JP291801MZ_HOKKAIDO_6D4N_TG_FIN_Date_29June-4July2560

 TG FIN FIN HOKKAIDO 6D4N
TOURCODE : JP291803MZ

เดินทางวันที่ 29 มิถุนา  - 4 กรกฎา 2560

พาท่านบินลัดฟ้าไปดินแดนพระอาทิตย์ ที่ ฮอกไกโดชมทุ่งดอกไม้ฟุราโนะช้อปปิ้งทานุกิโคจิกินขาปูยักษ์ พร้อมเบียร์ไม่อั้น! ฟรี WIFI ตลอดการเดินทาง

1. ชมความสวยงามของทุ่งลาเวนเดอร์และดอกไม้ 5 สีที่ โทมิตะฟาร์ม

2. ชมกรรมวิธีการผลิตชีสชื่อดังของญี่ปุ่นที่ โรงงานชีสฟุราโนะ
3. สักการะขอพรเป็นสิริมงคลที่ ศาลเจ้าฮอกไกโด

4. ช็อปปิ้งของฝากมากมายที่ ทานุกิโคจิ

5. อิ่มอร่อยกับเมนูพิเศษ **ขาปูยักษ์สามชนิดกินไม่อั้น**

6. บินสบายๆ กับ สายการบินไทย น้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 30 กิโล พร้อมเสิร์ฟอาหาร

ราคาเพียง 50,900 บาท

 

วันที่หนึ่ง   กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ

 

 

 

21.00 น.   พร้อมกันที่ท่า อากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 2  เคาน์เตอร์ สายการบินสายการบินไทย เจ้าหน้าที่จากบริษัทคอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระ

23.45 น     ออกเดินทางสู่ สนามบินชิโตเสะ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 670

                   **พร้อมบริการอาหารและเครื่องดื่ม บนเครื่อง**

วันที่สอง    สนามบินชิโตเสะ ถ่ายรูปภูเขาไฟโชวะ ขึ้นกระเช้าอุสึ ชมหมีสีน้ำตาล แช่ออนเซ็น

 

 

 08:30 น.                      เดินทางถึง สนามบินชิโตเสะประเทศญี่ปุ่น นำท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว

                   พาท่านเดินทางสู่ ภูเขาไฟโชวะ เป็นภูเขาไฟที่เกิดขึ้นใหม่ มีอายุน้อยที่สุดในประเทศญี่ปุ่น ปัจจุบันยังคงมีควันกำมะถันลอยอยู่เหนือปล่องภูเขาไฟ ภูเขาไฟแห่งนี้ตั้งอยู่ใกล้กับภูเขาไฟอุสุ ให้ท่านถ่ายรูปคู่กับภูเขาไฟโชวะ ตามอัธยาศัย    
พาท่านเดินเท้ามายัง สถานีขึ้น
กระเช้าอุสึซัง เป็นทางเชื่อมต่อไปยังบริเวณที่ใกล้กับยอดภูเขาไฟอุสุ ซึ่งมีการปะทุครั้งล่าสุดเมื่อปี 2000 จากจุดนั้น ทางซ้าย จะเป็นจุดที่สามารถมองเห็นทัศนียภาพอันงดงามของทะเลสาบโทยะ หากเลี๊ยวไปทางขวา เดินไประยะทางประมาณ 10นาที ตามทางก็จะเจอ ปากปล่องภูเขาไฟ เป็นประสบการณ์แปลกใหม่ให้ท่านได้สัมผัส

              ให้ท่านได้สัมผัสประสบการณ์แปลกใหม่ ตามอัธยาศัย จากนั้นพาท่านมายังที่พัก                 แช่ออนเซ็นตามอัธยาศัย เพื่อสุขภาพผิวที่ดี

เที่ยง        ä รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร** Kamameshi "Yoshida-ya"**

                   (11:00-14:00)

ค่ำ            ä รับประทานอาหารค่ำ ณ โรงแรมที่พัก **เมนูบุฟเฟ่นานาชาติ**

โรงแรม    C Toya Tohantei Hotel หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

วันที่สาม ชมคลองโอตารุ พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรีโรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ ร้านดิวตี้ฟรี ช้อปปิ้งห้างอิออน

 เช้า              รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

สาย                       พาท่านมา เมืองโอตารุ เป็นเมืองท่าเรือขนาดเล็ก ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของซัปโปโร มีการอนุรักษ์พื้นที่คลองไว้อย่างสวยงาม โอตารุทำหน้าที่เป็นท่าเรือขนส่งสินค้า และท่าประมงที่สำคัญ อาคารต่างๆของเมืองยังคงเป็นโกดังเก่า อดีตอาคารสำนักงานของบริษัทชิ้ปปิ้ง และการค้า จุดเด่นของเมืองนี้คือความโรแมนติกค่ะ ทีเขาจะมีคลองโอตารุ คลองเล็กๆ ที่ไหลเลียบโกดังสินค้าแบบเก่าเสน่ห์ของโอตารุนั้นคือความน่ารัก ร้านรวงต่างๆก็นำโกดังเก่ามาทำเป็นร้านอาหาร ร้านของฝากไอเดียเก๋ พาท่านเดินเท้าไปตาม ถนนซาไกมาจิ

                                                พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี ร้านนี้มีชื่อว่า Otaru Orgel Emporium ที่นี่เป็นแหล่งรวบรวมกล่องดนตรีสารพัดรุปแบบ หลากหลายสไตล์ ลักษณะเป็นอาคารเก่าแก่ 3 ชั้น ภายนอกถูกสร้างขึ้นจากอิฐแดง และโครงสร้างภายในทำด้วยไม้ สร้างขึ้นในปี 1910 โดยได้รับอิทธิพลจากชาวยุโรปที่เข้ามาตั้งรกรากที่นี่ในสมัยก่อน จนในปัจจุบันกลายมาเป็นแหล่งผลิตกล่องดนตรีที่มีอายุร้อยกว่าปีที่โด่งดังที่สุดของญี่ปุ่นเลยก็ว่าได้ โรงงานช้อคโกแลตอิชิยะ เป็นโรงงานของบริษัท Ishiya บริษัทช็อกโกแลตของท้องถิ่น ผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นชื่อของบริษัท  Shiroi Koibito Cookies ที่กลายเป็นของฝากขึ้นชื่อของฮอกไกโดไปแล้ว เป็นคุกกี้วานิลลาสอดไส้ด้วยไวท์ช็อคโกแลต และมิลค์ช็อคโกแลตอร่อยมากๆ ภายในบริเวณสวนสนุกประกอบด้วย ร้านค้า ร้านกาแฟ ร้านอาหาร และพิพิธภัณฑ์โรงงานช็อกโกแลตพร้อมจำหน่ายช็อกโกแลตหลากหลายรูปแบบ ผู้เข้าชมสามารถสังเกตกระบวนการผลิตคุ้กกี้ได้           

                                                ดิวตี้ฟรี พาท่านไปช้อปปิ้งเครื่องสำอาง อาหารเสริม ยอดนิยม น้ำหอมสกินแคร์และเครื่องสำอาง แล้วเกี่ยวกับแฟชั่นต่างๆ อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย และ      ห้างอิออน  เป็นห้างสรรพสินค้า ชั้นนำ มีทั้งเครื่องอุปโภคบริโภค  ให้ท่านได้เลือกซื้อของกิน ของใช้เครื่องสำอางค์ ตามอัธยาศัย     

เที่ยง         ä อาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย **เซทเมนูญี่ปุ่น**

ค่ำ            ä รับประทานอาหารค่ำ **เมนูพิเศษ ขาปูยักษ์บุฟเฟ่+เบียร์ไม่อั้น**

วันที่สี่    อิสระ ช้อปปิ้งตามอัธยาศัย

 

 

 โรงแรม     ANA HOLIDAY INN  หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว

เช้า                     รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

สาย            หลังจากรับประทานอาหารเช้ากันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ให้ท่านได้อิสระ ช้อปปิ้งที่ซัปโปโรตามอัธยาศัย  จากโรงแรม ANA HOLIDAY INN SUSUKINO สามารถเดินทางไปยังแหล่งช้อปปิ้งต่างๆ ออกจากโรงแรม เลี๊ยวซ้าย ตรงไปตลอดทางก็จะเจอ ทานูกิโคจิ ในระแวกใกล้ๆ กันนี้เอง มีสวนโอโดริ หอนาฬิกาซัปโปโร  ที่ว่าการเก่า หรือ ตลาดปลานิโจ แหล่งอาหารสดๆ รสเลิศ  หรือถ้าท่านไหน อยากจะนั่งรถลางชมเมืองซัปโปโร ก็สามารถ นั่งได้เช่นกัน จะมีเส้นในและเส้นนอก ราคาอยู่ที่ 170 เยนเท่านั้นเอง เราจะแจกแผนที่ ให้ท่านเดินทางได้อย่างสนุกและอิสระมากยิ่งขึ้น

                 หากท่านต้องการที่จะนั่งรถลางชมเมือง จะมีวิ่งเส้นในแล้ว รอบนอก โดยค่าโดยสารจะอยู่ที่ 170 เยนเท่านั้นเอง **เนื่องจาก ไม่มีการใช้รถบัส ให้ท่านได้อิสระช้อปปิ้งและเดินทางเองไปยังสถานที่ต่างๆ เพื่อไม่เป็นการเสียเวลานาทีทองในการเดินเที่ยวของท่านให้ท่านได้อิสระ รับประทานอาหารตามอัธยาศัย**

เที่ยงä      อิสระ อาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย

ค่ำä         อิสระ รับประทานอาหารค่ำ ตามอัธยาศัย

วันที่ห้า ซัปโปโรฟุราโนะ โทมิตะ ฟาร์ม ชีสฟุราโนะ ศาลเจ้าฮอกไกโด - ซัปโปโร

 

โรงแรม     ANA HOLIDAY INN หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

เช้า                     รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

สาย         เมืองฟูราโน่ (Furano) ตั้งอยู่ใจกลาง   ภูมิภาคฮอกไกโด มีภูมิทัศน์แบบชนบทที่งดงาม ในเดือนกรกฎาคมเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการชมทุ่งดอกลาเวนเดอร์ และในช่วงฤดูหนาวเมืองแห่งนี้จะเปลี่ยนเป็นที่นิยมสำหรับเล่นสกีลาเวนเดอร์ที่ปลูกในเขต Furano นั้นจะแบ่งได้ใหญ่ๆ เป็น 4 ชนิด ซึ่งแต่ละชนิดจะบานเร็ว-ช้าแตกต่างกันไป

จากนั้นนำท่านสู่ โทมิตะฟาร์ม (Farm Tomita) เป็นฟาร์มลาเวนเดอร์แห่งแรกของเมืองฟุราโนะ ซึ่งตั้งอยู่ใจกลางของเกาะฮอกไกโด พื้นที่ในฟาร์มโทมิตะถูกแบ่งออกเป็น 6 ส่วนที่สวยงามไม่แพ้กัน อย่างในส่วนแรกที่พบเมื่อก้าวเข้ามาถึงในตัวฟาร์มก็คือแปลงดอกไม้สีสันจัดจ้านปลูกสลับแถวเรียงรายกัน ซึ่งส่วนนี้มีชื่อเรียกว่า Hanabito Field มีทั้งดอกแคลิฟอร์เนียป๊อบปี้ ดอกไม้ประเภทดาวเรืองและอีกหลากหลายชนิด ส่วนถัดมาที่อยู่ข้างกัน คือ ส่วน Sakiwai Field ซึ่งเป็นส่วนที่เต็มไปด้วยดอกลาเวนเดอร์สีม่วงทั้งหมด ปลูกต้นลาเวนเดอร์สี่สายพันธุ์ที่ต่างแข่งกันส่งกลิ่นหอมอ่อนๆมาแตะจมูก               จุดเริ่มต้นของฟาร์มโทมิตะคือ Traditional Lavender Garden มีลักษณะเป็นเนินสูงสามารถเดินขึ้นไปถ่ายรูปได้ถึงด้านบน และส่วนที่ฟาร์มตั้งให้เป็นจุดเด่นที่สุด ก็คือแปลง Irdori Field แปลงนี้ตั้งใจปลูกให้มีดอกไม้ทั้งหมด 7 สี 7 สายพันธุ์ เรียงกันเป็นแปลงยาวเปรียบเสมือนสีของสายรุ้งที่สวยงามตัดกับท้องฟ้าสีสดใสของหน้าร้อนเป็นอย่างดี นอกจากนี้ฟาร์มโทมิตะยังมีผลิตภัณฑ์จากลาเวนเดอร์ให้นักท่องเที่ยวอย่างเราได้ลิ้มลอง ทั้งของใช้จำพวกน้ำหอม สบู่ ดอกลาเวนเดอร์แห้ง หรือของกินอย่างน้ำกลิ่นลาเวนเดอร์ พุดดิ้ง และที่พลาดไม่ได้คือ ไอศครีมลาเวนเดอร์ ที่ความหอมหวานจะช่วยดับร้อนได้เป็นอย่างดี รวมถึงของที่ระลึกอื่นๆ อีกด้วย

                   จากนั้นพาท่านเข้าชม โรงงานชีสฟุราโนะ (Furano Cheese Factory) ให้ท่านได้เข้าชมขั้นตอนการผลิตชีสท้องถิ่น คาเมมเบิร์ท  ผ่านทางกระจก และสามารถลิ้มรสตัวอย่างชีสในร้านค้าของโรงงานได้ ชีสที่พิเศษ คือ ชีสสีดำ ที่ทำจากหมึกของปลาหมึก นอกจากโรงงานผลิตชีสแล้ว ยังมีโรงงานไอศครีม โรงงานพิซซ่า ซึ่งสามารถเข้าร่วมทำเวิร์คช้อปในการผลิตเนย ไอศครีม ขนมปัง และชีสได้อีกด้วย  

***หมายเหตุ จำนวนของดอกลาเวนเดอร์และดอกไม้ชนิดอื่นๆ ที่โทมิตะฟาร์ม จะบานมากน้อยแค่ไหน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศของแต่ละปีด้วย**

ศาลเจ้าฮอกไกโด ศาลเจ้าฮอกไกโด เป็นศาลเจ้าของศาสนาพุทธนิกายชินโตประจำเกาะฮอกไกโด สร้างขึ้นในปี 1871 ยุคเริ่ม

เที่ยง        ä รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร**เซทเมนูอาหารญี่ปุ่น**

ค่ำ            ä อิสระ รับประทานอาหารค่ำ

โรงแรม     ANA HOLIDAY INN หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน 

วันที่หก สนามบินชิโตะเสะ สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

 

 

เช้า                   รับประทานอาหารเช้า **เมนูแซนวิส หรืออาหารกล่อง**

10:30 น. ออกจากสนามบินชิโตะเสะ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินไทยแอร์เวย์                                เที่ยวบินที่ TG 671  **พร้อมเสริฟอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง**

15:30 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ อย่างสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ 

                    ไม่รู้ลืม J

------------------------------------------------------

**โปรแกรมทัวร์นี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ การจลาจลและการเมือง**

 

*****ขอบคุณทุกท่านที่ใช้บริการ*****

อัตราค่าบริการ

 

วันเดินทาง

ผู้ใหญ่พัก

2ท่าน

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1ท่าน

เด็กอายุตำกว่า 12ปี พักกับผู้ใหญ่2ท่าน

มีเตียงเสริม

เด็กอายุตำกว่า 12ปี พักกับผู้ใหญ่2ท่าน

ไม่มีเตียงเสริม

พักเดี่ยว

จ่ายเพิ่ม

29 มิย.- 4 กรกฎา 2560

50,900.-

50,900.-

50,900.-

48,900.-

15,000.-

TG FIN FIN HOKKAIDO 6D4N
TOURCODE : JP291803MZ

*** กรุณาส่งแฟกซ์แบบฟอร์มสำรองที่นั่ง และ สำเนาพาสปอร์ตลูกค้า มาที่ แฟกซ์ 02 428 2125 ***

 

ติดต่อเจ้าหน้าที่ : โทร 02 428 2114

พิมพ์โปรแกรมทัวร์ : พิมพ์ด้านล่าง


ชื่อผู้จองทัวร์ :  *
หมายเลขโทรศัพท์ :  *
อีเมล :  *
จองโปรแกรมทัวร์ :  *
เดินทางวันที่ :  *
จำนวนผู้เดินทาง (ผู้ใหญ่) :
จำนวนผู้เดินทาง (เด็กอายุ 2 - 11 ปี) :
สิ่งที่ต้องการเป็นพิเศษ :เอเชีย ASIA

ทัวร์จีน แพคเกจทัวร์จีน TOUR CHINA
CN291601AF-China-Chengdu-Jiuzhaigou Meng Gou-Huang lost 6 day 5 night Airline travel Thailand in October 2560 from 30999
CN291602AF-China-Chengdu-Jiuzhaigou Meng Gou-Leshan View Forum 8 day 7 nights or travel with Thai Airways in October 2560 from 40 999
เซี่ยงไฮ้ ขึ้นตึกจินเหมา อู๋ซี หัวโจว 5 วัน 3 คืน โดยสายการบินไทย เดือนสิงหาคม-ธันวาคม 2560 CN291603AZ
ทัวร์จีน 5 วัน 4 คืน Bijing Hiso โดยสายการบินไทย 21 - 25 ตุลาคม 2560 CN291604MZ
CN291806BF-ทัวร์จีนเฉิงตู-ตูเจียง-เอี้ยน-จิ่วจ้ายโกว 6D5N 12 - 17 เม.ย. 60 31,999
ทัวร์ฮ่องกง แพคเกจทัวร์ฮ่องกง Hong Kong
ทัวร์มาเก๊า
ทัวร์บาหลี
ข้อมูลทัวร์ญี่ปุ่น นานาสาระเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่น
ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น แพคเกจทัวร์ญี่ปุ่น Tour Japan
JP291804BF_TG_HOKKAIDO_PINK_PINK_5D3N_Trip_During_the_4-8May_2560
JP291805BF_ทัวร์ญี่ปุ่น_LAVENDER_HOKKAIDO_6D4N_ฟินเวอร์!!_เดินทางวันที่ 4-9_20-25ก.ค_9-14 ส.ค.2560
EU171315MZ_Charm_south_Italian_8d5n_by_TG_3-10_June_2560
ทัวร์เกาหลีเหนือ-North Korea
KR231301MZ_เกาหลีเหนือ 6 วัน 4 คืน_สายการบินแอร์ไชน่า 7-12 พ.ค.2560
KR231302MZ_เกาหลีเหนือ 9 วัน 7 คืน_สายการบินแอร์ไชน่า _เมษายน 2560
ทัวร์เกาหลีใต้ TOUR SOUTH KOREA
ทัวร์ไต้หวัน TOUR TAIWAN
TW291801AZ-TAIWAN 4 days 3 night Airlines THAI AIRWAY TG634 may to July 2017
ทัวร์ไต้หวัน อุทยานอาลีซัน 5วัน 4คืน TW171302AZ
ทัวร์ไต้หวัน อุทยานอาลีซัน 5วัน 4คืน TW171303AZ
ทัวร์เวียดนาม
ทัวร์บรูไน
ทัวร์บรูไน The Golden Legacy 3 วัน 2 คืน BN171301AZ
ทัวร์บรูไน บาหลี บรูไน Fantastic of ASEAN D 5 วัน 4 คืน BN171302AZ
ทัวร์บรูไน ฟิลิปปินส์ มหัศจรรย์ AEC D 5 วัน 4 คืน BN171303AZ
ทัวร์เนปาล
ทัวร์อินเดีย แพคเกจทัวร์อินเดีย แสวงบุญอินเดีย
ทัวร์อินเดีย ชัยปุร์ ทัชมาฮาล เดลลี อัมริทสาร์ 6 วัน 5 คืน IN171301AF
ทัวร์อินเดียมุมไบ อจันต้า เอลโลร่า 5 วัน 4 คืน IN171302AF
ทัวร์สังเวชนียสถาน 4 ตำบล
ทัวร์แคชเมียร์ แพคเกจทัวร์แคชเมียร์ Kashmir
ทัวร์ศรีลังกา
ทัวร์ทิเบต
ทัวร์ภูฏาน
ทัวร์พม่า Myanmar
ทัวร์พม่า 4 วัน 3 คืน THE GREATEST MANDALAY 4D3N MM361101AB
ทัวร์ปากีสถาน แพคเกจทัวร์ปากีสถาน เที่ยวปากีสถาน คาราโครัมไฮเวย์ KKH เส้นทางสายไหม ชำนาญทัวร์ปากีสถาน
ทัวร์ปากีสถาน 11 วัน คาราโครัมไฮเวย์ KKH เส้นทางสายไหม
10 วันปากีสถานมองโกลทางหลวงและลาฮอร์
แพคเกจปากีสถานเดินทางเอง
ทัวร์คาซัคสถาน
ทัวร์เติร์กเมนิสถาน
ทัวร์อุซเบกิสถาน
ทัวร์รถไฟทรานส์ไซบีเรีย
ทัวร์ลาว
ทัวร์อาร์เซอร์ไบจัน แพคเกจทัวร์อาร์เซอร์ไบจัน Azerbaijan
ทัวร์อาร์เมเนีย ARMENIA
ทัวร์จอร์เจีย ตลาดบน แพคเกจทัวร์จอร์เจีย อยู่ดี กินดี เที่ยวจอร์เจียกับผู้ชำนาญทัวร์จอร์เจีย Tour Georgia
ข้อมูลประเทศจอร์เจีย
ทัวร์แกรนด์จอร์เจีย 8 วัน 5 คืน บิน TK
อาเซอร์ไบจาน จอร์เจีย อาร์เมเนีย 12 วัน
ทัวร์อเมริกา 11 วัน เนวาดา – ยูทาห์ – โคโลราโด – เซาท์ดาโกตา
ทัวร์ฟิลิปปินส์
ทัวร์มาเลเซีย
ทัวร์สิงค์โปร์ เที่ยวสิงค์โปร์ ประเทศสิงค์โปร์
ทัวร์กัมพูชา Cambodia
ทัวร์อินโดนีเซีย เที่ยวอินโดนีเซีย แพคเกจทัวร์อินโดนีเซีย ข้อมูลอินโดนีเซีย TOUR INDONESIA
ทัวร์อินโดนีเซีย เกาะสวรรค์ บาหลี 4 วัน 3 คืน ID171301AZ
โปรแกรมทัวร์ 14 วัน เอเชียกลาง 5 สถาน CA15150814YZ
14 วัน เอเชียกลาง 5 สถาน
เปิดเส้นทางใหม่ ออร์โดส มองโกลเลียใน CN331101BZ