราช-อิสฟาฮาน-อะบียาเน่ห์-คาชาน
11-17 เมษายน 2561 / 18-24 พ.ค 2561

TOUR CODE : IR301402BF

 

 

 

ฟอร์มจองทัวร์  กรุณากรอกข้อมูลด้านล่างนี้


ชื่อผู้จองทัวร์ :  *
หมายเลขโทรศัพท์ :  *
อีเมล :  *
จองโปรแกรมทัวร์ :  *
เดินทางวันที่ :  *
จำนวนผู้เดินทาง (ผู้ใหญ่) :
จำนวนผู้เดินทาง (เด็กอายุ 2 - 11 ปี) :
สิ่งที่ต้องการเป็นพิเศษ :ตะวันออกกลาง MIDDLE EAST

ทัวร์คูเวต ท่องเที่ยวคูเวต แลนด์คูเวต
ทัวร์จอร์แดน จอร์แดน เที่ยวจอร์แดน แพคเกจทัวร์จอร์แดน ทัวร์จอร์แดนตลาดบน อยู่ดี กินดี พัก 5 ดาว โดยคุณเส็งผู้ชำนาญทัวร์จอร์แดน
วีดีโอทัวร์จอร์แดน ,เที่ยวจอร์แดนแบบเจาะลึก พักริมทะเลสาบเดดซี
ทัวร์จอร์แดน 8 วัน 5 คืน เที่ยวจอร์แดน ครบทุกไฮไลท์ พัก 5 ดาว
ทัวร์ซีเรีย เที่ยวซีเรีย โดยยู.แทรเวล วาเคชั่นส์ผู้บุกเบิกทัวร์ซีเรีย
ทัวร์ดูไบ แพคเกจทัวร์ดูไบ ทัวร์ดูไบตลาดบน พักหรู 5 ดาว
ทัวร์ดูไบ 4 วัน 3 คืน Standard-Package
ทัวร์ดูไบ 4 วัน 3 คืน Deluxe-Package
ทัวร์ดูไบ Premium-Package
ทัวร์เยเมน แพคเกจทัวร์เยเมน ข้อมูลท่องเที่ยวเยเมน แลนด์เยเมน
ทัวร์บาห์เรน แพคเกจทัวร์บาห์เรน แลนด์บาห์เรน ยู.แทรเวล วาเคชั่นส์ ผู้ชำนาญทัวร์บาห์เรน
ทัวร์ตุรกี แพคเกจทัวร์ตุรกี ทัวร์ตุรกีตลาดบน พัก 5 ดาว ยู.แทรเวลวาเคชั่นส์ ผู้ชำนาญทัวร์ตุรกี
ทัวร์ตุรกี 9 วัน 6 คืน บินตรงสู่อิสตันบูลกับสายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์
ทัวร์ตุรกี 9 วัน 6 คืน บินตรงสู่อิสตันบูลกับสายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์ ปีใหม่ TK251102BF
ทัวร์ตุรกี ปีใหม่ 9 วัน 6 คืน บินตรง
ข้อมูลทัวร์ตุรกี
ทัวร์เลบานอน เที่ยวเลบานอน โดยยู.แทรเวล วาเคชั่นส์ ผู้ชำนาญทัวร์เลบานอน
ทัวร์อิหร่าน แพคเกจทัวร์อิหร่าน พัก 5 ดาว กินดี อยู่ดี เที่ยวสนุก ยู.แทรเวล วาเคชั่นส์ บุกเบิกทัวร์อิหร่าน
ทัวร์อิหร่านไฮไลท์ 7 วัน 5 คืน บินการบินไทย TG สงกรานต์
ทัวร์ไฮไลท์อิหร่าน 9 วัน 7 คืน บินเอมิเรตส์ EK
ทัวร์แกรนด์ อิหร่าน11 วัน 9 คืน บินการบินไทย TG สงกรานต์
ทัวร์อิสราเอล ทัวร์แสวงบุญอิสราเอล แพคเกจทัวร์อิสราเอล
ทัวร์โอมาน เที่ยวโอมาน ยู.แทรเวล วาเคชั่นส์ ชำนาญทัวร์โอมาน
โปรแกรมทัวร์อิสราเอลแกรนด์ทัวร์ IL15152508MZ
อิสราเอลแกรนด์ทัวร์
ทัวร์อิรัก เที่ยวอิรัค Tour Iraq