dot
ค้นหารายการทัวร์

dot
คอลเซ็นเตอร์
รายการทัวร์ในทวีปเอเชีย
bulletทัวร์จีนChina
bulletทัวร์ญี่ปุ่น Japan
bulletทัวร์เกาหลีเหนือ North Korea
bulletทัวร์เกาหลีใต้ South Korea
bulletทัวร์ไต้หวัน Taiwan
bulletทัวร์ฮ่องกง Hong Kong
bulletทัวร์มาเก๊า Macao
bulletทัวร์เวียดนาม Viet Nam
bulletทัวร์บรูไน Brunei
bulletทัวร์มาเลเซีย Malaysia
bulletทัวร์พม่า Myanmar
bulletทัวร์ลาว Tour Lao
bulletทัวร์อินเดีย India
bulletทัวร์ศรีลังกา Sri Lanka
bulletมองโกเลีย Mongolia
bulletทัวร์ภูฏาน Bhutan
bulletทัวร์ปากีสถาน Pakistan
bulletทัวร์เนปาล Nepal
bulletทัวร์ฟิลลิปปินส์Philippines
bulletทัวร์สิงค์โปร์ (Singapore)
bulletทัวร์อินโดนีเซีย Indonesia
bulletทัวร์คาซัคสถาน Kazakhstan
bulletทัวร์เติร์กเมนิสถาน Turkmenistan
bulletทัวร์อุซเบกิสถาน Uzbekistan
bulletทัวร์ทรานไซบีเรีย Tran siberia
bulletทัวร์จอร์เจีย Georgia
bulletทัวร์อาเซอร์ไบจัน Azerbaijan
bulletทัวร์อาร์เมเนีย Armenia
รายการทัวร์ในทวีปยุโรป
bulletทัวร์ยุโรป Tour Europe
bulletทัวร์ยุโรปตะวันออก East Europe
bulletทัวร์สแกนดิเนเวีย Scandinavia
bulletทัวร์ไอซ์แลนด์ - Iceland
bulletทัวร์กรีนแลนด์ Greenland
bulletทัวร์บอลติก Baltic
bulletทัวร์บอลข่าน Balkans
bulletทัวร์อังกฤษ Great Britain
bulletทัวร์รัสเซีย Russia
bulletทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ Switzerland
bulletทัวร์อิตาลี Italy
bulletทัวร์โรมาเนีย Romania
bulletทัวร์กรีซ Greece
bulletทัวร์โครเอเซีย Croatia
bulletทัวร์สเปน โปรตุเกส Spain-Portugues
bulletทัวร์ยูเครน Ukraine
bulletทัวร์มอนเตเนโกร Montenegro
bulletทัวร์บอสเนีย เฮอร์เซโกวีนา
bulletทัวร์เซอร์เบีย Serbia
ทัวร์อเมริกา
bulletทัวร์อเมริกา America
bulletทัวร์แคนาดา Canada
bulletทัวร์อเมริกาใต้ South America
bulletทัวร์เม็กซิโก Mexico
bulletทัวร์คิวบา Cuba
bulletทัวร์ชิลี Chile
bulletทัวร์เอกวาดอร์ Ecuador
bulletทัวร์เปรู Peru
bulletทัวร์เวเนซูเอล่า Venezuela
รายการทัวร์ในทวีปออสเตรเลีย
bulletทัวร์ออสเตรเลีย Australia
bulletทัวร์นิวซีแลนด์ New Zealand
รายการทัวร์ในตะวันออกกลาง
bulletทัวร์คูเวต Kuwait
bulletทัวร์จอร์แดน Jordan
bulletทัวร์ซีเรีย Syria
bulletทัวร์ดูไบ Dubai
bulletทัวร์ตุรกี Turkey
bulletทัวร์บาห์เรน Bahrain
bulletทัวร์เยเมน Yemen
bulletทัวร์เลบานอน Lebanon
bulletทัวร์อิรัค Iraq
bulletทัวร์อิหร่าน Iran
bulletทัวร์อิสราเอล Israel
bulletทัวร์โอมาน Oman
รายการทัวร์ในทวีปแอฟริกา
bulletทัวร์แอฟริกา Tour Africa
bulletทัวร์แอฟริกาใต้ South Africa
bulletทัวร์แอลจีเรีย Algeria
bulletทัวร์อียิปต์ Egypt
bulletเอธิโอเปีย Ethiopia
bulletทัวร์กานา Ghana
bulletทัวร์เคนย่า Kenya
bulletทัวร์แทนซาเนีย Tazania
bulletทัวร์ลิเบีย Libya
bulletทัวร์มาลี Mali
bulletทัวร์โมรอคโค Morocco
bulletทัวร์โมซัมบิก Mozambique
bulletทัวร์ตูนีเซีย Tunisia
bulletทัวร์เซเนกัล Senegal
bulletทัวร์สวาซิแลนด์ Swaziland
bulletทัวร์ยูกันดา Uganda
ทัวร์เรือสำราญ
bulletเรือสำราญ Arcadia Cruises
bulletเรือสำราญ Celebrity Cruises
bulletเรือสำราญ Costa Cruise
bulletเรือสำราญ MSC Cruises
bulletเรือสำราญ Princess Cruise
bulletเรือสำราญ Royal Caribean
bulletเรือสำราญ Star Cruises
bulletทัวร์เรือสำราญทั่วโลก world cruises
bulletอโรซ่า AROSA
bulletอเวลอน AVALON
ขั้นตอนการจองทัวร์และการชำระเงิน
ค้นหาข้อมูล ก่อนเดินทาง
ข่าวเด่น ประจำวัน
dot

dot


Facebook utravel.in.th

Line ID UTRAVEL
Line ID :  u.travel

 

 

Rabat
MOROCCO

 

เวลาประเทศไทย THAILAND








 

 



CN291806BF-ทัวร์จีนเฉิงตู-ตูเจียง-เอี้ยน-จิ่วจ้ายโกว 6D5N 12 - 17 เม.ย. 60 31,999

ทัวร์จีนเฉิงตู-ตูเจียง
เอี้ยน-จิ่วจ้ายโกว

TOURCODE : CN291806BF

6 วัน 5 คืน โดย THAI AIRWAYS (TG) 

ü บินตรงสู่เฉิงตูโดยสายการบิน THAI AIRWAYS

ü ชมหมีแพนด้า ณ ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า รวมรถราง

ü เที่ยวชม ทะเลสาบสีเขียวเตี๋ยซี

ü ชมธรรมชาติเนรมิตขึ้น ณ อุทยานจิ่วจ้ายโกว รวมรถเหมา

ü เที่ยวชมเมืองโบราณซงพาน

ü ชมวังแพะเขียว+นมัสการศาลเจ้าสามก๊ก

ü พิเศษชมโชว์ทิเบต+โชว์เปลี่ยนหน้ากาก

ü เมนูพิเศษสุกี้เฉิงตู+อาหารสมุนไพร

 

 

โปรแกรมทัวร์

วันแรก          ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – เฉิงตู – ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า(รวมรถราง) – เมืองตูเจียงเอี้ยน

08.00 น.      พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ D ประตู 3 สายการบิน THAI AIRWAYS (TG) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่าน

10.15 น.       ออกเดินทางสู่เมืองเฉิงตู โดย เที่ยวบินที่ TG 618  บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง

14.25 น.      เดินทางถึง เมืองเฉิงตู เมืองเอกมณฑลเสฉวน มณฑลที่มีภูมิประเทศรายรอบไปด้วยเทือกเขา และมีสภาพภูมิอากาศที่เหมาะสมต่อการประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยมีฤดูร้อนที่อบอุ่น ฤดูหนาวที่ไม่หนาวนักและมีปริมาณความชื้นสูง มีพื้นที่ประมาณ 567,000 ตารางกิโลเมตร ประชากรส่วนหนึ่งเป็นชนกลุ่มน้อยเชื้อชาติต่างๆ ได้แก่ ชาวยี่ ธิเบต เมี้ยว หุย เชียง นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง

                 จากนั้นนำท่านชมความน่ารักของหมีแพนด้า ณ ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า ซึ่งเป็นองค์กรที่ไม่มีผลประโยชน์ มีวัตถุประสงค์เพื่อวิจัยพันธุ์สัตว์ป่า เพาะพันธุ์ และอนุรักษ์เพื่อการศึกษา และ ทัศนศึกษา ศูนย์วิจัยแพนด้า ตั้งขึ้นในปี 1987 เริ่มจากการช่วยชีวิตแพนด้ายักษ์ 6 ตัว จากป่า มีพื้นที่ ทั้งหมด 106 เฮกเตอร์ และ จะขยายถึง 200 เฮกเตอร์ โดยเลียนแบบถิ่นที่อยู่ของแพนด้าในป่า เพื่ออำนวยต่อการผสมพันธุ์ และเป็นศูนย์คุ้มครองสัตว์ป่าที่ไม่มีอันตราย

ค่ำ                 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

หลังรับประทานอาหารนำท่านสู่เมืองตูเจียงเอี้ยง ไปยังโรงแรมที่พัก

                     พักที่โรงแรม HOLIDAY INN EXPARESS หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

 

วันที่ 2             ตูเจียงเอี้ยน – ทะเลสาบเตี๋ยซี – ชมจุดที่เกิดแผ่นดินไหว – เมืองจิ่วจ้ายโกว

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม

                   หลังจากนั้นนำท่านเดินทางมุ่งหน้าสู่ดินแดนสวรรค์เมืองจิ่วจ้ายโกวระหว่างทางท่านจะได้พบกับวิวทิวทัศน์ที่งดงามสองฝั่ง ภูเขาสลับซับซ้อน สวยงามด้วยใบไม้ที่เริ่มเปลี่ยนสีไปตามฤดูกาลใบไม้ร่วง เลาะเรียบแม่น้ำสายยาว รวมถึงสวนแอ๊ปเปิ้ลกำลังออกลูกเต็มต้น เป็นวิวทิวทัศน์ที่น่าตื่นตาตื่นใจเป็นอย่างยิ่ง เมื่อปี พ.ศ. 2535 เมืองจิ่วไจ้โกว เขตพื้นที่อนุรักษ์ธรรมชาติทางตอนเหนือของมณฑลเสฉวน ได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลก

กลางวัน        รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

                   หลังรับประทานอาหารกลางวันนำท่านเดินทางต่อ ท่านจะได้พบกับความงดงามของจิ่วจ้ายโกวและได้สัมผัสกับกลิ่นไอ ธรรมชาติบนผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์ที่หาดูได้ยากต้นไม้นานาพันธุ์ โดยเฉพาะการเดินทางของท่านอยู่ในระหว่างเดือนกันยายน-เดือนพฤศจิกายน ซึ่งเป็นช่วงฤดูใบไม้ร่วง ท่านจะได้สัมผัสกับต้นไม้เปลี่ยนสี สีของใบไม้มีหลากหลายสีสันผสมผสานกับละอองหิมะที่โปรยปรายลงมาเพิ่มความงาม และเสน่ห์ให้กับจิ่วจ้ายโกวมากขึ้น ระหว่างทางแวะชม ทะเลสาบเตี๋ยซี ตั้งอยู่ระดับความสูงเกือบ 3,000 เมตร เป็นทะเลสาบสีเขียวเทอร์คอยซ์ แต่เลี้อยยาวไปตามแอ่งหุบเขา เป็นภูมิภาพอันยิ่งใหญ่ตระการตาผิวนำราบเรียบ ปราศจากริ้วคลื่น หรือแท่งตอไม้ และสีของทะเลสาปเข้มสดไร้เงาสะท้อน จนดูราวเป็นกระเบื้องยาว ทะเลสาบเตี๋ยซีเป็นผลพวงจากการเกิดแผ่นดินไหวเมื่อปี พ.ศ. 2476 ซึ่งคราวนั้นได้กลืนสิ่งก่อสร้าง และทุกสรรพชีวิตให้หายไปในพริบตา ความงามของธรรมชาติบางครั้งก็แฝงด้วยความโหดร้าย ให้ท่านถ่ายรูปอย่างอิสระ เพื่อเก็บภาพเป็นที่ระลึก  

ค่ำ                 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

                 นำคณะเดินทางมาถึง เมืองจิ่วจ้ายโกว เมืองที่มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะโรงแรมและบ้านพักที่มีจำนวนมาก ตั้งแต่ระดับเกสท์เฮ้าน์จนถึงโรงแรมระดับ 5 ดาว โรงละคร อาคารพาณิชย์ ที่เรียงรายและมีผู้คนจำนวนมากซึ่งล้วนแต่เป็นชาวจีนเชื้อสายธิเบต แบ่งแยกออกเป็นหลายเผ่า

                 ที่พัก JIUYUAN HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

 

วันที่ 3          จิ่วจ้ายโกว – วนอุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโจว(รวมรถเหมาในอุทยาน) – ชมโชว์ระบำธิเบต

เช้า                  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม

                        หลังอาหารนำท่านท่องเที่ยวในเมืองจิ่วจ้ายโกว เดินทางสู่วนอุทยานสวรรค์จิ่วจ้ายโกว โดยเปลี่ยนรถเหมาของอุทยาน วนอุทยานสวรรค์จิ่วจ้ายโกว มีหมู่บ้านเก่าแก่ชาวทิเบตอยู่ 9 แห่ง ซึ่งอยู่กระจัดกระจายในวนอุทยานแห่งนี้ และนี่คือที่มาของ จิ่วไจ้โกว อุทยานแห่งชาติประกอบด้วย ภูเขา และหุบเขาสลับกันในระดับความสูงกว่า 1,140 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล ถึง 4,588 เมตร ที่ยอดเขาสูงสุดระดับพื้นดินลดหลั่นทำให้เกิดแอ่งน้ำ 114 แอ่ง มีขนาดตั้งแต่แอ่งเล็ก ไปจนถึงทะเลสาบใหญ่ กับน้ำตกมโหฬาร น้ำตกที่ใหญ่ที่สุด ความกว้าง 300 เมตร ธรรมชาติที่สวยงามเป็นที่สุด แม่น้ำ 5 สาย หาดทราย และตาดหินปูน 5 จุด ทะเลสาบห้าสี ความมหัศจรรย์ของอุทยานแห่งนี้คือสถาพของน้ำในแอ่งซึ่งมีสีสันพิสดารหลาก หลายดุจเนรมิตกับลีลาฤดูกาลที่หมุนเวียน สร้างสีสันให้ทิวทัศน์ จนได้ชื่อว่า "เจ็ดแดนเทพนิยาย" ภายในวนอุทยานมีเส้นทางท่องเที่ยวหลักอยู่ 2 เส้นทางชมส่วนแรกที่เป็นทะเลสาบแอ่งน้ำและบึงหญ้า ชมความงามของธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่ยังไม่ถูกนักท่องเที่ยวทำลายจึงมีความงดงาม ดั่งดินแดนที่ถูกเนรมิตร พื้นน้ำที่มีสีฟ้า และสีเขียวที่ใส มองแล้วชวนให้หลงไหล เชิญท่านถ่ายรูปกับทิวทัศน์ให้จุใจ

กลางวัน           รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

                        จากนั้นนำท่านชมวนอุทยานโดยใช้อีกเส้นทางหนึ่ง จากทางภาคใต้ไปสู่แผ่นดินทิเบต ชมชั้นหินและดินที่ถูกอัดหนุนขึ้นมาพร้อมแร่ธาตุ ละลายผสมปนดินจนทำให้น้ำมีสีสันประหลาด ให้ท่านถ่ายรูปจุดชมวิว ทะเลสาบกระจก ทะเลสาบหงส์ ทะเลสาบแพนด้า ทะเลสาบไผ่ลูกศร ทะเลสาบสวยๆ ผ่านบึงหญ้า ตาดน้ำ ชั้นน้ำตก และน้ำตกธารไข่มุก ที่แสนสงบและงดงาม พื้นที่ของอุทยานประกอบด้วยทะเลสาบ 14 แห่ง น้ำตก 17 แห่ง

ค่ำ                    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

                        หลังอาหารนำท่าน ชมโชว์ระบำธิเบต ศิลปะการแสดงของชาวทิเบต       

                        ที่พัก JIUYUAN HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

 

วันที่ 4             จิ่วจ้ายโกว – เมืองโบราณซงพาน – เฉิงตู

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม

                 นำท่านออกเดินทางจากอุทยานธารสวรรค์จิ่วจ้ายโกว ระหว่างทางท่านจะได้ชมธรรมชาติและความงามของทุ่งหญ้าชวนจู่ซื่อ เมื่อสมัย 70 ปีที่แล้ว ได้เกิดสงครามเหล่าบรรดาทหารจีนแดงหนีมาตามเส้นทางผ่านทุ่งหญ้าและได้เกิด โคลนดูดและหิวตายหลายพันคน ปัจจุบันได้มีการสร้างอนุสาวรีย์บริเวณใจกลางทุ่งหญ้าอันสวยงามเพื่อเป็นการ ระลึกถึงกองทัพทหารจีนแดง

กลางวัน        รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

                 หลังรับประทานอาหารกลางวันนำทางชม เมืองโบราณซงพาน เป็นเมืองชายแดนจีน-ทิเบตในสมัยโบราณเป็นเมืองที่ใช้แลกเปลี่ยนสินค้าชาวฮั่นและชาวทิเบตซึ่งชาวฮั่นนิยมนำใบชา ผ้าแพร เกลือและของใช้ประจำวันมาแลกเปลี่ยนม้าแกะ ขนแกะ และหนังสัตว์ของชาวทิเบต กำแพงเมืองซงพาน สร้างในสมัยราชวงศ์หมิงมีพลเมือง 1 แสนกว่าคน ปี ค.ศ. 1933 ทหารจีนแดงเดินทางไกลผ่านซงพานนายพลหลิวป๋อเฉิง สาบานผูกมิตรกับหัวหน้าชาวเผ่าทิเบต เชียงอิสลาม และได้รับการสนับสนุนและได้ข้ามแดนไปทางภาคเหนือเพื่อต่อต้านชาวญี่ปุ่นที่รุกราน

ค่ำ                 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

                     หลังรับประทานอาหารค่ำนำท่านเดินทางสู่โรงแรมที่พัก อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

                  พักที่โรงแรม YINSHENG INTERNATIONAL HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

 

วันที่ 5             วังแพะเขียว – ศาลเจ้าสามก๊ก – ถนนคนเดินจิ่งหลี่ – โชว์เปลี่ยนหน้ากาก

เช้า                  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม

                        นำท่านชมวังแพะเขียวหรือชินหยางกง ซึ่งตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของนครเฉินตู  ถือว่าเป็นสำนักที่ใหญ่ที่สุดของลัทธิเต๋าในภาคตะวันตกเฉียงใต้ นำท่านชมสิ่งก่อสร้างสำคัญ มีตำหนักหลินจู่ ตำหนักเฉียนคุน ตำหนักซานซิน ตำหนักถังอ่องและศาลายันต์แปดทิศ ภายในตำหนักประดิษฐานรูปปั้นเทวดาที่คนจีนนับถือ  สิ่งที่น่าสนใจมากที่สุดคือตำหนักซานเซิน  มีแพะทองเหลืองที่ศักดิ์สิทธิ์สองตัวตั้งตระหง่านอยู่ตั้งแต่สมัยราชวงศ์เชง  ตัวหนึ่งน่าประหลาดใจมาก“มีเขาข้างเดียว”  กล่าวว่าอวัยวะส่วนต่างๆ ของแพะ จะมีความเกี่ยวข้องกับสัตว์สิบสองราศี  มีลักษณะดังนี้ มีหูเหมือนหนู  ตาเหมือนไก่ จมูกเหมือนวัว กีบเล็บเหมือนเสือ  ปากเหมือนกระต่าย  เขาเหมือนมังกร  หางเหมือนงู  หน้าเหมือนม้า  คอเหมือนลิง  หนวดแพะ  ท้องเหมือนหมา  ก้นเหมือนหมู  ซึ่งคนจีนมีเชื่อว่าถ้าหากเจ็บป่วยไม่สบายอวัยวะส่วนใดของร่างกายให้นำมือไปลูบจับส่วนนั้นของแพะแล้วจะหายจากอาการป่วยทันที และวังแพะเขียวยังเป็นสำนักลัทธิเต๋าที่ระลึกถึงท่านเล่าจื้อ จากนั้นนำท่านนมัสการศาลเจ้าสามก๊ก

กลางวัน           รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

                   หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ถนนคนเดินจิ่งหลี่ เป็นถนนโบราณที่มีสินค้าให้ท่านช้อปปิ้งได้ทั้งของรับประทาน และของฝากของที่ระลึกเช่นหน้ากากเฉิงตูเพราะถนนจินหลีนี้เป็นที่ตั้งของสถานที่แสดงโชว์เปลี่ยนหน้ากากอันโด่งดังของเมืองเฉิงตู แค่ประตูทางเข้าก้อสามารถทำให้ท่านเห็นถึงบรรยากาศแห่งเหมือนเดินในหนังจีนสมัยก่อนได้เลยทีเดียว

ค่ำ                 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ สุกี้เฉิงตู                                                                           หลังจากรับประท่านอาหารค่ำ นำท่านชมโชว์เปลี่ยนหน้ากาก เป็นโชว์ที่ขึ้นชื่อขอเฉินตูศิลปะการ แสดงชั้นสูงของเสฉวน ชมการเปลี่ยนหน้ากากภายในเสี้ยววินาที โดยที่ไม่สามารถจับตาได้ทันเป็นการแสดงที่สงวนและสืบทอดกันมาภายในตระกูลหลายชั่วอายุคน ไม่ถ่ายทอดให้บุคคลภายนอกทั่วไป จากนั้นนำท่านเดินทางสู่โรงแรมที่พัก อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

   พักที่โรงแรม YINSHENG INTERNATIONAL HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

 

วันที่ 6             ช้อปปิ้งถนนคนเดินชูลซีลู่ – สนามบินเฉิงตู กรุงเทพฯ

เช้า                  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม

                   นำท่านสู่ถนนคนเดินชวนซีลู่หรือWALKING STREETของเสฉวน ซึ่งเป็นย่านขายสินค้าของวัยรุ่น BRAND NAME และขายสินค้าทันสมัยเป็นถนนที่ปิดไม่ให้รถวิ่งผ่านไปได้ ถนนสายนี้มีการตกแต่งแบบย้อนยุค และนำสินค้าท้องถิ่นมาวางขายให้ท่านได้จับจ่ายซื้อเป็นของฝากกันด้วย

กลางวัน           รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ อาหารสมุนไพร

และสุดท้ายได้เวลาอันสมควรนำท่านสู่สนามบินนานาชาติฉางซา เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ

15.30 น.        นำท่านเหินฟ้ากลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน THAI AIRWAYS (TG) เที่ยวบินที่ TG619

17.35 น.        เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ………

           

 

รายการทัวร์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 เนื่องจากสภาวะน้ำมันโลกที่มีการปรับราคาสูงขึ้น

ทำให้สายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีน้ำมันขึ้นในอนาคต

ซึ่งทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าภาษีน้ำมันเพิ่มตามความเป็นจริง

 

วันเดินทาง

พักห้องละ 2 ท่าน

พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม

12 - 17 เม.ย. 60

31,999

5,000

หมายเหตุ ! ราคานี้แวะ 5 ร้าน ร้านสมุนไพรจีน/ร้านผ้าไหม/ร้านใบชา/ร้านหยก/ร้านหมอน

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ชื่อผู้จองทัวร์ :  *
หมายเลขโทรศัพท์ :  *
อีเมล :  *
จองโปรแกรมทัวร์ :  *
เดินทางวันที่ :  *
จำนวนผู้เดินทาง (ผู้ใหญ่) :
จำนวนผู้เดินทาง (เด็กอายุ 2 - 11 ปี) :
สิ่งที่ต้องการเป็นพิเศษ :



เอเชีย ASIA

ทัวร์จีน แพคเกจทัวร์จีน TOUR CHINA
CN291601AF-China-Chengdu-Jiuzhaigou Meng Gou-Huang lost 6 day 5 night Airline travel Thailand in October 2560 from 30999
CN291602AF-China-Chengdu-Jiuzhaigou Meng Gou-Leshan View Forum 8 day 7 nights or travel with Thai Airways in October 2560 from 40 999
เซี่ยงไฮ้ ขึ้นตึกจินเหมา อู๋ซี หัวโจว 5 วัน 3 คืน โดยสายการบินไทย เดือนสิงหาคม-ธันวาคม 2560 CN291603AZ
ทัวร์จีน 5 วัน 4 คืน Bijing Hiso โดยสายการบินไทย 21 - 25 ตุลาคม 2560 CN291604MZ
ทัวร์ฮ่องกง แพคเกจทัวร์ฮ่องกง Hong Kong
ทัวร์มาเก๊า
ทัวร์บาหลี
ข้อมูลทัวร์ญี่ปุ่น นานาสาระเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่น
ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น แพคเกจทัวร์ญี่ปุ่น Tour Japan
JP291801MZ_HOKKAIDO_6D4N_TG_FIN_Date_29June-4July2560
JP291804BF_TG_HOKKAIDO_PINK_PINK_5D3N_Trip_During_the_4-8May_2560
JP291805BF_ทัวร์ญี่ปุ่น_LAVENDER_HOKKAIDO_6D4N_ฟินเวอร์!!_เดินทางวันที่ 4-9_20-25ก.ค_9-14 ส.ค.2560
EU171315MZ_Charm_south_Italian_8d5n_by_TG_3-10_June_2560
ทัวร์เกาหลีเหนือ-North Korea
KR231301MZ_เกาหลีเหนือ 6 วัน 4 คืน_สายการบินแอร์ไชน่า 7-12 พ.ค.2560
KR231302MZ_เกาหลีเหนือ 9 วัน 7 คืน_สายการบินแอร์ไชน่า _เมษายน 2560
ทัวร์เกาหลีใต้ TOUR SOUTH KOREA
ทัวร์ไต้หวัน TOUR TAIWAN
TW291801AZ-TAIWAN 4 days 3 night Airlines THAI AIRWAY TG634 may to July 2017
ทัวร์ไต้หวัน อุทยานอาลีซัน 5วัน 4คืน TW171302AZ
ทัวร์ไต้หวัน อุทยานอาลีซัน 5วัน 4คืน TW171303AZ
ทัวร์เวียดนาม
ทัวร์บรูไน
ทัวร์บรูไน The Golden Legacy 3 วัน 2 คืน BN171301AZ
ทัวร์บรูไน บาหลี บรูไน Fantastic of ASEAN D 5 วัน 4 คืน BN171302AZ
ทัวร์บรูไน ฟิลิปปินส์ มหัศจรรย์ AEC D 5 วัน 4 คืน BN171303AZ
ทัวร์เนปาล
ทัวร์อินเดีย แพคเกจทัวร์อินเดีย แสวงบุญอินเดีย
ทัวร์อินเดีย ชัยปุร์ ทัชมาฮาล เดลลี อัมริทสาร์ 6 วัน 5 คืน IN171301AF
ทัวร์อินเดียมุมไบ อจันต้า เอลโลร่า 5 วัน 4 คืน IN171302AF
ทัวร์สังเวชนียสถาน 4 ตำบล
ทัวร์แคชเมียร์ แพคเกจทัวร์แคชเมียร์ Kashmir
ทัวร์ศรีลังกา
ทัวร์ทิเบต
ทัวร์ภูฏาน
ทัวร์พม่า Myanmar
ทัวร์พม่า 4 วัน 3 คืน THE GREATEST MANDALAY 4D3N MM361101AB
ทัวร์ปากีสถาน แพคเกจทัวร์ปากีสถาน เที่ยวปากีสถาน คาราโครัมไฮเวย์ KKH เส้นทางสายไหม ชำนาญทัวร์ปากีสถาน
ทัวร์ปากีสถาน 11 วัน คาราโครัมไฮเวย์ KKH เส้นทางสายไหม
10 วันปากีสถานมองโกลทางหลวงและลาฮอร์
แพคเกจปากีสถานเดินทางเอง
ทัวร์คาซัคสถาน
ทัวร์เติร์กเมนิสถาน
ทัวร์อุซเบกิสถาน
ทัวร์รถไฟทรานส์ไซบีเรีย
ทัวร์ลาว
ทัวร์อาร์เซอร์ไบจัน แพคเกจทัวร์อาร์เซอร์ไบจัน Azerbaijan
ทัวร์อาร์เมเนีย ARMENIA
ทัวร์จอร์เจีย ตลาดบน แพคเกจทัวร์จอร์เจีย อยู่ดี กินดี เที่ยวจอร์เจียกับผู้ชำนาญทัวร์จอร์เจีย Tour Georgia
ข้อมูลประเทศจอร์เจีย
ทัวร์แกรนด์จอร์เจีย 8 วัน 5 คืน บิน TK
อาเซอร์ไบจาน จอร์เจีย อาร์เมเนีย 12 วัน
ทัวร์อเมริกา 11 วัน เนวาดา – ยูทาห์ – โคโลราโด – เซาท์ดาโกตา
ทัวร์ฟิลิปปินส์
ทัวร์มาเลเซีย
ทัวร์สิงค์โปร์ เที่ยวสิงค์โปร์ ประเทศสิงค์โปร์
ทัวร์กัมพูชา Cambodia
ทัวร์อินโดนีเซีย เที่ยวอินโดนีเซีย แพคเกจทัวร์อินโดนีเซีย ข้อมูลอินโดนีเซีย TOUR INDONESIA
ทัวร์อินโดนีเซีย เกาะสวรรค์ บาหลี 4 วัน 3 คืน ID171301AZ
โปรแกรมทัวร์ 14 วัน เอเชียกลาง 5 สถาน CA15150814YZ
14 วัน เอเชียกลาง 5 สถาน
เปิดเส้นทางใหม่ ออร์โดส มองโกลเลียใน CN331101BZ