dot
ค้นหารายการทัวร์

dot
คอลเซ็นเตอร์
รายการทัวร์ในทวีปเอเชีย
bulletทัวร์จีนChina
bulletทัวร์ญี่ปุ่น Japan
bulletทัวร์เกาหลีเหนือ North Korea
bulletทัวร์เกาหลีใต้ South Korea
bulletทัวร์ไต้หวัน Taiwan
bulletทัวร์ฮ่องกง Hong Kong
bulletทัวร์มาเก๊า Macao
bulletทัวร์เวียดนาม Viet Nam
bulletทัวร์บรูไน Brunei
bulletทัวร์มาเลเซีย Malaysia
bulletทัวร์พม่า Myanmar
bulletทัวร์ลาว Tour Lao
bulletทัวร์อินเดีย India
bulletทัวร์ศรีลังกา Sri Lanka
bulletมองโกเลีย Mongolia
bulletทัวร์ภูฏาน Bhutan
bulletทัวร์ปากีสถาน Pakistan
bulletทัวร์เนปาล Nepal
bulletทัวร์ฟิลลิปปินส์Philippines
bulletทัวร์สิงค์โปร์ (Singapore)
bulletทัวร์อินโดนีเซีย Indonesia
bulletทัวร์คาซัคสถาน Kazakhstan
bulletทัวร์เติร์กเมนิสถาน Turkmenistan
bulletทัวร์อุซเบกิสถาน Uzbekistan
bulletทัวร์ทรานไซบีเรีย Tran siberia
bulletทัวร์จอร์เจีย Georgia
bulletทัวร์อาเซอร์ไบจัน Azerbaijan
bulletทัวร์อาร์เมเนีย Armenia
รายการทัวร์ในทวีปยุโรป
bulletทัวร์ยุโรป Tour Europe
bulletทัวร์ยุโรปตะวันออก East Europe
bulletทัวร์สแกนดิเนเวีย Scandinavia
bulletทัวร์ไอซ์แลนด์ - Iceland
bulletทัวร์กรีนแลนด์ Greenland
bulletทัวร์บอลติก Baltic
bulletทัวร์บอลข่าน Balkans
bulletทัวร์อังกฤษ Great Britain
bulletทัวร์รัสเซีย Russia
bulletทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ Switzerland
bulletทัวร์อิตาลี Italy
bulletทัวร์โรมาเนีย Romania
bulletทัวร์กรีซ Greece
bulletทัวร์โครเอเซีย Croatia
bulletทัวร์สเปน โปรตุเกส Spain-Portugues
bulletทัวร์ยูเครน Ukraine
bulletทัวร์มอนเตเนโกร Montenegro
bulletทัวร์บอสเนีย เฮอร์เซโกวีนา
bulletทัวร์เซอร์เบีย Serbia
ทัวร์อเมริกา
bulletทัวร์อเมริกา America
bulletทัวร์แคนาดา Canada
bulletทัวร์อเมริกาใต้ South America
bulletทัวร์เม็กซิโก Mexico
bulletทัวร์คิวบา Cuba
bulletทัวร์ชิลี Chile
bulletทัวร์เอกวาดอร์ Ecuador
bulletทัวร์เปรู Peru
bulletทัวร์เวเนซูเอล่า Venezuela
รายการทัวร์ในทวีปออสเตรเลีย
bulletทัวร์ออสเตรเลีย Australia
bulletทัวร์นิวซีแลนด์ New Zealand
รายการทัวร์ในตะวันออกกลาง
bulletทัวร์คูเวต Kuwait
bulletทัวร์จอร์แดน Jordan
bulletทัวร์ซีเรีย Syria
bulletทัวร์ดูไบ Dubai
bulletทัวร์ตุรกี Turkey
bulletทัวร์บาห์เรน Bahrain
bulletทัวร์เยเมน Yemen
bulletทัวร์เลบานอน Lebanon
bulletทัวร์อิรัค Iraq
bulletทัวร์อิหร่าน Iran
bulletทัวร์อิสราเอล Israel
bulletทัวร์โอมาน Oman
รายการทัวร์ในทวีปแอฟริกา
bulletทัวร์แอฟริกา Tour Africa
bulletทัวร์แอฟริกาใต้ South Africa
bulletทัวร์แอลจีเรีย Algeria
bulletทัวร์อียิปต์ Egypt
bulletเอธิโอเปีย Ethiopia
bulletทัวร์กานา Ghana
bulletทัวร์เคนย่า Kenya
bulletทัวร์แทนซาเนีย Tazania
bulletทัวร์ลิเบีย Libya
bulletทัวร์มาลี Mali
bulletทัวร์โมรอคโค Morocco
bulletทัวร์โมซัมบิก Mozambique
bulletทัวร์ตูนีเซีย Tunisia
bulletทัวร์เซเนกัล Senegal
bulletทัวร์สวาซิแลนด์ Swaziland
bulletทัวร์ยูกันดา Uganda
ทัวร์เรือสำราญ
bulletเรือสำราญ Arcadia Cruises
bulletเรือสำราญ Celebrity Cruises
bulletเรือสำราญ Costa Cruise
bulletเรือสำราญ MSC Cruises
bulletเรือสำราญ Princess Cruise
bulletเรือสำราญ Royal Caribean
bulletเรือสำราญ Star Cruises
bulletทัวร์เรือสำราญทั่วโลก world cruises
bulletอโรซ่า AROSA
bulletอเวลอน AVALON
ขั้นตอนการจองทัวร์และการชำระเงิน
ค้นหาข้อมูล ก่อนเดินทาง
ข่าวเด่น ประจำวัน
dot

dot


Facebook utravel.in.th

Line ID UTRAVEL
Line ID :  u.travel

 

 

Rabat
MOROCCO

 

เวลาประเทศไทย THAILAND
 

 โปรโมชั่น 8 วัน 6 คืน สวิส เยอรมัน

 


โปรโมชั่น 8 วัน 6 คืน สวิส เยอรมัน

**โปรโมชั่น บินตรงสู่ สวิตเซอร์แลนด์ โดยสายการบินสวิส แอร์ไลน์ส **

 มีนาคม – พฤษภาคม   เริ่มต้น....59,900 บาท  

(ไม่รวมค่าวีซ่าเชงเก้น)

TOURCODE : EU151506BZ

ซูริค – วินเทอร์ทูร – คอนสแตนซ์ – ฟริดริชซาเฟิน –เคมเทน – มิวนิค – สตุ๊ทการ์ด

พิพิธภัณฑ์เมอร์เซเดส เบนซ์  - สตารสบูรก์ – กอลมาร์ – ล่องเรือทะเลสาบทิทิเซ่* – น้ำตกไรน์

 


ราคาทัวร์ 59,900 บาท : 24-31 มี.ค./ 1-8 พ.ค. 2560

ราคาทัวร์ 64,900 บาท: 6-13 เม.ย. / 12-19 เม.ย. 2560

 

วันแรก         กรุงเทพมหานครซูริค

11.00 น.       คณะพบเจ้าหน้าที่และมัคคุเทศก์ได้ที่ เคาน์เตอร์เชคอิน สายการบินสวิสแอร์ แถว G 1-6 (Row G) ประตูทางเข้าที่ 4 อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ณ สนามบินสุวรรณภูมิ

13.05 น.       ออกเดินทางสู่นครซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ (บินตรง) โดยสายการบินสวิสแอร์ เที่ยวบิน LX 181 (ใช้เวลาบินประมาณ 11.45 ชั่วโมง) เพลิดเพลินกับภาพยนตร์หลากหลายกับ จอทีวีส่วนตัวทุกที่นั่ง และสายการบินมีบริการ อาหารกลางวัน และ อาหารค่ำ ระหว่างเที่ยวบินตรง สู่นครซูริค

19.35 น.       เดินทางถึงสนามบินซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร

นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Park Inn by Radisson Zurich Airport **** หรือเทียบเท่า

 

วันที่สอง      วินเทอร์ทูรคอนสแตนซ์ - ฟริดริชซาเฟิน

เช้า              รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่เมืองวินเทอร์ทูร (Winterthur) (ระยะทาง 24 ก.ม. ใช้เวลาเดินทาง 30 นาที) จากนั้นนำท่านเที่ยวชมเมืองวินเทอร์ทูร เป็นเมืองที่อยู่ในเขตรัฐของเมืองซูริค ซึ่งอยู่ทางเหนือของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เมืองนี้มีประชากรมากเป็นอันดับ 6 ของประเทศ มีจำนวนประชากรมากกว่า 100,000 คน ภาษาทางราชการใช้ภาษาเยอรมัน ที่พูดภาษาท้องถิ่น " วินทีเยอรมัน (Winti)" เมืองวินเทอร์ทูร เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมรถไฟของสวิตเซอร์แลนด์และอุตสาหกรรมหนัก นำท่านเที่ยวชมเมืองเก่า (old town) และถ่ายรูปกับศาลาว่าการเมือง (City Hall)  อิสระให้ท่านได้เก็บภาพความสวยงามของเมืองตามอัธยาศัย

กลางวัน        รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย              นำท่านเดินทางสู่เมืองคอนสแตนซ์ (Constanz) (ระยะทาง 46 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 50 นาที) อีกหนึ่งจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง และน่ามาเยือนมากแห่งหนึ่งของเยอรมนี โดยตัวเมืองนั้นตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ของรัฐบาเดน-เวือร์ทเทมแบร์ก (Baden-Wurttemberg) อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศ และยังเป็นรัฐที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 3 ของเยอรมนีอีกด้วย เมืองคอนสแตนซ์ นั้นตั้งอยู่บนทะเลสาบคอนสแตนซ์ (Lake Constance) หรือ ทะเลสาบโบเดนเซ (Bodensee) ทะเลสาบที่ใหญ่เป็นอันดับที่สามของยุโรป เป็นจุดบรรจบกันของประเทศเยอรมันนี ออสเตรีย และสวิตเซอร์แลนด์ นอกจากนี้แล้ว เมืองคอนสแตนซ์ ยังเป็นเมืองมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงมากแห่งหนึ่งของประเทศ เนื่องจากเป็นที่ตั้งของ มหาวิทยาลัยคอนสแตนซ์ (University of Konstanz) มหาวิทยาลัยอันเก่าแก่ที่ได้ก่อตั้งขึ้นในปี 1966 และยังเป็นมหาวิทยาลัยที่ติดอันดับ 1 ใน 9 มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของประเทศเยอรมนีอีกด้วย นำท่านชมย่านเขตเมืองเก่าที่เป็นที่ตั้งของอาคารเก่าแก่และเหล่าตรอกซอกซอยเป็นจำนวนมาก จากนั้นมุ่งหน้าไปแวะถ่ายรูปกับ วิหารคอนสแตนซ์ (Konstanz Cathedral) อีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ของเมืองคอนสแตนซ์ โดยวิหารถูกสร้างขึ้นในปี 615 เพื่อถวายแด่พระแม่มารี ต่อมาในปี 1052 วิหารได้พังทลายลง และได้มีการบูรณะขึ้นใหม่อีกครั้งโดย Bishop Rumold ในช่วงระหว่างปี 1051 - 1069 และมีการบูรณะอีกหลายๆครั้งหลังจากนั้นมาจนถึงปัจจุบัน สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่เมืองฟริดริชซาเฟิน (Friedrichshafen) (ระยะทาง 31 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 50 นาที)

ค่ำ                รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Hotel Comfort *** หรือเทียบเท่า

  

วันที่สาม      ฟริดริชซาเฟิน – เคมเท่น – มิวนิค


เช้า              รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

                   นำท่านชมเมืองฟริดริชซาเฟิน (Friedrichshafen) อีกเมืองโรแมนติกที่ตั้งอยู่บนทะเลสาบคอนสแตนซ์ (Lake Constance) หรือ ทะเลสาบโบเดนเซ (Bodensee) ทะเลสาบที่ใหญ่เป็นอันดับที่สามของยุโรป เป็นจุดบรรจบกันของประเทศเยอรมันนี ออสเตรีย และสวิตเซอร์แลนด์ นำท่านถ่ายรูปกับ ปราสาทฟริดริชซาเฟิน (Friedrichshafen Castle) ปราสาทโบราณแห่งเมืองนี้ นำท่านชมความสวยงามและเก็บภาพอันน่าประทับใจของปราสาทและตัวเมือง นำท่านชมสถาปัตยกรรมเก่าแก่ภายในเขตเมืองเก่า ที่คงความน่ารักและโรแมนติก จากนั้นนำท่านถ่ายรูปกับ โบสถ์เซ็นต์นิโคลัส (St.Nikolaus Church) ซึ่งเป็นโบสถ์เก่าแก่ประจำเมือง อิสระให้ท่านได้เดินเล่นและสัมผัสบรรยากาศแสนโรแมนติกแห่งเมืองเรียบทะเลสาบคอนสแตนซ์  

   กลางวัน      รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย              นำท่านเดินทางสู่เมืองเคมเท่น (Kempten) (ระยะทาง 120 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง) เมืองที่ใหญ่ที่สุดในอนุภูมิภาคอัลล์กอย แห่งสวาเบีย แคว้นบาวาเรีย ประเทศเยอรมนี เชื่อว่าเดิมเป็นที่ตั้งรกรากของชาวเคลต์ ก่อนที่ภายหลังจะถูกปกครองโดยชาวโรมัน เป็นหนึ่งในชุมชนของชาวเยอรมันที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ นำท่านแวะถ่ายรูปกับ วิหารแห่งเซนต์ลอเรนซ์ (St’ Lorenz Basilica) อารามสงฆ์เดิมแห่งนิกายโรมันคาธอลิค สร้างขึ้นช่วงศตวรรษที่ 13 และเป็นหนึ่งในโบสถ์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศ ณ ยุคสมัยนั้นภายหลังสงครามศาสนา 30 ปีในช่วงระหว่างปี ค.ศ.1618-1648 ภายหลังมีการต่อเติมเป็นสำนักสงฆ์ มีการสร้างหอคอยคู่ และถูกเปลี่ยนเป็นวิหารในที่สุด ได้เวลานำท่านเดินทางสู่ เมืองมิวนิค (Munich) (ระยะทาง 128 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) เมืองทางใต้ของประเทศเยอรมนีและเป็นเมืองหลวงของรัฐบาวาเรีย (Bavaria) มิวนิคเป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสามของประเทศ (รองจากเบอร์ลินและฮัมบูร์ก) เป็นเมืองที่มีเศรษฐกิจเข้มแข็งที่สุดในประเทศเยอรมนีและเป็นหนึ่งในเมืองมั่งคั่งที่สุดของยุโรป และยังเป็นเมืองที่ได้รับความนิยมในการท่องเที่ยวมากที่สุด ยังได้ชื่อว่าเป็น

                   เมืองที่ร่ำรวยศิลปะและสถาปัตยกรรมสไตล์บาโรค

ค่ำ                รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น (ไส้กรอก/ขาหมูเยอรมัน)

นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Angelo Hotel Munich Leutenberg **** หรือเทียบเท่า

  

วันที่สี่          มิวนิค – ช้อปปิ้งเอาท์เลต

เช้า              รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

                   นำท่านสู่ จัตุรัสมาเรียน (Marienplatz) ซึ่งตั้งชื่อตามรูปปั้นพระแม่มารีสีทอง บนเสาที่สูงตั้งตระหง่านกลางจัตุรัสมาตั้งแต่ ปีค.ศ. 1638 ทั้งนี้เพื่อเป็นระลึกถึงเซนต์แมรี่ นักบุญแห่งแคว้นบาวาเรียที่ช่วยให้มิวนิค หลุดพ้นจากการครอบครองของกองทัพสวีเดน นำท่านถ่ายรูปกับโบสถ์ เซ็นต์ปีเตอร์ ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นโบสถ์แห่งแรกและเก่าแก่ที่สุดของเมืองมิวนิค นำท่านถ่ายรูป ศาลาว่าการเมือง ซึ่งทุกๆ 11 โมง และ 5 โมงเย็น ในฤดูร้อนจะมีเสียงนาฬิกาและตุ๊กตาออกมาเต้นระบำ ชมย่านการค้าโดยรอบมาเรียนพลัสทั้งร้านค้าพื้นเมือง และตลาดสินค้าการเกษตร เช่น ดอกไม้ พืชผัก ผลไม้ อาหารพื้นเมืองต่างๆ รวมทั้งไส้กรอกเยอรมัน อันเลื่องชื่อ อิสระให้ท่านได้เดินเล่นและถ่ายรูปตามอัธยาศัย หรือจะเลือกนั่งจิบกาแฟ หรือเบียร์ หรือเลือกซื้อของที่ระลึกซึ่งมีมากมาย

กลางวัน        รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารแบบเอเชีย

 

บ่าย              นำท่านเดินทางสู่ Outlet Ingolstadt Village ช้อปปิ้งเอาท์เลตขนาดใหญ่ อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลือกซื้อสินค้าและเสื้อผ้าแบรนด์เนม หรือจะช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมชั้นนำซึ่งมีร้านค้ามากมาย อาทิ Armani, Bally, Coach, Fred Perry, Geox, Guess, Hugo Boss, Lacoste, Michael Kors, Nike, Samsonite, Superdry. TOD’s, Versace และอื่นๆ อีกมากมาย ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางสู่ เมืองสตุ๊ตการ์ท (Stuttgart) (ระยะทาง 232 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง)

ค่ำ                รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารแบบเอเชีย

นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก NH Stuttgart Airport **** หรือเทียบเท่า

 

วันที่ห้า        สตุ๊ทการ์ด – สตราสบูร์ก 

เช้า              รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์เมอร์เซเดส เบนซ์ (Mercedes – Benz Museum) พิพิธภัณฑ์หนึ่งเดียวในโลก ที่เก็บเรื่องราวของประวัติศาสตร์ยานยนต์ที่มีกว่า 128 ปี ไม่ว่าจะเป็นรถสามล้อคันแรก Benz Three Wheeler ที่ประดิษฐ์โดย Karl Benz และ Gottlieb Daimler และรถยนต์รุ่นต่างๆ ที่ทางเมอร์เซเดสผลิตให้กับชนชั้นสูง เช่น Mercedes – Benz 500SL Prince Diana และ นอกจากนี้ทุกท่านจะได้เปิดโลกทัศน์ใหม่ในโลกของ นวัตกรรมยานยนต์ ณ พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ อิสระให้ท่านชมรถที่นำมาจัดแสดงตามอัธยาศัย หรือ เลือกซื้อสินค้า ของที่ระลึกภายในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ (***หากพิพิธภัณฑ์เมอร์เซเดส ปิดให้เข้าชมเนื่องด้วยเหตุผลประการใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการจัดหาสถานที่ท่องเที่ยวอื่นเพื่อทดแทนให้กับคณะเดินทาง)

กลางวัน        รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย              นำท่านเดินทางสู่ เมืองสตารสบูร์ก (Strasbourg) (ระยะทาง 153 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) เมืองหลวงอันงดงามของแคว้นอัลซาส และปัจจุบันได้กลายเป็นจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวของแคว้น เนื่องจากเป็นที่รู้จักกันในชื่อ เสียงของโบสถ์สไตล์โกธิคขนาดใหญ่ รวมถึงอาคารสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ที่สวยงามของเมืองแห่งนี้ นำท่านแวะถ่ายรูปกับ มหาวิหารแห่งเมืองสตราสบูร์ก (Strasbourg Cathedral) คริสตจักรนิกายโรมันคาทอลิก มีความสูงอยู่ที่ 142 เมตร ซึ่งถูกสร้างขึ้นระหว่าง ปี ค.ศ.1176-1439 ที่สร้างด้วยหินทรายสีชมพู และถือว่าเป็นอาคารโบสถ์ที่สูงที่สุดในประเทศฝรั่งเศสในยุคนั้น ปัจจุบันเป็นคริสตจักรที่สูงเป็นอันดับ 6 ของโลก โดยบางส่วนของตัวอาคารนั้นสร้างขึ้นแบบสถาปัตยกรรมโรมัน นอกจากนี้แล้วภายในวิหารยังเป็นสถานที่จัดเก็บ นาฬิกาดาราศาสตร์ ซึ่งเป็นหนึ่งในหอนาฬิกาที่ใหญ่ที่สุดในโลกอีกด้วย 

ค่ำ                รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารแบบเอเชีย 

นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Mercure Unterlinden **** หรือเทียบเท่า 

วันที่หก        กอลมาร์ – ทิทิเซ่

 

เช้า              รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เมืองกอลมาร์ (Colmar) (ระยะทาง 80 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.15 ชั่วโมง) เมืองเล็กที่มีคูคลองสายน้ำพาดผ่านจนขึ้นชื่อว่าเป็น ลิตเติ้ลเวนิสอีกทั้งยังเป็นเมืองที่ติดอันดับ 1 ใน 10 เมืองโรแมนติกที่สุดในโลกอีกด้วย นอกจากนั้นยังเป็นแหล่งไร่ไวน์ชั้นดี มีความสวยงามด้วยธรรมชาติหุบเขาและไร่องุ่น นำท่านเดินเที่ยวชม ย่านตัวเมืองเก่า (Old Town) ชมสถาปัตยกรรมความเก่าแก่ของบ้านไม้เก่าแก่ที่สร้างในแบบเรอเนสซองส์ โดยอาคารเก่าหลายหลังถูกสร้างในคริสต์ศตวรรษที่ 15 ตื่นตาไปกับความงดงามของบ้านเรือนที่เรียงรายไปตามสองฝั่งคลองที่ดูงดงามอย่างลงตัว จากนั้นแวะถ่ายรูปกับ โบสถ์เซนต์มาร์ติน (St Martin's Church) โบสถ์คาทอลิกเก่าแก่ขนาดใหญ่ที่สร้างขึ้นจากหินสีชมพูทั้งหลัง สร้างขึ้นในราวปี ค.ศ.1234-1365 ถือเป็นโบสถ์ที่ใหญ่ที่สุดของ

เมืองกอลมาร์ มีสถาปัตยกรรมโกธิคที่สวยงามโอ่อ่า

กลางวัน        รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย              นำท่านเดินทางสู่ เมืองทิทิเซ่ (ระยะทาง 83 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.20 ชม.) เมืองตากอากาศขนาดเล็ก โอบล้อมด้วยขุนเขา ตั้งอยู่ในเขตของป่าดำ (Black Forest) ที่ปกคลุมไปด้วยป่าสนยืนต้นนับหมื่นไร่ของประเทศเยอรมนี จุดเด่นของที่นี่ คือ ทะเลสาบทิทิเซ่ สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญที่ติดอันดับความสวยงามในยุโรป ซึ่งนักท่องเที่ยวจะรู้สึกได้ถึงความเงียบสงบ พร้อมกับได้สัมผัสกับธรรมชาติอย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ท่านยังสามารถเลือกซื้อ นาฬิกาคุกคู สินค้าขึ้นชื่อของที่นี่ ที่มีแบบแปลกๆ ใหม่ๆ มากมาย นำท่านสัมผัสธรรมชาติและมนต์เสน่ห์ของป่าดำกับการล่องเรือในทะเลสาบทิทิเซ่ ทะเลสาบที่มีชื่อเสียงสวยงามติดอันดับต้นๆของยุโรป (***ขึ้นกับสภาพอากาศและการบริการของเรือ หากสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวยสำหรับการล่องเรือ หรือมีเหตุขัดข้องอันใด จะนำท่านเดินชมบริเวณริมทะเลสาบแทน)

ค่ำ                รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

 

นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Park Inn by Radisson Zurich Airport **** หรือเทียบเท่า 

วันที่เจ็ด       น้ำตกไรน์ - ซูริค

 

เช้า              รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

                   นำท่านเดินทางสู่ เมืองซอฟฮาวเซ่น (Schaffhausen) (ระยะทาง 63 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) เมืองซึ่งตั้งอยู่บนฝั่งเหนือของแม่น้ำไรน์ เมืองที่มีความสวยงามเต็มไปด้วยกลิ่นไอของสถาปัตยกรรมสไตล์เรเนซองส์ และอาคารสไตล์คลาสสิค นำท่านเที่ยวชมและสัมผัสความงามของน้ำตกไรน์ น้ำตกที่ใหญ่และสวยที่สุดในยุโรป ชมความแรงของกระแสน้ำที่กระทบกับโขดหินกลางน้ำดังสนั่นทั่วบริเวณ ละอองน้ำที่กระจายปกคลุมไปทั่วเสมือนเมืองมายา อิสระให้ท่านได้สูดอากาศบริสุทธิ์และสัมผัสต้นไม้ใหญ่เรียงรายทั่วบริเวณและเก็บภาพความงามตามอัธยาศัย  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองซูริค (Zurich) (ระยะทาง 50 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง)

กลางวัน        รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารแบบเอเชีย

นำท่านสู่ จัตุรัสปาราเดพลาทซ์ (Paradeplatz) จัตุรัสเก่าแก่ที่มีมาตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 17 ในอดีตเคยเป็นศูนย์กลางของการค้าสัตว์ที่สำคัญของเมืองซูริค ปัจจุบันจัตุรัสนี้ได้กลายเป็นชุมทางรถรางที่สำคัญของเมืองและยังเป็นศูนย์กลางการค้าของย่านธุรกิจ ธนาคาร สถาบันการเงินที่ใหญ่ที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์ นำท่านแวะถ่ายรูปกับ โบสถ์ฟรอมุนสเตอร์ (Fraumunster Abbey) โบสถ์ที่มีชื่อเสียงของเมืองซูริค สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 853 โดยกษัตริย์เยอรมันหลุยส์ ใช้เป็นสำนักแม่ชีที่มีกลุ่มหญิงสาวชนชั้นสูงจากทางตอนใต้ของเยอรมันอาศัยอยู่ จากนั้นนำท่านเดินเล่นบนถนน บานโฮฟซตราสเซอ (Bahnhofstrasse) เป็นถนนอันลือชื่อที่มีความยาวประมาณ 1.4 กิโลเมตร เป็นถนนที่เป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติว่าเป็น ถนนช้อปปิ้งที่มีสินค้าราคาแพงที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ตลอดสองข้างทางล้วนแล้วแต่เป็นที่ตั้งของห้างสรรพสินค้า ร้านค้าอัญมณี ร้านเครื่องประดับ ร้านนาฬิกาและโรงแรมระดับหรู ถัดจากถนนบานโฮฟซตราสเซอ คือ ถนนออกัสตินเนอร์กาส (Augustinergasse) ถนนเก่าแก่สายเล็กๆ ที่มีมาตั้งแต่สมัยยุคกลาง ตลอดสองข้างทางเป็นที่ตั้งของอาคารบ้านเรือนที่สร้างขึ้นจากช่างฝีมือในยุคกลาง ไฮไลท์การ

ท่องเที่ยวคือการไปชมความงดงามของเหล่าหน้าต่างไม้แกะสลักตามอาคารต่างๆบนถนนแห่งนี้

15.00 น.       นำท่านสู่สนามบินซูริค เพื่อเชคอินและทำคืนภาษี (Tax Refund)

17.40 น.       ออกเดินทางสู่กรุงเทพมหานคร (บินตรง) โดยสายการบินสวิสแอร์ เที่ยวบิน LX 180 (ใช้เวลาบิน 10.30 ชั่วโมง)    

17 ส.ค.         กรุงเทพมหานคร 

09.35.      เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ (BON VOYAGE)

 TOURCODE : EU151506BZ


ชื่อผู้จองทัวร์ :  *
หมายเลขโทรศัพท์ :  *
อีเมล :  *
จองโปรแกรมทัวร์ :  *
เดินทางวันที่ :  *
จำนวนผู้เดินทาง (ผู้ใหญ่) :
จำนวนผู้เดินทาง (เด็กอายุ 2 - 11 ปี) :
สิ่งที่ต้องการเป็นพิเศษ :ทัวร์ยุโรป EUROPE

ทัวร์ยุโรป EUROPE เที่ยวยุโรป แพคเกจทัวร์ยุโรป
ทัวร์ยุโรปตะวันออก East Europe ทัวร์ยุโรป
ทัวร์อิตาลี Tour Italy ทัวร์ยุโรป
ทัวร์รัสเซีย Russia ทัวร์ยุโรป
ทัวร์อังกฤษ Great Britain ทัวร์ยุโรป
ทัวร์สเปน โปรตุเกส เที่ยวสเปน โปรตุเกส
ทัวร์กรีซ Greece ทัวร์ยุโรป
ทัวร์ไอซ์แลนด์ - Iceland
ทัวร์กรีนแลนด์
ทัวร์โรมาเนีย ROMANIA ทัวร์ยุโรป
ทัวร์บัลแกเรีย-โรมาเนีย-9-วัน 31 พฤษภาคม - 8 มิถุนายน 2560
ทัวร์สแกนดิเนเวีย Scandinavia ทัวร์ยุโรป
EU151522YZ 10 วัน มิดไนท์ซัน หมู่เกาะแฟโร – โลโฟเตน TG
ทัวร์สแกนดิเนเวียไฮไลท์ 10 วัน ฟินแลนด์ สวีเดน เดนมาร์ก นอร์เวย์ EU151501MZ
ทัวร์สวิส Switzerland ทัวร์ยุโรป
ทัวร์เซอร์เบีย Serbia ทัวร์ยุโรป
ทัวร์บอสเนีย เฮอร์เซโกวีนา ทัวร์ยุโรป
ทัวร์มอนเตเนโกร Montenegro ทัวร์ยุโรป
ทัวร์ยูเครน Ukrain ทัวร์ยุโรป
ทัวร์ยุโรปบอลติก Baltic ทัวร์ยุโรป
ทัวร์บอลข่าน Balkans ทัวร์ยุโรป
ทัวร์โครเอเซีย เที่ยวโครเอเชีย Croatia
ทัวร์มาเซโดเนีย Macedonia
สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ค 10 วัน 7 คืน โดยสายการบินไทย TG
สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 8 วัน 5 คืน โดยสายการบินไทย TG
สวิตเซอร์แลนด์ 9 วัน 6 คืน โดยสายการบินไทย TG
สเปน โปรตุเกส 10 วัน 7 คืน โดยสายการบินเอมิเรสต์ EK
นอร์เวย์ 8วัน 5คืน โดยสายการบินไทย TG
ลิทัวเนีย ลัตเวีย เอสโตเนีย ฟินแลนด์ 7 วัน 5 คืน ฟินน์แอร์ AY
อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ เยอรมนี เชก สโลวัก ฮังการี ออสเตรีย 9 วัน 6 คืน โดยสายการบินเอมิเรตส์ EK
อิตาลี-สวิตเซอร์แลนด์-เยอรมนี-ออสเตรีย 10 วัน 7 คืน โดยสายการบินไทย TG
อิตาลี (มิลาน)-สวิส-ฝรั่งเศส-เยอรมัน-ออสเตรีย-เชก 10 วัน 7 คืน โดยสายการบินเอมิเรตส์ EK
อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ 9 วัน 6 คืน โดยสายการบินเอมิเรตส์ EK
อิตาลี (โรม)-สวิส(จุงเฟรา)-ฝรั่งเศส 10 วัน 7 คืน โดยสายการบินไทย TG
อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ 7 วัน 4 คืน โดยสายการบินเอมิเรตส์ EK
อิตาลี – เยอรมนี – ออสเตรีย 9 วัน 6 คืน โดยสายการบินเอมิเรตส์ EK
อิตาลี 8 วัน 5 คืน โดยสายการบินไทย TG
อิตาลี ออสเตรีย 10 วัน 7 คืน โดยสายการบินไทย TG
เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม ฝรั่งเศส 8 วัน 5 คืน โดยสายการบินไทย TG
เยอรมนี ลักเซมเบิร์ก เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม 8 วัน 5 คืน โดยสายการบินไทย TG
เยอรมนี[เบอร์ลิน] เชก สโลวัก ออสเตรีย ฮังการี 9 วัน 6 คืน โดยสายการบินเอมิเรตส์ EK
เยอรมนี เชก ออสเตรีย สโลวัก ฮังการี (คุทนา ฮอร่า) 9 วัน 6 คืน โดยสายการบินไทย TG
เยอรมนี ออสเตรีย ฮังการี สโลวัก เชก 8 วัน 5 คืน โดยสายการบินเอมิเรตส์ EK
เยอรมนี ออสเตรีย 9 วัน 6 คืน โดยสายการบินไทย TG
เยอรมนี ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ 8 วัน 5 คืน โดยสายการบินไทย TG
เยอรมนี 10 วัน 7 คืน โดยสายการบินไทย TG
ฝรั่งเศส – สวิตเซอร์แลนด์ – อิตาลี 8 วัน 5 คืน โดยสายการบิน กาตาร์ QR
สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ค 10 วัน 7 คืน โดยสายการบินเอมิเรตส์ EK
ฝรั่งเศส – ลักเซมเบิร์ก – เยอรมนี – เนเธอร์แลนด์ 8 วัน 5 คืน โดยสายการบิน เอมิเรสต์ EK
ฝรั่งเศส – อิตาลี (ริเวียร่า) 8 วัน 5 คืน โดยสายการบินเอมิเรตส์ EK
ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม เนเธอแลนด์ 8 วัน 5 คืน โดยสายการบินไทย TG
ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม 8 วัน 5 คืน โดยสายการบินไทย TG
ฝรั่งเศส 8 วัน 5 คืน โดยสายการบินไทย TG
เชก ออสเตรีย สโลวัก ฮังการี 7 วัน 4 คืน โดยสายการบินเอมิเรตส์ EK
โครเอเชีย 8 วัน 5 คืน โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)
เบลเยี่ยม ลักเซมเบิร์ก เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ 7 วัน 4 คืน โดยสายการบิน การบินไทย (TG)
ออสเตรีย ฮังการี สโลวัก เชก เยอรมนี สวิตเซอร์แลนด์ 10 วัน 7 คืน โดยสายการบินไทย (TG)
ออสเตรีย เยอรมนี สวิส อิตาลี 10 วัน 7 คืน โดยสายการบินไทย (TG)
ออสเตรีย ฮังการี สโลวัก เชก เยอรมนี สวิส อิตาลี 10 วัน 7 คืน โดยสายการบินไทย (TG)
ออสเตรีย เยอรมนี เชก สโลวัก ฮังการี 9 วัน 6 คืน โดยสายการบิน EVA AIR (BR)
ออสเตรีย เชก สโลวัก ฮังการี 8 วัน 5 คืนโดยสายการบิน EVA AIR (BR)
เยอรมนี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 8 วัน 5 คืน โดยสายการบินไทย TG