ReadyPlanet.com
ทัวร์ตุรกี แพคเกจทัวร์ตุรกี ทัวร์ตุรกีตลาดบน พัก 5 ดาว ยู.แทรเวลวาเคชั่นส์ ผู้ชำนาญทัวร์ตุรกี

ทัวร์ตุรกี เที่ยวตุรกี แพคเกจทัวร์ตุรกี ตลาดบน พัก 5 ดาว TOUR TURKEY


ข้อมูลทัวร์ตุรกี

ทัวร์ตุรกี

ทัวร์ตุรกี ตลาดบน โดย ยู.แทรเวล วาเคชั่นส์ ผู้บุกเบิกเส้นทาง ทัวร์ตุรกี ประเทศที่ได้ชื่อว่าเป็นแผ่นดิน 2 ทวีป  ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 (ค.ศ. 2002) เรามีความชำนาญเส้นทางทัวร์ตุรกี และมีสำนักงานประจำประเทศซีเรีย ตั้งอยู่ที่   Al-Bahssa  P O Box 14045, Damascus. Syria    เพื่อเป็นศูนย์กลางในการให้บริการแก่นักท่องเที่ยวที่ต้องการท่องเที่ยวตุรกีและประเทศในแถบตะวันออกกลางรู้ลึกรู้จริงในการทำทัวร์ตุรกี และทัวร์ประเทศในตะวันออกกลาง  บริการทำแลนด์ตุรกี จัดทัวร์ตุรกีแก่นักท่องเที่ยวชาวไทยให้ได้สัมผัสถึงอารยธรรมโบราณซึ่งมีประวัติศาสตร์อันน่าสนใจของตุรกี  นำชมวิถีชีวิตของชาวตุรกี และความเจริญรุ่งเรืองของตุรกียู.แทรเวล วาเคชั่นส์ นำเสนอ ทัวร์ตุรกี คุณภาพดี ทัวร์ตุรกีตลาดบน ใช้โรงแรมระดับมาตรฐานสูง 4 ดาว ถึง 5 ดาว
เที่ยวตุรกี
ได้ครบตามโปรแกรม เที่ยวสนุก กินดี อยู่ดี มีสาระความรู้
ทัวร์ตุรกี สถานที่เที่ยวตุรกี อาทิ กรุงทรอย-เอฟฟิซุส-บ้านพระแม่มารี-คูซาดาซึ-ปามุคคาเล่ (ปราสาทปุยฝ้าย)-คอนย่า-พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า-คาราวานสไรน์-คัปปาโดเกีย-นครใต้ดินไคมัคลีพิพิธภัณฑ์เกอเรเม่-อิสตันบูล-สุเหร่าสีน้ำเงิน-ฮิปโปเดม-เซนต์โซเฟียพระราชวังทอปกาปึ-พระราชวังโดลมาบาชเช่-ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส พร้อมจัดเที่ยวบินภายในตุรกีเพื่อให้การเดินทางท่องเที่ยวตุรกีไม่เหนื่อย

ยู. แทรเวล วาเคชั่นส์ พร้อมให้บริการ ทัวร์ตุรกี ในลักษณะ 
แพคเกจทัวร์ตุรกี เดินทางอิสระตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป หรือ ทัวร์ตุรกี เดินทางเป็นหมู่คณะโดยจองตั่วเครื่องบินสู่ประเทศตุรกี จัดหาโรงแรมที่พักในตุรกี รถทัวร์ตุรกี และไกด์ท้องถิ่นชาวตุรกีที่ชำนาญทัวร์ตุรกีแก่ท่านที่สนใจเดินทางเป็นการส่วนตัวเพื่อการท่องเที่ยวและติดต่อธุรกิจในประเทศตุรกี จัดงานประชุมสัมนาในประเทศตุรกี งานออกบูธแสดงสินค้าในเมืองต่าง ๆ ของประเทศตุรกี

ยู. แทรเวล วาเคชั่นส์ เสนอ ทัวร์ตุรกี ตลาดบน  ตุรกี ประเทศที่ได้ชื่อว่า ดินแดนสองทวีป โดยมีพื้นที่อยู่ระหว่างทวีปเอเชีย และ ทวียุโรป 
* บินตรงสู่ นครอิสตันบูล ประเทศตุรกี พร้อมบินภายในตุรกี
* ใช้รถวีไอพี มี WIFI ต่ออินเตอร์เน็ทได้ โดยระบบดาวเทียม
* โปรแกรมท่องเที่ยว จัดอย่างลงตัว ทำจนชำนาญเดินทางไม่เหนื่อย
* โรงแรมระดับมาตรฐานสูง 4 ดาว ถึง 5 ดาว
*  มั่นใจการบริการด้วยประสบการณ์ทัวร์ตุรกีกว่า 14 ปี

นโปเลียนเคยกล่าวไว้ว่า "  ถ้าหากโลกทั้งโลกกลายเป็นประเทศเดียว  อิสตันบูล ก็คือเมืองหลวง "  ประโยคนี้สะท้อนให้เห็นความรุ่งเรืองของนครที่ในอดีตคือศูนย์กลางของอาณาจักรไบแซไทน์ยุคโรมัน และเมื่อพวกเติร์กเข้ามายึดครองและได้เปลี่ยนชื่อเมืองหลวงจากนครคอนสแตนติโนเปิลให้กลายเป็นอิสตันบูลดังเช่นปัจจุบัน นครแห่งนี้ก็ยังรุ่งเรืองและเป็นศูนย์กลางของอำนาจทางเศรษฐกิจและศาสนาและความรุ่งเรืองนั้นยังคงสืบสานต่อมาจนถึงปัจจุบัน  แม้ว่าอิสตันบูล จะไม่ใช่เมโทรโปลิส ดังโตเกียวหรือนิวยอร์ค  แต่อิสตันบูล ประเทศตุรกี คือรอยต่อของโลกเก่าและโลกใหม่ เฉกเช่นเดียวกับที่เป็นรอยต่อของสองทวีปคือ เอเชีย และ ยุโรป

โปรแกรมทัวร์ตุรกี โปรแกรมเที่ยวตุรกี โปรแกรมแพคเกจทัวร์ตุรกี  TOUR TURKEY

 
โปรแกรมทัวร์ : ทัวร์ตุรกี 9 วัน 6 คืน บินตรง TK  
ทัวร์ตุรกี 9 วัน 6 คืน

TOUR CODE : TK251101BZ

ขอนำท่านท่องดินแดนมหัศจรรย์แห่งอัญมณี 2 ทวีประหว่างเอเชียเเละยุโรป เที่ยวครบทุกไฮไลท์ไม่เหมือนใคร โปรแกรมจัดอย่างลงตัวไม่เหนื่อย นอนคัปปาโดเจีย 2 คืน บินตรงสู่อิสตันบูลพร้อมบินภายในอีก1 ขา อิสตันบูล-บูซ่าร์-คานัคคาเล่-ทรอย-เพอร์กามัม-คูซาดาซี-ปามุคคาเล่-คัปปาโดเจีย

* พักโรงแรมถ้ำ 2 คืน ที่คัปปาโดเจีย *

กำหนดการเดินทาง ปี 2561 ห้องคู่ท่านละ พักเดี่ยวเพิ่ม
ตุลาคม วันที่ 10 - 18 / 11 - 19 36,999.- 7,900.-
ตุลาคม วันที่ 12 - 20 / 13 - 21 38,555.- 7,900.-
ตุลาคม วันที่ 17 - 25 / 26 - 3 พ.ย. / 28 - 5 พ.ย. 37,500.- 7,900.-
พฤศจิกายน วันที่ 9 - 17 / 16 - 24 / 23 พ.ย.- 1 ธ.ค. / 30 พ.ย.- 8 ธ.ค. 36,999.- 7,900.-
พิมพ์โปรแกรมทัวร์
โปรแกรมทัวร์

ทัวร์ตุรกี 9 วัน 6 คืน บินตรง TK 
TOUR CODE : TK251101BZ

พิมพ์โปรแกรมทัวร์
ใบจองทัวร์
 

โปรแกรมทัวร์ : ทัวร์ตุรกี 9 วัน 6 คืน บินตรง TK
ทัวร์ตุรกี 9 วัน 6 คืน ปีใหม่

TOUR CODE : TK251102BF

ขอนำท่านท่องดินแดนมหัศจรรย์แห่งอัญมณี 2 ทวีประหว่างเอเชียเเละยุโรป
เที่ยวครบทุกไฮไลท์ไม่เหมือนใคร โปรแกรมจัดอย่างลงตัวไม่เหนื่อย
* พักโรงแรมถ้ำ 2 คืน ที่คัปปาโดเจีย *
บินตรงสู่อิสตันบูล พร้อมบินภายในอีก 1 ขา

* พักโรงแรมถ้ำ 2 คืน ที่คัปปาโดเจีย *

กำหนดการเดินทาง ห้องคู่ท่านละ พักเดี่ยวเพิ่ม
ธันวาคม วันที่ 25 ธ.ค. -  2 ม.ค. 36,999.- 7,900.-
ธันวาคม วันที่ 27 ธ.ค. -  4 ม.ค. 36,999.- 7,900.-
ธันวาคม วันที่ 29 ธ.ค. -  6 ม.ค. 36,999.- 7,900.-
พิมพ์โปรแกรมทัวร์
โปรแกรมทัวร์

ทัวร์ตุรกี 9 วัน 6 คืน บิน TK 
TOUR CODE : TK251102BF

พิมพ์โปรแกรมทัวร์
ใบจองทัวร์
 
ตะวันออกกลาง MIDDLE EAST

ทัวร์คูเวต ท่องเที่ยวคูเวต แลนด์คูเวต
ทัวร์จอร์แดน จอร์แดน เที่ยวจอร์แดน แพคเกจทัวร์จอร์แดน ทัวร์จอร์แดนตลาดบน อยู่ดี กินดี พัก 5 ดาว โดยคุณเส็งผู้ชำนาญทัวร์จอร์แดน
วีดีโอทัวร์จอร์แดน ,เที่ยวจอร์แดนแบบเจาะลึก พักริมทะเลสาบเดดซี
ทัวร์จอร์แดน 8 วัน 5 คืน เที่ยวจอร์แดน ครบทุกไฮไลท์ พัก 5 ดาว
ทัวร์ซีเรีย เที่ยวซีเรีย โดยยู.แทรเวล วาเคชั่นส์ผู้บุกเบิกทัวร์ซีเรีย
ทัวร์ดูไบ แพคเกจทัวร์ดูไบ ทัวร์ดูไบตลาดบน พักหรู 5 ดาว
ทัวร์ดูไบ 4 วัน 3 คืน Standard-Package
ทัวร์ดูไบ 4 วัน 3 คืน Deluxe-Package
ทัวร์ดูไบ Premium-Package
ทัวร์เยเมน แพคเกจทัวร์เยเมน ข้อมูลท่องเที่ยวเยเมน แลนด์เยเมน
ทัวร์บาห์เรน แพคเกจทัวร์บาห์เรน แลนด์บาห์เรน ยู.แทรเวล วาเคชั่นส์ ผู้ชำนาญทัวร์บาห์เรน
ทัวร์ตุรกี 9 วัน 6 คืน บินตรงสู่อิสตันบูลกับสายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์
ทัวร์ตุรกี 9 วัน 6 คืน บินตรงสู่อิสตันบูลกับสายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์ ปีใหม่ TK251102BF
ทัวร์ตุรกี ปีใหม่ 9 วัน 6 คืน บินตรง
ข้อมูลทัวร์ตุรกี
ทัวร์เลบานอน เที่ยวเลบานอน โดยยู.แทรเวล วาเคชั่นส์ ผู้ชำนาญทัวร์เลบานอน
ทัวร์อิหร่าน แพคเกจทัวร์อิหร่าน พัก 5 ดาว กินดี อยู่ดี เที่ยวสนุก ยู.แทรเวล วาเคชั่นส์ บุกเบิกทัวร์อิหร่าน
ทัวร์อิหร่านไฮไลท์ 7 วัน 5 คืน บินการบินไทย TG สงกรานต์
ทัวร์อิหร่านไฮไลท์ 7 วัน 5 คืน บินมาฮานแอร์ W5 สงกรานต์
ทัวร์ไฮไลท์อิหร่าน 9 วัน 7 คืน บินเอมิเรตส์ EK
ทัวร์แกรนด์ อิหร่าน11 วัน 9 คืน บินการบินไทย TG สงกรานต์
ทัวร์อิสราเอล ทัวร์แสวงบุญอิสราเอล แพคเกจทัวร์อิสราเอล
ทัวร์โอมาน เที่ยวโอมาน ยู.แทรเวล วาเคชั่นส์ ชำนาญทัวร์โอมาน
โปรแกรมทัวร์อิสราเอลแกรนด์ทัวร์ IL15152508MZ
อิสราเอลแกรนด์ทัวร์
ทัวร์อิรัก เที่ยวอิรัค Tour Iraq