dot
ค้นหารายการทัวร์

dot
คอลเซ็นเตอร์
รายการทัวร์ในทวีปเอเชีย
bulletทัวร์จีนChina
bulletทัวร์ญี่ปุ่น Japan
bulletทัวร์เกาหลีเหนือ North Korea
bulletทัวร์เกาหลีใต้ South Korea
bulletทัวร์ไต้หวัน Taiwan
bulletทัวร์ฮ่องกง Hong Kong
bulletทัวร์มาเก๊า Macao
bulletทัวร์เวียดนาม Viet Nam
bulletทัวร์บรูไน Brunei
bulletทัวร์มาเลเซีย Malaysia
bulletทัวร์พม่า Myanmar
bulletทัวร์ลาว Tour Lao
bulletทัวร์อินเดีย India
bulletทัวร์ศรีลังกา Sri Lanka
bulletมองโกเลีย Mongolia
bulletทัวร์ภูฏาน Bhutan
bulletทัวร์ปากีสถาน Pakistan
bulletทัวร์เนปาล Nepal
bulletทัวร์ฟิลลิปปินส์Philippines
bulletทัวร์สิงค์โปร์ (Singapore)
bulletทัวร์อินโดนีเซีย Indonesia
bulletทัวร์คาซัคสถาน Kazakhstan
bulletทัวร์เติร์กเมนิสถาน Turkmenistan
bulletทัวร์อุซเบกิสถาน Uzbekistan
bulletทัวร์ทรานไซบีเรีย Tran siberia
bulletทัวร์จอร์เจีย Georgia
bulletทัวร์อาเซอร์ไบจัน Azerbaijan
bulletทัวร์อาร์เมเนีย Armenia
รายการทัวร์ในทวีปยุโรป
bulletทัวร์ยุโรป Tour Europe
bulletทัวร์ยุโรปตะวันออก East Europe
bulletทัวร์สแกนดิเนเวีย Scandinavia
bulletทัวร์ไอซ์แลนด์ - Iceland
bulletทัวร์กรีนแลนด์ Greenland
bulletทัวร์บอลติก Baltic
bulletทัวร์บอลข่าน Balkans
bulletทัวร์อังกฤษ Great Britain
bulletทัวร์รัสเซีย Russia
bulletทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ Switzerland
bulletทัวร์อิตาลี Italy
bulletทัวร์โรมาเนีย Romania
bulletทัวร์กรีซ Greece
bulletทัวร์โครเอเซีย Croatia
bulletทัวร์สเปน โปรตุเกส Spain-Portugues
bulletทัวร์ยูเครน Ukraine
bulletทัวร์มอนเตเนโกร Montenegro
bulletทัวร์บอสเนีย เฮอร์เซโกวีนา
bulletทัวร์เซอร์เบีย Serbia
ทัวร์อเมริกา
bulletทัวร์อเมริกา America
bulletทัวร์แคนาดา Canada
bulletทัวร์อเมริกาใต้ South America
bulletทัวร์เม็กซิโก Mexico
bulletทัวร์คิวบา Cuba
bulletทัวร์ชิลี Chile
bulletทัวร์เอกวาดอร์ Ecuador
bulletทัวร์เปรู Peru
bulletทัวร์เวเนซูเอล่า Venezuela
รายการทัวร์ในทวีปออสเตรเลีย
bulletทัวร์ออสเตรเลีย Australia
bulletทัวร์นิวซีแลนด์ New Zealand
รายการทัวร์ในตะวันออกกลาง
bulletทัวร์คูเวต Kuwait
bulletทัวร์จอร์แดน Jordan
bulletทัวร์ซีเรีย Syria
bulletทัวร์ดูไบ Dubai
bulletทัวร์ตุรกี Turkey
bulletทัวร์บาห์เรน Bahrain
bulletทัวร์เยเมน Yemen
bulletทัวร์เลบานอน Lebanon
bulletทัวร์อิรัค Iraq
bulletทัวร์อิหร่าน Iran
bulletทัวร์อิสราเอล Israel
bulletทัวร์โอมาน Oman
รายการทัวร์ในทวีปแอฟริกา
bulletทัวร์แอฟริกา Tour Africa
bulletทัวร์แอฟริกาใต้ South Africa
bulletทัวร์แอลจีเรีย Algeria
bulletทัวร์อียิปต์ Egypt
bulletเอธิโอเปีย Ethiopia
bulletทัวร์กานา Ghana
bulletทัวร์เคนย่า Kenya
bulletทัวร์แทนซาเนีย Tazania
bulletทัวร์ลิเบีย Libya
bulletทัวร์มาลี Mali
bulletทัวร์โมรอคโค Morocco
bulletทัวร์โมซัมบิก Mozambique
bulletทัวร์ตูนีเซีย Tunisia
bulletทัวร์เซเนกัล Senegal
bulletทัวร์สวาซิแลนด์ Swaziland
bulletทัวร์ยูกันดา Uganda
ทัวร์เรือสำราญ
bulletเรือสำราญ Arcadia Cruises
bulletเรือสำราญ Celebrity Cruises
bulletเรือสำราญ Costa Cruise
bulletเรือสำราญ MSC Cruises
bulletเรือสำราญ Princess Cruise
bulletเรือสำราญ Royal Caribean
bulletเรือสำราญ Star Cruises
bulletทัวร์เรือสำราญทั่วโลก world cruises
bulletอโรซ่า AROSA
bulletอเวลอน AVALON
ขั้นตอนการจองทัวร์และการชำระเงิน
ค้นหาข้อมูล ก่อนเดินทาง
ข่าวเด่น ประจำวัน
dot

dot


Facebook utravel.in.th

Line ID UTRAVEL
Line ID :  u.travel

 

 

Rabat
MOROCCO

 

เวลาประเทศไทย THAILAND
 

 TW291801AZ-TAIWAN 4 days 3 night Airlines THAI AIRWAY TG634 may to July 2017

 

ทัวร์ไต้หวัน 4 วัน 3 คืนไทเป - ไทจง - อารีซัน - ทะเลสาบสุริยันจันทรา - อาบน้ำแร่


กราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่วัดจงไถฉาน วัดเหวินอู่

ชมสวนพันปี อาบน้ำแร่ห้องส่วนตัว ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ช้อปปิ้ง 2 ตลาดขึ้นชื่อ ชีเหมินติง ฝงเจี่ย พักโรงแรมระดับ

มาตรฐาน 4 ดาว อาหารพิเศษ สุกี้สูตรไต้หวัน พร้อมน้ำจิ้มรสเด็ด เป็ดปักกิ่ง , ปลาประธานาธิบดี ที่ทะเลสาบสุริยันจันทรา ,

เสี่ยวหลงเปา, สเต็คไต้หวัน พร้อมบุฟเฟ่ต์สลัดบาร์ 

TOURCODE : TW291801AZ

กำหนดการเดินทาง พฤษภาคม – กรกฎาคม 2560 (ดูพีเรียดตามตารางด้านล่างคะ)

วันแรก              สนามบินสุวรรณภูมิ – ไต้หวัน  – เจียอี้

05.00 น.            สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น เคาท์เตอร์ ประตู 3 สายการบิน THAI AIRWAY เจ้าหน้าที่ คอยจัดเตรียมเอกสารการเดินทางสำหรับทุกท่าน

07.10 น.                        ออกเดินทางสู่กรุงไทเป...โดยสายการบิน THAI AIRWAY Q เที่ยวบินที่ TG634

11.50 น.                        ถึงท่าอากาศยานเถาหยวน หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากรเรียบร้อยแล้ว

เที่ยง                 äบริการอาหารมื้อเที่ยง ณ ภัตตาคารä  

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองเจียอี้

เย็น                  äบริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคารä  เมนูพิเศษ !! สเต็คไต้หวันและสลัดบาร์

 

พักที่ : DAY BOUTIQUE HOTEL ระดับ ดาว  http://www.dayhotel.com.tw/ หรือเทียบเท่า

 

วันที่สอง             เจียอี้ – อุทยานอารีซัน (รวมนั่งรถไฟโบราณ) – เมืองไทจง – ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต

 

เช้า                         äบริการอาหารเช้าภายในห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติเขาอาหลี่ซัน ในเขตเมืองเจียอี้ นำท่านนั่งรถไฟโบราณ และเดินชมธรรมชาติ ซึ่งเป็นอุทยานที่มีชื่อเสียงที่สุดของไต้หวันที่มีความสวยงามอยู่สูงจากระดับน้ำทะเล 2,700 เมตร ในอุทยานยังมี ทะเลสาบสองพี่น้อง ซึ่งเป็นทะเลสาบภายในอุทยาน มีความสวยงามอย่างมากเป็นทะเลสาบที่นำสายน้ำ จากสองจุดมารวมกันอยู่ที่ทะเลสาบแห่งนี้ จากนั้นให้ทุกท่านได้ชม สวนสนพันปี ท่านจะได้พบกับสนหลากหลายนานาพันธุ์ มีความสวยงามที่แตกต่างกันไป ซึ่งในแต่ละต้นมีอายุมากกว่าร้อยปี

เที่ยง                     ä  บริการอาหารมื้อเที่ยง ณ ห้องอาหารบนอารีซัน

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองไทจง ให้ท่านได้อิสระในการช็อปปิ้งที่ ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต เป็นตลาดกลางคืน ที่มีสินค้าจำพวกเสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋าเครื่องประดับต่างๆ และอื่น ๆ อีกมากมาย

เย็น                  äบริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคารä  อาหารพิเศษ สุกี้ ชาบู ไต้หวัน

 

พักที่ : TAICHUNG LAILAI HOTEL ระดับ ดาว    http://www.lailaihotel.com.tw/ หรือเทียบเท่า

 

วันที่สาม      เมืองไทจง – เมืองหนานโถว  วัดจงไถ่ฉานซื่อ  วัดเหวินอู่ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา –วัดพระถัมซำจั๋ง –ไทเป – ซีเหมินติง  – อาบน้ำแร่

 

เช้า                         äบริการอาหารเช้าภายในห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่เมืองหนานโถว มุ่งหน้าสู่ วัดจงไถ่านซื่อ ซึ่งวัดแห่งนี้ได้รับการกล่าวขานว่าเป็นศาสนาสถานที่ยิ่งใหญ่เป็นอันดับสามของโลกรองจากนครวาติกัลและวัดมหายานที่ธิเบต จากนั้นเดินทางต่อสู่ วัดเหวินอู่ กราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งหมายถึงศาสดาขงจื๊อเทพเจ้าแห่งปัญญา และเทพกวนอู เทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ รวมถึงสิงโตหิน 2 ตัวที่ตั้งอยู่หน้าวัด ซึ่งมีมูลค่าถึงตัวละ 1 ล้านเหรียญไต้หวัน

 

เที่ยง                     ä  บริการอาหารมื้อเที่ยง ณ ภัตตาคาร อาหารพิเศษ ปลาประธานาธิบดี

นำท่านล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา ซึ่งได้รับการกล่าวขานว่า งดงามราวกับภาพวาด เปรียบเสมือนสวิสเซอร์แลนด์แห่งไต้หวัน ตั้งอยู่ในเขตของ ซันมูลเลก เนชั่นแนลซีนิกแอเรีย ซึ่งทางการท่องเที่ยวไต้หวันได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2000 เพื่อบูรณะเมืองจากแผ่นดินไหวครั้งใหญ่เมื่อวันที่ 21 กันยายน 1999 รวมความหลากหลายทางธรรมชาติจากผืนน้ำสู่ยอดเขาที่นับจากความสูงระดับ 600-2,000 เมตร มีความยาว 33 กิโลเมตร เป็นทะเลสาบที่มีภูเขาสลับซับซ้อนล้อมรอบ ลักษณะภูมิประเทศที่โดดเด่น ทำให้ตัวทะเลสาบมองดูคล้ายพระอาทิตย์และพระจันทร์เสี้ยว ซึ่งเป็นที่มาของนามอันไพเราะว่า  สุริยันจันทรา พร้อมทั้งนำท่านนมัสการอัฐิของ  พระถังซัมจั๋ง ที่ได้อัญเชิญ อัฐิธาตุกลับมาที่ วัดเสวียนกวง(วัดพระถัมซำจั๋ง ) เมื่อปี ค..1965

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองไทเป เมืองหลวงของไต้หวัน คือเมืองหลวงของไต้หวันที่ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของเกาะ โดยมีสถานะเป็นเมืองศูนย์กลางของการเมืองการปกครอง และเศรษฐกิจมวลรวมของประเทศอีกด้วย

เย็น                  äบริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคารä  เมนูพิเศษ !! เสี่ยว หลง เปา ไต้หวัน

จากนั้น อิสระในการช็อปปิ้งที่ ซีเหมินติง เป็นแหล่งช็อปปิ้งชื่อดังของเมืองไทเป เปรียบเสมือนสยามสแควร์ ในกรุงเทพฯ ที่นี่เป็นศูนย์รวมแห่งแฟชั่นทั้งสไตล์ไต้หวัน เกาหลี และญี่ปุ่น รุ่นใหม่ที่ทันสมัยให้ท่านได้เลือกซื้อ เลือกช็อปกันได้อย่างเต็มอิ่ม  นอกจากเป็นศูนย์รวมแห่งแฟชั่นแล้ว  ซีเหมินติง ยังเป็นแหล่งที่มีอาหารแปลกใหม่ให้นักท่องเที่ยวได้เลือกชิมอาหารกันได้อย่างจุใจ 

ที่พัก : NEW TAIPEI CONVENTION CENTER HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

http://www.ntphotel.com/e_index.html

            นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก อิสระให้ท่านผ่อนคลายความเมื่อยล้ากับการแช่น้ำแร่ธรรมชาติ ได้ง่ายๆภายในห้องพักของท่าน

วันที่สี่         พิพิธภัณฑ์กู้กง – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นจุดชมวิวชั้น 89– สนามบิน เถาหยวน – กรุงเทพ

 

เช้า                         äบริการอาหารเช้าภายในห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์กู้กงมีคนกล่าวว่าเปลือกของกู้กงอยู่ปักกิ่งแต่หัวใจอยู่ไต้หวัน เพราะพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ได้รวบรวมของล้ำค่าในพระราชวังกู้กงของปักกิ่งไว้ทั้งหมดซึ่งประเมินค่ามิได้และเป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีการจัดแสดงของล้ำค่าเป็นอันดับ 3 ของโลกอีกด้วย พิพิธภัณฑ์สถานแห่งนี้มีประวัติยาวนานกว่า 5,000 ปี ชมของล้ำค่าหายากเช่น หยกผักกาดขาว หยกหมูสามชั้น ตราประทับประจำตัวเฉียนหลง ฮ่องเต้ งาช้างแกะสลัก ฯลฯ 

แล้วนำท่านเดินทางสู่อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค  ตัวอาคารเป็นหินอ่อนทั้งหลัง มีลักษณะการก่อสร้างคล้ายวิหารเทียนถันที่ปักกิ่ง งดงาม กอปรอาณาเขตที่กว้างขวาง ทำให้อนุสรณ์แห่งนี้ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากของเมืองไทเป ด้านข้างอาคารใหญ่เป็นหอแสดงดนตรีและโรงละครแห่งชาติ 

เที่ยง                     ä  บริการอาหารมื้อเที่ยง ณ ภัตตาคาร อาหารพิเศษ เป็ดปักกิ่ง

นำท่านเดินทางสู่ ตึกไทเป101 (ไม่รวมค่าขึ้นจุดชมวิวชั้น 89) ตึกที่เคยสูงที่สุดเป็นอันดับ ของโลกและมีความสูงถึง 508 เมตร เป็นสัญลักษณ์ของเมืองไทเป นวัตกรรมด้านวิศวกรรมและศักยภาพทางเทคโนโลยีของไต้หวัน  ได้รับการออกแบบโดยวิศวกรรมชาวไต้หวัน  ให้ท่านได้อิสระในการช็อปปิ้งสินค้า    แบรนด์เนม บริเวณชั้น 1ถึงชั้น ยังเป็นแหล่งช็อปปิ้งที่นิยมของชาวไทเปและชาวต่างชาติ มีห้างสรรพสินค้าและช็อปปิ้งมอลล์อยู่กว่าสิบแห่ง เทียบเท่ากับสยามพารากอนของเมืองไทย

ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่สนามบินเถาหยวน

20.05 น.            เหิรฟ้าเดินทางสู่กรุงเทพฯโดยสายการบิน THAI AIRWAY Q เที่ยวบินที่ TG635

22.50 น.             ถึงท่าอากาศยานกรุงเทพฯ...โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

 

**หมายเหตุ** รายการทัวร์นี้มีแวะร้านขายของฝากที่ขึ้นชื่อ3ร้าน คือ ร้านชา ร้านขนมเค้กสัปปะรด GERMANIUM SHOP

 

อัตราค่าบริการ ปี 2560

ช่วงการเดินทาง

ผู้ใหญ่พัก

ห้องละ 2 ท่าน

เด็กอายุต่ำกว่า 11 ปี

พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน

เด็กอายุต่ำกว่า 11 ปี

พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน

                   มีเตียงเสริม

เด็กอายุต่ำกว่า 11 ปี

พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน

                 ไม่มีเตียงเสริม

พักเดี่ยว

จ่ายเพิ่ม

4 - 7 พ.ค.

25,900

25,900

25,900

24,900

5,500

7 - 10 พ.ค.

23,500

23,500

23,500

22,500

5,500

18 - 21 พ.ค.

24,900

24,900

24,900

23,900

5,500

25 - 28 พ.ค.

25,200

25,200

25,200

24,200

5,500

1 - 4 มิ.ย.

26,200

26,200

26,200

25,200

5,500

7 - 10 ก.ค.

26,900

26,900

26,900

25,900

5,500

27 - 30 ก.ค.

24,900

24,900

24,900

23,900

5,500

  

ทัวร์ไต้หวัน 4 วัน 3 คืน

ไทเป - ไทจง - อารีซัน - ทะเลสาบสุริยันจันทรา - อาบน้ำแร่

พิมพ์โปรแกรมทัวร์ : พิมพ์ด้านล่าง


ชื่อผู้จองทัวร์ :  *
หมายเลขโทรศัพท์ :  *
อีเมล :  *
จองโปรแกรมทัวร์ :  *
เดินทางวันที่ :  *
จำนวนผู้เดินทาง (ผู้ใหญ่) :
จำนวนผู้เดินทาง (เด็กอายุ 2 - 11 ปี) :
สิ่งที่ต้องการเป็นพิเศษ :เอเชีย ASIA

ทัวร์จีน แพคเกจทัวร์จีน TOUR CHINA
CN291601AF-China-Chengdu-Jiuzhaigou Meng Gou-Huang lost 6 day 5 night Airline travel Thailand in October 2560 from 30999
CN291602AF-China-Chengdu-Jiuzhaigou Meng Gou-Leshan View Forum 8 day 7 nights or travel with Thai Airways in October 2560 from 40 999
เซี่ยงไฮ้ ขึ้นตึกจินเหมา อู๋ซี หัวโจว 5 วัน 3 คืน โดยสายการบินไทย เดือนสิงหาคม-ธันวาคม 2560 CN291603AZ
ทัวร์จีน 5 วัน 4 คืน Bijing Hiso โดยสายการบินไทย 21 - 25 ตุลาคม 2560 CN291604MZ
CN291806BF-ทัวร์จีนเฉิงตู-ตูเจียง-เอี้ยน-จิ่วจ้ายโกว 6D5N 12 - 17 เม.ย. 60 31,999
ทัวร์ฮ่องกง แพคเกจทัวร์ฮ่องกง Hong Kong
ทัวร์มาเก๊า
ทัวร์บาหลี
ข้อมูลทัวร์ญี่ปุ่น นานาสาระเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่น
ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น แพคเกจทัวร์ญี่ปุ่น Tour Japan
JP291801MZ_HOKKAIDO_6D4N_TG_FIN_Date_29June-4July2560
JP291804BF_TG_HOKKAIDO_PINK_PINK_5D3N_Trip_During_the_4-8May_2560
JP291805BF_ทัวร์ญี่ปุ่น_LAVENDER_HOKKAIDO_6D4N_ฟินเวอร์!!_เดินทางวันที่ 4-9_20-25ก.ค_9-14 ส.ค.2560
EU171315MZ_Charm_south_Italian_8d5n_by_TG_3-10_June_2560
ทัวร์เกาหลีเหนือ-North Korea
KR231301MZ_เกาหลีเหนือ 6 วัน 4 คืน_สายการบินแอร์ไชน่า 7-12 พ.ค.2560
KR231302MZ_เกาหลีเหนือ 9 วัน 7 คืน_สายการบินแอร์ไชน่า _เมษายน 2560
ทัวร์เกาหลีใต้ TOUR SOUTH KOREA
ทัวร์ไต้หวัน TOUR TAIWAN
ทัวร์ไต้หวัน อุทยานอาลีซัน 5วัน 4คืน TW171302AZ
ทัวร์ไต้หวัน อุทยานอาลีซัน 5วัน 4คืน TW171303AZ
ทัวร์เวียดนาม
ทัวร์บรูไน
ทัวร์บรูไน The Golden Legacy 3 วัน 2 คืน BN171301AZ
ทัวร์บรูไน บาหลี บรูไน Fantastic of ASEAN D 5 วัน 4 คืน BN171302AZ
ทัวร์บรูไน ฟิลิปปินส์ มหัศจรรย์ AEC D 5 วัน 4 คืน BN171303AZ
ทัวร์เนปาล
ทัวร์อินเดีย แพคเกจทัวร์อินเดีย แสวงบุญอินเดีย
ทัวร์อินเดีย ชัยปุร์ ทัชมาฮาล เดลลี อัมริทสาร์ 6 วัน 5 คืน IN171301AF
ทัวร์อินเดียมุมไบ อจันต้า เอลโลร่า 5 วัน 4 คืน IN171302AF
ทัวร์สังเวชนียสถาน 4 ตำบล
ทัวร์แคชเมียร์ แพคเกจทัวร์แคชเมียร์ Kashmir
ทัวร์ศรีลังกา
ทัวร์ทิเบต
ทัวร์ภูฏาน
ทัวร์พม่า Myanmar
ทัวร์พม่า 4 วัน 3 คืน THE GREATEST MANDALAY 4D3N MM361101AB
ทัวร์ปากีสถาน แพคเกจทัวร์ปากีสถาน เที่ยวปากีสถาน คาราโครัมไฮเวย์ KKH เส้นทางสายไหม ชำนาญทัวร์ปากีสถาน
ทัวร์ปากีสถาน 11 วัน คาราโครัมไฮเวย์ KKH เส้นทางสายไหม
10 วันปากีสถานมองโกลทางหลวงและลาฮอร์
แพคเกจปากีสถานเดินทางเอง
ทัวร์คาซัคสถาน
ทัวร์เติร์กเมนิสถาน
ทัวร์อุซเบกิสถาน
ทัวร์รถไฟทรานส์ไซบีเรีย
ทัวร์ลาว
ทัวร์อาร์เซอร์ไบจัน แพคเกจทัวร์อาร์เซอร์ไบจัน Azerbaijan
ทัวร์อาร์เมเนีย ARMENIA
ทัวร์จอร์เจีย ตลาดบน แพคเกจทัวร์จอร์เจีย อยู่ดี กินดี เที่ยวจอร์เจียกับผู้ชำนาญทัวร์จอร์เจีย Tour Georgia
ข้อมูลประเทศจอร์เจีย
ทัวร์แกรนด์จอร์เจีย 8 วัน 5 คืน บิน TK
อาเซอร์ไบจาน จอร์เจีย อาร์เมเนีย 12 วัน
ทัวร์อเมริกา 11 วัน เนวาดา – ยูทาห์ – โคโลราโด – เซาท์ดาโกตา
ทัวร์ฟิลิปปินส์
ทัวร์มาเลเซีย
ทัวร์สิงค์โปร์ เที่ยวสิงค์โปร์ ประเทศสิงค์โปร์
ทัวร์กัมพูชา Cambodia
ทัวร์อินโดนีเซีย เที่ยวอินโดนีเซีย แพคเกจทัวร์อินโดนีเซีย ข้อมูลอินโดนีเซีย TOUR INDONESIA
ทัวร์อินโดนีเซีย เกาะสวรรค์ บาหลี 4 วัน 3 คืน ID171301AZ
โปรแกรมทัวร์ 14 วัน เอเชียกลาง 5 สถาน CA15150814YZ
14 วัน เอเชียกลาง 5 สถาน
เปิดเส้นทางใหม่ ออร์โดส มองโกลเลียใน CN331101BZ